Strona milanowek.pl wykorzystuje do działania pliki cookies. Pozostając na niej, wyrażasz zgodę na ich używanie. Dowiedz się więcej »

[X] Zamknij
Strona główna »  »  

Pytania do Burmistrza

Prosimy, aby zadawane przez Państwa pytania dotyczyły bieżących kwestii związanych z funkcjonowaniem miasta.

Zadawane w tym trybie pytania nie powinny:

  • dotyczyć kwestii, których wyjaśnienie jest możliwe w innym przewidzianym do tego celu trybie (m.in. w trybie dostępu do informacji publicznej, w trybie skargowym itp.),
  • zawierać treści uznawanych powszechnie za wulgarne lub obraźliwe,
  • zawierać treści reklamowych lub promocyjnych,
  • pełnić roli polemiki prowadzonej w odniesieniu do wcześniej zadawanych pytań.

Odpowiedzi na pytania udzielają z upoważnienia burmistrza kierownicy referatów Urzędu Miasta i jednostek organizacyjnych Gminy. W sprawach najistotniejszych odpowiedzi udziela bezpośrednio burmistrz. Dołożymy wszelkich starań, aby otrzymali Państwo odpowiedź w możliwie najkrótszym terminie, nie przekraczającym 14 dni.

Ze względu na brak możliwości edycji tekstu, prosimy o nieumieszczanie danych osobowych oraz teleadresowych w zadawanym pytaniu, jeśli nie wyrażają Państwo zgody na ich publikację.


« Wróć do listy kategorii

Pytanie 25-04-2016, Emilian
Szanowna Pani Burmistrz,
nawiązując do ustawienia ekranów akustycznych wzdłuż torowiska kolejowego. Posesje wzdłuż całej ulicy Warszawskiej zostały zabezpieczone przed hałasem a o początku tej ulicy zapomniano. Od numeru 1 do 3a brak ekranów akustycznych. Co w związku z tym zamierzacie Państwo zrobić?
Odpowiedź 14-06-2016

Szanowny Panie,
Uprzejmie informuję, że w  dniu 21 marca 2016 r.  Urząd Miasta Milanówka zwrócił się z pismem do spółki PKP Polskie Linie Kolejowe z prośbą o przeanalizowanie możliwości uzupełnienia brakujących ekranów akustycznych w rejonie ul. Warszawskiej w Milanówku.
W odpowiedzi na niniejsze pismo w  dniu  23.05.2016 r. (data wpływu odpowiedzi do tut. Urzędu)  Biuro Ochrony Środowiska PKP Polskie Linie Kolejowe S.A, poinformowało tut. Urząd, że w rejonie ul. Warszawskiej po południowej stronie linii kolejowej na odcinku od km 24,600 do km 24,947 nie przewidziano ekranów akustycznych ponieważ wg obliczeń zapewnione były standardy jakości środowiska ochrony przed hałasem.
Pomimo tego, że w pierwotnych założeniach lokalizacji ekranów akustycznych przy modernizowanej linii kolejowej zakładano budowę ekranów także w tym miejscu, na skutek zmiany przepisów rozporządzenia Ministra środowiska z 1 października 2012 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz. U, 2012, poz. 1109), które skutkowało podwyższeniem wartości poziomów dopuszczalnych hałasu, po aktualizacji stosownych analiz okazało się, że lokalizacja ekranów akustycznych nie jest konieczna, ponieważ zbadany poziom hałasu mieści się w standardach jakości środowiska.
Biuro Ochrony Środowiska PKP Polskie Linie Kolejowe S.A poinformowało także, że decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na modernizacji linii kolejowej Warszawa- Łódź nałożyła obowiązek wykonania analizy porealizacyjnej po upływie 12 miesięcy od dnia oddania inwestycji do użytkowania i przedstawienia jej w terminie 24 miesięcy od dnia oddania obiektu do użytkowania. Celem analizy porealizacyjnej jest porównanie charakteru i wielkości prognozowanych oddziaływań zidentyfikowanych i opisanych w raporcie o oddziaływaniu na środowisko oraz decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach z oddziaływaniami, które wystąpiły w rzeczywistości po realizacji przedsięwzięcia oraz sprawdzenie, czy planowane i zastosowane systemy zabezpieczeń w sposób wystarczający chronią środowisko.


