Strona milanowek.pl wykorzystuje do działania pliki cookies. Pozostając na niej, wyrażasz zgodę na ich używanie. Dowiedz się więcej »

[X] Zamknij
Strona główna »  »  

Pytania do Burmistrza

Prosimy, aby zadawane przez Państwa pytania dotyczyły bieżących kwestii związanych z funkcjonowaniem miasta.

Zadawane w tym trybie pytania nie powinny:

  • dotyczyć kwestii, których wyjaśnienie jest możliwe w innym przewidzianym do tego celu trybie (m.in. w trybie dostępu do informacji publicznej, w trybie skargowym itp.),
  • zawierać treści uznawanych powszechnie za wulgarne lub obraźliwe,
  • zawierać treści reklamowych lub promocyjnych,
  • pełnić roli polemiki prowadzonej w odniesieniu do wcześniej zadawanych pytań.

Odpowiedzi na pytania udzielają z upoważnienia burmistrza kierownicy referatów Urzędu Miasta i jednostek organizacyjnych Gminy. W sprawach najistotniejszych odpowiedzi udziela bezpośrednio burmistrz. Dołożymy wszelkich starań, aby otrzymali Państwo odpowiedź w możliwie najkrótszym terminie, nie przekraczającym 14 dni.

Ze względu na brak możliwości edycji tekstu, prosimy o nieumieszczanie danych osobowych oraz teleadresowych w zadawanym pytaniu, jeśli nie wyrażają Państwo zgody na ich publikację.


« Wróć do listy kategorii

Pytanie 10-05-2015, Krzysztof Korczyk
Pani Burmistrz,
wczoraj dotarł do mnie Biuletyn Miasta. Chciałbym się zapytać czemu miał służyć artykuł ,,Błędy poprzednika do naprawy''. Głosując na Panią liczyłem, że to Pani będzie motorem zmian..A to co było odchodzi w przeszłosć. Jestem zażenowany i zniesmaczony. Czy Pani boi się poprzednika? Bo staram się usilnie zrozumieć czemu mial służyć ten artykuł ale nie potrafię. Czy ten artykuł ma związek z nadchodzącymi wyborami? Wstyd
Odpowiedź 20-05-2015

Szanowny Panie,
W odpowiedzi na pytanie z dnia 10 maja 2015 r., dotyczące opublikowania w Biuletynie Miasta Milanówka artykułu „Błędy poprzednika do naprawy”, uprzejmie wyjaśniam, że Biuletyn jest jedną z form komunikacji Burmistrza Miasta Milanówka z mieszkańcami. Wraz z autorami artykułów i osobami redagującymi staram się w nim zamieszczać wszystkie istotne informacje dotyczące Naszego miasta, w tym również takie, które przedstawiają negatywne aspekty działania organów administracji publicznej, mające wpływ na bieżące funkcjonowanie życia Milanówka. Uważna lektura treści artykułu „Błędy poprzednika do naprawy” pozwala na wyczytanie z niego przede wszystkim informacji o konieczności ograniczenia wydatków inwestycyjnych miasta, a jedynie uzasadnieniem dla tej konieczności jest opisanie nieprawidłowościami w działaniu mojego poprzednika. Dlatego też apeluję o nie postrzeganie tego artykuł w kategoriach walki politycznej, lecz jako rzetelne informowanie mieszkańców o przyczynach ograniczonych działań inwestycyjnych.


Z poważaniem
Wiesława Kwiatkowska
Burmistrz Miasta Milanówka

do góry strony
Pytanie 07-05-2015, Adam
Szanowni Państwo,

Czy byłaby możliwość dodanie opcji "Szukaj" do odpowiedzi na zadawane pytania? Wtedy nie trzeba byłoby wertować odpowiedzi strona po stronie, w celu sprawdzenia czy takie było...
Odpowiedź 01-06-2015

Szanowny Panie,
Niestety na obecnej stronie internetowej miasta nie ma możliwości dołożenia takiej funkcji, a w chwili obecnej w Urzędzie prowadzone są prace nad stworzeniem nowego serwisu internetowego Milanówka, który będzie uwzględniał uwagi zgłaszane przez mieszkańców i  z pewnością będzie dużo bardziej funkcjonalny.


 


Z poważaniem
z up. Burmistrza Miasta Milanówka
Anna Zajączkowska - Kierownik Referatu Organizacyjnego

do góry strony
Pytanie 06-05-2015, Mieszkanka Berlinów
Witam Pani Burmistrz

W swojej kampanii wyborczej bardzo dużo Pani mówiła o tym, że osiegle Berliny jest bardzo zapomniane, że tak dużo tutaj jest do zrobienia. Mija prawie pół roku Pani rządów i na Berlinach jak było cicho tak jest. Czy te Pani działania kończą się na posadzeniu "drzewek" w trakcie kampanii, które obecnie tylko straszą. Czy Pani obietnice, nie byly tylko poto aby pozyskać głosy mieszkańców.

