Strona milanowek.pl wykorzystuje do działania pliki cookies. Pozostając na niej, wyrażasz zgodę na ich używanie. Dowiedz się więcej »

[X] Zamknij
Strona główna »  »  

Pytania do Burmistrza

Prosimy, aby zadawane przez Państwa pytania dotyczyły bieżących kwestii związanych z funkcjonowaniem miasta.

Zadawane w tym trybie pytania nie powinny:

  • dotyczyć kwestii, których wyjaśnienie jest możliwe w innym przewidzianym do tego celu trybie (m.in. w trybie dostępu do informacji publicznej, w trybie skargowym itp.),
  • zawierać treści uznawanych powszechnie za wulgarne lub obraźliwe,
  • zawierać treści reklamowych lub promocyjnych,
  • pełnić roli polemiki prowadzonej w odniesieniu do wcześniej zadawanych pytań.

Odpowiedzi na pytania udzielają z upoważnienia burmistrza kierownicy referatów Urzędu Miasta i jednostek organizacyjnych Gminy. W sprawach najistotniejszych odpowiedzi udziela bezpośrednio burmistrz. Dołożymy wszelkich starań, aby otrzymali Państwo odpowiedź w możliwie najkrótszym terminie, nie przekraczającym 14 dni.

Ze względu na brak możliwości edycji tekstu, prosimy o nieumieszczanie danych osobowych oraz teleadresowych w zadawanym pytaniu, jeśli nie wyrażają Państwo zgody na ich publikację.


« Wróć do listy kategorii

Pytanie 21-02-2016, Mieszkaniec Milanówka
Proszę o informację, kiedy zostanie wyrównana ulica Wierzbowa. Stan tej ulicy jest tragiczny. Proszę o uwzględnienie wyrównania w bieżącym harmonogramie. Czy trwałe utwardzenie ulicy brane jest pod uwagę w najbliższym czasie (najbliższych latach)?
Odpowiedź 29-02-2016

Szanowny Panie,
Odpowiadając na Pana wiadomość dotyczącą. równania ul. Wierzbowej uprzejmie informuję, że konserwacja nawierzchni gruntowej tej drogi będzie przedmiotem realizacji części zadania polegającego na bieżącym utrzymaniu dróg gruntowych na terenie Milanówka. W chwili obecnej trwa postępowanie o udzielenie zamówienia (przetarg nieograniczony) - termin składania ofert został wyznaczony na 02. 03. 2016 r. Po wyłonieniu wykonawcy ustalimy z nim harmonogram działań na poszczególnych drogach uzależniając prace na danej drodze o od jej znaczenia komunikacyjnego i poziomu degradacji. Ustalony harmonogram zostanie opublikowany na stronie Urzędu Miasta Milanówka: www.milanowek.pl.


Z poważaniem
z up. Burmistrza Miasta Milanówka
Adam Adamczyk - Kierownik Referatu TOM

do góry strony
Pytanie 20-02-2016, Iwona Łukijaniuk
Szanowna Pani,
Ulica Krasińskiego, na odcinku od ul.Kościuszki do ul.Parkowej jest całkowicie nieprzejezdna. Mieszkańcy nie mogą dojechać do swoich posesji z powodu dołów i nierówności. Taki stan utrzymuje się od dłuższego czasu. Ulica była częściowo remontowana. Proszę przedstawiciela TOM o obejrzenie wspomnianego odcinka ulicy (w centrum miasta) i przedstawienie opinii, czy jest on przejezdny zgodnie z normami drogowymi. Jeżeli prace drogowe zostały zakończone to powinien być protokół odbioru technicznego. Jeżeli prace drogowe nie są zakończone tzn, że droga nie może być oddana do użytkowania, a w rzeczywistości jest użytkowana pomimo tragicznych warunków przejazdu. Próba remontu istniejącego stanu ulicy nie dała pożądanych rezultatów.
Interesuje mnie harmonogram prac i warunki techniczne jakie ma spełniać remontowany fragment ulicy.
Kiedy nastąpi naprawienie nawierzchni ?
Z poważaniem
Iwona Łukijaniuk
Odpowiedź 29-02-2016

