Strona milanowek.pl wykorzystuje do działania pliki cookies. Pozostając na niej, wyrażasz zgodę na ich używanie. Dowiedz się więcej »

[X] Zamknij
Strona główna »  »  

Pytania do Burmistrza

Prosimy, aby zadawane przez Państwa pytania dotyczyły bieżących kwestii związanych z funkcjonowaniem miasta.

Zadawane w tym trybie pytania nie powinny:

  • dotyczyć kwestii, których wyjaśnienie jest możliwe w innym przewidzianym do tego celu trybie (m.in. w trybie dostępu do informacji publicznej, w trybie skargowym itp.),
  • zawierać treści uznawanych powszechnie za wulgarne lub obraźliwe,
  • zawierać treści reklamowych lub promocyjnych,
  • pełnić roli polemiki prowadzonej w odniesieniu do wcześniej zadawanych pytań.

Odpowiedzi na pytania udzielają z upoważnienia burmistrza kierownicy referatów Urzędu Miasta i jednostek organizacyjnych Gminy. W sprawach najistotniejszych odpowiedzi udziela bezpośrednio burmistrz. Dołożymy wszelkich starań, aby otrzymali Państwo odpowiedź w możliwie najkrótszym terminie, nie przekraczającym 14 dni.

Ze względu na brak możliwości edycji tekstu, prosimy o nieumieszczanie danych osobowych oraz teleadresowych w zadawanym pytaniu, jeśli nie wyrażają Państwo zgody na ich publikację.


« Wróć do listy kategorii

Pytanie 21-07-2017, Agnieszka
drodzy Państwo, widzę, że nie tylko lekceważycie odpowiedzi jakie zadają mieszkańcy miasta, lekceważycie interesy wspólne społeczne, jak i nie dokładacie starań i lekceważycie wszelkie prośby związane z pracami dróg. Po raz kolejny i nie tylko ja o to prosiłam już wielokrotnie o naprawę nawierzchni ulicy Brwinowskiej. Zacznijcie Państwo wreszcie coś robić i nie lekceważyć mieszkańców ani spraw miasta a w tym wypadku naprawy dróg. Chyba, że będziecie Państwo zwracać koszty naprawy samochodów. Uważam, że należy się wywiązywać z zadań powierzonych przez mieszkańców jak i piastowanego stanowiska, za które pobieracie Państwo pieniądze, których nie lekceważycie dla odmiany. Ja również sprawuję podobne stanowisko w innym urzędzie i staram się wywiązywać ze swoich obowiązków jak tylko potrafię. Proszę w imieniu swoim i mieszkańców odpowiedzieć na pytanie i zmodernizować nawierzchnię ulicy Brwinowskiej. Dodam, że macie Państwo zaległe odpowiedzi i informacje w sprawie przebudowy ulicy Brwinowskiej.
Odpowiedź 09-10-2017

Szanowna Pani,
W odpowiedzi na zapytanie uprzejmie informuję, że od 26.09.2017 r. trwają prace naprawcze w ramach bieżącego utrzymania dróg gruntowych. Ulica Brwinowska została wyrównana podczas pierwszego etapu prac konserwacyjnych. Pragnę zaznaczyć, że utwardzenie ul. Brwinowskiej jest dla Urzędu Miasta Milanówka jednym z priorytetowych działań w zakresie inwestycji drogowych. Na chwilę obecną jesteśmy na etapie projektowania ulicy. Przewidujemy, że w 2018 r. będziemy dysponować pełną dokumentacją projektową z pozwoleniem na budowę. Zgodnie z Wieloletnią Prognozą Finansową modernizacja ul. Brwinowskiej ma nastąpić w 2019 r.Z poważaniem
z up. Burmistrza Miasta Milanówka
Dorota Niedzielska
Inspektor ds. transportu i utrzymania infrastruktury drogowej Referat Technicznej Obsługi Miasta

do góry strony
Pytanie 26-06-2017, Konrad
Dzień dobry,

Ponieważ minęło już 14 dni od mojego pytania, a nie widzę od Państwa odpowiedzi, pozwolę sobie ponownie je zadać wklejając poniżej jego treść:

-------------
Szanowni Państwo,

Dziękujemy za przesłanie pytania do Burmistrza w dniu 07-06-2017 15:52:55 za pośrednictwem formularza, znajdującego się na stronie www.milanowek.pl.

