Strona milanowek.pl wykorzystuje do działania pliki cookies. Pozostając na niej, wyrażasz zgodę na ich używanie. Dowiedz się więcej »

[X] Zamknij
Strona główna »  »  

Pytania do Burmistrza

Prosimy, aby zadawane przez Państwa pytania dotyczyły bieżących kwestii związanych z funkcjonowaniem miasta.

Zadawane w tym trybie pytania nie powinny:

  • dotyczyć kwestii, których wyjaśnienie jest możliwe w innym przewidzianym do tego celu trybie (m.in. w trybie dostępu do informacji publicznej, w trybie skargowym itp.),
  • zawierać treści uznawanych powszechnie za wulgarne lub obraźliwe,
  • zawierać treści reklamowych lub promocyjnych,
  • pełnić roli polemiki prowadzonej w odniesieniu do wcześniej zadawanych pytań.

Odpowiedzi na pytania udzielają z upoważnienia burmistrza kierownicy referatów Urzędu Miasta i jednostek organizacyjnych Gminy. W sprawach najistotniejszych odpowiedzi udziela bezpośrednio burmistrz. Dołożymy wszelkich starań, aby otrzymali Państwo odpowiedź w możliwie najkrótszym terminie, nie przekraczającym 14 dni.

Ze względu na brak możliwości edycji tekstu, prosimy o nieumieszczanie danych osobowych oraz teleadresowych w zadawanym pytaniu, jeśli nie wyrażają Państwo zgody na ich publikację.


« Wróć do listy kategorii

Pytanie 16-03-2016, Dariusz Borowski
Kiedy zostaną wyrównane drogi po okresie zimowym np. ul. Książenicka ?
Odpowiedź 17-03-2016

Szanowny Panie,
drogi gruntowe zostaną poddane zabiegom konserwacyjnym w ramach zadania polegającego na bieżącym utrzymaniu tych dróg. Podpisanie umowy z wykonawcą tego zadania ustalone zostało na dn. 17. 03. 2016 r. Po podpisaniu wspomnianej umowy Wykonawca prac przystąpi do ich wykonania na podstawie ustalonego harmonogramu uwzględniającego przede wszystkim stopień degradacji nawierzchni oraz znaczenie komunikacyjne danej drogi. Kolejność prac na poszczególnych drogach będzie publikowana na stronie Urzędu Miasta Milanówka.


Z poważaniem
z up. Burmistrza Miasta Milanówka
Adam Adamczyk - Kierownik Referatu TOM

do góry strony
Pytanie 11-03-2016, mieszkanka ulicy Uroczej
Dzień dobry,
na kiedy został zaplanowany remont ulicy Uroczej? Stan drogi jest katastrofalny-liczne dziury! Ostatnie, ubiegłoroczne równanie drogi wystarczyło do pierwszych deszczy, po których całe kruszywo, którym zostały uzupełnione nierówności zostało wypłukane. Zaznaczam, że stan drogi stwarza niebezpieczeństwo, gdyż ulica biegnie wzdłuż rowu melioracyjnego i aby ominąć doły trzeba zblizyć aię aż do krawędzi drogi!
Odpowiedź 14-03-2016

Szanowna Pani,
Odpowiadając na Pani wiadomość w sprawie remontu ul. Uroczej uprzejmie informuję, że nawierzchnia tej drogi zostanie poddana zabiegom konserwacyjnym w ramach realizacji zadania polegającego na bieżącym utrzymaniu dróg gruntowych. Po podpisaniu umowy z wykonawcą prac co powinno nastąpić w tym tygodniu przystąpimy do napraw zgodnie z ustalonym z wykonawcą prac harmonogramem. Kolejność działań na poszczególnych ulicach uzależniona jest od znaczenia komunikacyjnego danej drogi oraz stopnia degradacji jej nawierzchni.
Jednocześnie pragnę poinformować, że w tegorocznym budżecie Miasta Milanówka zarezerwowane są środki na opracowanie dokumentacji przebudowy ul. Uroczej, natomiast w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta przewidziano modernizację tej drogi na rok 2017.


