Strona milanowek.pl wykorzystuje do działania pliki cookies. Pozostając na niej, wyrażasz zgodę na ich używanie. Dowiedz się więcej »

[X] Zamknij
Strona główna »  »  

Pytania do Burmistrza

Prosimy, aby zadawane przez Państwa pytania dotyczyły bieżących kwestii związanych z funkcjonowaniem miasta.

Zadawane w tym trybie pytania nie powinny:

  • dotyczyć kwestii, których wyjaśnienie jest możliwe w innym przewidzianym do tego celu trybie (m.in. w trybie dostępu do informacji publicznej, w trybie skargowym itp.),
  • zawierać treści uznawanych powszechnie za wulgarne lub obraźliwe,
  • zawierać treści reklamowych lub promocyjnych,
  • pełnić roli polemiki prowadzonej w odniesieniu do wcześniej zadawanych pytań.

Odpowiedzi na pytania udzielają z upoważnienia burmistrza kierownicy referatów Urzędu Miasta i jednostek organizacyjnych Gminy. W sprawach najistotniejszych odpowiedzi udziela bezpośrednio burmistrz. Dołożymy wszelkich starań, aby otrzymali Państwo odpowiedź w możliwie najkrótszym terminie, nie przekraczającym 14 dni.

Ze względu na brak możliwości edycji tekstu, prosimy o nieumieszczanie danych osobowych oraz teleadresowych w zadawanym pytaniu, jeśli nie wyrażają Państwo zgody na ich publikację.


« Wróć do listy kategorii

Pytanie 28-01-2016, Michał
Proszę o uzupełnienie nawierzchni asfaltowej na skrzyżowaniu ulicy Brwinowskiej z Nadarzynska, dobre pół roku temu jakaś ekipa robiła mały wykop i ubytek asfaltu uzupelniono tluczniem, którego dawno już nie ma, pozostała tylko dziura.
Odpowiedź 17-02-2016

Szanowny Panie,
Odnosząc się do Pana prośby dotyczącej uzupełnienia dziury w nawierzchni bitumicznej na skrzyżowaniu ul. Nadarzyńskiej z ul. Brwinowską, uprzejmie informuję, że przedmiotowy ubytek zostanie naprawiony w najbliższym czasie w ramach remontów cząstkowych nawierzchni bitumicznych dróg gminnych.


 


 


Z poważaniem
z up. Burmistrza Miasta Milanówka
Adam Adamczyk - Kierownik Referatu TOM

do góry strony
Pytanie 25-01-2016, Piotr Szkutnicki
Na skrzyżowaniu ulic Podgórnej i Kościuszki jest słupek z tabliczkami z nazwą ulicy (Podgórna) i drogowskazem pokazującym kierunek do cmentarza. Niestety, drogowskaz do cmentarza jest źle skierowany. Proszę o prawidłowe ustawienie tabliczki.

Pozdrawiam,
Piotr Szkutnicki
Odpowiedź 28-01-2016

Szanowny Panie,
Bardzo dziękuję za wskazanie problemu i jednocześnie zachęcam do każdorazowego kontaktu we wszelkich sprawach jakie mieszczą się w kompetencjach UM Milanówek.
Jednocześnie uprzejmie informuję, że w  dniu dzisiejszym dokonano zgłoszenia do Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Milanówku z poleceniem naprawy wspomnianego znaku.


Z poważaniem
z up. Burmistrza Miasta Milanówka
Adam Adamczyk - p.o. Kierownika Referatu TOM

do góry strony
Pytanie 20-01-2016, mieszkanka
Zapraszam na SPACER (nie wycieczkę samochodową) chodnikami przy ul. Królewskiej oraz ulicą Przechodnią...
Odpowiedź 17-02-2016

Szanowna Pani,
W odpowiedzi na Pani wiadomość dotyczącą ul. Królewskiej oraz ul. Przechodniej, uprzejmie informuję, że stan przedmiotowych ulic jest nam znany i jest stale monitorowany przez pracowników Referatu Technicznej Obsługi Miasta Urzędu Miasta Milanówka.
Wyjaśniając kwestię zarządu i kompetencji Miasta Milanówka, pragnę poinformować, że ul. Przechodnia jest drogą gminną w zarządzie Miasta Milanówka, natomiast ul. Królewska to droga wojewódzka, której zarządcą jest Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie Rejon Drogowy Grodzisk Maz.
Niemniej, mając na uwadze dobro mieszkańców i interes społeczny, pracownicy Urzędu Miasta monitorują wszystkie drogi w granicach miasta, niezależnie od kategorii.
Odnosząc się do przedmiotowych ulic, ich stan techniczny jest oceniany jako dobry, niewymagający remontu.
W razie wszelkich uwag i wątpliwości zachęcamy Panią do dalszego kontaktu.


