Strona milanowek.pl wykorzystuje do działania pliki cookies. Pozostając na niej, wyrażasz zgodę na ich używanie. Dowiedz się więcej »

[X] Zamknij
Strona główna »  »  

Pytania do Burmistrza

Prosimy, aby zadawane przez Państwa pytania dotyczyły bieżących kwestii związanych z funkcjonowaniem miasta.

Zadawane w tym trybie pytania nie powinny:

  • dotyczyć kwestii, których wyjaśnienie jest możliwe w innym przewidzianym do tego celu trybie (m.in. w trybie dostępu do informacji publicznej, w trybie skargowym itp.),
  • zawierać treści uznawanych powszechnie za wulgarne lub obraźliwe,
  • zawierać treści reklamowych lub promocyjnych,
  • pełnić roli polemiki prowadzonej w odniesieniu do wcześniej zadawanych pytań.

Odpowiedzi na pytania udzielają z upoważnienia burmistrza kierownicy referatów Urzędu Miasta i jednostek organizacyjnych Gminy. W sprawach najistotniejszych odpowiedzi udziela bezpośrednio burmistrz. Dołożymy wszelkich starań, aby otrzymali Państwo odpowiedź w możliwie najkrótszym terminie, nie przekraczającym 14 dni.

Ze względu na brak możliwości edycji tekstu, prosimy o nieumieszczanie danych osobowych oraz teleadresowych w zadawanym pytaniu, jeśli nie wyrażają Państwo zgody na ich publikację.


« Wróć do listy kategorii

Pytanie 05-12-2016, Dariusz
Kiedy bedzie ukończona budowa odwodnienia w ul Ludnej.
Odpowiedź 20-12-2016

Szanowny Panie,
Odpowiadając na Pana pytanie o termin zakończenia prac dotyczących budowy kanalizacji deszczowej na ulicy Ludnej pragnę poinformować, że z uwagi na wystąpienie okoliczności, których nie można było przewidzieć na etapie przystępowania do prac (niezainwentaryzowane elementy uzbrojenia podziemnego, brak właściwej konstrukcji drogowej na znacznej części ul. Ludnej) początkowo wyznaczony termin (15. 12. 2016 r.) musiał ulec wydłużeniu. W chwili obecnej przewiduje się, że prace powinny zakończyć się do 31. 12. 2016 r.


Z poważaniem
z up. Burmistrza Miasta Milanówka
Adam Adamczyk - po. Kierownika Referatu TOM

do góry strony
Pytanie 17-11-2016, Andrzej Zwierzchowski
Szanowna Pani Burmistrz,

Proszę o odpowiedź na następujące pytanie - jaki jest sens funkcjonowania i utrzymania tej zakładki na stronie Urzędu skoro nie otrzymuje się odpowiedzi na zadane Pani pytanie ? Ostatnio napisałem do Pani 12 października, minął miesiąc - odpowiedzi brak. Na jeden z moich ostatnich maili odpowiedź otrzymałem po miesiącu. W jakim więc celu informuje się mieszkańców że odpowiedzi udzieli Pani lub upoważniony pracownik w terminie nie przekraczającym 14 dni.
A może ja mam pecha?

Pozdrawiam
Andrzej Zwierzchowski
Odpowiedź 18-11-2016

Szanowny Panie,
pragnę wyrazić żal z powodu nie przekazania Panu odpowiedzi na zadane pytanie w terminie 14 dni. Chciałbym wyjaśnić, że przyczyną tego faktu nie jest zła wola czy niechęć pracowników Urzędu Miasta Milanówka do Pana, lecz jedynie duża ilość załatwianych spraw. Chciałbym nadmienić, że tryb zadawania pytań do Burmistrza za pośrednictwem strony internetowej jest trybem odformalizowanym, który ma za zadanie umożliwienie zadania pytania i uzyskania informacji. Nie jest jednak regulowany przez powszechnie obowiązujące przepisy. Na stronie internetowej istnieje zamieszczona informacja "Dołożymy wszelkich starań, aby otrzymali Państwo odpowiedź w możliwie najkrótszym terminie, nie przekraczającym 14 dni". Staramy się dotrzymywać tego terminu, lecz jak wskazano powyżej ze względu na dużą ilość załatwianych spraw, a czasem ze względu na złożoność pytania, termin ten nie jest dochowywany.
Jeszcze raz pragnę przeprosić Pana za zaistniałą sytuację.