Szanowna Pani,
Odpowiadając na Pani wiadomość dotyczącą ul. Krasińskiego, uprzejmie informuję, że zeszłoroczne prace konserwacyjne na tej ulicy zostały wykonane w ramach bieżącego utrzymania dróg gruntowych.
Pracownicy Referatu Technicznej Obsługi Miasta Urzędu Miasta Milanówka, dokonali oględzin i oceny stanu technicznego ul. Krasińskiego w lutym b.r.  potwierdzając fakt wysokiego stopnia degradacji nawierzchni tej drogi.
Konserwacja nawierzchni ul. Krasińskiego będzie przedmiotem realizacji części zadania polegającego na bieżącym utrzymaniu dróg gruntowych na terenie Milanówka. W chwili obecnej trwa postępowanie o udzielenie zamówienia (przetarg nieograniczony) - termin składania ofert został wyznaczony na 02. 03. 2016 r. Po wyłonieniu wykonawcy ustalimy z nim harmonogram działań na poszczególnych drogach uzależniając prace na danej drodze o od jej znaczenia komunikacyjnego i poziomu degradacji nawierzchni. Mając świadomość zarówno znaczenia komunikacyjnego ul. Krasińskiego jak i stanu jej nawierzchni mogę zapewnić, że prace utrzymaniowe na tej drodze nastąpią w niezwłocznie po rozpoczęciu działań w ramach wspomnianego zadania.  


Z poważaniem
z up. Burmistrza Miasta Milanówka
Adam Adamczyk - Kierownik Referatu TOM

do góry strony
Pytanie 11-02-2016, Agnieszka Olszewska
Czy w końcu w tym roku będzie możliwe poprawienie
ulicy Literackiej bocznej? Potrzebne jest chociaż wyrównanie. Po ostatnich deszczach dojechanie a nie mówiąc już że dojście jest bardzo utrudnione. Ulica w centrum Milanówka a my mieszkańcy toniemy w błocie.
Odpowiedź 18-02-2016

Szanowna Pani,
W odpowiedzi na Pani postulat dotyczący utwardzenia wskazanego odcinka ulicy Literackiej, uprzejmie informuję że, pracownicy Referatu Technicznej Obsługi Miasta Urzędu Miasta Milanówka są w trakcie przeglądu dróg gminnych pod kątem przygotowania zakresu i harmonogramu remontów cząstkowych nawierzchni gruntowych.
Mając na uwadze Pani zgłoszenie, przeanalizujemy problem wskazanej ulicy.


Z poważaniem
z up. Burmistrza Miasta Milanówka
Adam Adamczyk - Kierownik Referatu TOM

do góry strony
Pytanie 11-02-2016, Jerzy
Szanowna Pani Burmistrz
Na przełomie listopada i grudnia 2013r. zaczęto układać kostkę brukową na ulicy Długiej na odcinku od ul. Zawąskiej w kierunku ulicy Sosnowej. Ułożono tylko do numeru 20 i przez lata 2014 i 2015 nic w tym temacie się nie działo. Na wiosnę 2015 nawierzchnia ulicy została wyrównana, niestety pomogło to tylko do pierwszego deszczu. Bardzo proszę o informację kiedy zaczną się prace ułożenia kostki na dalszym odcinku ulicy Długiej.
Obecny stan ulicy jest w stanie krytycznym, zagraża bezpieczeństwu ruchu - bardzo duże nierówności i doły szczególnie przy posesji nr 17 (okolice SUW) oraz na wysokości posesji nr 12A gdzie w czasie opadów powstaje bajoro wodne na całej szerokości ulicy. Sprawa doprowadzenia ulicy Długiej do wymaganego bezpieczeństwa jest BARDZO PILNA i oczekujemy na szybkie działanie, chociażby na zasypanie istniejących dołów.
Z poważaniem
Jerzy
Odpowiedź 18-02-2016

