Strona milanowek.pl wykorzystuje do działania pliki cookies. Pozostając na niej, wyrażasz zgodę na ich używanie. Dowiedz się więcej »

[X] Zamknij
Strona główna »  »  

Pytania do Burmistrza

Prosimy, aby zadawane przez Państwa pytania dotyczyły bieżących kwestii związanych z funkcjonowaniem miasta.

Zadawane w tym trybie pytania nie powinny:

  • dotyczyć kwestii, których wyjaśnienie jest możliwe w innym przewidzianym do tego celu trybie (m.in. w trybie dostępu do informacji publicznej, w trybie skargowym itp.),
  • zawierać treści uznawanych powszechnie za wulgarne lub obraźliwe,
  • zawierać treści reklamowych lub promocyjnych,
  • pełnić roli polemiki prowadzonej w odniesieniu do wcześniej zadawanych pytań.

Odpowiedzi na pytania udzielają z upoważnienia burmistrza kierownicy referatów Urzędu Miasta i jednostek organizacyjnych Gminy. W sprawach najistotniejszych odpowiedzi udziela bezpośrednio burmistrz. Dołożymy wszelkich starań, aby otrzymali Państwo odpowiedź w możliwie najkrótszym terminie, nie przekraczającym 14 dni.

Ze względu na brak możliwości edycji tekstu, prosimy o nieumieszczanie danych osobowych oraz teleadresowych w zadawanym pytaniu, jeśli nie wyrażają Państwo zgody na ich publikację.


« Wróć do listy kategorii

Pytanie 22-09-2017, Ola
Szanowna Pani Burmistrz, od wielu, wielu tygodni na skrzyżowaniu ulic Wojska Polskiego i Podgórnej (praktycznie na środku skrzyżowania) jest wielka dziura na ulicy, która zagraża każdemu pojazdowi, który wpadnie w nią kołem. Czy można z tym coś zrobić zanim śnieg ją zamaskuje?
Odpowiedź 25-09-2017

Szanowna Pani,
Tak mam tę świadomość. Zleciłam już załatanie tej i pozostalych dziur w ulicach asfaltowych.


Z poważaniem
Wiesława Kwiatkowska
Burmistrz Miasta Milanówka

do góry strony
Pytanie 17-09-2017, Mieszkaniec Milanówka
Szanowna Pani Burmistrz,

Zwracam się do Pani ze względu na to, że od dwóch tygodni nie mogę skontaktować się z właściwymi pracownikami w Urzędzie. Sprawa dotyczy wyrównania nawierzchni ulicy Lipowej, bo jej stan jest opłakany i wkrótce droga ta będzie nieprzejezdna. Znajdujący się na stronie internetowej Urzędu harmonogram dot. równania dróg gruntowych jest nieaktualny, więc postanowiłem dowiedzieć się u Pani pracowników jak wyglądają najbliższe plany równania ulicy Lipowej. Dzwoniąc do Urzędu dowiedziałem się, że osoba odpowiedzialna za te sprawy ma nr wewnętrzny 233. Próbowałem dodzwonić się do tej osoby przez ostatnie 2 tygodnie w różnych porach pracy Urzędu i niestety nie mogłem jej zastać. Wysłałem również maila do referatu, z pytaniem o harmonogram równania dróg i również nie otrzymałem odpowiedzi. Postanowiłem osobiście udać się do Urzędu i wówczas dowiedziałem się, że osoby odpowiedzialnej za drogi nie ma w pracy, bo jest na szkoleniu i będzie następnego dnia. W tej sytuacji poprosiłem o spotkanie z kierownikiem i usłyszałem, że jest on na urlopie i będzie za 2 tyg. W związku z tym pozostawiłem swój kontakt telefoniczny osobie z którą rozmawiałem z prośbą o przekazanie osobie będącej na szkoleniu, żeby po powrocie odezwała się do mnie w temacie równania ulic. Niestety nikt nie zadzwonił.
W tej sytuacji nie pozostało mi nic innego jak kontakt z Panią. Mam uprzejmą prośbę do Pani Burmistrz o informację w temacie harmonogramu równania ulicy Lipowej.