Z poważaniem
z up. Burmistrza Miasta Milanówka
Maciej Jastrzębski - Sekretarz Miasta Milanówka

do góry strony
Pytanie 17-11-2016, Joanna Biegała
Szanowna Pani Burmistrz,
kiedy zostanie naprawiona ul.Łąkowa w okolicy stacji WKD "Brzózki". Obecnie jest bardzo trudno przejezdna, a miejscami samochody jeżdżą obok drogi przez czyjąś prywatną działkę
Kolejką WKD dojeżdża setki osób codziennie do pracy, szkoły i na uczelnie. Wszyscy oni aby dojść do stacji muszą grzęznąć w błocie albo gdy jadą samochodem, uważać aby nie uszkodzić podwozia. Sytuacja jest na prawdę dramatyczna, a co będzie dalej zimą czy wiosną gdy przyjdą roztopy?
Z poważaniem
Joanna Biegała
Odpowiedź 23-11-2016

Szanowna Pani,
Odpowiadając na Pani wystąpienie dotyczące stanu gruntowego odcinka ul. Łąkowej, z przykrością muszę poinformować, że mimo znanego stopnia degradacji nawierzchni ul. Łąkowej oraz jej znaczenia komunikacyjnego, ze względu na złe warunki atmosferyczne wykonanie robót było dotychczas niemożliwe. Pojedyncze dni bezdeszczowej pogody nie osuszały dotychczas nawierzchni w sposób pozwalający na skuteczne wykonanie prac poprawiających stan ulicy. Niemniej, mając na uwadze fakt, że występujące obecnie korzystne warunki pogodowe powinny utrzymać się przez kilka kolejnych dni, przewiduje się realizację prac naprawczych na ul. Łąkowej do końca tygodnia. W ramach prac droga zostanie wyprofilowana oraz zostaną wykonane uzupełnienia zadoleń kruszywem drogowym.


Z poważaniem
z up. Burmistrza Miasta Milanówka
Adam Adamczyk - po. Kierownika Referatu

do góry strony
Pytanie 16-11-2016, Dariusz Borowski
Czy przed zimą zostanie naprawiona ul. Książenicka.
Takiego stanu drogi nie pamiętam. Po naprawie i tak pozostawia wiele do życzenia.
Odpowiedź 23-11-2016

Szanowny Panie,
Odpowiadając na Pańskie wystąpienie dotyczące stanu nieutwardzonego odcinka ul. Książenickiej, z przykrością muszę poinformować, że mimo znacznego stopnia degradacji nawierzchni, ze względu na niekorzystne warunki atmosferyczne, realizacja robót drogowych była dotychczas niemożliwa. Pojedyncze dni bezdeszczowej pogody nie osuszały nawierzchni w sposób pozwalający na skuteczne wykonanie prac poprawiających stan ulicy. Niemniej, mając na uwadze fakt, że występujące obecnie korzystne warunki pogodowe powinny utrzymać się przez kilka kolejnych dni, przewiduje się realizację prac naprawczych na ul. Łąkowej


Z poważaniem
z up. Burmistrza Miasta Milanówka
Adam Adamczyk - po. Kierownika Referatu TOM

do góry strony
Pytanie 10-11-2016, Artur Koczergo
Pani Burmistrz, z przykrością i zażenowaniem muszę zadać pytanie, które już kilkakrotnie zadawałem. Chodzi o odcinek ul. Łąkowej od stacji WKD Brzózki do ul. Polnej Róży. Czy naprawdę uważa Pani, że mieszkańcy okolicznych posesji powinni być skazani na brodzenie w błocie chcąc dostać się pieszo do stacji kolejki WKD, a kierowcy muszą narażać swoje pojazdy na poważne uszkodzenia zawieszenia, kiedy jadąc z prędkością 5 km/h przez księżycowy krajobraz i tak nie są w stanie bezpiecznie przejechać tego odcinka? Pani Burmistrz, proszę o natychmiastową interwencję.
Odpowiedź 23-11-2016

