Strona milanowek.pl wykorzystuje do działania pliki cookies. Pozostając na niej, wyrażasz zgodę na ich używanie. Dowiedz się więcej »

[X] Zamknij
Strona główna »  »  

Pytania do Burmistrza

Prosimy, aby zadawane przez Państwa pytania dotyczyły bieżących kwestii związanych z funkcjonowaniem miasta.

Zadawane w tym trybie pytania nie powinny:

  • dotyczyć kwestii, których wyjaśnienie jest możliwe w innym przewidzianym do tego celu trybie (m.in. w trybie dostępu do informacji publicznej, w trybie skargowym itp.),
  • zawierać treści uznawanych powszechnie za wulgarne lub obraźliwe,
  • zawierać treści reklamowych lub promocyjnych,
  • pełnić roli polemiki prowadzonej w odniesieniu do wcześniej zadawanych pytań.

Odpowiedzi na pytania udzielają z upoważnienia burmistrza kierownicy referatów Urzędu Miasta i jednostek organizacyjnych Gminy. W sprawach najistotniejszych odpowiedzi udziela bezpośrednio burmistrz. Dołożymy wszelkich starań, aby otrzymali Państwo odpowiedź w możliwie najkrótszym terminie, nie przekraczającym 14 dni.

Ze względu na brak możliwości edycji tekstu, prosimy o nieumieszczanie danych osobowych oraz teleadresowych w zadawanym pytaniu, jeśli nie wyrażają Państwo zgody na ich publikację.


« Wróć do listy kategorii

Pytanie 26-01-2014, Wojciech
Jest zima mróz a nam wyłacza się prąd na cały dzień,bez prądu nic nie działa zostajemy bez ogrzewania,czy remontów nie mozna robić w lato?
Odpowiedź 31-01-2014

Szanowny Panie,
Naprawami i bieżącym utrzymaniem sieci energetycznej zajmuje się zakład energetyczny PGE Pruszków, oni ustalają harmonogramy napraw i jedynie informują o zamiarze prowadzenia takich prac. Gmina nie ma możliwości narzucania i ingerowania w kolejność robót.


Z poważaniem
z up. Burmistrza Miasta Milanówka
Andrzej Kaleta - Kierownik Referatu TOM

do góry strony
Pytanie 21-01-2014, wacek
witam
Chciałbym nawiązać do odpowiedzi udzielonej przez Prezesa Zarządu MPWik Sp. z o.oz dn 08.01.14 r. w sprawie taryfy za wodę i odprowadzenie scieków.
Zrozumiałem ,że zaproponowana o 50 % zwiekszona taryfa JEST SPOWODOWANA EKOLOGICZNYM POSTRZEGANIEM TEMATU ZUŻYCIA WODY .Innymi słowy Pan Prezes podniósł taryfę by skłonić mieszkańców do oszczędności z korzystaniu z wody i odprowadzania ścieków. Czy Pan Prezes uważa ,że zarządza przedszkolem i musi wychowywać dzieci w kwestii związanej z ochroną środowiska? Ponadto na jakiej podstawie Pan Prezes nabrał przekonania ,że mieszkańcy nie oszczędzają wody i trzeba ich nakłaniać do dalszego ograniczania .
Do takiej refleksji skłania mnie treść udzielonej odpowiedzi nie zawierającej konkretnej informacji uzasadniającej tak znaczną podwyżkę. Myslę ,że jeżeli mieszkańcy zadają konkretne pytanie to powinna być udzielona konkretna odpowiedz, z której coś konkretnego wynika i zaspakaja wątpliwości pytającego a nie tylko miła odpowiedz nie niosąca żadnej konkretnej informacji i nie rozwiewająca nawet częściowo wątpliwości pytającego. Należy mieszkańców traktować poważnie i nie zbywać ich byle czym. sprawiając wrażenie wzajemnego poszanowania.
Oczekuję od Pana Prezesa bardziej konkretnego uzasadnienia wzrostu taryfy.
Z poważaniem Wacław
Odpowiedź 06-02-2014