Moja pół roku Pani działania a w całym Milanowku nic się nie dzieje, jak płuywaliśmy podczas deszczy pływamy dalej.

Liczymy iż po tych wszystkich audytach spełni Pani swoje obietnice przedwyborcze.

Pozdrawiam
Odpowiedź 12-05-2015

Szanowna Pani,
Informuję, że w chwili obecnej w ramach projektu „Podwarszawskie Trójmiasto Ogrodów” zostanie opracowana dokumentacja odwodnienia ul. Łącznej, Okrzei i Wysockiego łącznie z odprowadzeniem wód deszczowych do rzeki Rokitnica.
Informuję ponadto, że Gmina posiada opracowaną dokumentację projektową odwodnienia ul. Dembowskiej. Po zakończeniu prac projektowych i otrzymaniu w/w opracowań będziemy wnioskować o umieszczenie środków finansowych na zrealizowanie prac w kolejnych latach budżetowych.


Z poważaniem
z up. Burmistrza Miasta Milanówka
Joanna Sierpińska - p.o. Kierownika Referatu TOM

do góry strony
Pytanie 05-05-2015, anna Terlicka
Pani burmistrz,
chciałabym się zapytać o kierownika referatu promocji. Widzę, że odpowiedzi na pytania udziela Pani Monika Samorej. Dlaczego na stronie miasta nie podano oficjalnej informacji ze zmienil się kierownik? zmiany na stanowiskach kierowniczych publikowane sa wybiroczo? Co się stalo, ze nowy kierownik przestaje pelnic stanowisko po jesli sie nie myle 2 miesiacach?
Odpowiedź 12-05-2015

Szanowna Pani,
Rzeczywiście na stronie miasta w aktualnościach nie podaliśmy informacji o zmianach personalnych na tym stanowisku. Informacja ta zawarta jest w zakładce dot. Referatu Komunikacji Społecznej http://www.milanowek.pl/1567,0 . Zmiany personalne na tym stanowisku związane są ze złożoną  przez Pana Jana Osieckiego rezygnacją.
 


Z poważaniem
Wiesława Kwiatkowska
Burmistrz Miasta Milanówka


 

do góry strony
Pytanie 05-05-2015, Berni
Szanowna Pani Burmistrz,

Dlaczego nakąłda Pani dodatkową opłatę na mieszkańców Milanówka tzw. opłatę adiacencka?
Czy jest to sposób na uzyskanie dodatkowych dochodów? Dlaczego propnowana stawka jest stawką maksymalną wynikajacą z ustawy i ma wynosić 30% od róznicy? Kto sporządzi operat szacunkowy dla podzielonych niewruchomości?
Czy zdaje soebi Pani sprawę jakie t o rodzi koszty dla włąścicieli nieruchomości? Gmina chyba nie jest urzędem skarbowym i nie musi stoswać domiaru prawda?
Czyli co znowu w biednego mieszkańca uderzyć po kieszeni?
Człowiek całe życie pracuje, gromadzi majątek a jak na stare lata chce podzielić się z dziećmi darując im działkę lub sprzedając żeby podwyższyć marną emerturę to trzeba mu dowalić dodatkową opłatę bo przecież nie podatekiem.Podatek od wzbogacenia i tak zapłci?
I to ma być gmina przyjazna mieszkańcom?
I na koniec jeszcze jedna dygresja zmiany w mieście miały dziać się na korzyść mieszkańców a tymczasem powoli dzieje się odwrotnie. Mam tylko nadzieję ,ze chociaż Radni wykażą się zdrowym rozsądkiem pzry głosowaniu nad tą uchwała.

