Strona milanowek.pl wykorzystuje do działania pliki cookies. Pozostając na niej, wyrażasz zgodę na ich używanie. Dowiedz się więcej »

[X] Zamknij
Strona główna »  »  

Pytania do Burmistrza

Prosimy, aby zadawane przez Państwa pytania dotyczyły bieżących kwestii związanych z funkcjonowaniem miasta.

Zadawane w tym trybie pytania nie powinny:

  • dotyczyć kwestii, których wyjaśnienie jest możliwe w innym przewidzianym do tego celu trybie (m.in. w trybie dostępu do informacji publicznej, w trybie skargowym itp.),
  • zawierać treści uznawanych powszechnie za wulgarne lub obraźliwe,
  • zawierać treści reklamowych lub promocyjnych,
  • pełnić roli polemiki prowadzonej w odniesieniu do wcześniej zadawanych pytań.

Odpowiedzi na pytania udzielają z upoważnienia burmistrza kierownicy referatów Urzędu Miasta i jednostek organizacyjnych Gminy. W sprawach najistotniejszych odpowiedzi udziela bezpośrednio burmistrz. Dołożymy wszelkich starań, aby otrzymali Państwo odpowiedź w możliwie najkrótszym terminie, nie przekraczającym 14 dni.

Ze względu na brak możliwości edycji tekstu, prosimy o nieumieszczanie danych osobowych oraz teleadresowych w zadawanym pytaniu, jeśli nie wyrażają Państwo zgody na ich publikację.


« Wróć do listy kategorii

Pytanie 02-12-2016, Bartosz Bart
Witam,

Kiedy gmina upora sie z niedrożną kanalizacją na wysokości stacji PKP? Przy opadach każdorazowo na ulicy tworzy się zalewisko. Jakie działania są podjęte w tym kierunku?
Odpowiedź 05-12-2016

Szanowny Panie,
Odpowiadając na Pana pytanie o termin realizacji prac dotyczących udrożnienia systemu kanalizacji deszczowej w rejonie przystanku PKP, pragnę zauważyć, że prace związane z budową odwodnienia terenu wzdłuż linii kolejowej w rejonie peronu będą częścią inwestycji modernizacyjnej w zakresie przebudowy linii kolejowej nr 447 przewidzianej do realizacji w latach 2017-2018. Wykonanie kolektora deszczowego w ramach wspomnianej inwestycji da możliwość sprawnego odprowadzenia nadmiaru wody pojawiającego się po intensywnych opadach bądź roztopach, a także umożliwi ewentualną rozbudowę infrastruktury kanalizacji deszczowej.


Z poważaniem
z up. Burmistrza Miasta Milanówka
Adam Adamczyk - po. Kierownika Referatu TOM

do góry strony
Pytanie 26-09-2016, Dariusz
Kiedy bedzie zrobione odwodnienie ul Ludnej .
Odpowiedź 11-10-2016

Szanowny Panie,
Odpowiadając na Pana pytanie dotyczące terminu realizacji prac związanych z budową odwodnienia w ul. Ludnej uprzejmie informuję, że rozpoczęcie jest zaplanowane na dn. 11. 10. 2016 r. natomiast na wykonanie całości prac (oprócz budowy kanalizacji deszczowej przewiduje się remont nawierzchni jezdni oraz chodnika) wykonawca ma czas do 15. 12. 2016 r.