Dziękuje i pozdrawiam,

Mieszkaniec Lipowej
Odpowiedź 11-10-2017

Szanowny Panie,
W  odpowiedzi  na  zapytanie z dn. 17.09.2017 r. uprzejmie informuję, że od 26.09.2017 r. trwają jesienne prace wyrównawcze związane z bieżącym  utrzymaniem  dróg  gruntowych.  Zgodnie  z  harmonogramem  ul.  Lipowa została poddana zabiegom konserwacyjnym podczas pierwszego  etapu  napraw. W  związku  z faktem,  że  niekorzystne  warunki  pogodowe  uniemożliwiły  naprawę nawierzchni ul. Lipowej w sposób satysfakcjonujący, dołożymy wszelkich starań, aby w najbliższym możliwym terminie ponownie poddać drogę konserwacji.Z poważaniem
z up. Burmitrza Miasta Milanówka
Aleksander Osiadacz - Inspektor w Referacie TOM

do góry strony
Pytanie 14-09-2017, Bartek T.
Witam.
W związku z uwzględnieniem przebudowy ulicy Uroczej i przeznaczeniem na to w budżecie na 2017 rok 450 000 złotych proszę o informacje kiedy i czy w ogóle jest chociażby cień szansy na rozpoczęcie prac na tej ulicy. Obecnie ulica przypomina bardziej tor przełajowy niż ulice miejską.
Odpowiedź 03-10-2017

Szanowny Panie,
W odpowiedzi na zapytanie  z dnia 14.09.2017 roku uprzejmie informuję, że projekt ulicy Uroczej w Milanówku jest nadal w opracowaniu. Na koniec tego roku, najpóźniej na początku 2018 roku powinniśmy dysponować już pozwoleniem na budowę, w związku z czym niezwłocznie przystąpimy do realizacji zadania, czyli do ogłoszenia przetargu na wyłonienie wykonawcy niniejszego przedsięwzięcia. Pragnę nadmienić jednak, że do tego czasu ulica Urocza będzie poddawana regularnym zabiegom konserwacyjnym w ramach bieżącego utrzymania dróg gruntowych.


Z poważaniem
z up. Burmistrza Miasta Milanówka
Dorota Niedzielska
Inspektor ds. transportu i utrzymania infrastruktury drogowej
Referat Technicznej Obsługi Miasta

do góry strony
Pytanie 12-09-2017, Adam Krawczyk
Witam.Ponownie ul.Brwinowska(od ul.Nadarzyńskiej w kierunku do schroniska),Co daje rownanie spychaczem,jezeli największych dołów i tak nie wyr ownuje.Czy ktoś to sprawdza ,chyba tak ale jak jest sucho.Zapraszam kogoś z urzędu dzień,dwa po opadach,zobaczycie jak naprawdę wygląda ulica.Zapraszam urzędnika do otwarcia mojej bramy,daję mu 50%szans że wróci suchy.Pozdrawiam Adam.
0
Odpowiedź 29-09-2017

Szanowny Panie,                           
W odpowiedzi na zapytanie z dnia 12.09.2017 roku w sprawie nierówności na ulicy Brwinowskiej, uprzejmie informuję, że przedstawiony problem jest nam znany. Potwierdzamy konieczność przeprowadzenia prac zmierzających do poprawy stanu użytkowego drogi.
Chciałbym zaznaczyć, że Gmina przewiduje naprawę ulicy Brwinowskiej jako jednej z pierwszych podczas najbliższego etapu prac związanych z bieżącym utrzymaniem dróg gruntowych. Dodam, że w sytuacji wystąpienia niekorzystnych warunków atmosferycznych termin realizacji prac naprawczych może ulec wydłużeniu. Pragnę zapewnić jednak, że Urząd Miasta dołoży wszelkich starań, aby wszelkie nierówności nawierzchni, utrudniające poruszanie się po ulicy Brwinowskiej, zostały w najbliższym czasie skutecznie zlikwidowane.