Proszę o ustosunkowanie się do mojej wypowiedzi
Odpowiedź 18-05-2015

Szanowna Panie,
W odpowiedzi na liczne pytania dotyczące propozycji wprowadzenia opłaty adiacenckiej od podziałów nieruchomości w Milanówku pragnę udzielić następujących wyjaśnień w sprawie.
Inicjatywa Burmistrza w zakresie przedstawienia Radzie Miasta Milanówka projektu uchwały w sprawie wprowadzenia opłaty adiacenckiej od podziałów nieruchomości wynika przede wszystkim z obowiązku narzuconego przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Warszawie, która w wystąpieniu pokontrolnym z dnia 11 kwietnia 2012 r. (znak: WK.0920.140.166.2011) stwierdziła (w pkt 15), że „Rada Miasta Milanówka nie podjęła uchwały w sprawie określenia wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej” oraz że należy „przygotować projekt uchwały i przedłożyć Radzie celem ustalenia wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej”.
Opłata adiacencka jest przede wszystkim przejawem gospodarności gminy oraz narzędziem odzwierciedlającym zasadę sprawiedliwości przestrzennej. Opłata ta nie obarcza wszystkich mieszkańców, lecz jedynie inwestorów, którzy powinni partycypować w kosztach budowy infrastruktury technicznej oraz kosztach odszkodowań wynikających z konieczności przejmowania gruntów pod drogi publiczne. Decyzja Gminy o budowie infrastruktury na danym terenie dla określonej grupy mieszkańców jest rekompensowana pozostałej grupie społeczności poprzez nałożenie obowiązku uczestniczenia beneficjentów w kosztach budowy tej infrastruktury.
Opłata adiacencka nie jest zatem sposobem na uzyskanie dodatkowych dochodów, ale odciążeniem Gminy z wydatków, które Gmina poniosła lub będzie musiała ponieść w związku z budową infrastruktury technicznej oraz koniecznością przejmowania gruntów pod drogi publiczne. Warto zauważyć, iż dochód który mógłby wyniknąć z takiej opłaty i tak pozostanie niewspółmierny wydatkom, które Gmina będzie ponosić. Zaproponowana stawka procentowa nie odbiega od innych stawek przyjętych przez Gminy sąsiednie i podyktowana jest przede wszystkim opłacalnością naliczania takiej opłaty, co związane jest m.in. z kosztami wykonywania operatów szacunkowych, które muszą być zlecone osobie uprawnionej do ich sporządzania – rzeczoznawcy majątkowemu czy kosztami administracyjnymi.
Opłata dotknie przede wszystkim osoby przystępujące do procesu inwestycyjnego, gdyż podział nieruchomości uznawany jest w teorii (potwierdzonej intencją ustawy o gospodarce nieruchomościami) jako pierwszy etap takiego procesu. Wynikiem podziału nieruchomości jest przeważnie jej zbycie. Należy również zauważyć, iż opłata adiacencka jest bezpośrednio uzależniona i naliczana od wzrostu wartości nieruchomości. Oznacza to więc, że Gmina uczestniczyć będzie tylko w dochodzie właściciela nieruchomości związanym ze wzrostem wartości gruntów, które w większości przypadków stanowią następnie przedmiot zbycia. Warto podkreślić, iż opłata taka nie jest naliczana od każdego podziału, jak również może teoretycznie w ogóle nie wystąpić (w sytuacji gdy nie będzie wzrostu wartości nieruchomości). Nadto nie przekracza ona przeważnie innych kosztów związanych z obsługą nieruchomości - kosztów notarialnych czy geodezyjnych.
Nic nie stoi na przeszkodzie także, aby właściciele nieruchomości, wliczali koszty wynikające z opłaty adiacenckiej w cenę nieruchomości podlegającej sprzedaży. W takim przypadku opłata nie dotknie właściciela, a przyszłego nabywcę, który musi liczyć się z tym, iż stworzenie dogodnych warunków inwestycyjnych jest dużym obciążeniem finansowym budżetu gminy i musi być zrekompensowane pozostałym mieszkańcom wspólnie tworzącym ten budżet.
 


Z poważaniem
z up. Burmistrza Miasta Milanówka
Anna Fabisiak - p.o. Kierownika Referatu GNPP

do góry strony
Pytanie 04-05-2015, Maria Matuszewska
Dzień dobry,
Pani Burmistrz proszę o informację jaki jest stan formalno- prawny nieruchomości przy ulicy Wylot 6, którą otrzymało miasto. Z poważaniem, Maria Matuszewska.
Odpowiedź 26-05-2015