Z poważaniem
z up. Burmistrza Miasta Milanówka
Adam Adamczyk  - po. Kierownika Referatu TOM

do góry strony
Pytanie 22-08-2016, Mieszkaniec
Szanowna Pani Burmistrz

Jako mieszkaniec Milanówka jestem głęboko poruszony faktem, że nasze miasto ponownie stało się obiektem zainteresowania mediów. Niestety nie opisywano uroków Milanówka jako letniska, nie pokazywano osiągnięć mieszkańców. Okazuje się, ze dyrekcja ZS nr 1 przy ulicy piasta ma pomysł na utworzenie klasy o profilu „narodowo matematycznym”. Tym samym nasze miasto zyskuje łatkę „brunatnego”, czy wręcz faszyzującego.
Cytaty wypowiedziane przez dyrektora szkoły dziennikarzowi również dają do myślenia czego będzie sie uczyło w szkole mieszczącej sie w naszym mieście. Wynika z nich, że tylko umiejętność korzystania z broni pozwoli czuć sie bezpiecznie przed uchodźcami.
Dziś dyrekcja szkoły nieudolnie tłumaczy się, ze została źle zrozumiana przez dziennikarza. Pracownicy szkoły podmieniają zawartość stron internetowych aby usunąć dotychczasową nazwę profilu (szerzej opisane jest to w tym artykule http://www.newsweek.pl/polska/klasa-narodowo-matematyczna-w-milanowku-szkola-zmienia-nazwe,artykuly,395836,1.html )
Zachowane informacjami o naborze jednoznacznie świadczą, że nie była to klasa „mundurowa” jak dziś przedstawia się to lecz „narodowo matematyczna”. Zapewne takie same informacje odnajdą siew arkuszu organizacyjnym w starostwie powiatowym”
Jako mieszkaniec miasta stanowczo domagam się od Pani podjęcia rozmów z organem prowadzącym szkołę w celu odwołania dyrektora szkoły. Jest to jedyny sposób, aby uniknąć dalszego kompromitowania naszego miasta w mediach nieodpowiedzialnymi pomysłami tego człowieka
Odpowiedź 13-09-2016


Szanowny Mieszkańcu,
Zarówno zatrudnianie jak i zwolnienie dyrektora ZS Nr 1 w Milanówku leżą w kompetencjach  Starosty Grodziskiego i Pani Burmistrz nie ma na to wpływu.  Wnioskowanie do Starosty Grodziskiego o odwołanie dyrektora szkoły wykracza poza uprawnienia Burmistrza Miasta Milanówka.


 


 


 


Z poważaniem
z up. Burmistrza Miasta Milanówka
Katarzyna Wąsińska-Jano - Kierownik Referatu Oświaty

do góry strony
Pytanie 02-08-2016, krzysztof
PANI burmistrz dlaczego niesom prowadzone rzadne prace na lazurowej ,prosze równierz o wyczyszczenie wpustów ulicznych na wojska pol.61 ina dębowskiej i wyczszczenie rowu biegnącego równierz przy dębowskiej bo zalegają liście i śmiecie
Odpowiedź 10-10-2016

Szanowny Panie,
W ul. Lazurowej został zakończony I etap robót budowlanych polegający na budowie  kanalizacji deszczowej na odcinku od rzeki Rokitnicy Starej do ul. Ludnej. Wykonawca firma SAWBED przygotowuje inwentaryzację geodezyjną  i  dokumentację powykonawcza do odbioru końcowego kanalizacji deszczowej. Obecnie Wykonawca zgodnie z umową realizuje projekt budowlanydla kanalizacji sanitarnej oraz wodociągu. Po uzyskaniu pozwolenia na budowę przystąpi do robót, które trwać będą do listopada br.
Wpusty uliczne przy posesji 61 w ul. Wojska Polskiego oraz w ul. Dębowej zostały oczyszczone w sierpniu br.
Rów odwodnieniowy  przy ul. Dębowej został oczyszczony przez Spółkę Wodną Milanówek w sierpniu br.Z poważaniem
z up. Burmistrza Miasta Milanówka
Adam Adamczyk - po. Kierownika Referatu TOM

do góry strony
Pytanie 05-07-2016, Dariusz
Kiedy bedzie zrobione odwodnienie ul warszawskiej w Milanówku .
Odpowiedź 11-07-2016

Szanowny Panie,
Kanalizacja deszczowa w ul. Warszawskiej stanowi element dokumentacji technicznej modernizacji linii kolejowej nr 447. Budowa tej infrastruktury będzie prowadzona w ramach inwestycji kolejowej przewidzianej na lata 2017-2018. Po wybudowaniu kanalizacji deszczowej będzie istniała możliwość włączenia w nią wpustów ulicznych z ul. Warszawskiej w rejonie dworca PKP - takie rozwiązanie powinno ograniczyć niedogodności związane z wodami opadowymi i roztopowymi na tym terenie.