Szanowny Panie,
W odpowiedzi na Pana pytanie dotyczące ul. Długiej z przykrością informuję, że w najbliższym czasie nie przewidujemy utwardzenia ulicy Długiej kostką brukową.
Pracownicy Referatu Technicznej Obsługi Miasta Urzędu Miasta Milanówka na bieżąco kontrolują stan techniczny dróg gminnych, niestety, mając ograniczone możliwości finansowe oraz bardzo duże potrzeby w zakresie modernizacji dróg, jesteśmy zmuszeni do selekcji ulic i etapowania prac.
Jednocześnie pragnę poinformować, że znany jest nam stan ulicy Długiej i zapewniam, że zostanie ona naprawiona w ramach bieżącego utrzymania dróg gruntowych w Milanówku.
Zamówienie na te prace zostało już opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Milanówka pod poniżej prezentowanym adresem url:
http://bip.milanowek.pl/2406,0
Informuję również, że jesteśmy w trakcie przeglądu dróg gminnych pod kątem przygotowania harmonogramu robót, tak aby prace utrzymaniowe rozpoczęły się natychmiast po podpisaniu umowy z wykonawcą.Z poważaniem
z up. Burmistrza Miasta Milanówka
Adam Adamczyk - Kierownik Referatu TOM

do góry strony
Pytanie 10-02-2016, krzysztof
Prosze o wybranie wody ze studzienki chłonej na ulicy ludnej 2 bo po wyjściu z posesji stoi woda którą samochody rozchlapują na chodnik którym chodzom ludzie.Prosze równierz o wymiane żarówki na wojska polskiego 3 bo sie nie swieci
Odpowiedź 11-02-2016

Szanowny Panie,
Wypompowywanie wody z ul. Ludnej przy posesji nr 2 została zgłoszona dla Wykonawcy podobnie jak awaria oświetlenia ulicznego przy ul. Wojska Polskiego 3.


Z poważaniem
z up. Burmistrza Miasta Milanówka
Adam Adamczyk - Kierownik Referatu TOM

do góry strony
Pytanie 09-02-2016, Konrad Konstantynowicz
Dzień dobry!
Pisałem już na mail ogólny urzędu, lecz mimo upływu ponad miesiąca nie dostałem odpowiedzi, pozwolę więc sobie zadać pytanie tą drogą:
Na początku roku ktoś oderwał tablicę informacyjną szlaku "Wille milanowskie" sprzed willi Zosin (ul. Krakowska 6). Czy można liczyć na instalację nowej?
Wyrazy szacunku,
Konrad Konstantynowicz
Odpowiedź 17-02-2016

Szanowny Panie,
Informuję, iż przed willą „Zosin” zostanie zainstalowana nowa tabliczka informacyjna będąca integralną częścią szlaku Wille Milanowskie.
 


Z poważaniem
z up. Burmistrza Miasta Milanówka
Adam Adamczyk - Kierownik Referatu TOM

do góry strony
Pytanie 09-02-2016, Adam.G
Dzień dobry Pani Burmistrz,
Mam pytanie odnośnie remontu ulicy Chopina. Czy te inwestycje są już ukończone?. Nadmie już ulica Chopina wygląda gorzej niż po „remoncie”, co prawa doły są jeszcze małe, choć większe niż były, ale jeszcze kilka ulewnych deszczy i tylko jeepem można będzie ją przejechać. Czy mogę się dowiedzieć ile kosztowała ta inwestycja. Droga byłą nieprzejezdna przez 2 tygodnie, a po „remoncie” zmienił się jedynie kolor nawierzchni, jakość poprawiła się na miesiąc – ile kosztuje Mieszkańców taka przyjemność ?
Odpowiedź 17-02-2016