Szanowna Pani,
W odpowiedzi na Pani zapytanie dotyczące stanu formalno-prawnego nieruchomości przy ul. Wylot 6 informuję, że na podstawie Uchwały Nr 325/XXIX/09 Rady Miasta Milanówka z dnia 29 września 2009 r. Gmina w 2010 r. nabyła umową darowizny udział 1/2 części przedmiotowej nieruchomości wraz z dożywotnim prawem zamieszkania przez darczyńcę. W czerwcu 2014 r. pomiędzy Gminą a darczyńcą przedmiotowej nieruchomości została zawarta umowa o najem lokalu mieszkalnego będącego własnością Gminy. Następnie na mocy postanowienia Sądu Rejonowego z dnia 1 kwietnia 2014 r. o zniesienie współwłasności Gmina nabyła od dotychczasowych współwłaścicieli pozostały udział w wysokości 1/2 za kwotę 180 000 zł. Zgodnie z ww. postanowieniem wydanie nieruchomości przez dotychczasowych współwłaścicieli zostało wyznaczone do dnia 31 marca 2015 r. Przekazanie nieruchomości nastąpiło w dniu 30.03.br.
Reasumując - Gmina jest jedynym właścicielem nieruchomości przy ul. Wylot 6 z dożywotnim prawem zamieszkania przez darczyńcę, który dobrowolnie wymeldował się z nieruchomości i faktycznie jej nie zamieszkuje.
 


 


 
Z poważaniem
Wiesława Kwiatkowska
Burmistrz Miasta Milanówka

do góry strony
Pytanie 03-05-2015, Ola
Szanowna Pani Burmistrz,
chciałabym poruszyć temat sklepu spożywczego zlokalizowanego róg ul. Wojska Polskiego i ul. Małej. Na przestrzeni kilku ostatnich lat kolejny najemca rezygnuje z prowadzenia działalności w tym lokalu, stanowiącym własność Gminy. W tym miejscu działalność handlową od wielu lat prowadziły różne podmioty, a w ostatnich latach ich rotacja stała się coraz większa. Jak wiadomo wielkopowierzchniowe sklepy spożywcze, które się w ostatnim czasie namnożyły w Milanówku są dużą konkurencją dla drobnych przedsiębiorców i coraz trudniej jest im się utrzymać na rynku. Sklepik ten jest nieduży, luksusów w tym lokalu nie ma, nawet brak ogrzewania. Koszty prowadzenia działalności w tym miejscu najprawdopodobniej są zbyt wysokie, aby się utrzymać. Tak wynika z rozmów z kolejnymi rezygnującymi najemcami. Sklepik ten służy okolicznym mieszkańcom i jest potrzebny w tym miejscu. Jednak wysokość czynszu jaką najemca musi odprowadzać do budżetu Gminy (wg uzyskanych informacji ponad 1800 zł miesięcznie bez mediów) jest nie adekwatna ani do jego lokalizacji ani standardów pomieszczenia. Wynikiem tego jest ponowne zamknięcie tego sklepu. Dlatego zwracam się z prośbą o podjęcie kroków w celu utrzymania charakteru tego lokalu (sklep spożywczy) z uwzględnieniem w wysokości czynszu, iż nie jest to ani centrum miasta ani też warunki lokalowe nie uzasadniają tak wysokich opłat. Być może wtedy jakiemuś najemcy uda się tutaj prowadzić działalność z zyskiem. Okolicznym mieszkańcom sklep w tej lokalizacji jest potrzebny.
Odpowiedź 08-05-2015

Szanowna Pani,
Odnosząc się do sprawy sklepu spożywczego zlokalizowanego róg ul. Wojska Polskiego i Małej uprzejmie informuję, iż stawki dzierżawy za 1m2 powierzchni użytkowej lokalu są ustalane w drodze procedury przetargowej. Ostatnia stawka za 1 m2 wynosiła 24,50 zł (netto) i w porównaniu ze stawkami dzierżawy lokali użytkowych w centrum miasta, tj. 70,63 zł/m2 (netto), moim zdaniem, nie była zbyt wygórowana.
Ponadto nadmieniam, że przez okres ostatnich piętnastu lat osoby prowadzące handel w tym punkcie miały trudności z regulowaniem należności z tytułu dzierżawy, niezależnie od wysokości obowiązującej stawki czynszu dzierżawnego. Sytuacja taka sugeruje, iż ta lokalizacja nie jest atrakcyjna dla prowadzenia tego typu działalności gospodarczej (mała liczba klientów), dlatego też rozważana jest zmiana sposobu użytkowania przedmiotowego lokalu, czyli przekształcenie na mieszkanie komunalne, których deficyt jest bardzo odczuwalny dla mieszkańców naszego miasta.


