Strona milanowek.pl wykorzystuje do działania pliki cookies. Pozostając na niej, wyrażasz zgodę na ich używanie. Dowiedz się więcej »

[X] Zamknij
Strona główna »  »  

Pytania do Burmistrza

Prosimy, aby zadawane przez Państwa pytania dotyczyły bieżących kwestii związanych z funkcjonowaniem miasta.

Zadawane w tym trybie pytania nie powinny:

  • dotyczyć kwestii, których wyjaśnienie jest możliwe w innym przewidzianym do tego celu trybie (m.in. w trybie dostępu do informacji publicznej, w trybie skargowym itp.),
  • zawierać treści uznawanych powszechnie za wulgarne lub obraźliwe,
  • zawierać treści reklamowych lub promocyjnych,
  • pełnić roli polemiki prowadzonej w odniesieniu do wcześniej zadawanych pytań.

Odpowiedzi na pytania udzielają z upoważnienia burmistrza kierownicy referatów Urzędu Miasta i jednostek organizacyjnych Gminy. W sprawach najistotniejszych odpowiedzi udziela bezpośrednio burmistrz. Dołożymy wszelkich starań, aby otrzymali Państwo odpowiedź w możliwie najkrótszym terminie, nie przekraczającym 14 dni.

Ze względu na brak możliwości edycji tekstu, prosimy o nieumieszczanie danych osobowych oraz teleadresowych w zadawanym pytaniu, jeśli nie wyrażają Państwo zgody na ich publikację.


« Wróć do listy kategorii

Pytanie 03-04-2016, mieszkaniec ulicy Leśny Ślad
Witam,

29 lutego 2016 skierowaliśmy, jako mieszkańcy ulicy Leśny Ślad (odcinek Gospodarska – Lasek Olszowy), pisemne zapytanie dotyczące poprawy stanu ulicy na które do tej pory nie otrzymaliśmy odpowiedzi. Kiedy możemy liczyć na jaką reakcję ze strony Urzędu Miasta. Chciałbym zaznaczyć, że jesteśmy mieszkańcami tak samo płacącymi podatki jak mieszkańcy posesji znajdujących się przy głównych ulicach miasta i oczekiwalibyśmy podobnego traktowania oraz nie będzie satysfakcjonującą dla nas odpowiedź „kolejność działań na poszczególnych ulicach uzależniona jest od znaczenia komunikacyjnego danej drogi”, gdyż ta ulica jest jedynym dojazdem do naszych posesji.
Odpowiedź 13-04-2016

Szanowny Panie,
W pierwszej kolejności pragnę przeprosić za zwłokę w udzieleniu odpowiedzi i ewentualne niedogodności z tej zwłoki wynikające. Natomiast odpowiadając na Pana pytanie dotyczące robót drogowych na ul. Leśny Ślad, uprzejmie informuję, że przedmiotowa ulica zostanie poddana zabiegom konserwacyjnym w ramach prac związanych z bieżącym utrzymaniem dróg o nawierzchni gruntowej. Roboty na Państwa ulicy planuje się zrealizować w drugiej połowie kwietnia. Ponadto informuję, że w najbliższym czasie nie planuje się robót związanych z wymianą czy utwardzeniem nawierzchni ww. ulicy.Z poważaniem
z up. Burmistrza Miasta Milanówka
Adam Adamczyk - po. Kierownika Referatu TOM

do góry strony
Pytanie 22-03-2016, mieszkaniec Milanówka
Witam
Moje pytanie brzmi odnośnie dziennika elektronicznego Vulkan , który prowadzi szkoła nr 1 ul.Królewska. Dziennik nie jest prowadzony przez nauczycieli, którzy tłumaczą się że jest to nowy system itd. Nie jest uzupełniany przez większość nauczycieli. Taki dziennik jest bardzo potrzebny rodzicom . Mozna w nim skontrolować obecności dziecka, oceny czy zbliżające się sprawdziany. Co z tego jeśli jest on nie uzupełniany. Tylko jeden lub dwóch nauczycieli robi to na bieżąco.
mieszkaniec Milanówka
Odpowiedź 31-03-2016

Szanowna Pani,
Informuję, że dziennik elektroniczny Vulcan działa, a wszyscy nauczyciele mają obowiązek wpisywania ocen i innych informacji. Proszę o telefoniczny kontakt, w celu ustalenia, który z nauczycieli nie wykonuje swoich obowiązków.