Z poważaniem
z up.Burmistrza Miasta Milanówka
Dorota Niedzielska
Inspektor ds. transportu i utrzymania infrastruktury drogowej
Referat Technicznej Obsługi Miasta

do góry strony
Pytanie 02-09-2017, Karol
Szanowna Pani Burmistrz,

Na milanowskim wiadukcie jestem jako kierowca, rowerzysta i pieszy. I mam kilka pytań z tym związanych:

jako kierowca:
Czy mogę wyprzedzać rowerzystów na wiadukcie (oczywiście z zachowaniem dużej ostrożności) ?

jako rowerzysta:
Czy jak ładna pogoda to muszę jeździć ulicą po wiadukcie czy mogę chodnikiem (oczywiście uważając na pieszych) ?

jako pieszy:
Czy mogę przechodzić przez jezdnię na drugą stronę na wiadukcie (dzięki temu mam krótszą drogę) czy muszę przejść przez cały wiadukt aż do przejścia dla pieszych ?
Odpowiedź 20-09-2017

Szanowny Panie
W odpowiedzi na Pańskie pytania z dnia 02.09.2017 r. informuję, że:
Wyprzedzanie na wiadukcie
Aby mógł Pan wyprzedzić rowerzystę na wiadukcie w założeniu, że porusza się Pan pojazdem mechanicznym muszą być spełnione dwa zasadnicze warunki:
1.Należy zachować bezpieczny odstęp od wyprzedzanego rowerzysty, ale nie mniejszy niż 1 metr ( art. 24    ust. 2 Ustawy prawo o ruchu drogowym),
2.Nie może Pan najeżdżać i przekraczać  podwójnej linii ciągłej (tj.  znaku poziomego P4 ), która rozdziela pasy ruchu o przeciwnych kierunkach ( §85 ust. 5 Rozporządzenie Ministrów Infrastruktury oraz                      Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie znaków i sygnałów drogowych).
Analizując dane, takie jak : szerokość pasa drogi na omawianym wiadukcie, średnią szerokość samochodu osobowego i przestrzeń jaką zajmuje rowerzysta nie ma możliwości do bezpiecznego wyprzedzenia jednośladu nie łamiąc przy tym przepisów ruchu drogowego tj. wykroczenia z art. 92§1 KW.
Jazda rowerem po chodniku
Art. 33 ust. 5 pkt. 1-3  oraz art. 33 ust. 6 Ustawy prawo o ruchu drogowym jednoznacznie wskazują, że :
Korzystanie z chodnika lub drogi dla pieszych przez kierującego rowerem jest dozwolone wyjątkowo, gdy:
1.Opiekuje się on osobą w wieku do lat 10 kierującą rowerem;
2.Szerokość chodnika wzdłuż drogi, po której ruch pojazdów jest dozwolony z prędkością większą niż 50 km/h, wynosi co najmniej 2 m i brakuje wydzielonej drogi dla rowerów oraz pasa ruchu dla rowerów;
3.Warunki pogodowe zagrażają bezpieczeństwu rowerzysty na jezdni (śnieg, silny wiatr, ulewa, gołoledź, gęsta mgła), z zastrzeżeniem, że kierujący rowerem, korzystając z chodnika lub drogi dla pieszych, jest obowiązany jechać powoli, zachować szczególną ostrożność i ustępować miejsca pieszym.
Z uwagi na przedstawione powyżej przepisy ruchu drogowego i opisane w pytaniu warunki atmosferyczne, informuję, że przejeżdżając rowerem przez wiadukt powinien Pan poruszać się po jezdni.