Dołożymy wszelkich starań, aby odpowiedzieć w możliwie najkrótszym terminie, nie przekraczającym 14 dni.

Z poważaniem,
Sekretariat Burmistrza Miasta Milanówka

Prosimy nie odpowiadać na niniejszą korespondencję, która jest wyłącznie automatycznym potwierdzeniem otrzymania Państwa zapytania.

--

Kategoria pytania: Bezpieczeństwo i utrzymanie porządku
Treść pytania: Szanowni Państwo,

ponieważ nie mogę znaleźć informacji na stronie milanowek.pl orz w BIP chciałbym zapytać o wynik zamówienia publicznego z roku 2015 - ZP.271.54.2015 - dotyczącego wykonania dokumentacji projektowo-kosztorysowej dróg Podwarszawskiego Trójmiasta Ogrodów:

1. Czy powyższy przetarg został rozstrzygnięty?
2. Czy zamawiana dokumentacja projektowo-kosztorysowa dróg została wykonana? Jeśli tak dlaczego nie jest dostępna do wglądu?
3. Kiedy przewidujecie Państwo wykonanie prac wynikających z powyższej dokumentacji?

Chciałbym zapytać również o skrzyżowanie ulicy Brwinowskiej z DW 719. Na tym skrzyzowaniu bardzo często dochodzi do sytuacji niebezpiecznych czy wręcz kolizji, nie mówiąc już o tym że ruch pieszy nie jest w żaden sposób zabezpieczony. Oczywistą rzeczą jest, że to skrzyżowanie podlega pod Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich i to tylko MZDW jest władny wykonać jakiekolwiek inwestycje w tym miejscu. Ale czy Miasto Milanówek w jakikolwiek sposób informowało/monitowało/wnioskowało do tej pory MZDW o dokonanie inwestycji poprawiającej bezpieczeństwo w tym miejscu (np. sygnalizacja świetlna lub rondo)?

z poważaniem
Konrad
Odpowiedź 27-06-2017

Szanowny Panie,
Odpowiadając na Pana zapytanie dotyczące zamówienia na realizację zadań pn. "Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dróg Podwarszawskiego Trójmiasta Ogrodów" (w ramach którego opracowywana jest dokumentacja dotycząc przebudowy ul. Brwinowskiej w Milanówku) pragnę poinformować, że zadanie jest w trakcie realizacji. Jednocześnie, pragnę wyjaśnić, iż brak informacji na temat procedury przetargowej na stronach Biuletynu Informacji Publicznej Miasta Milanówka wynika z faktu, iż postępowanie w sprawie udzielenia zamówienia publicznego prowadzone było przez Gminę Brwinów - lidera projektu "Podwarszawskie Trójmiasto Ogrodów..." (szczegóły procedury można odnaleźć klikając w odnośnik: http://przetargi.brwinow.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=2644:2015-07-24-08-33-20&catid=22:ogsoszone&Itemid=54).
Odnosząc się do poszczególnych pytań uprzejmie informuję, że:
Ad. 1) Zamówienie nie zostało zakończone - wobec przedłużających się procedur uzgodnieniowych (wynikających m. in. ze zmiany podejścia do możliwości uzyskiwania odstępstw od warunków technicznych dla dróg publicznych) opracowanie dokumentacji dla modernizacji ul. Brwinowskiej nie zostało zakończone. Wykonawca deklaruje, że odpowiednie wnioski o wydanie właściwych zezwoleń złoży w lipcu br.
Ad. 2) Wobec okoliczności przytoczonych powyżej publikacja dokumentacji nie została dokonana.
Ad. 3) Termin realizacji prac na podstawie opisywanej powyżej dokumentacji jest uzależniony przede wszystkim od terminu uzyskania ostatecznych zezwoleń na prowadzenie prac budowlanych oraz posiadanych środków budżetowych.