Szanowny Panie,
woda z kranów w Milanówku jest ujmowana tylko z ujęć podziemnych. Są to ujęcia czwartorzędowe i trzeciorzędowe z poziomu oligocenu, które odnawiają się bardzo powoli. Od wielu lat, szczególnie w miesiącach letnich, występują w Milanówku braki wody. Dodatkowy jej zakup z grodziskiej spółki jest kosztowny, ponieważ woda u naszych sąsiadów jest znacznie droższa. Milanowskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. od 01.04.2012r. dokupiło wodę za kwotę 847 323,83 zł sprzedając ją Mieszkańcom w cenie niższej od zakupu. Plany inwestycyjne gminy w zakresie budowy nowego ujęcia wody ze środków unijnych są gwarancją na likwidację deficytu oraz pozostawieniu ceny wody na stałym poziomie w następnej taryfie.
Warto zauważyć, iż wykorzystanie wód opadowych w Milanówku jest minimalne, a mogą być doskonałym źródłem do podlewania ogrodów i innych celów gospodarczych.
Postawą prawną do rozliczania wody bezpowrotnie zużytej jest Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2006 r. Nr 123, poz. 858 z późn. zm.), zgodnie z którą w rozliczeniach ilości odprowadzonych ścieków ilość bezpowrotnie zużytej wody może być uwzględniona wyłącznie w przypadkach, gdy wielkość jej zużycia na ten cel ustalona zostanie na podstawie dodatkowego wodomierza zainstalowanego na koszt odbiorcy usług (art. 27, ust. 6).


Z poważaniem
z up. Burmistrza Miasta Milanówka
Sebastian Budziszewski - Prezes Zarządu Spółki MPWiK


 

do góry strony
Pytanie 21-01-2014, Adam
Witam chciałbym zapytać czy działka pomiędzy ul.Piasta (na przeciwko szkoły) i ul. Krakowską jest własnością gminy/powiatu czy należy do prywatnej osoby?
Odpowiedź 22-01-2014

Szanowny Panie,
W odpowiedzi na Pana pytanie informuję, że działka pomiędzy ul.Piasta (na przeciwko szkoły) i ul. Krakowską należy do osoby prywatnej.


Z poważaniem
z up. Burmistrza Miasta Milanówka
Teresa Matuszewska-Gajewska - p.o. Kierownika Referatu Gospodarki Nieruchomościami I Planowania Przestrzennego


 

do góry strony
Pytanie 29-12-2013, dorota
Odpisuje na odpowiedz wiec jak mozna uzyskac pomoc ?skoro ja przekraczam jak i inne matki? Niech pani nie wypisuje ze dostali niepełnosprawni bo jakos do wielu nie dotarło i to mnie dziwi a w opsie wiedza o zgłaszanych niepełnosprawnych ,widac ze nie sprawdzacie I i niedziałacie !! Wiec nie sparwdzacie kto ile pracował-przepracowała troche bodzie w osoby pracujace inteligentne nikt głupi nie jest! ps.Ośrodek Pomocy Społecznej udzielając wsparcia kieruje się przede wszystkim aktualną sytuacją osoby bądź rodziny. Kwestia dochodu własnego nie jest bez znaczenia ale jest drugorzędna. Wiec o co wtym chodzi ????Za chusteczke tego nie rozumiemy .Piszczie logicznie a nie wywodami słownymi malo znaczącymi bo każdy tak potrafi.NIECH MI KTOS WYJASNI BO CO NAPISZA MI ZE ZARABIAM 600 ZŁ I TO SIE LICZY A DRUGORZEDNA SPRAWA JAK INNE DOTACJE JEST NIE WAŻNA CZY TAK . Szokuje mnie to wszystko :badzcie sprawiedliwi- pijaków wyslijcie na odwyk do pracy a nie ja jako płatnik utrzymuje chlajusa ... normalne to mi brakuje na opał a wy traktujecie to jako zakres bo przekraczam a chlajusowi dajecie. Czas zmienic i urzad miasta i ops. LUDZIE SA ZA!!!! DODAM ZE NIE JEST JAK PANI OPISUJE TACY MAJA LEPIEJ NIŻ MY CO PRACUJEMY!!!!!!!!!!!
Odpowiedź 09-01-2014