 


Z poważaniem
z up. Burmistrza Miasta Milanówka
Adam Adamczyk - po. Kierownika Referatu TOM

do góry strony
Pytanie 27-06-2016, Justyna Szymańska
Szanowna Pani Burmistrz. Zauważyłam, że mieszkańcy w pytaniach wyrażają swoje pretensje, żale,a ja chciałabym właśnie w ten sposób bardzo podziękować. We wtorek moje dzieci wróciły zachwycone z przedszkola krzycząc: mamo mamo wiesz co się stało, była u nas Straż Miejska. Zdziwiło mnie co straz robiła w przedszkolu, a okazuje się,że pani ze straży przeprowadziła zajęcia dotyczące bezpieczeństwa, moje dzieci z wypiekami na buziach opowiadaly jak trzeba się zachować nad wodą, jakie buty założyć w góry, co trzeba zrobić gdy się zgubia. Chcę podziękować Pani za tak miła zmianę w straży, która do tej pory kojarzyła mi się jedynie ze smutnymi, mrukliwymi panami. Chciałabym podziękować tej pani, za nauczanie moich dzieci tak wielu ważnych rzeczy
Odpowiedź 10-10-2016

Szanowna Pani.
Zapewnienie bezpieczeństwa dzieci i młodzieży stanowi jedno z podstawowych zadań Straży Miejskiej w Milanówku. Funkcjonariusze realizując to zadanie prowadzą szereg akcji profilaktycznych na terenie naszego miasta.
Serdecznie dziękuję za wyrażenie tak pochlebnej opinii na temat naszej działalności.


 


Z poważaniem
z up. Burmistrza Miasta Milanówka
Bohdan Okniński - Komendant Straży Miejskiej w Milanówku

do góry strony
Pytanie 21-06-2016, iwona
Zadalam Pani pytanie dotyczace basenu w Milanowku.Bylo to w m-c maju.Nie raczyla Pani odpowiedziec co na ten rok raczy gmina przygotowac dla dzieci. Iwona
Odpowiedź 22-06-2016

