Strona milanowek.pl wykorzystuje do działania pliki cookies. Pozostając na niej, wyrażasz zgodę na ich używanie. Dowiedz się więcej »

[X] Zamknij
Strona główna »  »  

Pytania do Burmistrza

Prosimy, aby zadawane przez Państwa pytania dotyczyły bieżących kwestii związanych z funkcjonowaniem miasta.

Zadawane w tym trybie pytania nie powinny:

  • dotyczyć kwestii, których wyjaśnienie jest możliwe w innym przewidzianym do tego celu trybie (m.in. w trybie dostępu do informacji publicznej, w trybie skargowym itp.),
  • zawierać treści uznawanych powszechnie za wulgarne lub obraźliwe,
  • zawierać treści reklamowych lub promocyjnych,
  • pełnić roli polemiki prowadzonej w odniesieniu do wcześniej zadawanych pytań.

Odpowiedzi na pytania udzielają z upoważnienia burmistrza kierownicy referatów Urzędu Miasta i jednostek organizacyjnych Gminy. W sprawach najistotniejszych odpowiedzi udziela bezpośrednio burmistrz. Dołożymy wszelkich starań, aby otrzymali Państwo odpowiedź w możliwie najkrótszym terminie, nie przekraczającym 14 dni.

Ze względu na brak możliwości edycji tekstu, prosimy o nieumieszczanie danych osobowych oraz teleadresowych w zadawanym pytaniu, jeśli nie wyrażają Państwo zgody na ich publikację.


« Wróć do listy kategorii

Pytanie 18-10-2015, Robert M.
Szanowna pani Burmistrz mam do pani dwa pytania .
1. Kiedy będzie zrobiony porz ądnie zjazd z ul.Kościuszki w ul. Lipową czy dalej będzie to jak dotychczas t.z.n. na odczepnego byle było.
2. Czy zostaną uzupełnione ubytki na ulicach Lipowej ,Sadowej nie wchodzi tu w gre praca Ruwniarki ponieważ te prace pomagają tylko na chwilę, Z poważaniem.

Robert M.
Odpowiedź 04-11-2015

Szanowny Panie,
ulica Lipowa została uwzględniona w planach inwestycyjnych Miasta Milanówka. Podjęliśmy działania w celu pozyskania niezbędnych gruntów oraz przygotowania do procesu projektowania przedmiotowej ulicy wraz z ulicą Olszową. Wszelkie prace inwestycyjne na tej ulicy zostaną podjęte dopiero po opracowaniu dokumentacji projektowej i uzyskaniu niezbędnych pozwoleń i zgód.
Ubytki powstałe w ulicach Lipowej i Sadowej zostaną uzupełnione w ramach bieżącego utrzymanie dróg o nawierzchni gruntowej.


Z poważaniem
z up. Burmistrza Miasta Milanówka
Joanna Sierpińska - Kierownik Referatu TOM

do góry strony
Pytanie 16-10-2015, Grażyna Medyńska
Witam !
Proszę o odpowiedź na moje dwa pytania

- Jak długo jeszcze będzie trwało urządzadzanie nawierzchni ulicy Naddawki mającej długość 400 m ?

- Dlaczego miasto przez 10 lat nie wywiązało się z umów podpisanych z właścicielami nieruchomości
znajdujących się przy ul. Naddawki ?

Odpowiedź 04-11-2015

Szanowna Pani,
dokończenie rozpoczętego w ubiegłym roku remontu nawierzchni ulicy Naddawki będzie możliwe po opracowaniu niezbędnej dokumentacji technicznej i zgłoszeniu robót niewymagających pozwolenia na budowę. Zakończenie remontu planowane jest do końca bieżącego roku.