Odnosząc się natomiast do poruszanej przez Pana problematyki dotyczącej skrzyżowania ul. Brwinowskiej z DW719 pragnę poinformować, że Miasto Milanówek wystąpiło do Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich z postulatem o rozpoczęcie działań zmierzających do udrożnienia wspomnianego skrzyżowania deklarując jednocześnie gotowość do współudziału w każdej niezbędnej formie. W odpowiedzi uzyskaliśmy informację, że Samorząd Województwa ma w chwili obecnej inne priorytety inwestycyjne jeśli chodzi kwestie związane z drogownictwem i nie jest zainteresowany podjęciem tego rodzaju działań.


Z poważaniem
z up. Burmistrza Miasta Milanówka
Adam Adamczyk - p.o. Kierownika Referatu TOM

do góry strony
Pytanie 07-06-2017, Rafał Jankowski
Szanowna Pani Burmistrz,
chciałbym prosić o informację co dzieje się z zapowiadaną wiosną na ten rok inwestycją w ul Jesionowej (położenie nowej nawierzchni).
Z informacji jakie udało się nam, mieszkańcom domów przy tej ulicy, uzyskać wynika, że inwestycja nie ma szans nawet się rozpocząć. Podobno termin wyznaczony projektantowi na skończenie pracy to koniec września.
Kilka miesięcy temu Urząd Miasta informował mieszkańców że inwestycja ma się niebawem rozpocząć.
z poważaniem
rafał jankowski
Odpowiedź 21-06-2017

Szanowny Panie,
Odpowiadając na Pana zapytanie o termin prac związanych z modernizacją ul. Jesionowej uprzejmie informuję, iż faktem jest zmiana początkowo zaplanowanego na ten rok terminu. Z uwagi na  negatywne opinie organów uzgadniających opracowywaną dokumentację techniczną (Starosta Grodziski oraz Mazowiecki Wojewódzki Konserwator Zabytków) pod dużym znakiem zapytania staje możliwość ukończenia procedury opracowywania dokumentacji projektowej niezbędnej do uzyskania pozwolenia na budowę. W chwili obecnej trwa weryfikacja alternatywnych możliwości rozwiązania problemów skutkujących wspomnianymi negatywnymi opiniami (dotyczącymi m. in. nienormatywnych parametrów technicznych oraz kolizji z drzewem, na którego usunięcie nie wyraża zgody MWKZ). Termin rozpoczęcia robót budowlanych, na chwilę obecną jest zdeterminowany przez datę uzyskania zezwolenia na prace budowlane (zgłoszenie, pozwolenie na budowę bądź zezwolenie na realizację inwestycji drogowej).


Z poważaniem
z up. Burmistrza Miasta Milanówka
Adam Adamczyk - p.o. Kierownika Referatu TOM

do góry strony
Pytanie 05-06-2017, Beata
Proszę o natychmiastowe wyrównanie ulicy Brwinowskiej oraz Grudowskiej dziury są takie że nie można przejechać w/w ulice są alnternatywą dla zamkniętej dla ruchu ulicy Nadarzyńskiej .
Odpowiedź 21-06-2017

Szanowna Pani,
Niniejszym informuję, że wyrównanie ulicy Brwinowskiej i Grudowskiej zostało pisemnie zlecone podwykonawcy w dniu 05.06.2017 z  terminem wykonania prac 07.06.2017. W razie jakichkolwiek uwag prosimy o ponowny kontakt z Pani strony. 


Z poważaniem
z up. Burmistrza Miasta Milanówka
Adam Adamczyk - p.o. Kierownika Referatu TOM

do góry strony
Pytanie 02-06-2017, Helena
Szanowna Pani Burmistrz,

z wielkim zaciekawieniem przeczytałam na stronie miasta o planowanym w dniach 03-14/06/2017 remoncie ulicy Nadarzyńskiej (od Owczarskiej do Królewskiej). W związku z tym chciałam zadać pytanie kto wpadł na pomysł aby prace drogowe na dwóch równoległych, asfaltowych (co rzadkie w naszym mieście) szosach naszego miasta toczyły się równolegle? Dla przypomnienia dodam, że obecnie toczą się prace drogowe związane z budową ronda na ul. Kazimierzowskiej więc przejazd ulicą Nadarzyńską stanowił jedną z niewielu sensownych alternatyw dla mieszkańców południowej części miasta.
Odpowiedź 21-06-2017