 


                        
Z poważaniem
z up. Burmistrza Miasta Milanówka
Edyta Sawicka - Dyrektor Zespołu Szkół Gminnych Nr 1 w Milanówku

do góry strony
Pytanie 04-03-2016, Piotr R.
Pani Burmistrz

Dlaczego Miasto nie określiło kosztów odbioru odpaów ogrodowych (zielonych) ponad limit ?
Odpowiedź 07-03-2016

Szanowny Panie,
W odpowiedzi na Pana maila, uprzejmie informuję, że wstępny projekt uchwały, która określa zasady gospodarowania odpadami zakładał  dodatkowe opłaty za odbiór odpadów zielonych, wytworzonych w większych ilościach, jednakże podczas dyskusji na komisji Praworządności ta propozycja, nie została zaakceptowana przez radnych i mieszkańców biorących w niej udział.  


Z poważaniem
z up. Burmistrza Miasta Milanówka
Emilia Misiak – Kierownik Referatu Ochrony Środowiska i Gospodarki Zielenią 

do góry strony
Pytanie 16-02-2016, Aleksandra
Szanowna Pani,
W ostatnim czasie, szczególnie w małych miastach bardzo popularne stają się odcinkowe kontrole prędkości. Mam nadzieję, że pomysł zainstalowania takiego urządzenia na ulicy Kościuszki (będącej główną drogą dojazdową do autostrady) spotka się z Pani zainteresowaniem.
Pozdrawiam
Odpowiedź 17-02-2016

Szanowna Pani,
odpowiadając na Pani sugestię pragnę uprzejmie poinformować, że ul. Kościuszki w Milanówku jest drogą powiatową. Zatem wszelkie sugestie dotyczące organizacji ruchu na tej ulicy należy zgłaszać do Starostwa Powiatowego w Grodzisku Mazowieckim.


Z poważaniem
z up. Burmistrza Miasta Milanówka
Adam Adamczyk - Kierownik Referatu TOM

do góry strony
Pytanie 10-02-2016, Michał
Czy wiadomo kiedy zostanie wyremontowana ulica Łączna?Zastanawiam się czy w raz z rodziną dalej płacić podatki w Milanówku ponieważ my jak i inni mieszkańcy tej części miasta płacą a na naszym osiedlu nic się nie zmienia po za zakopaniem rowu melioracyjnego. A teraz jeszcze dochodzi podwyżka za wywóz śmieci...super.
Odpowiedź 17-02-2016

Szanowny Panie,
Odpowiadając na Pana pytanie o plany związane z remontem ul. Łącznej uprzejmie informuję, że w tegorocznym budżecie ani w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta na lata 2016-2024 nie zostały zarezerwowane środki na realizację takiego zadania. Możliwość podjęcia jakichkolwiek prac związanych z remontem bądź modernizacją ul. Łącznej uzależniona jest od zabezpieczenia odpowiednich kwot w budżecie Miasta Milanówka przyjmowanego w formie uchwały Rady Miejskiej w Milanówku.
Jednocześnie, pragnę poinformować, że stan wszystkich ulic w Milanówku jest na bieżąco monitorowany przez pracowników Referatu Technicznej Obsługi Miasta Urzędu Miasta Milanówka. W razie stwierdzenia zagrożenia dla zachowania przejezdności na którejkolwiek z tras zostaną podjęte działania w ramach ich bieżącej konserwacji.


Z poważaniem
z up. Burmistrza Miasta Milanówka
Adam Adamczyk - Kierownik Referatu TOM


 

do góry strony
Pytanie 03-02-2016, Mieszkaniec Milanówka
Szanowna Pani Burmistrz,

Dużym zaskoczeniem zapoznałem się z wrzuconą mi do skrzynki informacją na temat nowego harmonogramu i zasad odbioru odpadów na rok 2016 r. W przedmiocie tych zasad mam poważne wątpliwości co do ich zasadności oraz – co gorsze – zgodności z prawem. Dlatego proszę o ustosunkowanie się do poniższych kwestii.