Z poważaniem
z up. Burmistrza Miasta Milanówka
Joanna Sierpińska - Kierownik Referatu TOM

do góry strony
Pytanie 15-10-2015, Artur Koczergo
Pani Burmistrz, mam pytanie dotyczące ul. Łąkowej na odcinku od ul. Polnej Róży w Opypach do stacji WKD Brzózki. Przejazd tym odcinkiem naraża zawieszenie samochodu na uszkodzenie, a kiedy jest mokro, a za chwilę znowu będzie, nie da się tego odcinka przejść w normalnym obuwiu. Ludzie chodzą tamtędy do kolejki, żeby dostać się do pracy lub szkoły i dosłownie muszą się przebierać w kolejce WKD. Czy może mi Pani wyjaśnić, czy gmina Milanówek ma jakieś plany związane z utwardzeniem nawierzchni lub chociaż wykonaniem chodnika? Będę wdzięczny za informację.
Odpowiedź 04-11-2015

Szanowny Panie,
ulica Łąkowa jest objęta bieżącym utrzymaniem dróg gruntowych i jest równana o uzupełniana materiałem typu gruz lub tłuczeń. W planach inwestycyjnych Miasta w Wieloletniej Prognozie Finansowej została uwzględniona do przebudowy na lata 2017 i 2018 na odcinku ul. Fieldorfa do WKD.


 


Z poważaniem
z up. Burmistrza Miasta Milanówka
Joanna Sierpińska - Kierownik Referatu TOM

do góry strony
Pytanie 11-10-2015, Grażyna
dotyczy ul. Naddawki w Milanówku
Właściciele posesji zapłacili przed blisko 10 laty po 1,5 tys. zł, a burmistrz zobowiązał się do urządzenia ulicy podpisując stosowne umowy z jej mieszkańcami.Od wielu lat mieszkańcy tej ulicy są oszukiwani i lekceważeni przez władze Miasta Milanówka. Ich cierpliwość już się kończy. Zbiorowy proces sądowy będzie miasto więcej kosztował niż dokończenie inwestycji przez położenie nawierzchni. JAK DŁUGO TA KOMPROMITUJĄCA DLA MIASTA SYTUACJA BĘDZIE JESZCZE TRWAŁA ?
Odpowiedź 04-11-2015

Szanowna Pani,
dokończenie rozpoczętego w ubiegłym roku remontu nawierzchni ulicy Naddawki będzie możliwe po opracowaniu niezbędnej dokumentacji technicznej i zgłoszeniu robót niewymagających pozwolenia na budowę. Zakończenie remontu planowane jest do końca bieżącego roku.


Z poważaniem
z up. Burmistrza Miasta Milanówka
Joanna Sierpińska - Kierownik Referatu TOM

do góry strony
Pytanie 30-09-2015, Leonora Krzesimir
Dzień dobry.
Pani Burmistrz, nawiązując do udzielonej odpowiedzi przez Panią Kierownik referatu Technicznej Obsługi Miasta z dnia 14.09.br. „informuję, że roboty budowlane prowadzone w mieście odbierają pracownicy zatrudnieni w Referacie Technicznej Obsługi Miasta. Są to osoby posiadające kwalifikacje adekwatne do pełnionych funkcji”, chciałbym dowiedzieć się ile osób jest zatrudnionych w referacie (ogólnie) i proszę o podanie ile osób odpowiada za dany zakres np. za drogi, energetykę, budowlane itp. To co jest w zakresie działania referatu. Ponadto proszę o podanie kwalifikacji (wykształcenia i posiadanych uprawnień) wszystkich pracowników tego referatu z uwzględnieniem kierownika referatu. Nie interesują mnie dane personalne osób zatrudnionych (imię, nazwisko) tak więc udzielając odpowiedzi nie narusza Pani danych osobowych swoich podwładnych.

Dziękuję za szybką i szczegółową odpowiedź.
Odpowiedź 13-10-2015

Szanowna Pani,
W odpowiedzi na Pani pytanie uprzejmie informuję, że w Referacie Technicznej Obsługi Miasta zatrudnionych jest 9 osób (8,5 etatu), które posiadają wymagane wykształcenie
i kwalifikacje do zajmowania swoich stanowisk. W tym:
 