Ruch pieszych
Art. 13 ust. 3 Ustawy prawo o ruchu drogowym mówi, że przechodzenie przez jezdnię poza przejściem dla pieszych, o którym mowa w ust. 2( przechodzenie przez jezdnię poza przejściem dla pieszych jest dozwolone, gdy odległość od przejścia przekracza 100 m) , jest dozwolone tylko pod warunkiem, że nie spowoduje zagrożenia bezpieczeństwa ruchu lub utrudnienia ruchu pojazdów. Pieszy jest obowiązany ustąpić pierwszeństwa pojazdom i do przeciwległej krawędzi jezdni iść drogą najkrótszą, prostopadle do osi jezdni.
Art. 14 pkt. 2 Zabrania przechodzenia przez jezdnię w miejscu ograniczonej widoczności drogi.
Jezdnia, prowadząca na omawiany wiadukt jest wytyczona z obu stron po łuku i pod górę aż do szczytu  wiaduktu co znacząco ogranicza pełną widoczność kierowcom i pieszym, a więc jest to jest to miejsce o ograniczonej widoczności drogi. W związku z powyższym  przechodzenie poza  miejscami wyznaczonymi na drugą stronę stwarza ogromne zagrożenie dla pieszego jak i kierującego pojazdem mechanicznym co wyczerpuje art. 13 ust. 3 i art. 14 pkt. 2 Ustawy prawo o ruchu drogowym.
Mając na uwadze Pańskie życie i zdrowie informuję, że przechodzenie przez jezdnię poza miejscami wyznaczonymi może skutkować świadomym stworzeniem zagrożenia życia i zdrowia swojego oraz innych osób, a także skutkować może sankcjami prawnymi.
 


Z poważaniem
z up. Burmistrza Miasta Milanówka
Izabela Koźbiał - Zastępca Komendanta Straży Miejskiej w Milanówku

do góry strony
Pytanie 23-08-2017, Weronika
Pani Burmistrz,
jestem mieszkanką ulicy Wąskiej. Wąskiej i to dosłownie. Wiem, że niektórzy biorą sobie nazwy dosłownie ale ta ulica to już lekka przesada. Od ponad 2lat (dokładnie od lipca 2015) pas zieleni przy drodze nie został wycięty. Przez co ulica wydaje się jeszcze węższa i ogranicza widoczność jadącym samochodom.
Do tego wjazd zarówno od ulicy Kwiatowej jak i od strony ronda jest tak dziurawy, że nie powstydziłby się ich dobrej jakości, szwajcarski ser.
Cała ulica jest w takim stanie, że spacerując z noworodkiem w wózku zastanawiam się, czy nie jestem na rajdzie Paryż Dakar. Zarówno ja, jak i zapewne pozostali mieszkańcy ulicy Wąskiej z wielką chęcią wystawili by do Urzędu Miasta rachunki za naprawę samochodów, bo jeżdżąc tą ulicą mieć sprawne zawieszenie można mieć tylko w traktorze. Serdecznie zapraszam do przejażdżki albo chociaż spaceru po naszej pięknej, choć zaniedbanej ulicy.
Odpowiedź 28-08-2017

Szanowna Pani,
ul. Wąska została polecona do wykoszenia - w terminie do dnia 30.08.2017 r. Odnosząc się do kwestii stanu nawierzchni pragnę zaznaczyć, że nie są planowane prace związane ze zmianą jej rodzaju. Z uwagi na planowane w najbliższym czasie do wykonania przez Milanowskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. prace związane z budową kanalizacji sanitarnej decyzja o realizacja modernizacji nawierzchni tej drogi byłaby zdecydowanie przedwczesna. Biorąc także pod uwagę skalę potrzeb w zakresie budowy i przebudowy dróg o nawierzchni nieutwardzonej konieczne jest ustalenie priorytetów inwestycyjnych. Na chwilę obecną tego rodzaju plany w zakresie modernizacji dróg w Milanówku określa przyjęta uchwałą Rady Miasta Milanówka Wieloletnia Prognoza Inwestycyjna na lata 2017-2024, w której nie ma pozycji dotyczącej ul. Wąskiej. Pragnę jednakże zapewnić, że w celu utrzymania należytego stanu nawierzchni tej drogi w miarę występujących potrzeb będą prowadzone prace w zakresie bieżącej konserwacji.