Szanowny Panie,
Odpowiadając na Pańskie wystąpienie dotyczące stanu gruntowego odcinka ul. Łąkowej, z przykrością muszę poinformować, że mimo znanego stopnia degradacji nawierzchni ul. Łąkowej oraz jej znaczenia komunikacyjnego, ze względu na złe warunki atmosferyczne wykonanie robót było dotychczas niemożliwe. Pojedyncze dni bezdeszczowej pogody nie osuszały dotychczas nawierzchni w sposób pozwalający na skuteczne wykonanie prac poprawiających stan ulicy. Niemniej, mając na uwadze fakt, że występujące obecnie korzystne warunki pogodowe powinny utrzymać się przez kilka kolejnych dni, przewiduje się realizację prac naprawczych na ul. Łąkowej do końca tygodnia. W ramach prac droga zostanie wyprofilowana oraz zostaną wykonane uzupełnienia zadoleń kruszywem drogowym.


 


Z poważaniem
z up. Burmistrza Miasta Milanówka
Adam Adamczyk - po. Kierownika Referatu

do góry strony
Pytanie 01-11-2016, Piotr
Szanowna Pani Burmistrz.
Ulica Wiatraczna na odcinku Nadarzynska - Bwinowska jest w oplakanym stanie. Kiedy mozemy oczekiwac na dosypanie kruszywa betonowego w stale dziury na tej drodze i wyrownanie nawierzchni?.
Czy Miasto planuje zmiane nawierzchni ulicy Wiatracznej , ktora jest droga zbierajaca ruch z ulic pomiedzy Nadarzynska i Brwinowska? W tym rejonie buduje sie duzo nowych domow a infrastruktura pozostala bez zmian.
pozdrawiam
Odpowiedź 08-11-2016

Szanowny Panie,
Odpowiadając na Pańskie wystąpienie dotyczące prac naprawczych na ul. Wiatracznej na odcinku od ul. Nadarzyńskiej do ul. Brwinowskiej, uprzejmie informuję, że zdając sobie sprawę ze znacznego stopnia degradacji nawierzchni drogi oraz jej znaczenie komunikacyjne, Gmina przewiduje jej naprawę jako jednej z pierwszych ulic w najbliższym etapie prac związanych z bieżącym utrzymaniem dróg gruntowych. Ze względu na warunki atmosferyczne uniemożliwiające prowadzenie napraw, aktualnie prace są wstrzymane. Roboty rozpoczną się w momencie pojawienia się pogody pozwalającej na przeprowadzenie skutecznych napraw, niemniej niemożliwe jest określenie konkretnego terminu tych prac. Pragnę jednocześnie zapewnić, że mamy zabezpieczone środki finansowe na bieżące utrzymanie dróg gruntowych, a Wykonawca jest w gotowości do rozpoczęcia robót przy zaistnieniu wyżej wymienionych okoliczności.
Pragnę ponadto poinformować, że w chwili obecnej nie ma planów inwestycyjnych związanych z modernizacją wskazanego przez Pana fragmentu ul. Wiatracznej. Niemniej pragnę zauważyć, że obecnie wykonywane są dokumentacje projektowo kosztorysowe ulic Brwinowskiej na całej długości drogi gminnej oraz ul. Wiatracznej na odcinku od ul. Turczynek do ul. Nadarzyńskiej. Modernizacje tych ulic planuje się zrealizować w latach 2017-2018. Jesteśmy przekonani, że wskazane inwestycje drogowe pozwolą zmniejszyć natężenie ruchu na gruntowym odcinku ul. Wiatracznej co bezpośrednio przełoży się na mniejszą degradację nawierzchni.