Z poważaniem
Wiesława Kwiatkowska
Burmistrz Miasta Milanówka


 

do góry strony
Pytanie 18-04-2015, Małgorzata Sulska-Kłyszyńska
Witam serdecznie
Mam pytanie,może nie jest najważniejsze,ale uważam że warte zastanowienia się.Mam trzy pieski,nie są one grozne,chociaż głośno pilnują posesji.Chciałabym moje pupile wyprowadzić gdzieś na spacer,ale tak właściwie nie wiem gdzie.Jestem rodowitą Poznanianką,ale zakochałam się w pięknym Milanówku i tutaj od kilku lat mieszkam.Spaceruję co prawda ulicami,ale nie wszyscy lubią psy.Czy możnaby pomyśleć o jakimś miejscu na wyprowadzanie piesków na spacer.One też się cieszą kiedy wychodzą ze swojej posesji w teren.
Pozdrawiam
Małgorzata Sulska-Kłyszyńska
Odpowiedź 14-05-2015

Szanowna Pani,
w odpowiedzi na Pani maila, uprzejmie informuję, że Miasto Milanówek  nie posiada niestety terenu, który można by przeznaczyć na tzw. park dla zwierząt. Jedyną możliwością jest spacerowanie ze swoimi zwierzakami po ulicach naszego miasta, przestrzegając zapisów Regulaminu o utrzymaniu czystości i porządku w gminie Milanówek, który zamieszczony jest na stronie miasta. 


Z poważaniem
z up. Burmistrza Miasta Milanówka
Emilia Misiak - p.o. Kierownika Referatu Ochrony Środowiska i Gospodarki Zielenią

do góry strony
Pytanie 24-03-2015, Michał
odnośnie odp. dotyczącej MOPSu.
Niezła ściema Pani podwładnych!!! Nic nie zostało mi wytłumaczone ponieważ nie zadałem żadnego pytania.Kazano przyjść w czwartek i tyle było pomocy ze strony tych Pań a tak pozatym nie byłem po to aby pytać jak złożyć wniosek dotyczący dopłaty do czynszu tylko powodu jego odrzutu .
Zresztą to nie pierwszy przypadek ,że nikt nic nie wie albo celowo nie udziela informacji jak tej Pani nie ma w pracy.


"Szanowny Panie,
W odpowiedzi na Pana zapytanie informuję, że każdy merytoryczny pracownik Ośrodka ma wyznaczoną osobę zastępującą. Przepraszam za zaistniałą sytuację, jednak z wyjaśnień złożonych przez pracownika wynika, że informacje zostały Panu udzielone, być może były niewystarczające.
Proszę jednak pamiętać, że ogólne spełnienie kryteriów wymaga ich skrupulatnego rozpatrzenia, a to jest możliwe jedynie na podstawie dokumentacji.
Zapraszam na naszą stronę internetową http://www.milanowek.naszops.pl/dodatek-mieszkaniowy i do złożenia wniosku wraz z załącznikami."
Odpowiedź 08-04-2015

Szanowny Panie,
Zapraszam do Ośrodka celem wyjaśnienia nurtujących Pana kwestii, bądź o skonkretyzowanie zapytania.


Z poważaniem
z up. Burmistrza Maista Milanówka
Elżbieta Ciesielska - Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej


 

do góry strony
Pytanie 20-03-2015, danuta kowalska
Szanowna Pani Burmistrz - jeszcze przed zakończeniem wyborów usiłowałam ustalić z czyich pieniędzy opłacono akcję reklamową J.Wysockiego zawieszoną w onecie (w sąsiedztwie m.in Pana Piechocińskiego), na miesiąc przed ciszą wyborczą. Różni tzw. luminarze udzielali na tej stronie poparcia Panu J.Wysockiemu. Usiłowania ustalenia faktów w MDiJ nic nie dały. Po prostu nie udzielają odpowiedzi na zasadzie nie bo nie.
Po wysłuchaniu wypowiedzi Pani Trębińskiej (nagranie z sesji RM) gdzie oświadczyła Ona, że jedynie słuszna "droga" dla radnych to ideologia MDiJ. Wypada sprawdzić, jak uczciwa jest ta droga. Jako obywatelka mam prawo z racji ustawowej możliwości wykonywania kontroli obywatelskiej.
Stąd moja prośba o sprawdzenie czy akcja w internecie nie była opłacona z naszych pieniędzy.
Przepraszam za kłopot ale wyczerpałam wszystkie możliwości ustalenia faktów. Wobec milczenia MDiJ nie mam innej możliwości.
Pozdrawiam
Odpowiedź 30-03-2015

Szanowna Pani,
Kampania wyborcza poszczególnych komitetów wyborczych może być finansowana wyłącznie ze środków tych komitetów, czyli na pewno nie z pieniędzy Urzędu. Sprawdziłam jednak środki wydatkowane w 2014 r. z budżetu miasta i nie ma tam żadnych wydatków przeznaczonych na kampanię reklamową w onet.pl.


Z poważaniem
Wiesława Kwiatkowska
Burmistrz Miasta Milanówka

do góry strony


Wersja do druku