Szanowna Pani,
Na wstępie chciałbym przeprosić za brak udzielonej odpowiedzi. Odnosząc się do samego basenu chciałbym wyjaśnić, że przed rozpoczęciem sezonu dokonany został wstępny przegląd stanu basenu przez pracowników Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Milanówku. Największy problem od kilku lat stanowiło przygotowanie dużej niecki basenowej do stanu, który pozwalałby na dopuszczenie do korzystania w okresie letnim. Stan techniczny niecki jest bardzo zły. Dno basenu jest popękane, beton płyty dennej jest złej jakości, łuszczy się i łatwo daje się odspajać. Stan techniczny ścian oporowych stanowiących boki niecki basenu budzi również duże zastrzeżenia. Beton jest również złej jakości, uległ karbonatyzacji i nie stanowi odpowiedniego zabezpieczenia zbrojenia. Możliwe jest odspojenie się płatów betonu od ścian, co może skutkować zagrożeniem bezpieczeństwa osób korzystających z basenu. Dodatkowo występują niedrożności kanałów odpływowych, powrastane są korzenie drzew w przewody rurowe, skorodowane elementy instalacyjne filtra. Ze względu na swój wiek zużyta jest izolacja pionowa ścian niecki i filtra, która powoduje zalewanie pomieszczeń hydroforni po ich napełnieniu.
Podsumowując basen jest w bardzo złym stanie technicznym. Sytuacja taka nie powstała w tym roku, lecz jest efektem wieloletnich zaniedbań i niedoinwestowania obiektu, „reanimowanego” corocznie przed rozpoczęciem sezonu. Mimo przeprowadzania zabiegów polegających na wypełnianiu ubytków betonu dna i ścian basenu zaprawami naprawczymi - postępuje destrukcja podłoży betonowych.
Wykonywanie dalszych prac naprawczych nie jest zasadne ze względów nie tylko finansowych, lecz także z uwagi na brak możliwości należytego zapewnienia bezpieczeństwa osób nawet po wykonaniu remontu bieżącego przed sezonem letnim.
Dodatkowo zmienione zostało rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach, które zostało ogłoszone w Dz. U. z 2015 r. poz. 2016 z dnia 2 grudnia 2015 r. Rozporządzenie wprowadziło konieczność ciągłego (nie rzadziej niż co 4 godziny ) monitorowania parametrów fizykochemicznych wody, tj. ph wody, stężenia chloru wolnego, temperatury wody oraz niemierzonego dotychczas potencjału redox i chloru związanego, a woda w brodzikach dla dzieci powinna spełniać takie same wymogi co inne niecki basenowe. Niestety w obecnym stanie basen i brodzik nie są w stanie spełnić tych wymogów.
W związku z powyższym niecka basenu i brodziku będzie wyłączona w tym roku z użytkowania, jednak Burmistrz Miasta Milanówka podjęła decyzję, że teren basenu pełniący w okresie wakacyjnym główne miejsce spotkań młodzieży, zostanie udostępniony i dodatkowo zostaną zapewnione tam nowe atrakcje.  Nie będzie możliwe więc kąpanie się w basenie, lecz teren basenu pozostanie miejscem rekreacji dla Milanowian w każdym wieku. Przede wszystkim będzie to teren publicznie dostępny, bez konieczności dokonywania opłat za wstęp, na którym planowane są m.in.
- Plaża miejska,
- Miejsce do czynnej rekreacji – boiska do siatkówki, badmintona
- Kino na leżaku,
- Różne zabawki i zabawy dla dzieci,
- Klub gier planszowych,
- Bogatą ofertę gastronomiczną w tym grill, lody,  
- Atrakcje wodne.
Mam nadzieję, że pomimo braku możliwości pływania w basenie, obiekt ten  dostarczy radości i atrakcji mieszkańcom Milanówka, przede wszystkim tym najmłodszym.Z poważaniem
z up. Burmistrza Miasta Milanówka
Maciej Jastrzębski - Sekretarz Miasta Milanówka


do góry strony
Pytanie 12-06-2016, Przyszły wyborca.
Szanowna Pani.
Dla czego na stronie Miasta do tej pory nie umieściła Pani swojego oświadczenia majątkowego.Czyżby Stała Pani ponad prawem.
Odpowiedź 21-06-2016

Szanowny Panie,
uprzejmie informuję, że oświadczenie Burmistrza Miasta jest już opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej. Ponadto przekazuję informację, iż zgodnie z art. 24i ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515 ze zm.) Burmistrz/Wójt publikuje kopię oświadczenia majątkowego po otrzymaniu go od podmiotu, któremu oświadczenie majątkowe zostało złożone. Oświadczenie majątkowe Burmistrza Miasta Milanówka złożone zostało w dniu 28 kwietnia 2016 roku w Mazowieckim Urzędzie Wojewódzkim. Pismo od Wojewody Mazowieckiego umożliwiające publikację ww. oświadczenia wpłynęło do Urzędu Miasta w dniu 13 czerwca 2016 roku.”