 


Z poważaniem
z up. Burmistrza Miasta Milanówka
Adam Adamczyk - Kierownik Referatu TOM


 

do góry strony
Pytanie 17-01-2016, dariusz Niedzwiecki
Szanowna Pani Burmistrz,
Dlaczego z Budżetu Miasta aż 150 000 zł zostało przeznaczone na progi zwalniające? Czy były w tej kwestii prowadzone konsultacje Społeczne? Dla Pani informacji poniżej podaje pozytywne i negatywne skutki progów:

Do negatywnych skutków możemy zaliczyć:

- zwiększenie hałasu i drgań w okolicy- szczególnie uciążliwe dla posesji znajdujących się w bliskości zamontowanego progu,
- ponadnormatywna emisja spalin pojazdów które przekraczają próg i tuż po jego przekroczeniu,
- zagrożenie dla rowerzystów którzy przekraczają próg oraz innych kierujących pojazdami jednośladowymi,
- konieczność zwalniania pojazdów uprzywilejowanych- pogotowia, straży pożarnej, policji podczas wykonywania interwencji,
- negatywne oddziaływanie na konstrukcję drogi oraz na urządzenia znajdujące się w drodze- sieci wodociągowe i kanalizacyjne, sieci gazowe,
- utrudnienia związane z prawidłowym odśnieżaniem jezdni i częste uszkodzenia progów listwowych przy odśnieżaniu,
- utrudnienia w prawidłowym odwodnieniu drogi,
- częste rozjeżdżanie poboczy i chodników przez kierowców wymijających progi.

Do pozytywnych skutków należą m. in.:

- miejscowe ograniczenie prędkości pojazdów kołowych

Czy ktokolwiek brał powyższe pod uwagę?
Odpowiedź 19-01-2016

Szanowny Panie,
Referat Technicznej Obsługi  Miasta w Milanówku informuje,  że jesteśmy przed konsultacjami społecznymi w zakresie projektów stałej organizacji ruchu na 24 ulicach w Milanówku. Wśród wytycznych jakie otrzymał wykonawca opracowań znalazły się także te dotyczące zastosowania rozwiązań powodujących spowolnienia ruchu innych niż progi zwalniające (na tych ulicach, których parametry techniczne będą na to pozwalać).
Zachęcam do udziału w konsultacjach i zgłaszania swoich uwag – zapewniam, że każda z nich zostanie poddana weryfikacji i, w przypadku uznania za zasadną, znajdzie swoje odzwierciedlenie w końcowej wersji opracowywanych dokumentacji technicznych.


Z poważaniem
z up. Burmistrza Miasta Milanówka
Adam Adamczyk - p.o. Kierownika Referatu TOM 

do góry strony
Pytanie 17-01-2016, Maciej
Szanowna Pani

Uprzejmie proszę o odpowiedź, czy Urząd Miasta zamierza dokończyć inwestycję polegającą na budowie chodnika przy ulicy Średniej, od torów kolejki WKD w stronę Grodziska Maz.
Dla mieszkańców ul. Średniej jest to jedna z ważniejszych inwestycji, podnosząca bezpieczeństwo pieszych, szczególnie w zimie, gdzie na wąskiej jezdni muszą się zmieścić zarówno samochody jak i piesi. Dodam, że piesi specjalnie nie przeszkadzają kierującym i to Ci pierwsi muszą uskakiwać autom, często jeżdżącym z prędkością przekraczającą 50km/h.
Będę wdzięczny za wyczerpującą informacje w tej materii.

Pozdrawiam
Maciej
Odpowiedź 19-01-2016

Szanowny Panie,
W odpowiedzi na Pana zapytanie, uprzejmie informuję, że ul. Średnia w Milanówku stanowi drogę powiatową  i to Powiat Grodziski powinien być inwestorem postulowanego przez Pana zadania. Z tego powodu Pana prośba zostanie przekazana do Powiatowego Zarządu Dróg.


 


Z poważaniem
z up. Burmistrza Miasta Milanówka
Adam Adamczyk - p.o. Kierownika Referatu TOM

do góry strony
Pytanie 16-01-2016, Anna
Witam, prosimy o odśnieżanie ul.Macierzanki. Nie można przejechać, samochody zawieszają się i uniemożliwiają przejazd innym uczestnikom drogi. Rodzi to również niebezpieczne sytuacje wrazie konieczności przejazdu karetki bądź straży.
Odpowiedź 19-01-2016

Szanowna Pani,
W odpowiedzi na Pani maila uprzejmie informuję, że ul. Macierzanki została odśnieżona w dniu 18.01.2016 r. 
 


Z poważaniem
z up. Burmistrza Miasta Milanówka
Emilia Misiak  - Kierownik Referatu Ochrony Środowiska i Gospodarki Zielenią 
 

do góry strony
Pytanie 08-01-2016, Daniel
Dzień dobry.

Chciałbym się dowiedzieć,kiedy i czy w ogóle jest w jakiś planach modernizacja ulicy Wiosennej?