Szanowna Pani,
W odpowiedzi na Pani pismo z dnia 2 czerwca br. uprzejmie informuję, że prace na ulicy Nadarzyńskiej były przez gminę planowane od 2016 roku i termin z wykonawcą tych prac był od dawna ustalony. Korekta terminu była niemożliwa z uwagi na zobowiązania Wykonawcy względem innych zleceniodawców. Ponadto, warto wskazać, że przebudowa skrzyżowania Brwinowska, Średnia, Kazimierzowska jest inwestycją powiatową.
Zdając sobie sprawę, że nałożenie się realizacji tych dwóch zadań mogło powodować komplikacje pragnę serdecznie przeprosić, za ewentualne niedogodności dla naszych Mieszkańców. Należy jednakże  wskazać, że prace na ul. Nadarzyńskiej trwały względnie krótko (ok. tygodnia), a przejazd tą droga był możliwy praktycznie przez cały czas (za wyjątkiem sytuacji, gdy maszyny budowlane jak np. rozściełacz masy bitumicznej były w trakcie wykonywania robót).


Z poważaniem
z up. Burmistrza Miasta Milanówka
Adam Adamczyk - p.o. Kierownika Referatu TOM

do góry strony
Pytanie 01-06-2017, Agata
Szanowni Państwo,

Mieszkam w okolicy ulicy Brwinowskiej i jestem użytkownikiem niskiej jakość dróg gruntowych w tej okolicy. Dopiero co naprawiane ulice Brwinowska i Owczarska (w kwietniu ) są dziurawe jak przysłowiowy "ser szwajcarski" i stanowią zagrożenie dla przejeżdżających pojazdów i rowerów. Nie wiem jaki jest sens rokrocznych napraw skoro mają efekt epizodyczny i w zasadzie są przykładem dosłownego wyrzucania pieniędzy w błoto. Może warto zrobić porządny remont 1 na 2 lata i wybrać solidnego podwykonawcę oraz formę napraw.To frustrujące patrzeć jak pieniądze podatników i miasta są tak marnowane....

Druga sprawa: skrzyżowanie ulicy Brwinowskiej z drogą 719. Co chwila dochodzi tam do wypadków, w godzinach szczytu niemal nie da się wyjechać z ulicy Brwinowskiej, nie mówiąc już o przejściu na piechotę. Jadący drogą 719 nagminnie omijają skręcających w lewo prawą stroną stwarzając niebezpieczne sytuacje. Czy światła, albo chociaż rondo to aż tak trudna sprawa? Rozumiem, że droga 719 jest zarządzana przez MZDW a nie miasto, ale nie wierzę, że miasto nie ma żadnej możliwości komunikacji z MZDW i wnioskowania pilnych i potrzebnych inwestycji.
Niekoniecznie rozwiązaniem muszą być pieniądze .Wystarczy zmniejszenie natężenia ruchu na tym odcinku. Progi zwalniające czy zmiana charakteru ulicy Brwinowskiej na jednokierunkową (przynajmniej częściowo, od skrzyżowania z Iwaszkiewicza do Królewskiej) na pewno częściowo załatwiłaby sprawę. Jest przecież alternatywny dojazd do Królewskiej obok stadionu i ogródków działkowych ulicą Turczynek . Czy nie można pomyśleć o takich opcjach? Są realizowane w Podkowie, wystarczy brać dobry przykład ...