Szanowny Panie,
W odpowiedzi na Pana wiadomość dotyczącą stanu nawierzchni ulicy Chopina, uprzejmie informuję, że inwestycja polegająca na remoncie ul. Chopina została ukończona. Pragnę także poinformować, że posiadamy wiedzę na temat aktualnego stanu wyremontowanej nawierzchni, i że jest on monitorowany przez pracowników Referatu Technicznej Obsługi Miasta Urzędu Miasta Milanówka.
Wobec faktu stwierdzonych miejscowych ubytków w nawierzchni zdecydowano o wezwaniu wykonawcy prac remontowych (realizowanych w listopadzie i grudniu 2015 r.) do wykonania napraw. W celu zagwarantowania trwałości planowanych do dokonania prac konieczne jest ich realizowania w odpowiednich warunkach pogodowych (dotyczących zarówno opadów jak i temperatury powietrza) - stąd też przewiduje się, że takie prace nastąpią w marcu lub kwietniu br.
W odniesieniu do Pana pytania dotyczącego kosztów inwestycji uprzejmie informuję, że została ona zrealizowana w ramach jednego zlecenia wraz z remontem ul. Pewnej – łączna wartość zrealizowanych prac zamknęła się w kwocie 229 782,75 zł.
Szczegóły przedmiotu zamówienia, wyników i przetargu i kosztów realizacji znajdzie Pan w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie internetowej Urzędu Miasta Milanówka, pod następującym adresem url:
http://bip.milanowek.pl/2241,0
W razie dalszych pytań i wątpliwości zachęcam do kontaktu.


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


Z poważaniem
z up. Burmistrza Miasta Milanówka
Adam Adamczyk - Kierownik Referatu TOM

do góry strony
Pytanie 08-02-2016, Grażyna
Szanowna Pani Burmistrz, czy byłaby możliwość potraktowania progów spowalniających jakąś specjalną farbą odblaskową (np. w pasy), poprawiając tym samym ich widoczność w świetle reflektorów samochodów? Po zmroku progi zlewają się całkowicie z nawierzchnią jezdni. Oczywiście wiem, że progi są oznaczone pionowymi znakami drogowymi, jednak lepsza ich widoczność na pewno ułatwiłaby jazdę kierowcom i poprawiła bezpieczeństwo. O podwoziu samochodu już nie wspomnę.
Odpowiedź 17-02-2016

Szanowna Pani,
Nawiązując do Pani pytania dotyczącego widoczności progów zwalniających na terenie miasta Milanówka, pragnę poinformować, że zarówno stan techniczny samych przeszkód jak i oznakowania jest monitorowany przez pracowników Referatu Technicznej Obsługi Miasta Urzędu Miasta Milanówka. Mając świadomość co do różnego stanu oznakowania poszczególnych progów, uprzejmie informuję, że w ramach bieżącego utrzymania oznakowania dróg gminnych planujemy naprawę oznakowania progów zgodnie z przepisami określającymi sposób oznakowania (szczegółowe warunki techniczne dla znaków i sygnałów drogowych i warunki ich umieszczania na drogach, Dz.U.2003.220.2181), tj. poprzez wykonanie oznakowania poziomego P-25 oraz wykonanie punktowych elementów odblaskowych.
Przedmiotowe oznakowanie na pewno rozwiąże problem ograniczonej widoczności progów zwalniających.Z poważaniem
z up. Burmistrza Miasta Milanówka
Adam Adamczyk - Kierownik Referatu TOM