Szanowna Pani,
Odpowiadając na Pani poprzedniego e-maila  odniosłam się do kwestii, które Pani poruszyła w stosunku do świadczeń z ustawy o pomocy społecznej, która  pozwala na traktowanie przesłanki do udzielenia pomocy jako najważniejszej. Domyślam się, że pisząc o samotnych matkach ma Pani na myśli kryteria dla ustawy o świadczeniach rodzinnych i pomocy osobom uprawnionym do alimentów. Istotnie w przypadku tych ustaw nawet minimalne przekroczenie dochodu skutkuje odmową przyznania pomocy. (Ustawa o  świadczeniach rodzinnych z pewnym wyjątkiem). Są to zadania finansowane ze środków wojewody, a ośrodek na  kryteria dochodowe dla  w/w  ustaw nie ma wpływu, dlatego staramy się pomagać w ramach wspomnianej ustawy o pomocy społecznej. Panią, zapraszam na spotkanie w ośrodku, gdyż drogą takiej korespondencji nie sposób wyjaśnić wszystkich wątpliwości.


Z poważaniem
z up. Burmistrza Miasta Milanówka
Elżbieta Ciesielska - Kierownik OPS

do góry strony
Pytanie 26-12-2013, Katarzyna
Witam, proszę o wyjaśnienie ostatniej podwyżki wody. Dotąd woda do użytku domowego kosztowała tyle samo co woda do podlewania ogrodu. Różnica była tylko taka że do ceny wody do użytku domowego doliczana była opłata za odprowadzanie ścieków. To rozwiązanie funkcjonowało od lat i było uczciwe. Obecnie okazuje się że cena wody do użytku domowego to 3,23 zł netto a do podlewania ogrodu aż 5,27 zł netto. Czy woda, którą w lato podlewam roślinność jest jakaś szczególna, że kosztuje prawa dwa razy więcej? A może w Milanówku jest za dużo roślinności i powinniśmy wybetonować sobie posesję bo utrzymanie dużego ogrodu na V i VI klasie ziemi będzie obecnie bardzo kosztowne. Może zamiast kolejnych podwyżek warto w końcu rozwiązać problem odprowadzania wód opadowych i roztopowych do kanalizacji sanitarnej? Proszę również o informację czy jest gdzieś opublikowane sprawozdanie Milanowskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji, którego ponoć ujemny wynik jest powodem podwyżki. Chciałabym poznać pełne sprawozdanie - łącznie z informacją na temat ilości zatrudnionych osób w MPWiK i ich łącznego rocznego wynagrodzenia wraz z premiami (włączając zarząd)
Odpowiedź 08-01-2014

Szanowna Pani,
W nawiązaniu do Pani e-maila skierowanego do Burmistrza Miasta Milanówka w sprawie cen dostarczania wody udzielamy odpowiedzi jako pomiot, który w imieniu Gminy Milanówek wykonuje gminne zadanie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków .
Taryfy stanowią zestawienie cen za zbiorowe zaopatrzenie w wodę  i zbiorowe odprowadzanie ścieków obwiązujące na terenie gminy Milanówek na okres 12 miesięcy tj. od dnia 1 października 2013 roku do 30 września 2014 roku. Taryfy określają także warunki ich stosowania.
Wniosek o zatwierdzenie taryf  został opracowany zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 07 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2006 r. Nr 123, poz. 858 ) zwanej dalej ustawą oraz zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Budownictwa z dnia 28 czerwca 2006 roku w sprawie określania taryf, wzoru wniosku o zatwierdzenie warunków rozliczeń za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków (Dz. U. Nr 127, poz. 886) zwanego dalej rozporządzeniem.
Zaproponowana taryfa prezentuje ekologiczne postrzeganie tematu zużycia wody. Mieszkamy w Mieście - Ogrodzie i to w sposób szczególny zobowiązuje nas do racjonalnego korzystania z wody. Od momentu przejęcia przez spółkę zadania zbiorowego zaopatrzenia w wodę realizowany jest program oszczędzania wody. Jej deficyt jest najbardziej odczuwalny w miesiącach letnich Spółka musi dokonywać zakupu droższej wody uzdatnianej w Grodzisku Mazowieckim. Powyższe działania uzasadniają  zastosowaną taryfę , która jest jednym z elementów działań ekologicznych na rzecz oszczędzania wody. Problem oszczędzania wody łączymy ściśle z zagadnieniem zbiorowego odprowadzania ścieków. Jego rozwiązanie  można realizować poprzez zagospodarowanie  deszczówki. Takie działania ograniczą ilości odprowadzanych ścieków do oczyszczalni w Grodzisku Maz.  i są spójne z działaniami Spółki i Gminy dążącej, poprzez wprowadzanie programu odwodnienia miasta, do zatrzymania 85% wody na terenie ich powstawania.
W związku z zapytaniem gdzie opublikowane jest sprawozdanie Milanowskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji, informuję że sprawozdanie z działalności spółki spoczywa na mocy art. 49 ust. 1 Ustawy o rachunkowości na spółce z o.o. i zgodnie z art. 49 ust. 2 ustawy o rachunkowości zawiera istotne informacje o stanie majątkowym i sytuacji finansowej. Zgodnie z art. 45 ust. 2 Ustawy o rachunkowości, sprawozdanie finansowe składa się z bilansu, rachunku zysków i strat, informacji dodatkowej, obejmującej wprowadzenie do sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje i objaśnienia oraz opcjonalnie, w zależności od tego, czy jednostka ma obowiązek sporządzania, również zestawienie zmian w kapitale własnym oraz rachunek przepływów pieniężnych.
Obydwa sprawozdania dostępne są KRS (dla nas właściwym - Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy XIV Wydział Gospodarczy  - ul. Czerniakowska 100, 00-454 Warszawa ).