Kierownik (1 etat) legitymujący się tytułem magistra prawa oraz dyplomem ukończenia studiów podyplomowych w zakresie zamówień publicznych;
Główny specjalista ds. kanalizacji (0,5 etatu) posiadający tytuł inżyniera inżynierii środowiska;
Inspektorzy (3 etaty), jeden z tytułem magistra na kierunku samorządu terytorialnego i polityki regionalnej (zajmującego się m. in. efektem ekologicznym), drugi z tytułem inżyniera na kierunku ochrony środowiska i specjalności gospodarki odpadami (odpowiedzialnego za miejskie odwodnienia) i trzeci z tytułem magistra inżyniera na kierunku zarządzanie i inżynieria produkcji oraz świadectwem ukończenia studiów podyplomowych
w zakresie pozyskiwania i zarządzania funduszami unii (ds. pozyskiwania funduszy zewnętrznych);
Podinspektorzy (3 etaty) jedna osoba z wykształceniem wyższym i tytułem magistra inżyniera architekta krajobrazu (ds. pozyskiwania funduszy zewnętrznych i koordynacji projektów), druga osoba z tytułem technika budowlanego o specjalności budownictwo ogólne
ze znajomością programu do kosztorysowania (ds. drogowych i obsługi procesu inwestycyjnego) oraz trzecia – technik mechanik o specjalności naprawa i eksploatacja pojazdów samochodowych (zajmujący się m. in. branżą budowlaną i energetyczną miasta);
Pracownik I stopnia wykonujący zadania w ramach prac interwencyjnych (zatrudniony w związku z umową z Powiatowym Urzędem Pracy w Grodzisku Mazowieckim) (1 etat) absolwent studiów wyższych na kierunku budownictwa z tytułem magistra inżyniera.


 


Z poważaniem
z up. Burmistrza Miasta Milanówka
Maciej Jastrzębski - Sekretarz Miasta Milanówka

do góry strony
Pytanie 28-09-2015, Stefan
Nawiązując do wpisu "05-08-2015, mojzesz" chciałbym zauważyć, że w Milanówku jest o wiele więcej ulic o kiepskiej nawierzchni, bardzo wąskich, z wjazdem z jednej tylko strony, na których przejeżdżające samochody wymuszają usuwanie się pieszych pod same ogrodzenia i na których mieszkają rodziny z małymi dziećmi. W szczególności dotyczy to ulic (a ściśle ciągów pieszo-jezdnych, bo do nazwy "ulica" miejsca te się nie kwalifikują) odchodzących na zachód od ul. Wojska Polskiego: Bratnia, Rolna, Dowcip, Piaskowa, Sobieskiego, Daleka, Skromna. W niektórych miejscach ciągi te są przewężone do niecałych 4 metrów (co zresztą jest sprzeczne z planem zagospodarowania przestrzennego miasta). Uważam, że zasadne jest umieszczenie wszędzie tam znaków "strefa ruchu pieszego", podobnie jak to już ma miejsce np. na ul. Wylot.
Odpowiedź 09-12-2015

Szanowny Panie,
informuję, że oznakowanie ulic podlega przepisom o ruchu drogowym, z których wynika, że jedynie na drogach o nawierzchni twardej można ustawić oznakowanie drogowe pionowe. Przygotowanie projektu organizacji ruchu na ten cel nie będzie celowe z uwagi na fakt, iż taki projekt organizacji ruchu nie zostanie zatwierdzony przez Wydział Komunikacji Starostwa Powiatu Grodziskiego, gdyż na drogach gruntowych dopuszczalne jest zastosowanie znaków kierunku i miejscowości a także innych znaków, niezbędnych dla zapewnienia bezpieczeństwa ruchu drogowego jak oznakowanie przejazdów kolejowych, częściowego lub całkowitego zamknięcia drogi.


Z poważaniem
z up. Burmistrza Miasta Milanówka
Zbigniew Brzeziński - Inspektor w Referacie TOM

do góry strony
Pytanie 25-09-2015, julia
Szanowna Pani Burmistrz ,
jestem mieszkanką ul.Gospodarskiej chciałabym zadać pytanie na temat utrzymania studzienek odpływowych i sprzątanie ulicy .Na chwilę obecną to nic się nie dzieje a pracowników firmy sprzątającej nie widać .Proszę o podanie harmonogramu kiedy ulica będzie sprzątana .
Z powazaniem J.R
Odpowiedź 04-12-2015

Szanowna Pani,
W odpowiedzi na Pani maila uprzejmie informuję, że ulica Gospodarska przewidziana jest do sprzątania 1 raz na kwartał, ostatnio sprzątana była 9 października br. Ponadto harmonogram sprzątania jest zamieszczony na stronie miasta. 