 


 


 


Z poważaniem
z up. Burmistrza Miasta Milanówka
Adam Adamczyk - po. Kierownika Referatu TOM

do góry strony
Pytanie 27-10-2016, Agata
Szanowni Państwo, od czterech lat jestem mieszkanką Milanówka imam go dosyć. Mieszkanie przy ulicy Brwinowskiej jest koszmarne. Mam dość tumanów wznoszącego się całymi dniami kurzu, zbyt szybkiego ruchu i dołów, które uszkadzają auta. Proszę o odpowiedź kiedy możemy spodziewać się naprawy nawierzchni, nałożenia utwardzenia ulicy, ustawienia znaków spowalniających.
Odpowiedź 08-11-2016

Szanowna Pani,
Odpowiadając na przesłany wystąpienie dotyczące stanu ul. Brwinowskiej, uprzejmie informuję, że zdając sobie sprawę ze znacznego stopnia degradacji nawierzchni drogi oraz jej znaczenie komunikacyjne, Gmina przewiduje jej naprawę jako jednej z pierwszych ulic w ramach prac związanych z bieżącym utrzymaniem dróg gruntowych. Ze względu na warunki atmosferyczne uniemożliwiające prowadzenie napraw, aktualnie prace są wstrzymane. Roboty rozpoczną się w momencie pojawienia się pogody pozwalającej na przeprowadzenie skutecznych napraw, niemniej niemożliwe jest określenie konkretnego terminu tych prac. Pragnę jednocześnie zapewnić, że mamy zabezpieczone środki finansowe na bieżące utrzymanie dróg gruntowych, a Wykonawca jest w gotowości do rozpoczęcia robót przy zaistnieniu wyżej wymienionych okoliczności.
Odnosząc się do kwestii kurzenia i pylenia, zdając sobie sprawę, że zarówno Pani jak i wielu innych użytkowników dróg nieutwardzonych boryka się z podobnymi, problemami pragnę wskazać, że jest to zjawisko nieuniknione w przypadku tego rodzaju dróg. Skutecznym rozwiązaniem tego problemu jest jedynie modernizacja drogi uwzględniająca zmianę rodzaju nawierzchni na twardą.
Pragnę przy tym poinformować, że aktualnie wykonywana jest dokumentacja projektowo kosztorysowa modernizacji ul. Brwinowskiej na całej długości odcinka gminnego, tj. od ul. Kazimierzowskiej do ul. Królewskiej. Realizacja przedmiotowej inwestycji planowana jest na 2018r.


Z poważaniem
z up. Burmistrza Miasta Milanówka
Adam Adamczyk - po. Kierownika Referatu TOM

do góry strony
Pytanie 13-10-2016, Stefan
Proszę o weryfikację stanu nawierzchni ulicy Piaskowej i poprawę jej nawierzchni.
Od zeszłego roku nie były na niej prowadzone żadne prace, a stan drogi sukcesywnie się pogarsza.
Odpowiedź 13-10-2016

Szanowny Panie,
Odpowiadając na Pana postulat o podjęcia prac konserwacyjnych na ul. Piaskowej uprzejmie informuję, że wykonawca tego rodzaju działań otrzymał w dn. 11. 10. 2016 r. polecenie podjęcia stosownych działań konserwacyjnych obejmujących m. in. ul. Piaskową. Wszystkie zlecone prace powinien wykonać w terminie do dn. 21. 10. 2016 r. z zastrzeżeniem, że w sytuacji niesprzyjających warunków pogodowych termin ten może ulec wydłużeniu.


Z poważaniem
z up. Burmistrza Miasta Milanówka
Adam Adamczyk  - po. Kierownika Referatu TOM

do góry strony
Pytanie 26-09-2016, Paweł Brzywczy
Witam.