Z poważaniem
Sebastian Budziszewski
Prezes Zarządu MPWiK Sp. z o.o. 

do góry strony
Pytanie 19-12-2013, Piotr Sucharski
1. Dlaczego ciągle źle działa odbiór odpadów? Od ponad dwóch miesięcy czekam na kontener lub worki do wywiezienia gruzu. Telefony do pań z Wydziału Ochrony Środowiska są bezsensowne - pani obiecuje kontakt ze strony firmy, poczym jest cisza i nikt się nie odzywa. Czy jedynym sposobem ma być wystawienie worków z gruzem na ulicę lub potejemny wywóz do lasu. Przecież od lipca to miasto miało zająć się tymi tematami! Proszę o wyjaśnienie
2. Dlaczego tak drastycznie mają wzrosnąć opłaty za wywóz śmieci? Przecież na początku szumnie zapowiadał pan nawet niższe opłaty. Nie dość że system nie działa spawnie to jeszcze ma kosztować więcej. Wygląda na to, że wybrano najprostszy sposób załatwienia problemu - przerzucić koszty na mieszkańców, nie dbając o poziom obsługi.
Odpowiedź 24-12-2013

Szanowny Panie,
W odpowiedzi na Pana maila uprzejmie informuję, że wszystkie zgłoszenia Mieszkańców dotyczące odbioru gruzu czy odpadów poremontowych są na bieżąco przekazywane do firmy, świadczącej usługi odbioru odpadów komunalnych. Jednocześnie informuję, że kontaktowaliśmy się z firmą aby przyspieszyć odbiór gruzu z Pana posesji.
Jednocześnie informuję, że powodem zmiany stawki opłaty za odbiór odpadów jest wynik przetargu na odbiór i zagospodarowanie odpadów z terenu miasta Milanówka, jak również analiza danych ze złożonych przez mieszkańców deklaracji. Przyjęto za stawkę wyjściową opłatę za odbiór odpadów w zabudowie jednorodzinnej, na nieruchomości do 4 osób, przy  zbieraniu odpadów w sposób selektywny. Pozostałe stawki zostały wyliczone proporcjonalnie  na podstawie dotychczas obowiązujących stawek przyjętych przez Radę Miasta w czerwcu br.
Jednocześnie informuję, że nowe stawki zostały ustalone na takim poziomie, aby w całości pokryły koszty funkcjonowania systemu gospodarowania, gdyż przepisy nie zezwalają na finansowanie systemu z innych źródeł.