do góry strony
Pytanie 01-02-2016, Dariusz Sosnowski
Witam , Szanowna Pani Burmistrz - w każda sobotę bywam w piekarni na ulicy Dworcowej i cukierni po przeciwnej stronie tejże ulicy. 30 stycznia też byłem i zaprosiłem do cukierni na, wspaniałe swoją droga, jabłka w cieście kolegę na wózku inwalidzkim, który przyjechał do mnie z Krakowa. I tu zonk - po wyjechaniu wózkiem z tunelu PKP nie byliśmy w stanie po chodniku przedostać się do cukierni. Dlaczego - a dla tego ,że wysokość krawężników na tym skrzyżowaniu z niewiadomych przyczyn jest ogromnie wysoka. I tu czar prysł - tyle opowiadań o Milanówku , historii ,ludziach tu mieszkających i wszystko psuje jedno małe skrzyżowanie - skończyło się tym , że spacer odbyliśmy samochodem , bałem się innych wpadek. Skrzyżowanie ul.Dworcowej z Krakowską
Pozdrawiam Dariusz Sosnowski
Odpowiedź 18-02-2016

Szanowny Panie,
bardzo dziękuję za zwrócenie naszej uwagi na problem wysokości krawężników na ul. Dworcowej i w kontekście dostępności dla osób niepełnosprawnych.
Pragnę poinformować, że pracownicy Referatu Technicznej Obsługi Miasta Urzędu Miasta Milanówka stale monitorują stan dróg gminnych i starają się zwracać uwagę m.in. na dostępność infrastruktury dla wszystkich użytkowników ulic. Niemniej wychwycenie wszystkich problemów jest bardzo trudne, dlatego cieszy nas czynny udział mieszkańców i pomoc w ulepszaniu miejskiej przestrzeni publicznej, tak jak w tym przypadku.
Uprzejmie informuję, że w najbliższym czasie ogłosimy przetarg na remonty istniejących chodników, w związku z czym tworząc harmonogram i zakres robót weźmiemy pod uwagę Pański postulat.


 


Jednocześnie, pragnę zachęcić Pana do kontaktu w każdej sytuacji, gdy uzna Pan za stosowane zwrócić uwagę moją bądź moich współpracowników na określone okoliczności.


 Z poważaniem
z up. Burmistrza Miasta Milanówka
Adam Adamczyk - Kierownik Referatu TOM

do góry strony
Pytanie 30-01-2016, Leonora Krzesimir
Pani BurmistrzProszę o informację kiedy przewiduje Pani uruchomić przetarg na drogi? Styczeń dobiegł końca, a na stronie internetowej nie ma informacji o przetargu? W jaki sposób zamierza Pani remontować drogi po okresie zimowym skoro poprzednia umowa z wykonawcą zakończyła się 20 grudnia 2015r (zgodnie z rejestrem umów). Czy zamierza Pani powtórzyć sytuację z 2015 roku, kiedy ciągle Mieszkańcy słyszeli, że nie ma umowy i nic nie można zrobić, chociaż były podpisane 3 umowy, w tym pierwsza miała być nawet do końca 2016 roku, a już nie było jej po 2 miesiącach (na podstawie informacji zamieszczanych w rejestrze umów i pytaniach do Burmistrza). Dlaczego w poprzednich latach przetargi mogły być wcześniej robione, w odpowiednim czasie, a teraz albo nie ma umowy albo warunki atmosferyczne nie pozwalają na konserwację dróg.Z obywatelskim pozdrowieniem
Odpowiedź 17-02-2016

Szanowna Pani,
w odpowiedzi na Pani pytanie dotyczące remontów cząstkowych dróg gminnych, uprzejmie informuję, że zamówienie na bieżącą konserwację dróg gruntowych na terenie Milanówka zostało już opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Milanówka pod poniżej prezentowanym adresem url:
http://bip.milanowek.pl/2406,0
Jednocześnie pragnę poinformować, że pracownicy Referatu Technicznej Obsługi Miasta Urzędu Miasta Milanówka są w trakcie przeglądu dróg gminnych pod kątem przygotowania harmonogramu robót, tak aby prace utrzymaniowe rozpoczęły się natychmiast po podpisaniu umowy z wykonawcą.


 


Z poważaniem
z up. Burmistrza Miasta Milanówka
Adam Adamczyk - Kierownik Referatu TOM

do góry strony


Wersja do druku