Z poważaniem
z up. Burmistrza Miasta Milanówka
Adam Adamczyk - Kierownik Referatu TOM

do góry strony
Pytanie 09-03-2016, Jarosław Jankowski
przesyłam podziękowania za niedawne konsultacje ws. projektów oraz za profesjonalną chęć dialogu ws. ulic parkowa, grodeckiego i sąsiednich, ale przede wszystkim za deklarację o przyjęciu rozwiązań odpowiadających ogrodowo-leśnej i ekologicznej tożsamości Milanówka.
pozdrawiam
Odpowiedź 15-03-2016

Szanowny Panie,
Uprzejmie dziękuję za miłe słowa. Bardzo cieszy mnie, iż proponowana formuła dialogu z Mieszkańcami wspomnianych przez Pana ulic, czyli najbardziej zainteresowanymi odbiorcami naszych propozycji, spotyka się z Pana aprobatą. Jednocześnie pragnę podtrzymać deklarację, że ustalone zarówno podczas konsultacji drogą internetową jak i wynikające z poniedziałkowego spotkania korekty do przedstawianych koncepcji zostaną uwzględnione. Skorygowane projekty koncepcyjne będą opublikowane po naniesieniu zmian przez projektantów – przewiduję, że stanie się to najpóźniej do dn. 18. 03. 2016 r.


Z poważaniem
z up. Burmistrza Miasta Milanówka
Adam Adamczyk - Kierownik Referatu TOM

do góry strony
Pytanie 04-03-2016, MieszkaniecM
Witam

Piszę kolejny raz w sprawie ulicy Lipowej / Sadowej.
W języku polskim nie ma słów pozwalających określić to co przeżywają mieszkańcy poruszający się głównie ulica Lipową.
Aktualny harmonogram polegający na 2-krotnym w ciągu roku zgrubnym wyrównaniu ulicy nie zdaje egzaminu. Równanie przy dobrej pogodzie poprawia sytuację na miesiąc - góra dwa. Pozostałe kilka miesięcy jest dramat.

Ja już nie proszę, ja błagam żeby zwiększyć częstotliwość równania tej drogi.
Proszę powiedzieć jaki jest jednorazowy koszt wyrównania Lipowej ?
Niektórzy mieszkańcy okolicy na pewno będą skłonni wspomóc gminę jeśli ta nie jest w stanie wygospodarować odpowiednich środków. Moje zdrowie psychiczne i fizyczne jest dużo cenniejsze niż codzienne użeranie się z ta "drogą".

Ostatnio zakończył się okres ładnej pogody, w trakcie którego nic nie zostało zrobione. Teraz znowu pada. Dziury, wyrwy, kałuże, błoto, wyboje ile jeszcze będziemy to znosić.

Bardzo proszę o interwencyjne zadziałanie w powyższej sprawie.
Odpowiedź 07-03-2016

Szanowny Panie,
odpowiadając na Pana uwagi dotyczące jakości nawierzchni ulic Lipowej i Sadowej pragnę poinformować, że w dn. 02. 03. 2016 r. zostały otwarte oferty w przetargu na bieżącą konserwację dróg gruntowych. W zależności od terminu podpisania umowy (wynikającego z procedur związanych z udzielaniem zamówień publicznych) rozpoczęcie prac konserwacyjnych nastąpi w trzecim lub czwartym tygodniu marca. Kolejność napraw na poszczególnych drogach ustalona będzie z uwzględnieniem zarówno stanu nawierzchni jak i znaczenia komunikacyjnego danej drogi. Na podstawie bieżącego monitorowania stanu ulic na terenie Milanówka wytypowano ul. Lipową jako przeznaczoną do napraw w początkowej fazie realizacji prac konserwacyjnych, natomiast w przypadku ul. Sadowej to przewiduje się, że zostanie ona poddana zabiegom bieżącego utrzymania w późniejszym etapie prac.


Z poważaniem
z up. Burmistrza Miasta Milanówka
Adam Adamczyk - Kierownik Referatu TOM

do góry strony
Pytanie 04-03-2016, Tomasz Juffy
Blisko 186 mln zł na ścieżki rowerowe na Mazowszu z pieniędzy UE.

http://www.pb.pl/4425139,21022,blisko-186-mln-zl-na-sciezki-rowerowe-na-mazowszu-z-pieniedzy-ue

Czy Milanówek złoży taki wniosek o dofinansowanie ?

Z poważaniem
Tomasz Juffy
Odpowiedź 07-03-2016

Szanowny Panie,
Miasto Milanówek jest sygnatariuszem porozumienia w sprawie przystąpienia do Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego (ZIT WOF). W celu wypełnienia kryteriów dostępu do środków w ramach tego narzędzia Miasto jest w stałym kontakcie z potencjalnymi partnerami ewentualnego projektu budowy tras rowerowych. Jednocześnie  trwają prace w celu pozyskania niezbędnej dokumentacji technicznej, koniecznej do skompletowania materiałów aplikacyjnych.