dziękuję

Agata
Odpowiedź 09-10-2017

Szanowna Pani,
W odpowiedzi na zapytanie uprzejmie informuję, że 26.09.2017 r. wznowiono prace naprawcze w ramach bieżącego utrzymania dróg gruntowych. Ulica Brwinowska została wyrównana jako jedna z pierwszych dróg w Milanówku. Pragnę zaznaczyć, że ul. Brwinowska znajduje się w końcowym etapie projektowania i na początku 2018 r. powinniśmy dysponować pełną dokumentacją projektową z pozwoleniem na budowę. Zgodnie z Wieloletnią Prognozą Finansową przebudowa ul. Brwinowskiej planowana jest na rok 2019.
Z poważaniem
z up. Burmistrza Miasta Milanówka
Dorota Niedzielska
Inspektor ds. transportu i utrzymania infrastruktury drogowej Referat Technicznej Obsługi Miasta

do góry strony
Pytanie 19-05-2017, Michał Kwiatkowski
Szanowna Pani,
Z powodu remontu tunelu zwiększył się ruch pieszy na wiadukcie. W związku z tym zostało oddelegowanych dwóch strażników miejskich którzy karzą mandatami osoby chcące przejść na drugą stronę na wiadukcie. Pragnę zauważyć, że zejścia z wiaduktu (schody) są tylko po jednej stronie drogi, więc gdy jest się po niewłaściwej dla siebie stronie, to trzeba nadrobić znaczną odległość aby dotrzeć do jakiegoś przejścia dla pieszych.
Nie podoba mi się w całej sytuacji to, że władza wybiera rozwiązanie wygodne dla siebie, a nie dla mieszkańców. To najłatwiej ustanowić zakaz i czuć się zwolnionym od jakiegokolwiek działania które pomogłoby mieszkańcom.
Ja sugerowałbym raczej zbudowanie schodów po dwóch stronach wiaduktu (zarówno od ulicy Warszawskiej jak i Krakowskiej). Dzięki temu znacznie zwiększy się komfort dla mieszkańców i bezpieczeństwo, zarówno teraz jak i na wiele lat na przód.
Pozdrawiam,
Michał Kwiatkowski
Odpowiedź 25-05-2017


Szanowny Panie
W odpowiedzi na pytanie z dnia 19.05.2017 r. informuję, że w związku z pracami wykonywanymi przez PKP oraz utrudnieniami w ruchu pieszych, które powstały w wyniku w/w prac,  Urząd Miasta zapewnił naszym mieszkańcom darmową komunikację miejską pomiędzy przystankami usytuowanymi na ul. Warszawskiej/Przeskok – Krakowskiej. Autobus ten kursuje z częstotliwością co 15 min. Ponadto zgodnie z potrzebami mieszkańców zostaną dobudowane tymczasowe schody umożliwiające bezpieczne przemieszczanie się przechodniów. Schody te znacząco skrócą drogę oraz wyeliminują bardzo niebezpieczne i niezgodne z przepisami prawa przechodzenie przez jezdnie na wiadukcie.
Nadmieniam również, że Strażnicy Miejscy patrolujący wiadukt, wykonują czynności zgodnie ze swoimi kompetencjami a wszystkie podejmowane tam działania są skierowane na bezpieczeństwo mieszkańców, prewencję i edukację.
 


 
Z poważaniem
z up. Burmistrza Miasta Milanówka
Bohdan Okniński
Komendant Straży Miejskiej
w Milanówku

do góry strony
Pytanie 18-05-2017, Izabela
Zwracam się z uprzejmym zapytaniem czy istnieje możliwość stworzenia kart parkingowych, lub czegoś w podobnym znaczeniu, dających możliwość parkowania w dni powszednie, bez opłacania parkometrów, dla osób mieszkających i pracujących w Milanówku, przy ulicach , gdzie utworzono płatne strefy parkingowe? Moja firma znajduje się przy ulicy Warszawskiej, najczęściej muszę przyjeżdżać samochodem. Za każdym razem muszę opłacać parkometr. Jeśli opłacam każdego dnia parkometr od godz. 8.00 do godz.18.00 staje się to dużym wydatkiem. Po prostu płacę za to, że mogę pracować. Może abonament byłby jakimś rozwiązaniem? Jeśli nie całkowite zwolnienie z opłat dla takich osób jak ja.
Z wyrazami szacunku. Izabela.
Odpowiedź 09-06-2017

Szanowna Pani,
W odpowiedzi na pytanie z dnia 18.05.2017 r. informuję, że zgodnie z Uchwałą Nr 124/XIII/11 Rady Miasta Milanówka z dnia 29 grudnia 2011 r.  w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania, wysokości stawek opłaty za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie, wysokości opłaty dodatkowej oraz sposobu pobierania tych opłat,  istnieje możliwość opłaty abonamentowej na obszarze obejmującym Strefę Płatnego Parkowania jedynie przez osobę zameldowaną na pobyt stały lub czasowy na obszarze miasta Milanówka.