1) Do tej pory system odbioru odpadów był klarowny: odpady posegregowane raz w miesiącu, a odpady zmieszane – co dwa tygodnie, z wyjątkiem miesięcy letnich (czerwiec – sierpień), kiedy było odbierane co tydzień.
Nowy harmonogram zmienia tę zasadę. Częściej będą odbierane odpady posegregowane (może i dobrze, choć nie wiem, czy jest taka rzeczywista potrzeba), ale duży niepokój rodzi zmiana w zakresie odpadów komunalnych (zmieszanych). Dotychczasowy system częstszego odbierania latem zmieniono tak, że latem będą one odbierane standardowo co dwa tygodnie, a co tydzień w marcu, kwietniu i grudniu. Tej zmiany nie rozumiem i niepokoi mnie ona. W opadach zmieszanych są rzeczy łatwopsujące się (resztki kuchenne, zużyte pieluszki dziecięce itp). Ich przetrzymywanie przez dwa tygodnie w okresach letnich upałów (czerwiec – sierpień) stwarza poważne zagrożenie sanitarne i epidemiologiczne. Powinny być wówczas odbierane jak dotychczas – co tydzień. Nie ma za to potrzeby zwiększania częstotliwościach ich odbierania (jak w przesłanym harmonogramie) w marcu, kwietniu i grudniu, gdy w chłodne dni mogą spokojnie leżeć dwa tygodnie).

2) Zwracam uwagę, że wprowadzenie limitu na odpady zielone (maksymalnie 4 worki 120 l. na posesję na jeden czas odbioru) jest niezgodne z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Filozofia tej ustawy (w brzmieniu obowiązującym od 1 lipca 2013 r.) jest bowiem taka, aby za uiszczenie jednej opłaty każdy mieszkaniec mógł przekazać do wywiezienia tyle odpadów, ile wytworzy (aby dla oszczędności nie płacił za wywożenie odpadów w małej ilości, a resztę podrzucało do lasu). Dotyczy to również bioodpadów. Żaden przepis ustawy nie pozwala na wprowadzanie limitu ilości odbieranych odpadów! Oczekuję zatem jego niezwłocznej zmiany.

Proszę również zwrócić uwagę, że takie ograniczenie jest bez sensu w mieści ogrodzie, którym wszak Pani administruje. Otóż mój trawnik (dobrze nawieziony i podlany, proszę się nie martwić – wodą ze studni, a nie z wodociągu) o powierzchni jak na Milanówek przeciętnej, musi być koszony co tydzień. Z takiego koszenia powstaje 5-6 worków z trawą. Przy wywożeniu co dwa tygodnie (a to zakład harmonogram) daje to ok. 11 worków. Skoro gmina zamierza wywozić 4, co mam zrobić z pozostałymi?

3) Proszę o podanie podstawy prawnej w prawie powszechnie obowiazującym wyznaczenia konkretnego modelu pojemnika na odpady zmiaszane. Art. 5 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach mówi wyłącznie o posiadaniu pojemnika i gmina nie może wskazywać jakie normy ma on spełniać! Zresztą dotychczasowy system workowy wydaje się zdecydowanie lepszy.

Mieszkaniec Milanówka
Odpowiedź 25-02-2016

Szanowny Panie,
W odpowiedzi na Pana maila, uprzejmie informuję:
Ad. 1) Jeżeli chodzi o częstotliwość odbioru odpadów w okresie letnim rozważamy możliwość  wprowadzenia zmiany w harmonogramie  w tej kwestii.
Ad 2) Taką możliwość daje znowelizowana ustawa, zgodnie z art. 6r ust.3 pkt. 3a dopuszcza się ograniczenie ilości odpadów zielonych, zużytych opon, odpadów wielkogabarytowych oraz odpadów budowlanych i rozbiórkowych stanowiących odpady komunalne.
Ad. 3) Odnośnie pojemnika to zgodnie z Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Milanówka : pojemniki na odpady winny posiadać deklarację zgodności wystawioną przez producenta lub spełniać wymagania Polskich Norm. W harmonogramie omyłkowo została podana niewłaściwa norma za co przepraszamy.Z poważaniem
z up. Burmistrza Miasta Milanówka
Emilia Misiak – Kierownik Referatu Ochrony Środowiska i Gospodarki Zielenią