Z poważaniem
z up. Burmistrza Miasta Milanówka
Emilia Misiak – Kierownik Referatu Ochrony Środowiska i Gospodarki Zielenią 

do góry strony
Pytanie 03-03-2016, Marta
Droga Pani Burmistrz,
Co się dzieje z ulicami Wiatraczną i Grudowską na Polesiu??? Może wybrała by się Pani na przejażdżkę?
Odpowiedź 07-03-2016

Szanowna Pani,
Odpowiadając na Pani wiadomość pragnę zauważyć, że stan wszystkich dróg na terenie miasta jest na bieżąco monitorowany przez pracowników Referatu Technicznej Obsługi Miasta Urzędu Miasta Milanówka. Ulice, o których Pani wspomina stanowią drogi gruntowe, których bieżąca konserwacja będzie przedmiotem realizacji zamówienia udzielnego w ramach postępowania nr ZP.271.7.TOM.2016 (szczegóły zamówienia: http://bip.milanowek.pl/2406,274). Oferty w postępowaniu przetargowym otwarto w dn. 02. 03. 2016 r. Prace w ramach zadania można będzie rozpocząć po podpisaniu umowy, co planowane jest na najbliższy tydzień. Wstępny harmonogram prac zakład, iż konserwacja ul. Wiatracznej odbędzie się w początkowej fazie realizacji zadania, natomiast prace na ul. Grudowskiej będą prowadzone na późniejszym etapie. Harmonogram działań będzie korygowany na bieżąco, z uwzględnieniem dostępnych możliwości i panujących warunków.


Z poważaniem
z up. Burmistrza Miasta Milanówka
Adam Adamczyk – Kierownik Referatu TOM 

do góry strony
Pytanie 01-03-2016, krzysztof
Dnia10.02 2016 prosiłem o wybieranie wody z studzienki chłonej na ul.Ludnej 2 w odpowiedzi zapewniono że woda bedzie wybierana mamy marzec a woda niejest wybierana wogule ,w lutym zgłaszałem w urzedzie o dziurze na ul słowackiego i ludnej mamy marzec a dziura nie załatana prosze równierz o przyjrzenie sie załatanej dziurze na krakowskiej 25 bo łata jest popekana wykonawca chyba zapewniał gwarancje
Odpowiedź 08-03-2016

Szanowny Panie,
Odpowiadając na Pana uwagi dotyczące wypompowywania wody ze studni chłonno-rozsączającej w ul. Ludnej (na wysokości posesji nr 2) uprzejmie informuję, że w skutek zgłoszenia do wykonawcy tego rodzaju prac woda z tego terenu została zebrana. Jednakże z uwagi na fakt obfitości opadów oraz ograniczonych możliwości rozsączania przez wspomniane urządzenie chłonne woda na wskazywanym przez Pana obszarze ponownie zaczęła się gromadzić. Pragnę zachęcić Pana do każdorazowego zgłaszania sytuacji, w której woda po opadach bądź roztopach zalegać będzie na wskazanym obszarze – za każdym razem na taki sygnał dokonywane będzie głoszenie do wykonawcy w celu usunięcia rozlewiska.
W odniesieniu do uwag dotyczących uszkodzeń nawierzchni asfaltowych, uprzejmie informuję, że konserwacja tych dróg jest przedmiotem realizacji części zadania polegającego na bieżącym utrzymaniu dróg asfaltowych na terenie Milanówka. Przegląd dróg o nawierzchni asfaltowej i przekazanie zlecenia wykonawcy robót nastąpiło w pierwszym tygodniu marca. Realizacja prac utrzymaniowych rozpoczęła się z dniem 07 marca i planowo ma trwać jeden tydzień.