Z poważaniem
z up. Burmistrza Miasta Milanówka
Bohdan Okniński - Komendant Straży Miejskiej w Milanówku

do góry strony
Pytanie 16-05-2017, rowerzystka
Pani Burmistrz,
uprzejma prośba o spowodowanie pilnego przeniesienie stojaków na rowery z okolicy dworca na ul Krakowskiej do przejścia na wiadukt (obok kortów tenisowych).
Usprawni to mieszkańcom dojeżdżającym rowerem dotarcie do dworca po drugiej stronie.
Ponadto konieczne jest wymalowanie tymczasowych pasów dla pieszych na wiadukcie i ustawienie znaków ostrzegawczych "uwaga piesi".
Ludzie się spieszą i mogą być wypadki.

Odpowiedź 26-06-2017

Szanowna Pani,
W odpowiedzi na zapytanie uprzejmie informuję, że stojaki na rowery zostały przeniesione na ulicę Warszawską. Nawiązując do możliwości namalowania tymczasowych pasów dla pieszych na wiadukcie, informuję, że zaproponowane przez Panią rozwiązanie zostało zakwestionowane przez Komendę Policji ze względu na zbyt duży ruch kołowy w tym rejonie – zastosowanie tego rodzaju rozwiązania mogłoby powodować znaczące obniżenie poziomu bezpieczeństwa na wiadukcie.


Z poważaniem
z up. Burmistrza Miasta Milanówka
Adam Adamczyk - p.o. Kierownika Referatu TOM

do góry strony
Pytanie 05-05-2017, mieszkanka miasta od urodzenia
pisze tutaj nie wiem po raz który, w sprawie ul. Dolnej. Po wczorajszych opadach deszczu, powstało istne jezioro na długości kilku metrów ulicy, nie miałam jak dostać się do domu. dodatkowo powstały na turczynku fitness club spowodował zwiekszenie ruchu samochodów na naszej małej nieutwardzonej uliczce. samochody jeżdża jak oszalałe nie zważając na kałuże co powoduje, ze nasze domostwa są cały czas ochlapywane wodą i błotem z tych kałuż. za każdym razem po moim wpisie pojawiała się informacja, że droga będzie wyrównana i naprawiona. to nie jest autostrada dla takiej ilości samochodów, może przydałby się jakiś znak - zakaz wjazdu czy inny. kiedyś takowy był.
z tego co wiem Pani burmistrz mieszka niedaleko - zapraszam na spacer w eleganckich pantofelkach! niestety mnie nie jest dane w sposób kulturalny i przyzwoity dotarcie do pracy.
po raz kolejny proszę o konkretną naprawę drogi może jakiś tłuczeń rozwiązałby problem z dołami i koleinami. w końcu mieszkamy w mieście ogrodzie
Odpowiedź 10-05-2017

Szanowna Pani,
W odpowiedzi na Pani wiadomość dotyczącą ulicy Dolnej uprzejmie informuję, że naprawy dróg gruntowych są wykonywane na bieżąco w miarę pogarszania się nawierzchni. Z uwagi na fakt, iż w zarządzie Miasta pozostaje blisko 50km dróg o nawierzchni nieutwardzonej konserwacja ich wszystkich stanowi duże wyzwanie organizacyjne i finansowe. Niemniej jednak każda z dróg gruntowych każdego roku podlega bieżącej konserwacji w miarę występujących potrzeb. W przypadku ul. Dolnej także przewiduje się realizację tego rodzaju działań w zbliżającym się okresie.


Z poważaniem
z up. Burmistrza Miasta Milanówka
Adam Adamczyk - p.o. Kierownika Referatu TOM

do góry strony


Wersja do druku