 


 


Z poważaniem
z up. Burmistrza Miasta Milanówka
Anna Fabisiak - Kierownik Referatu GNPP

do góry strony
Pytanie 20-04-2016, Anna
Bardzo dziękuję za wyrównanie ul.Macierzanki. Teraz będzie nam łatwiej. ☺
Odpowiedź 10-05-2016

Szanowna Pani,
Uprzejmie dziękuję za miłe słowa. Pragnę podkreślić, że drogi gminne są stale monitorowane przez pracowników Urzędu Miasta i w miarę potrzeb i możliwości regularnie naprawiane. Ponadto informuję, że w razie potrzeby zasygnalizowania pogorszenia stanu drogi, może Pani przekazać taką informację do Referatu Technicznej Obsługi Miasta.Z poważaniem
z up. Burmistrza Miasta Milanówka
Adam Adamczyk - po. Kierownika Referatu TOM

do góry strony
Pytanie 14-04-2016, Ewa
Kiedy będzie zakończona tzw. budowa ulicy Naddawki? Fajnie wygląda stojąca plastikowa " zapora" na wystających studzienkach wodnych, gazowych i kanalizacyjnych , nie dodaje to uroku, nie mówiąc o bezpieczeństwie
Odpowiedź 18-04-2016

Szanowna Pani,
W odpowiedzi na zapytanie dotyczące ul. Naddawki uprzejmie informuję, że w miesiącach letnich bieżącego roku planuje się realizację robót drogowych polegających na wykonaniu ostatniej  warstwy nawierzchni ul. Naddawki.


Z poważaniem
z up. Burmistrza Miasta Milanówka
Adam Adamczyk - po. Kierownika Referatu TOM

do góry strony
Pytanie 11-04-2016, Robert W.
Szanowna Pani Burmistsz.Mam pytanie KIEDY BĘDZIE ZROBIONA DO KONCA UL NADDAWKI?MIAŁY BYC ZNAKI,PROGI ZWALIAIĄCE,I CO JA SLYCZAŁEM MIAŁ BYC ASWALT,SMIETNIKI.,Ta sama sytuacja jest na ul;SZOPENA,TYLKO NA SZOPENA I NADDAWKI JUŻ 2 RAZY PSZEBIŁEM OPONE NA ROWERZE PSZEZ OSTRE KAMIENIE I DZIURY,Czy w tym ROKU COŚ BEDZIE ROBIONE.Bo z HURTOWNI NA UL;NADDAWKI JERZDZĄ JAK WARIACI I TU BY SIĘ PSZYDAŁ PRUG ZWALIAJĄCY.SĄ TU DZIECI,BAC SIĘ JE WYPUSZCZAĆ.Czekam na SZYBKĄ PANI BURMISTSZ REAKCJE,BO W KĄCU DOJDZIE DO NIESZCZĘŚCIA.POZDRAWIAM.
Odpowiedź 18-04-2016

Szanowny Panie,
W odpowiedzi na zapytanie dotyczące ul. Naddawki uprzejmie informuję, że w miesiącach letnich bieżącego roku planuje się realizację robót drogowych polegającą na wykonaniu ostatniej  warstwy nawierzchni ul. Naddawki.Z poważaniem
z up. Burmistrza Miasta Milanówka
Adam Adamczyk - po. Kierownika Referatu TOM

do góry strony
Pytanie 08-04-2016, wacław
Dzień dobry.
Ulica Inżynierska ,na odcinku między Sosnową i Podwiejską została uznana jako "Strefa Zamieszkania" /nie posiada chodnika/.Dlatego też wjazd na tę ulicę z ul.Podwiejskiej został prawidłowo oznaczony znakiem drogowym D-40, natomiast wyjazd przy ul Sosnowej znakiem D-41.
Dlatego obowiązuje tu prędkość 20 km. /godz.
Proszę o wyjaśnienie dlaczego pojazdów wjeżdżających w ten odcinek ul. Inżynierskiej od strony ul.Sosnowej w kierunku Podwiejskiej, "Strefa Zamieszkania " nie obowiązuje gdyż tutaj stosownych znaków drogowych już nie ustawiono. Niektórzy kierowcy traktują więc ten odcinek jako tor wyścigowy .Straż Miejska czasem przejeżdża tą ulicą i nie dostrzega tego absurdalnego oznakowania.
Z poważaniem
wacław
Odpowiedź 18-04-2016

Szanowny Panie,
W odpowiedzi na Pańską wiadomość dotyczącą oznakowania ul. Inżynierskiej uprzejmie informuję, że  po przeprowadzeniu wizji lokalnej potwierdzono przekazane przez Pana informacje i uznano istniejące oznakowanie ul. Inżynierskiej na odcinku od ul. Podwiejskiej do ul. Sosnowej jako nieprawidłowe. W związku z powyższym pragnę poinformować, że w najbliższym czasie planuje się wykonanie zgodnego z przepisami projektu stałej organizacji ruchu na przedmiotowym odcinku i po jego zatwierdzeniu w Starostwie Powiatowym wprowadzenie organizacji ruchu w terenie.Z poważaniem
z up. Burmistrza Miasta Milanówka
Adam Adamczyk - po. Kierownika Referatu TOM

do góry strony
Pytanie 01-04-2016, Anna Perkowska
W imieniu mieszkańców ul. Czubińskiej i ulicy Wiosennej, której mieszkańcy korzystają z ul. Czubińskiej dziękujemy za podjęcie działań w celu poprawienia nawierzchni ulicy. Jaki był koszt przeprowadzonej "naprawy" i kto dokonał odbioru ? Naszym zdaniem naprawa została źle przeprowadzona i po tygodniu stan drogi jest prawie taki sam jak przed naprawą a po aktualnie trwających opadach deszczu nie będzie śladu po jakichkolwiek pracach.