Z poważaniem
z up. Burmistrza Miasta Milanówka
Karolina Krajewska  - p.o. Kierownika Referatu Ochrony Środowiska i Gospodarki Zielenią   


 


 


 


 

do góry strony
Pytanie 19-12-2013, Dorota
Pisze do Pana z zapytaniem .Jestem samotnie wychowujaca matką pracuje sumiennie cieżko zarabiam 1100zł do reki i dla mnie pomocy nie ma w opiece społecznej poniewaz przekraczam.Tegoroczne paczki dla biednych wyglada to tak ,ze lepiej nie pracowac niz ja mam charowac .Dlaczego osoby z opsu tam zarejestrowane dostały paczki w moku dostały paczki w ops-ie na kazde dziecko!!!! dostały celówki na dziecko dostana jeszcze na wegiel ??? OPS opłaci im przedszkole i co jeszcze????!!!Czy nie uważa pan ze to lekka przesada jednemu wszystko a tym co pracuja i ciezko im nic bo co pracuja ? Moze warto byc bezrobotnym zarejestrowac sie w opsie i dostac za free ,chociaz z dzieckiem bede czas spedzacc, zdrowia zaoszczedze.Panowie z butelka w reku tez po 200 zł dostali na swieta . tzw . biedne osoby podjezdzajace pod ops samochodami nowego typu .Jak można tylko jednym pchac a drugich omijac .Te same osoby caritas okupuja te same osoby sa wszedzie a moje dziecko jak i inne dzieci cieżko pracujacych matek samotnych nie maja nic, Biedne rodziny niby składaja sie z dwojga rodziców gdzie facet powinnien zakasac rekawy a nie spodnie i do pracy sie udac .. A niepełnosprawni którzy mieszkaja w domach też nie dostali zadnej paczki. Chociaż ops dobrze wie gdzie mieszkaja.TYLKO TE CO W OPSIE DOSTAJA.
Odpowiedź 23-12-2013

Szanowna Pani,
Ośrodek Pomocy Społecznej udzielając wsparcia kieruje się przede wszystkim aktualną sytuacją osoby bądź rodziny. Kwestia dochodu własnego nie jest bez znaczenia ale jest drugorzędna. Paczki o których Pani pisze to zasiłek celowy przyznany w formie rzeczowej. Otrzymały go osoby samotne, rodziny niepełne i rodziny wielodzietne będące klientami ośrodka. Paczki dla poszczególnych adresatów miały różną zawartość ale każda z rodzin otrzymała tylko jedną paczkę. Natomiast osobom niepełnosprawnym, które nie mogły uczestniczyć w spotkaniu wigilijnym paczki zostały dostarczone przez pracowników socjalnych do domu. OPS w ramach swoich obowiązków świadczy także pomoc osobom uzależnionym. Staramy się jednak, aby była to forma materialna tj. paczki, talony żywnościowe, gorący posiłek, opał. Jako pracownicy ośrodka mamy poczucie, że pomagamy każdemu kto tej pomocy wymaga i najlepiej jak potrafimy. Zapraszamy osoby potrzebujące pomocy bądź też prosimy o informację o potrzebie wsparcia takich osób.


Z poważaniem
z up. Burmistrza Miasta Milanówka
Elżbieta Ciesielska - Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Milanówku

do góry strony
Pytanie 08-12-2013, Maciej Nowak
Sznowny Panie
7 grudnia pracownik firmy odbierającej worki z liściami poinformował mnie, że nie może odebrać liści z mojej posesji (Lasockiego 3), ponieważ użyłem za dużych worków. Limit - jak wyjaśnił - to 120 litrów.
Pracownik wyjaśnił, że nie może odebrać liści, mimo, że worki są lekkie (zebrałem suche liście). Sprawdziliśmy to organoleptycznie. Jest zobowiązany przez pracodawcę - jak stwierdził - przestrzegać wytycznych.
Mam więc następujące pytania:
- czy rzeczywiście obowiązuje limit wielkości worków? A jeżeli tak, to dlaczego miasto nie zadbało, by tak istotną zmianę skutecznie przekazać mieszkańcom?
- jeżeli limit wynika z przyczyn technicznych - waga - dlaczego jest wyrażony objetością, a nie wagą worków?
- jak miasto chce rozwiązać problem - co mam zrobić z za dużymi workami? Zakładam, że nie doradzicie mi Państwo przepakować liści do mniejszych...
- co miasto planuje zrobić, by podobny problem się nie powtarzał?

z poważaniem
Maciej Nowak
Odpowiedź 13-12-2013

Szanowny Panie,
w odpowiedzi na Pana maila, uprzejmie informuję, że worki z liśćmi zostaną od Pana odebrane pomimo większej pojemności.
Jednocześnie zwracam się z prośbą o gromadzenie liści w workach o pojemności maksymalnie 120l, co zdecydowanie ułatwi ich odbiór.


