Strona milanowek.pl wykorzystuje do działania pliki cookies. Pozostając na niej, wyrażasz zgodę na ich używanie. Dowiedz się więcej »

[X] Zamknij
Strona główna »  »  

Pytania do Burmistrza

Prosimy, aby zadawane przez Państwa pytania dotyczyły bieżących kwestii związanych z funkcjonowaniem miasta.

Zadawane w tym trybie pytania nie powinny:

  • dotyczyć kwestii, których wyjaśnienie jest możliwe w innym przewidzianym do tego celu trybie (m.in. w trybie dostępu do informacji publicznej, w trybie skargowym itp.),
  • zawierać treści uznawanych powszechnie za wulgarne lub obraźliwe,
  • zawierać treści reklamowych lub promocyjnych,
  • pełnić roli polemiki prowadzonej w odniesieniu do wcześniej zadawanych pytań.

Odpowiedzi na pytania udzielają z upoważnienia burmistrza kierownicy referatów Urzędu Miasta i jednostek organizacyjnych Gminy. W sprawach najistotniejszych odpowiedzi udziela bezpośrednio burmistrz. Dołożymy wszelkich starań, aby otrzymali Państwo odpowiedź w możliwie najkrótszym terminie, nie przekraczającym 14 dni.

Ze względu na brak możliwości edycji tekstu, prosimy o nieumieszczanie danych osobowych oraz teleadresowych w zadawanym pytaniu, jeśli nie wyrażają Państwo zgody na ich publikację.


« Wróć do listy kategorii

Pytanie 20-12-2015, Piotr
Szanowna Pani, czy czas oczekiwania na odpowiedz 10 tygodni nie jest kpiną z tego forum?
Może powinniśmy zadawać pytania bezpośrednio na Pani stronie na FB? Pzdr

Witamy
Potwierdzamy zarejestrowanie pytania do Burmistrza przesłanego 25-11-2015 09:35:19 w kategorii Drogi, chodniki, parkingi i ścieżki rowerowe

Pytanie:

Szanowna Pani, 14 października zadałem pytanie (kopia poniżej). Bardzo proszę o odpowiedz.

Witamy
Potwierdzamy zarejestrowanie pytania do Burmistrza przesłanego 14-10-2015 15:10:46 w kategorii Drogi, chodniki, parkingi i ścieżki rowerowe

Pytanie:

Szanowna Pani, bardzo proszę o wyjaśnienie jaki jest status zatoki (parking) przed stacją PKP na ulicy Warszawskiej. W cywilizowanych miastach miejsce takie ma ograniczny (5-10 minut) czas postoju. Ma to na celu bezpieczne zatrzymanie I odebranie pasażera. W milanówku miejsce to jest traktowane jako parking dal tych co wczesniej wstali. Jako że komenda straży miejskiej jest obok, może starżnicy byliby w stanie wyegzekwować czasowy postój. Pzdr, Piotr


Odpowiedź zostanie opublikowana w serwisie internetowym Milanowek.pl.
Odpowiedź 23-12-2015

Szanowny Panie,
Podczas przyszłorocznego wykonania projektu organizacji ruchu dla centrum miasta Milanówka Pana sugestia zostanie wzięta pod uwagę.


Z poważaniem
z up. Burmistrza Miasta Milanówka
Zbigniew Brzeziński - Inspektor w Referacie TOM

do góry strony
Pytanie 16-12-2015, waldemar
Witam mam pytanie kiedy nawierzchnia ulicy Partyzantów zostanie przyzwoicie naprawiona tak żeby po każdym deszczu nie trzeba było wypisywać do pani maila pozdrawia waldemar
Odpowiedź 23-12-2015

Szanowny Panie,
W grudniu br. gmina odebrała dokumentację techniczną, na podstawie której w przyszłym roku zostanie wykonany remont ulicy. Na ten cel zadanie w budżecie miasta zostały zabezpieczone środki


Z poważaniem
z up.Burmistrza Miasta Milanówka
Łukasz Stępień
Zastępca Burmistrza Miasta Milanówka