Ewentualnie jak będzie ta modernizacja wyglądała?
Odpowiedź 15-01-2016

Szanowny Panie,
Referat Technicznej Obsługi Miasta jest na początku 2016 roku na etapie przetargu w drodze którego zostanie wyłoniony Wykonawca na „ bieżące utrzymanie nawierzchni dróg gruntowych”  na terenie miasta Milanówka.
Ulica o której Pan  pisze,  ulica Wiosenna w 2016 roku jest  tylko w planach do bieżącego utrzymania.
Jest ona w połowie  gruntowa, w drugiej połowie wyłożona płytami betonowymi i nie jest ujęta w planie modernizacji na bieżący rok.


Z poważaniem
z up. Burmistrza Miasta Milanówka
Adam Adamczyk - p.o. Kierownika Referatu TOM

do góry strony
Pytanie 03-01-2016, Marcin Kaflik
Szanowna Pani Burmistrz,

Podczas listopadowych spotkań z mieszkańcami miasta (niestety zakłócanych dość mocno przez pewnego osobnika) prezentowano plan Inwestycyjny Miasta na lata 2015-2018 obejmujący także inwestycje i remonty dróg. Niestety nie ujęty jest w nim remont nawierzchni ul Łącznej, mimo wcześniejszych zapowiedzi Pani Burmistrz, nawet na tym forum że remont ulicy Łącznej będzie przeprowadzony w latach 2015-2016 - główna część inwestycji miała być wykonana w 2016 . Proszę o informację czy ta inwestycja zupełnie wypadła z planów ? Chciałbym przypomnieć że dotychczasowa nawierzchnia z trelinki na tej ulicy jest datowana na lata 70 ubiegłego wieku i bez żadnych remontów przetrwała do dziś a jej stan uległ znacznemu pogorszeniu podczas budowy kanalizacji w tej ulicy. Proszę o niezwłoczną informację. na odpowiedzi na wcześniejsze pytania (dotyczące innej tematyki) nie doczekałem się odpowiedzi od września 2015
Odpowiedź 04-01-2016

Szanowny Panie
W ramach projektu „Podwarszawskie Trójmiasto Ogrodów - poprawa spójności obszaru Podwarszawskiego Trójmiasta Ogrodów poprzez współpracę w zakresie polityki społecznej, kształtowania przestrzeni publicznej, gospodarki wodnej i komunikacji” dofinansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego EOG i środków krajowych, aktualnie jest opracowywana dokumentacja projektowa kanalizacji deszczowej w ulicy Łącznej. Jest to zadanie, które musi zostać zrealizowane przed wykonaniem remontu nawierzchni drogi. Po odebraniu ww. dokumentacji będzie możliwe zabezpieczenie środków i wyznaczenie terminu realizacji obu inwestycji.


 


 


Z poważaniem 
 Wiesława Kwiatkowska
Burmistrz Miasta Milanówka

do góry strony
Pytanie 22-12-2015, Justyna Jackholt
Szanowna Pani,

Zwracam sie z ogromną prośbą o pilne rozpatrzenie utwardzenia ulicy Górnoleśnej, wjazd od ulicy Kosciuszki jest juz prawie niemożliwy bez uszkodzenia podwozia. Robia sie tam głębokie kałuże tuż przed wjadem do żlobka. Jestem mieszkanka Milanòwka od 10 lat i wciąż czekam na naprawę tej ulicy, pomimo moich wielokrotnych próśb nic nigdy nie zostało zrobione oprócz kilku przejazdów walca, których również zaprzestano. Ulice zamieszkają ludzie w większości mocno starsi, którzy nie mają siły podjąć zabiegów o naprawę ulicy w urzędzie, a brak dobrego chodnika jest dla nich utrudnieniem w dojściu do posesji. Będę wdzieczna za odpowiedź.
Odpowiedź 08-01-2016

Szanowana Pani
W momencie gdy nastąpią temperatury plusowe wypełnimy zadolenia w  ulicy.


Z poważaniem
z up. Burmistrza Miasta Milanówka
Zbigniew Brzeziński - p.o. Kierownika Refeartu TOM

do góry strony
Pytanie 22-12-2015, Andrzej Zwierzchowski
Pani Burmistrz,
Kiedy wreszcie znikną koszmarne dziury na gminnych ulicach: Owczarskiej i Brwinowskiej pomiędzy ulicami Turczynek i Nadarzyńską.

Pozdrawiam
Andrzej Zwierzchowski
Odpowiedź 08-01-2016

Szanowny Panie,
W związku z rozpoczętym Nowym Rokiem,po wyłonieniu Wykonawcy w drodze przetargu  na remont nawierzchni  dróg gruntowych natychmiast  przystąpimy do wypełnienia zadoleń i w miarę możliwości  utwardzenia nawierzchni wspomnianych przez Pana ulic .


Z poważaniem
z up. Burmistrza Miasta Milanówka
Zbigniew Brzeziński - p.o. Kierownika Referatu TOM 

do góry strony


Wersja do druku