Z poważaniem
z up. Burmistrza Miasta Milanówka
Karolina Krajewska - p.o. Kierownika Referatu Ochrony Środowiska i Gospodarki Zielenią

do góry strony
Pytanie 04-12-2013, Ola
Czy można poprawić funkcjonowanie sposobu zadawania pytań do burmistrza? Ktoś wymyślił taką durnotę, że po wpisaniu nieprawidłwego kodu (który często jest niezbyt czytelny np. trudno określić czy ma być duża czy mała litera) system zamiast wygenerować nowy kod czyści całą treść pola PYTANIE, informuje o tym, że nie został ono przesłane i trzeba ponownie wypełniać formularz. Ale ile razy można????
Odpowiedź 09-12-2013

Szanowna Pani,
dziękuję za przekazane spostrzeżenie.
Zgłoszona przez Panią funkcjonalność strony internetowej została już poprawiona.


Z poważaniem
z up. Burmistrza Miasta Milanówka
Jakub Karpowicz - Kierownik Referatu Komunikacji Społecznej

do góry strony
Pytanie 04-11-2013, Mieszkaniec Milanówka
Panie Burmistrzu,

zgodnie z decyzją Prezydenta Rzeczypospolitej w niedzielę 3 listopada 2013 r. w całym kraju obowiązywała żałoba narodowa. Od wieków utarły się pewne obyczaje związane z takim wydarzeniem. Jednym z nich jest wywieszanie na ulicach flag (tak jak w dni świąt narodowych, z tą różnicą, że przyczepia się do nich kir). 3 listopada na ulicach naszym miast nie wywieszono żadnej flagi z kirem! Jeżeli nie ma Pan w sobie takiej potrzeby by tak po prostu w ten skromny sposób uczcić tego wielkiego Polaka i pomóc mieszkańcom miasta godnie i zgodnie z tradycją przeżyć żałobę, powinien Pan – jako przedstawiciel administracji najniższego, gminnego szczebla – uszanować najwyższe, konstytucyjne organy tego Państwa. Z jednej strony Prezydenta, który ogłosił żałobę narodową, a z drugiej strony byłego Premiera, którego pogrzeb odbył się tego dnia. Zwłaszcza jeśli weźmie się pod uwagę zasługi tego Premiera i jego zdolność wyprowadzenia Polski z kompletnego dna i chaosu gospodarczego. W tej umiejętności mógłby Pan brać przykład z Tadeusza Mazowieckiego administrując miastem, które zastał Pan w sytuacji stokroć lepszej, od tej, w której była Polska, gdy on zostawał premierem.

Wstyd!!!

mieszkaniec Milanówka
Odpowiedź 06-11-2013

Szanowny Panie,
W dniu 3 listopada 2013 r., z uwagi na ogłoszoną przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej żałobę narodową, wszystkie flagi państwowe znajdujące się na terenie miasta Milanówka zostały przepasane kirem, a tam gdzie było to możliwe zostały również opuszczone do połowy masztów.
Wszystkie gminy ościenne, łącznie z miastem stołecznym Warszawą, również postąpiły w ten sam sposób, aby w pełni oddać cześć zmarłemu Premierowi – Tadeuszowi Mazowieckiemu.
Wspomniane przez Pana dekorowanie miasta flagami, dotyczy jedynie obchodów narodowych świąt, jednak nie jest „przyjętym obyczajem” podczas wszystkich uroczystości o skali państwowej, w tym ogłaszanej żałoby narodowej.


Z poważaniem
z up.Burmistrza Miasta Milanówka
Michał Piwek - p.o. Kierownika Referatu Organizacyjnego


 

do góry strony


Wersja do druku