 

do góry strony
Pytanie 16-12-2015, Mieszkanka
Szanowna Pani Burmistrz chciała bym się dowiedzieć czy remont parkingu przed targowiskiem miał polepszyć standard dla sprzedających choinki. Chciałam zauważyć że jest to parking dla robiących zakupy a już od tygodnia wewnętrzny parking jest zajęty przez sprzedawców choinek, rozumiem że miasto ciągnie z tego pieniądze ale trzeba się zastanowić kto jest ważniejszy sprzedawca który przyjeżdża spoza miasta czy mieszkańcy którzy bądź co bądź są potencjalnymi wyborcami a niestety mało zachwyceni że nie ma gdzie parkować. Czy nie można pomyśleć o wyznaczeniu jakiegoś konkretnego miejsca na terenie miasta do sprzedaży choinek. O ile mnie pamięć nie myli już w zeszłym roku były takie same protesty o zajmowanie parkingu przez handlarzy ,pominę fakt że przeniesione koperty dla niepełnosprawnych są zajmowane zwłaszcza w sobotę przez dostawców.
Odpowiedź 23-12-2015

Szanowna Pani,
Odpowiadając na Pani pytanie uprzejmie wyjaśniam, co następuje:
1.Remont parkingu konieczny był ze względu na zły stan nawierzchni. Wybrzuszenia płyt zagrażały bezpieczeństwu pieszych.
2.Część parkingu została udostępniona osobom sprzedającym choinki, aby klienci targowiska miejskiego mieli możliwość zakupu w jednym miejscu zarówno m. in. artykułów spożywczych jak i choinki. W pobliżu targowiska miejskiego Miasto nie posiada nieruchomości, która mogłyby być przeznaczona na prowadzenie tego rodzaju sprzedaży, zaś teren targowiska miejskiego jest zbyt mały aby umożliwić na nim sprzedaż choinek w okresie przedświątecznym.
3.Część parkingu, która jest wyznaczona jako miejsca do parkowania dla osób niepełnosprawnych przez kilka ostatnich dni (w tym w sobotę) była monitorowana przez pracowników ZGKiM. Nie stwierdzono zajmowania parkingu dla niepełnosprawnych przez osoby nieuprawnione. Ponadto nadmieniam, że funkcjonariusze Straży Miejskiej będą zwracać szczególną uwagę na tego rodzaju nieakceptowane praktyki.


Z poważaniem
z up. Burmistrza Miasta Milanówka
Ewa Tatarek - Dyrektor ZGKiM

do góry strony
Pytanie 09-12-2015, Karolina
Szanowna Pani Burmistrz
Kiedy planowane jest wykonanie skrzyżowania ulic Marszałkowskiej i Głowackiego?
Z poważaniem
Karolina
Odpowiedź 08-01-2016

Szanowna Pani,
W odpowiedzi informuję, że skrzyżowanie  wyniesione  ulic Marszałkowskiej z ulicą Głowackiego zostanie  wykonane do dnia  31 czerwca 2016 roku.


Z poważaniem
z up. Burmistrza Miasta Milanówka
Zbigniew Brzeziński - p.o. Kierownika Refeartu TOM

do góry strony
Pytanie 04-12-2015, Krzysztof Jankowski
Szanowna Pani Burmistrz. Mam pytanie dlaczego Gmina Milanówek nie może się postarać o dofinansownie z UE na zrobienie porządnie dróg tj położenie asfaltu lub ew. wyłożenie kostką . Bo takie dorażne naprawy dróg czyli uzupełnienia zadoleń kruszywem to jest praca na krótką metę i pewnie droższa od zrobienia pożądnie /asfalt/ .A tak zribiono by porządnie i na długie lata był by spokój. Z góry dziękuję za odpowiedz . Krzysztof Jankowski.
Odpowiedź 17-12-2015

Szanowny Panie,
W przypadku pojawienia się możliwości dofinansowania lokalnych dróg i jednoczesnego spełniania wymogów formalnych stawianych przez dany konkurs, posiadania odpowiedniej dokumentacji oraz środków finansowych  w budżecie miasta Gmina będzie starała się o pozyskanie środków zewnętrznych na realizację inwestycji drogowych.Z poważaniem
z up. Burmistrza Miasta Milanówka
Zbigniew Brzeziński - Inspektor w Referacie TOM

do góry strony
Pytanie 04-12-2015, waldemar
Witam pania pytanie brzmi kiedy w końcu ul partyzantów będzie nadawała się do użytku czyli kiedy zasypane zostaną dziury utrudniające ruch i zostanie zrobiony wjazd na ta ulice ,pragne nadmienić ze ul krasinskiego jest naprawiana na bierzaca tak mi wygląda jakby tam mieszkał ktoś bardzo wazny .I na koniec czy ul partyzantów nie można tak zrobić żeby nie wracac do tematu pozdrawiam waldemar
Odpowiedź 17-12-2015

Szanowny Panie,
W przypadku korzystnych warunków atmosferycznych do końca br. nastąpi równanie przedmiotowej ulicy.
Nadmieniam również, iż w grudniu br. gmina odebrała dokumentację techniczną, na podstawie której w przyszłym roku zostanie wykonany remont ulicy. Na to zadanie w budżecie miasta zostały zabezpieczone odpowiednie środki.