Z poważaniem
z up. Burmistrza Miasta Milanówka
Adam Adamczyk - Kierownik  Referatu TOM

do góry strony
Pytanie 01-03-2016, BS
Szanowna Pani Burmistrz
Uprzejmie zwracam uwagę na fatalny stan gruntowego odcinka ulicy Łąkowej od granicy grodziska mazowieckiego. Na chwilę obecną utrudniony będzie dojazd np karetki pogotowia czy wozów służb (np obciążony wodą pojazd straży pożarnej) ze względu na ogromne dziury. Przejazd samochodem osobowym zaczyna już graniczyć z cudem. Uprzejmie proszę o pilną interwencję.
Odpowiedź 08-03-2016

Szanowny Panie,
Odpowiadając na Pana wiadomość dot. ul. Łąkowej uprzejmie informuję, że konserwacja nawierzchni gruntowej tej drogi będzie przedmiotem realizacji części zadania polegającego na bieżącym utrzymaniu dróg gruntowych na terenie Milanówka. W tym tygodniu nastąpi podpisanie umowy z wykonawcą wyłonionym w  postępowaniu o udzielenie zamówienia (przetarg nieograniczony).
Po podpisaniu umowy z wykonawcą zostanie z nim ustalony harmonogram działań na poszczególnych drogach uzależniając prace na danej drodze  od jej znaczenia komunikacyjnego i poziomu degradacji nawierzchni. Roboty drogowe rozpoczną się od początku przyszłego tygodnia. Mając świadomość zarówno znaczenia komunikacyjnego ul. Łąkowej jak i stanu jej nawierzchni mogę zapewnić, że prace utrzymaniowe na tej drodze nastąpią w początkowej fazie działań w ramach wspomnianego zadania, w pierwszych tygodniach prac.Z poważaniem
z up. Burmistrza Miasta Milanówka
Adam Adamczyk - Kierownik  Referatu TOM

do góry strony
Pytanie 23-02-2016, Janusz
Dzień Dobry
Mamy XXI wiek, proszę się przejechać ul. Miłą i ul. Wiatraczną. Średniowiecze, tylko rynsztoków brak.
Jak dojeżdżać do pracy czy do miasta po zakupy?
Zaczniemy chyba naprawiać zawieszenia na koszt gminy.
Pozdrawiam
Odpowiedź 01-03-2016

Szanowny Panie,
W odpowiedzi na Pana wiadomość dotyczącą ul. Wiatracznej i ul. Miłej uprzejmie informuję, że konserwacja nawierzchni gruntowej tych dróg będzie przedmiotem realizacji części zadania polegającego na bieżącym utrzymaniu dróg gruntowych na terenie Milanówka. W chwili obecnej trwa postępowanie o udzielenie zamówienia (przetarg nieograniczony) - termin składania ofert został wyznaczony na 02. 03. 2016 r. Po wyłonieniu wykonawcy ustalimy z nim harmonogram działań na poszczególnych drogach uzależniając prace na danej drodze o od jej znaczenia komunikacyjnego i poziomu degradacji nawierzchni. Mając świadomość zarówno znaczenia komunikacyjnego ul. Wiatracznej jak i stanu jej nawierzchni mogę zapewnić, że prace utrzymaniowe na tej drodze nastąpią w początkowej fazie działań w ramach wspomnianego zadania. Ul. Miła będzie przedmiotem działań w dalszym etapie realizacji zadania.


 


Z poważaniem
z up. Burmistrza Miasta Milanówka
Adam Adamczyk - Kierownik Referatu TOM

do góry strony
Pytanie 22-02-2016, rudnicka
Witam jestem zainteresowana sprawą możliwości położenia chodnika od ulicy Podleśnej do ulicy Kwiatowej. I możliwości wyrównania pasa pobocza od ul Gospodarskiej do ul Północnej .Nierówności zostawiono po wykopach na rozprowadzenie kanalizacji podczas opadów deszczu woda
spływa na posesje i brnie się po okropnym błocie .Milanówek uznano jako miasto park ,a jest tak miejscami zaniedbane.proszę o odpowiedż w tej sprawie
Odpowiedź 01-03-2016

Szanowna Pani,
Odpowiadając na Pani wiadomość uprzejmie informuję, że ul. Kościuszki jest drogą powiatową znajdującą się w zarządzie Powiatu Grodziskiego, za której utrzymanie i modernizację jest odpowiedzialny Powiatowy Zarząd Dróg w Grodzisku Mazowieckim. Jednakże, mając na uwadze dobro i potrzeby mieszkańców, zwróciliśmy się do Powiatowego Zarządu Dróg o rozpatrzenie możliwości realizacji zadań wskazanych przez Panią. Pozostajemy w kontakcie ze wskazanym zarządcą drogi i będziemy monitorować postępy w tej sprawie.Z poważaniem
z up. Burmistrza Miasta Milanówka
Adam Adamczyk - Kierownik Referatu TOM

do góry strony


Wersja do druku