Zapraszamy na wizję lokalną.
Odpowiedź 13-04-2016

Szanowna Pani,
Odpowiadając na Pani pytanie dotyczące prac związanych z bieżącym utrzymaniem ul. Czubińskiej uprzejmie informuję, że koszt wykonanych robót polegających na profilowaniu ulicy wyniósł 376,38 zł brutto. Prace zostały odebrane przez Pana Konrada Gąsiorowskiego, pracownika Referatu Technicznej Obsługi Miasta Urzędu Miasta Milanówka. Stan drogi po robotach uznano jako dobry.
Technologia polegająca na profilowaniu została dobrana jako najskuteczniejsza dla nawierzchni ul. Czubińskiej. Ponadto pragnę poinformować, że stan drogi będzie monitorowany i w przypadku stwierdzenia znaczącej degradacji nawierzchni, w miarę możliwości prace zostaną ponowione.Z poważaniem
z up. Burmistrza Miasta Milanówka
Adam Adamczyk - po. Kierownika Referatu TOM

do góry strony
Pytanie 28-03-2016, Jan
Witam,

Kiedy planowane jest rozpoczęcie prac w ciągu ulicy Ludnej zwiazanych z przebydową systemu odwodnienia ulicy oraz przebudowa nawierzchni oraz chodników?

Pozdrawiam,
Jan
Odpowiedź 13-04-2016

Szanowny Panie,
Odpowiadając na Pana pytanie dotyczące ul. Ludnej uprzejmie informuję, że budowa kanalizacji deszczowej, zgodnie z przyjętą uchwałą Rady Miasta Milanówka Wieloletnią Prognozą Finansową powinna nastąpić w okresie do 2020 r. Należy również wskazać, że modernizacja nawierzchni możliwa będzie dopiero po wykonaniu wspomnianej infrastruktury.


 Z poważaniem
z up. Burmistrza Miasta Milanówka
Adam Adamczyk - po. Kierownika Referatu TOM

do góry strony
Pytanie 21-03-2016, helena
Szanowna Pani Burmistrz,

chciałam się zapytać jaki był sens równania ulicy Wiatracznej na odcinku od Brwinowskiej do Podkowiańskiej w ostatnią sobotę - 19 marca.

To była najrówniejsza ulica w całej okolicy.

Czy zamiast tego nie można było wyrównać Brwinowskiej, Bagnistej albo Podkowiańskiej, które są w zdecydowanie gorszym stanie?
Odpowiedź 25-03-2016

Szanowna Pani,
Odpowiadając na Pani pytanie dotyczące równania ul. Wiatracznej, uprzejmie informuję, że pomimo zmiennego stanu jej nawierzchni na poszczególnych (miejscami lepszy niż na innych drogach gminnych) niniejsza ulica została poddana zabiegom konserwacyjnym w całości i jako pierwsza, zarówno ze względu na fakt dużego znaczenia komunikacyjnego i stopnia degradacji nawierzchni, jak również w reakcji na liczne zgłoszenia i prośby mieszkańców. Na ul. Brwinowskiej prace zostały wykonane 21 marca, jako następne po ul. Wiatracznej. Wybierając kolejność ulic poddawanych pracom utrzymaniowym brane są pod uwagę zarówno stan nawierzchni jak i znaczenie komunikacyjne poszczególnych dróg. Pragnę poinformować, że pracownicy wydziału Technicznej Obsługi Miasta Urzędu Miasta Milanówka regularnie kontrolują stan dróg gminnych i dokładają wszelkich starań aby przygotowany harmonogram zadań odzwierciedlał stan dróg, ich znaczenie oraz potrzeby mieszkańców.


 


Z poważaniem
z up. Burmistrza Miasta Milanówka
Adam Adamczyk - Kierownik Referatu TOM

do góry strony
Pytanie 20-03-2016, Piotr
Szanowni Państwo w ostatnim czasie na skrzyżowaniu Uroczej z Promyka wycięto drzewo. Pień pozostaje w jezdni grożąc wypadkiem lub uszkodzeniem auta. Proszę o usunięcie.
Odpowiedź 25-03-2016

Szanowny Panie,
W odpowiedzi na Pana wiadomość, uprzejmie informuję, że pień zlokalizowany w obrębie skrzyżowania ul. Uroczej z ul. Promyka został już usunięty.