Z poważaniem
z up. Burmistrza Miasta Milanówka
Emilia Misiak - p.o. Kierownika Referatu OŚZ

do góry strony
Pytanie 23-09-2015, Aga
Nawiązaując do naprawy wyrwy w kostce na ul. Szkolnej to z jakiego powodu naprawa ma być finansowana z Budżetu Miasta, przecież wszyscy okoliczni mieszkańcy wiedzą że powstała podczas podłączania kanalizacji lub wody do nowego budynku. Naprawić powinna firma dokonująca przyłącza, chyba nie tak trudno dowieć się kto dokonywał przyłączenia.
Odpowiedź 24-09-2015

Szanowna Pani,
nie sposób nie zgodzić się z Pani opinią w przedmiotowej sprawie, dlatego Urząd Miasta wystąpił do wykonawcy o naprawienie powstałej szkody, jednak z uwagi na brak podjęcia czynności w wyznaczonym terminie przez wykonawcę Burmistrz Miasta Milanówka jako zarządca przedmiotowego pasa drogowego jest zobowiązany do zapewnienia bezpieczeństwa i przejezdności na przedmiotowym pasie drogowym. Na okoliczność powyższego, wobec powatarzających się zgłoszeń od mieszkańców podjęto działania naprawcze.


Z poważaniem
z up. Burmistrza Miasta Milanówka
Joanna Sierpińska - Kierownik Referatu TOM

do góry strony
Pytanie 21-09-2015, eleonora
W jednej z odpowiedzi na pytania do Burmistrza pojawiła się informacja, że "stara" (ta od strony Warszawy) kładka nie jest własnością Milanówka i w związku z tym barierki nie mogą być przez miasto odmalowane. Czyją własnościa jest wspomniana kładka nad torami? Kto przy ostatnio wykonywanym remoncie pomalował ją w "barwy Milanówka"?
Odpowiedź 08-12-2015

Szanowna Pani,
Kładka jest własnością PKP.


Z poważaniem
z up. Burmistrza Miasta Milanówka
Zbigniew Brzeziński - Inspektor w Referacie TOM

do góry strony
Pytanie 20-09-2015, Mieszkaniec
Dzień dobry.
Pani Burmistrz, nawiązując do poniższego pytania i udzielonej odpowiedzi chciałbym dowiedzieć się, kto nadzorował naprawę ogromej wyrwy w kostce przy ulicy szkolnej. Skoro są to "osoby posiadające kwalifikacje adekwatne do pełnionych funkcji" to chciałbym pogratulować kompetentnych pracowników. Wspomniana dziura w jezdni jest już tak duża, że niszczone są kolejne warstwy ułożonej wcześniej kostki. Czy ktoś się tym w końcu zainteresuje? Chcę jeszcze zapytać kiedy będzie wykonane utwardzenie ulicy Wierzbowej. Z tego co wiem, zostało już wykonane odwodnienie, z powodu którego utwardzenie było przesuwane w czasie.Pani Burmistrz

Proszę o informację kto z ramienia Urzędu odbiera wszelkie roboty budowlane, remontowe oraz naprawy wykonywane na terenie miasta. Czy są to osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia w tym zakresie?
Odpowiedź 14-09-2015

Szanowna Pani,
informuję, że roboty budowlane prowadzone w mieście odbierają pracownicy zatrudnieni w Referacie Technicznej Obsługi Miasta. Są to osoby posiadające kwalifikacje adekwatne do pełnionych funkcji.
Odpowiedź 22-09-2015

Szanowny Panie,
prace związane z usunięciem ubytku powstałego w nawierzchni ulicy Szkolnej zostały zlecone w drodze odrębnej umowy i nie zostały jeszcze odebrane. Odnosząc się do kwestii utwardzenia nawierzchni ulicy Wierzbowej informuję, że budżet miasta Milanówka nie przewiduje sfinansowania takiej inwestycji w bieżącym roku budżetowym. Ulepszenie nawierzchni zostanie przeanalizowane w kolejnych latach budżetowych.


Z poważaniem
z up. Burmistrza Miasta Milanówka
Joanna Sierpińska - Kierownik Referatu TOM

do góry strony


Wersja do druku