Chcę aby Państwo zwrócili na według mnie kuriozalne miejsce w Milanówku. Chodzi mi o ulicę Smoleńskiego, o tej króciutki fragment między ulicą Piotra skargi a ulicą Warszawską. Ulica ta jest tak wąska, że nie mogą się tam minąć samochody. Często dochodzi do sytuacji gdy wjeżdżające z naprzeciwka samochody muszą się cofać, trąbią, kierowcy sobie wygrażają. Czy urząd nie mógłby po konsultacji z mieszkańcami wyznaczyć jednego kierunku na tej ulicy?

I jeszcze jedno pytanie.
Chodzi mi o ruch samochodów ciężarowych (tirów).
Otóż często się zdarza, że takie pojazdy jadąc ulicą Dębową w stronę centrum Milanówka, dojeżdżają do znaku, który zabrania im wjazdu dalej. Skręcają więc w ulicę w Brzozową a dalej w ulicę Piotra Skargi (pewnie tak prowadzi kierowców nawigacja). Dojeżdżają do końca ulicy Skargi i orientują się, że nie da się skręcić w wąziutką ulicę Smoleńskiego. Cofają więc paraliżując na długi czas przejazd, możliwość wyjazdu z posesji. Nieraz uszkadzają zaparkowane licznie na ulicy pojazdy. Czy nie można by ustawić odpowiedniego oznakowania, które uniemożliwiłoby wjazd takich pojazdów na ulicę Piotra Skargi i położyło kres takim sytuacjom.

Pozdrawiam.
Odpowiedź 11-10-2016

Szanowny Panie,
Odpowiadając na Pana wiadomość dotyczącą ul. Smoleńskiego (na odc. od ul. P. Skargi do ul. Warszawskiej) pragnę poinformować, że ten fragment drogi pozostaje w zarządzie Powiatu Grodziskiego i to tam tę sugestię powinien Pan zaadresować. Odnosząc się natomiast do kompletności i prawidłowości oznakowania (ze szczególnym uwzględnieniem dopuszczenia wjazdu samochodów o DMC >10t) uprzejmie informuję, że zagadnienie to poddane zostanie weryfikacji i w sytuacji stwierdzenia uchybień zostaną one uzupełnione jeszcze w tym roku.


 Z poważaniem
z up. Burmistrza Miasta Milanówka
Adam Adamczyk  - po. Kierownika Referatu TOM

do góry strony
Pytanie 26-09-2016, Paweł Brzywczy
Witam.

Chciałbym aby zwrócili Państwo uwagę na kilka spraw.

1. Stan odeskowania kładki nad torami (tej w pobliżu SP nr.3). Powierzchnia jest nierówna, można łatwo się wywrócić. Deski niebezpiecznie się uginają. Może powinni Państwo pomyśleć nad wymianą?

2.Schodki wejściowe z ulicy Piotra Skargi na wiadukt. Stan zarówno schodów jak i poręczy jest katastrofalny.

3. Czy mogliby Państwo zastanowić się nad montażem barierek odgradzających chodnik od jezdni na wiadukcie? Chodnikiem jeździ wielu rowerzystów, chodnik jest wąski i przy wymijaniu dochodzi do niebezpiecznych sytuacji. Montaż odpowiednio wysokich barierek zniechęcił by też wiele osób do przebiegania przez jezdnię na wiadukcie.

Pozdrawiam.
Odpowiedź 11-10-2016

Szanowny Panie,
Odpowiadając na Pana wiadomość dotyczącą stanu technicznego kładki nad torami w rejonie ul. Żabie Oczko uprzejmie informuję, że w propozycji budżetu na rok 2017 znajduje się pozycja dotyczącą remontu obiektu, który wymaga przeprowadzenia prac o kompleksowym charakterze – będziemy chcieli dokonać napraw nawierzchni drewnianej, konstrukcji stalowej, barier, itp. Odnosząc się do pozostałych poruszanych przez Pana problemów uprzejmie informuję, że dotyczą one obiektów pozostających w zarządzie Powiatu Grodziskiego – Pańska prośba zostanie niezwłocznie przekazana do Urzędu Starostwa.


Z poważaniem
z up. Burmistrza Miasta Milanówka
Adam Adamczyk  - po. Kierownika Referatu TOM

do góry strony


Wersja do druku