Z poważaniem
z up. Burmistrza Miasta Milanówka
Zbigniew Brzeziński - Inspektor w Referacie TOM

do góry strony
Pytanie 03-12-2015, Daniel Jeżewski
Witam,

Zgodnie z przedmiotem zamówienia - Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia ZP.271/15/TOM/15 „Remont ulicy Chopina oraz ulicy Pewnej w Milanówku” zwracam się z pilną prośbą o przedstawienie mieszkańcom dokumentacji odbiorowej prac wykonanych do dnia 03.12.2015. Zgodnie z moją najlepszą wiedzą( byłem umówiony z Panią Ryszardą Bogusz na obecność przy wszystkich odbiorach technicznych) odbiory prac nie odybywają się. Brak inspektora ze strony urzędu miejskiego w Milanówku ma skutek taki iż :
- droga została wykonana za nisko tzw. jej dolna warstwa nie zostałą odebrana przez inspektora z urzędu a wysokość nie potwierdzona przez niezależnych geodetów. Górna płaszczyzna krawężnika obniżona jest w stosunku do poprzedniej istniejącej nawierzchni o około 20 cm. W związku z powyższym brak jest możliwości wyjazdu samochodów z posesji lub właściciele posesji będą musieli wykonać podjazdy na swój koszt, na terenie swoich posesji. Bardzo często nie jest to możliwe gdyż warstwa betonu połączona jest z ogrodzeniem. Wykonawca nie ma tych prac w kontrakcie i wie że droga jest za nisko.
- fundamenty ogrodzeń zostały podkopane i spowoduje to w przyszłości przewrócenie się ogrodzeń - rozumię, żę koszt naprawy pokryje urząd miejski
- brak jest odwodnienia drogi - spowoduje to żę posesje położone najniżej zostaną zalane w przypadku deszczu
Dodatkowo w zleceniu brakuje informacji na temat wykonania odcinaka drogi od ronda do ulicy Pewnej( wykonawca nie ma tego w kontrakcie) - Jeśli nie zostanie to teraz zrobione to koszty tych prac w przyszłym roku będą podwójne
Dodam jeszcze żę wykonywanie drogi bez zrobienia w niej kanalizacji jest po prostu bez sensu. To urząd powinien zarabiać na kanalizacji a teraz będzie tracił i dodatkowo zapłaci za ponowny remont drogi po wykonaniu kanalizacji.


Obie Panie wpisane w zamówieniu publicznym jako odpowiedzialne są na urlopach do końca roku. Pan Rogulski twierdzi, że prace wogóle nie powinny być wykonywane w takich warunkach pogodowych. Wspomnę tylko że to z winy urzędu miejskiego prace rozpoczęły się z 3 tygodniowym opóżnieniem.

Kto tym wszystkim zarządza , wydaje mi się, że należy wymienić niekompetentną kadrę bo po co marnować nasze wspólne pieniądz na taką niekompetencję.

W związku z powyższym proszę o pilną reakcję a także udział inspektora z urzędu we wszystkich odbiorach wskazanych w zamówieniu publicznym.

Pozdrawiam

Daniel JeżewskiOdpowiedź 23-12-2015

Szanowny Panie,
Na wstępie pragnę zapewnić Pana, że pomimo faktu, iż osoby wskazane w umowie z Wykonawcą prac remontowych nawierzchni ul. Pewnej faktycznie przebywają na urlopie to przedstawiciele Urzędu Miasta Milanówka regularnie i systematycznie kontrolują postępy w pracach, reagują na stwierdzone nieprawidłowości oraz uczestniczą w odbiorach.
Odnosząc się do poruszanych przez Pana kwesti uprzejmie informuję, co następuje:
1) Poziom ulicy po pracach remontowych wynika z faktu, iż ul. Pewna nie ma dostępu do instalacji umożliwiającej odprowadzenie wód opadowych i roztopowych. W związku z tym zagospodarowanie wody odbywać się będzie poprzez spływ powierzchniowy w kierunku zachodnim. W celu zapewnienia właściwego spływu wód  należało zachować odpowiedni spadek podłużny  - było to możliwe wyłącznie poprzez lokalizację nawierzchni na poziomie jaki jest w tej chwili do zaobserwowania na ul. Pewnej.
2) Na realizowane prace ich Wykonawca udzielił gwarancji na 36 miesięcy licząc od dnia zakończenia prac, zatem jeśli zostanie stwierdzone, że prace zostały wykonane w niewłaściwy sposób (np. powodując uszkodzenia istniejącego zagospodarowania) będzie zobowiązany do usunięcia nieprawidłowości na swój koszt.
3) W chwili obecnej w planach inwestycyjnych nie znalazła się pozycja dotycząca budowy kanalizacji sanitarnej w ul. Pewnej, stąd decyzja o podjęciu prac na tej drodze wydaje się uzasadniona ze względu na konieczność zapewnienia właściwej jakości poruszania się po niej.
Jeśli uzna Pan powyższe wyjaśnienia za niewystarczające to zachęcam do kontaktu osobistego bądź telefonicznego z pracownikami Referatu Technicznej Obsługi Miasta Urzędu Miasta Milanówka, ul. Spacerowa 4, w godzinach pracy Urzędu.Z poważaniem
z up. Burmistrza Miasta Milanówka
Łukasz Stępień
Zastępca Burmistrza Miasta Milanówka