do góry strony
Pytanie 01-02-2016, mieszkaniec
Witam

Zrzucenie na mieszkańców obowiązku zaopatrzenia się w określony normami pojemnik można jeszcze jakoś zrozumieć. Sposób informowania jednak w tej kwestii pozostawia wiele do życzenia. Mamy już luty. Na stronie internetowej miasta w zakładce środowisko jest totalny miszmasz. Ciągle jest informacja o starym systemie kolorowych worków.
To samo w zakładce dot. informacji o odbiorze liści.

I najważniejsze. Jako zwykły mieszkaniec nie mam pod ręką zbioru Polskich Norm. Dlatego nie wiem jaki pojemnik na śmieci należy kupić. Dostęp do wspomnianej normy kosztuje kilkadziesiąt złotych. Podanie tylko numeru normy jaką ma spełniać pojemnik to słabe zagranie.
Ja sobie to znajdę, ale co z osobami starszymi?
Mamy tyle kanałów komunikacji, biuletyn, strona internetowa, roznoszone informacje do skrzynek pocztowych - należy z nich korzystać w sposób mądry.
A może pojemnik który mam jest zgodny z tą normą ?
Proszę o sprecyzowanie albo najlepiej pokazanie przykładowego pojemnika.

Z poważaniem,
mieszkaniec Milanówka
Odpowiedź 08-02-2016

Szanowny Panie,
W odpowiedzi na maila, uprzejmie informuję, że ze względu na fakt, iż drugi przetarg na odbiór i zagospodarowanie odpadów odbył się w połowie grudnia było bardzo mało czasu aby wystosować informacje dla mieszkańców o nowych zasadach, zwłaszcza, że planowaliśmy umowę uzupełniającą  na starych zasadach na okres trzech miesięcy. Udało się jednak rozstrzygnąć przetarg wcześniej niż zakładano dlatego też informacje o planowanych zmianach dopiero teraz trafiły do mieszkańców.
Oczywiście informację na stronie odnośnie systemu gospodarowania odpadami zostaną uporządkowane jak najszybciej.
Jeśli chodzi o pojemnik, to proszę o wystawienie go przy najbliższym odbiorze odpadów,
a wcześniej o kontakt z referatem ochrony środowiska i gospodarki zielenią aby podać swój adres, to wówczas firma sprawdzi czy będzie mogła go opróżniać.


Z poważaniem 
z up. Burmistrza Miasta Milanówka
Emilia Misiak – Kierownik Referatu Ochrony Środowiska i Gospodarki Zielenią 

do góry strony
Pytanie 18-01-2016, Tata
Niestety w odpowiedzi na moje pytanie nie udzielono odpowiedzi czy rada miasta Milanówka planuje wprowadzić zakaz spalania węgla ,koksu ,drewna i ecogroszku a tylko poinformowano ze takiego zakazu nie ma w przypadku tych paliw stalych. Jednym słowem w dalszym ciągu interesuje mnie przyszłość a nie tylko stan faktyczny. Prosze o uzupełnienie odpowiedzi. Z wyrazami szacunku serdecznie pozdrawiam
Odpowiedź 05-02-2016

Szanowny Panie,
W odpowiedzi na Pana pytanie informuję, że zgodnie z nowelizacją ustawy art.96 doprecyzował zakres przedmiotowy uchwały sejmiku wojewódzkiego. To sejmik wojewódzki może w celu zapobieżenia negatywnemu oddziaływaniu na zdrowie ludzi lub środowisko, wprowadzić ograniczenia lub zakazy w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw. Projekt takiej uchwały opracowuje zarząd województwa, który przedstawia taki projekt uchwały do zaopiniowania właściwym miejscowo wójtom, burmistrzom lub prezydentom miast i starostom. Organy samorządu terytorialnego zobowiązane są do wydania opinii w ciągu miesiąca od otrzymania projektu.
Taki projekt uchwały nie wpłynął do zaopiniowania przez Burmistrza Miasta Milanówka.
Ponadto pragnę Pana zachęcić do zapoznania z Krajowym Programem Ochrony Powietrza do roku 2020 ( z perspektywą do 2030) na stronie internetowej  Ministerstwa Środowiska- Departament Ochrony Środowiska-  www.mos.gov.pl.Z poważaniem
z up. Burmistrza Miasta Milanówka
Bohdan Okniński - Komendant Straży Miejskiej w Milanówku