Z poważaniem
z up. Burmistrza Miasta Milanówka
Adam Adamczyk - Kierownik Referatu TOM

do góry strony
Pytanie 17-08-2017, Edyta Kochanowskiego
Witam,

chciałam się dowiedzieć kiedy zostanie wyremontowana ulica Kochanowskiego aby można było jak w XXI wieku się poruszać po mieście.Mam na myśli nawierzchnię asfaltową chyba że w planach jest inna nawierzchnia z kostki brukowej.
Na chwilę obecną nawet gdy nie pada przejazd samochodem jest nie lada wyzwaniem, nie dość że niszczą się ludziom auta to do tego strasznie się kurzy i tym samym brudzi .Będę wdzięczna za pilną i rzeczową odpowiedź z terminami itd
Odpowiedź 30-08-2017

Szanowna/y Pani/e,
Odpowiadając na pytanie o remont/modernizację ul. Kochanowskiego pragnę poinformować, że w chwili obecnej trwają prace związane z opracowaniem dokumentacji technicznej dla przebudowy tej drogi. Przewiduje się, że zezwolenie na realizacje prac zostanie wydane jeszcze w tym roku. Po uzyskaniu stosownych decyzji będzie możliwe rozpisanie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane w roku 2018.


Z poważaniem
z up. Burmistrza Miasta Milanówka
Adam Adamczyk - Kierownik Referatu TOM

do góry strony
Pytanie 16-08-2017, Andrzej Zwierzchowski
Pani Burmistrz,
Moje pytanie dotyczy braku odpowiedzi na zadane w dniu 4 lipca b.r. i powtórzone po dwóch tygodniach pytanie, dotyczące niezrealizowania zaplanowanego w Pani harmonogramie równania ulicy Iwaszkiewicza w Milanówku. Może należy darować sobie funkcjonowanie tej zakładki na stronie internetowej Urzędu, skoro jest ona "martwa", pomimo tego że obowiązek dostępu do informacji publicznej i udzielanie odpowiedzi w ciągu 14 dni kalendarzowych, zgodnie z ustawą, dotyczy również organów administracji samorządowej.
To nie jest mój pierwszy przypadek znacznego opóźnienia odpowiedzi na zadane pytanie.

Andrzej Zwierzchowski
Odpowiedź 30-08-2017

Szanowny Panie,
Uprzejmie informuję, że równanie ulicy Iwaszkiewicza nie odbyło się w planowanym terminie z powodu zakończenia umowy z dotychczasowym wykonawcą. Prace zostaną przeprowadzone niezwłocznie po wyłonieniu nowego wykonawcy na bieżące utrzymanie dróg gruntowych.


Z poważaniem
z up. Burmistrza Miasta Milanówka
Adam Adamczyk - Kierownik Referatu TOM

do góry strony
Pytanie 14-08-2017, Jarek Jankowski
kiedy planowany jest remont ul. Grodeckiego?
Odpowiedź 28-08-2017

Szanowny Panie,


Uprzejmie informuję, że w Wieloletnim Planie Finansowym remont ulicy Grodeckiego przewidziany jest w roku 2020. Do tego czasu ulica będzie poddawana bieżącemu utrzymaniu dróg gruntowych.


Z poważaniem
z up. Burmistrza Miasta Milanówka
Adam Adamczyk - p.o. Kierownika Referatu TOM

do góry strony
Pytanie 09-08-2017, Gerard
Szanowni Państwo, widzę, że nie publikowane są pytania dla Państwa niewygodne, najlepiej ukryć. Ja z mojej strony zwracam się z prośba o naprawienie ulicy Brwinowskiej. Każdego dnia dojeżdżam tamtędy do pracy, auto naprawiam bardzo często, zawieszenie na dołach paskudnie często się psuje. Dbajcie Państwo o miasto nie tylko tam gdzie najbardziej Państwu wygonie. W końcu to mieszkańcy wybierają włodarzy, wybierają z uwagi na dokonania i dbałość o mieszkańców i miasto.
Odpowiedź 24-08-2017

Szanowny Panie,
W odpowiedzi na Pana zapytanie uprzejmie informuję, że prace wyrównawcze w ramach bieżącego utrzymania dróg gruntowych zostaną niezwłocznie wznowione po podpisaniu umowy z wykonawcą wyłonionym w przetargu, który zostanie rozstrzygnięty w najbliższym czasie.
Nadmieniam, że ulica ta będzie jedną z pierwszych dróg w mieście, która zostanie poddana zabiegom naprawczym w ramach nowej umowy na bieżące utrzymanie dróg gruntowych.


Z poważaniem
z up. Burmistrza Miasta Milanówka
Adam Adamczyk - Kierownik Referatu TOM

do góry strony


Wersja do druku