do góry strony
Pytanie 28-11-2015, Jerzy
Kiedy dostanę odpowiedź na pytanie z dnia 26.10.2015 r, dziś jest 28.11.2015r.
Czy pytanie jest skomplikowane ?

Witamy
Potwierdzamy zarejestrowanie pytania do Burmistrza przesłanego 26-10-2015 11:27:47 w kategorii Drogi, chodniki, parkingi i ścieżki rowerowe

Pytanie:

Zwracam się z pytaniem, o możliwość wglądu do projektu organizacji ruchu osiedla TBS Łegi. Chodzi mi o wprowadzoną tam strefę zamieszkania od torów PKP do wyjazdy na osiedle Jedwabnik.
Prosiłbym skan tej organizacji na adres mailowy.
Odpowiedź 07-12-2015

Szanowny Panie,
W Urzędzie Miasta nie posiadamy projektu organizacji ruchu dotyczącego osiedla TBS Łęgi.


Z poważaniem
z up. Burmistrza Miasta Milanówka
Zbigniew Brzeziński - Inspektor w Referacie TOM

do góry strony
Pytanie 25-11-2015, Piotr
Szanowna Pani Burmistrz, uprzejmie proszę wskazanie konkretnego terminu utwardzenia ul. Wierzbowej. Po raz kolejny po intensywnych opadach droga jest pełna dziur.

Proszę aby odpowiedzi udzieliła osobiście Pani, a nie poprzez Kierownika Referatu Technicznej Obsługi Miasta.

Stwierdzenia Pani Kierownik o tym, "temat jest analizowany" czy też " w referacie pracują kompetentni ludzie" (odpowiedzi Pani Kierownik) itp... świadczy o kompletnej ignorancji mieszkańców i w żaden sposób nie buduje zaufania wobec tego Referatu.
Odpowiedź 07-12-2015

Szanowny Panie,
w planach budżetowych Miasta Milanówka nie uwzględniono budowy ulicy Wierzbowej. Jest on ujęta w ramach bieżącego utrzymania dróg o nawierzchni gruntowej, co oznacza, że będzie cyklicznie poddawana równaniu i uzupełnianiu ubytków. Budżet Miasta Milanówka jest ograniczony i wobec zaplanowanych wielu zadań inwestycyjnych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na tę chwilę nie ma możliwości wskazania precyzyjnego terminu. Ulica Wierzbowa jest ujęta w „Harmonogramie  utrzymywania dróg o nawierzchni gruntowej” do 20.12.2015 r.


Z poważaniem
z up. Burmistrza Miasta Milanówka
Zbigniew Brzeziński - Inspektor w Referacie TOM

do góry strony
Pytanie 25-11-2015, Mieszkaniec
Szanowna Pani Burmistrz.
Zwracam się z prożbą o zamontowanie lustra ułatwiającego wyjazd z ulicy Sportowej na Brzozową.
Jest to skrzyżowanie bardzo uczęszczane a z powodu zaparkowanych samochodów utrudniony jest wjazd i zmiejszona widoczność na ulice Brzozowa.
Odpowiedź 07-12-2015

Szanowny Panie,
ustawienie lustra musi zostać poprzedzone opracowaniem projektu organizacji ruchu na tym fragmencie ulicy. Ustawienie oznakowania będzie możliwe dopiero w przyszłym  roku.Z poważaniem
z up. Burmistrza Miasta Milanówka
Zbigniew Brzeziński - Inspektor w Referacie TOM

do góry strony


Wersja do druku