Z poważaniem
z up. Burmistrza Miasta Milanówka
Maciej Jastrzębski - Sekretarz Miasta Milanówka

do góry strony
Pytanie 24-05-2016, Mieszkaniec
Szanowna Pani Burmistrz,
Moje pytanie dotyczy bloku przy ul. Kościuszki 91. Jest to jeden z pierwszych obiektów który można "podziwiać" po wjeździe do Miasta od strony północnej.
Budynek jest w tragicznym technicznie stanie, trudno tu wdawać się w szczegóły ale wszystko się sypie a zarządca (PKP) nie zamierza nic z tym robić. Nie wiem czy Pani wie ale w budynku nie ma nawet ogrzewania ani możliwości przyłączenia gazu i każdy kombinuje na własną rękę... ciekawe kiedy dojdzie do tragedii związanej z czadem.
Ja wiem że miasto nie jest zarządcą i nad tym boleję ale wiele pomogło by gdyby miasto mogło by wesprzeć mieszkańców w "nacisku" na administratora który kompletnie bagatelizuje wszelkie poruszane tematy. Tymczasem z kominów odpadają kawałki betonu przez co kominiarze też już nie chcą tam wchodzić, a całe brakujące połacie tynku elewacji widać z drogi. To że jeszcze jakoś ten teren wygląda to zasługa mieszkańców.
Bylibyśmy wdzięczni za wsparcie tego tematu i zapraszamy na oględziny, zapewniam że z bliska wszystko wygląda duużo gorzej niż przelotnie i niejedna osobę mocno zaskoczy.
Pozdrawiam
Odpowiedź 09-06-2016

Szanowny Mieszkańcu,
W odpowiedzi na zgłoszenie uprzejmie informuję, że Burmistrz Miasta Milanówka  niestety nie ma wpływu ani możliwości prawnych do podjęcia działań związanych z poprawą stanu technicznego budynku, którego nie jest właścicielem ani zarządcą.
Mając jednak na uwadze zgłoszony przez mieszkańców w/w nieruchomości problem, informuję iż został nawiązany kontakt z zarządcą budynku, który w rozmowie telefonicznej zapewnił, że stan budynku nie zagraża bezpieczeństwu.


Z poważaniem
z up. Burmistrza Miasta Milanówka
Ewa Tatarek – Dyrektor ZGKiM

do góry strony
Pytanie 05-05-2016, Paweł
Witam.
Moje pytanie dotyczy pracy ośrodka pomocy społecznej w Milanówku. Czy Pani Burmistrz mogłaby zainteresować się tym tematem. Pracownicy tego miejsca nie pomagają a wręcz utrudniają załatwienie jakiejkolwiek sprawy. Świadczenia nie są wypłacane w terminach. O programie 500 plus lepiej nie wspominać. Na pytanie o możliwe terminy wypłat spotkałem się z drwiącymi uśmiechami.
Odpowiedź 09-05-2016

Szanowny Panie,
Bardzo trudno odnieść się do zarzutów przez Pana postawionych w zapytaniu, gdyż nie zawierają one żadnych przesłanek merytorycznych uprawniających do takiego twierdzenia. Pracownicy Ośrodka chętnie służą pomocą ale mają też obowiązek rzetelnego informowania klienta o faktycznym stanie prawnym i merytorycznym w kwestii przysługujących świadczeń, co niekiedy spotyka się z zarzutem w postaci stwierdzeń o tendencyjnych utrudnieniach, zwłaszcza w przypadkach spraw złożonych. Wszystkie realizowane przez Ośrodek świadczenia są wypłacane terminowo. Realizacja postępowań w ramach programu 500 plus przebiega bez zakłóceń. Na chwilę obecną przyjęliśmy 833 wnioski z czego 429 postępowań zakończyło się wydaniem decyzji administracyjnych. Pierwsze wypłaty świadczenia wychowawczego nastąpią w trzecim tygodniu maja 2016r.


                                         
Z poważaniem
z up. Burmistrza Miasta Milanówka
Elżbieta Ciesielska – Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej

do góry strony


Wersja do druku