 

do góry strony
Pytanie 15-01-2016, Anna
Szanowna p. burmistrz,
jestem rodzicem ucznia Szkoły Podstawowej nr 1 w Milanówku. Jestem zaniepokojona sytuacją związaną z terapią logopedyczną. Dziecku zostaly przyznane zajęcia logopedyczne na pierwszy semestr roku szkolnego 2015/16 ( 6 spotkań na cały semestr). Z przyznanych spotkań odbyły się zaledwia 2, ze względów niezależnych od dziecka. Pani logopedka często odwołuje zajęcia z powodu wyjazdu na wycieczki szkolne lub zastępstw. W tamtym roku szkolnym była taka sama sytuacja pomimo tego,że były 2 panie logopedki.
Mam pytanie, jaka liczba godzin logopedycznych przewidziana jest w tej szkole w ciągu jednego semestru? Czy pani dyrektor nie może wysyłać na zastępstwa kogoś innego? Czy zajęcia , które przepadły nie z winy dziecka mogą być odrobione?
pozdrawiam, rodzic
Odpowiedź 20-01-2016

Szanowna Pani ,
Poniżej przedstawiam odpowiedź, jaką przedstawiła i Dyrektor Edyta Sawicka – Domasiewicz w Pani sprawie:
„Ilość godzin terapii logopedycznej przyznawana jest w oparciu o diagnozę logopedyczną i na pewno będzie zrealizowana w kolejnym semestrze. W związku ze zwolnieniami lekarskimi, na których przebywał nauczyciel logopeda i ze zleconymi zastępstwami ze względu na nieobecność innego nauczyciela, zajęcia odbędą się w innym terminie ustalonym przez nauczyciela logopedę.”


 Z poważaniem
z up. Burmistrza Miasta Milanówka
Katarzyna Wąsińska-Jano - Kierownik Referatu Oświaty


 


 

do góry strony
Pytanie 13-01-2016, Andrzej
We wtorek 12.01.2016 roku o 4.00 nad ranem bandyta próbował wyważyć furtkę i dewastował za pomocą drąga ogrodzenie posesji na ulicy Spacerowej w Milanówku. Nie powstrzymało go to, że był to środek miasta i oświetlona ulica. Jakież było moje zdziwienie gdy wezwana Policja przyjechala dopiero po 30 minutach i na dodatek z Jaktorowa !! Czy Pani Burmistrz ma świadomość tego że musimy sami się bronić w nocy przed bandytami bo wszystkie okoliczne posterunki Policji są czynne do godziny 20.00?? Czy musi dojść do tragedi aby władze miasta się obudziły i zadbały o bezpieczeństwo w nocy w Milanówku ?
Odpowiedź 19-01-2016

Szanowny Panie,
W odpowiedzi na Pana zgłoszenie informuję, że Burmistrz Miasta nie mam niestety wpływu na godziny pracy miejscowego Komisariatu Policji, jest to decyzja kierownictwa Policji. Natomiast w naszym mieście całodobowo pracuje Straż Miejska do której można zgłaszać wszystkie interwencje z zakresu szeroko pojętego bezpieczeństwa. 
Zachęcam do zgłaszania wszelkich uwag, dotyczących naszego miasta bezpośrednio  do Straży Miejskiej telefonicznie nr 22 724-80-45 lub 986, bądź w formie elektronicznej e-mail dyzurny.sm@milanowek.plZ poważaniem
z up. Burmistrza Miasta Milanówka
Bohdan Okniński - Komendant Straży Miejskiej w Milanówku

do góry strony


Wersja do druku