 Z poważaniem
z up. Burmistrza Miasta Milanówka
Adam Adamczyk - Kierownik Referatu TOM

do góry strony
Pytanie 17-03-2016, Andrzej Zwierzchowski
Szanowna Pani Burmistrz

Moje pytanie związane jest z warunkami jazdy ulicą Brwinowską, drogą gminną, której utrzymanie i stan techniczny (przejezdność) należy do obowiązków miasta. W zakładce "remonty dróg", na stronie internetowej miasta, zamieszczony jest harmonogram wykonania robót budowlanych polegającym na bieżącym utrzymaniu dróg o nawierzchni asfaltowej w terminie 9 - 29 lutego 2016 r. Pozycja 4 i 7 tego harmonogramu dotyczy ulic Brwinowskiej i Turczynek.
Aktualnie jest połowa marca a realizacji harmonogramu i naprawy wspomnianych ulic nie widać - może ktoś odpowiedzialny za drogi w Urzędzie zapomniał ?.
Pragnę zaznaczyć, że w kwestii jakości i przejezdności tymi ulicami piszę do Pani kolejnego maila. Efekt jak dotychczas wiadomy - bez zmian. Celem przypomnienia - ulica Brwinowska na odcinku od ulicy Turczynek do Nadarzyńskiej miała otrzymać dwa lata temu. Władza się zmieniła widocznie ustalenia i priorytety też.
Mam dla Pani Burmistrz propozycje wyjścia z pata tragicznego stanu dróg gminnych w Milanówku. Proponuję wyłączać (zamykać) z ruchu drogowego ulice w naszym mieście. Na początek proponuję zamknąć ulicę Brwinowską (od Turczunek do Nadarzyńskiej), Turczynek oraz Owczarską. Oszczędzi to mieszkańcom miasta ogrodu wstydu przed znajomym, a miastu kosztów związanych ze zwrotem kosztów naprawy uszkodzonych na tych ulicach samochodów.
Proszę o osobistą odpowiedź Pani Burmistrz na podnoszone w mailu kwestie, gdyż odpowiedzi upoważnionych pracowników Urzędu są niejednoznaczne i z reguły bardzo mało konkretne i precyzyjne.

Pozdrawiam
Andrzej Zwierzchowski
Odpowiedź 13-04-2016

Szanowny Panie,
Na wstępie pragnę przeprosić za zwłokę w udzieleniu odpowiedzi oraz ewentualne niedogodności wynikające z tego opóźnienia. Odpowiadając na Pana pytania dotyczące stanu nawierzchni ulic Brwinowskiej, Turczynek oraz Owczarskiej pragnę poinformować, że w obecnych planach inwestycyjnych nie zostały ujęte prace modernizacyjne dotyczące wspomnianych ulic. Jednakże, wszystkie wymienione przez Pana drogi, jako posiadające nawierzchnie nieutwardzoną, podlegają doraźnej konserwacji w ramach bieżącego utrzymania dróg gruntowych. Prace utrzymaniowe w ramach tego zadania, polegające na profilowaniu oraz uzupełnieniu ubytków oraz zagęszczeniu, na ul. Brwinowskiej oraz Turczynek prowadzone były w ostatnim tygodniu marca, natomiast na ul. Owczarskiej (pomiędzy liniami WKD) na początku kwietnia. Należy zaznaczyć, że, mając świadomość, iż tego rodzaju działania mają charakter doraźny, stan nawierzchni wszystkich dróg gruntowych jest na bieżąco monitorowany i, w razie potrzeb, wspomniane prace będą prowadzone cyklicznie.
Ponadto, pragnę poinformować, że w chwili obecnej trwają prace projektowe dotyczące modernizacji ul.Brwinowskiej, które zakładają gruntowną przebudowę tego szlaku. W sytuacji, gdy dokumentacja zostanie przygotowana bez opóźnień, będzie elementem aplikacji o wsparcie przebudowy ze środków zewnętrznych – termin realizacji inwestycji jest uzależniony od wyników naboru wniosków o dofinansowanie. Projektowanie odbywa się w ramach realizowanego wspólnie przez Gminy Milanówek, Brwinów i Podkowa Leśna przedsięwzięcia „Podwarszawskie Trójmiasto Ogrodów…” współfinansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego.Z poważaniem
z up. Burmistrza Miasta Milanówka
Adam Adamczyk - po. Kierownika Referatu TOM

do góry strony


Wersja do druku