Strona milanowek.pl wykorzystuje do działania pliki cookies. Pozostając na niej, wyrażasz zgodę na ich używanie. Dowiedz się więcej »

[X] Zamknij
Strona główna »  »  

Pytania do Burmistrza

Prosimy, aby zadawane przez Państwa pytania dotyczyły bieżących kwestii związanych z funkcjonowaniem miasta.

Zadawane w tym trybie pytania nie powinny:

  • dotyczyć kwestii, których wyjaśnienie jest możliwe w innym przewidzianym do tego celu trybie (m.in. w trybie dostępu do informacji publicznej, w trybie skargowym itp.),
  • zawierać treści uznawanych powszechnie za wulgarne lub obraźliwe,
  • zawierać treści reklamowych lub promocyjnych,
  • pełnić roli polemiki prowadzonej w odniesieniu do wcześniej zadawanych pytań.

Odpowiedzi na pytania udzielają z upoważnienia burmistrza kierownicy referatów Urzędu Miasta i jednostek organizacyjnych Gminy. W sprawach najistotniejszych odpowiedzi udziela bezpośrednio burmistrz. Dołożymy wszelkich starań, aby otrzymali Państwo odpowiedź w możliwie najkrótszym terminie, nie przekraczającym 14 dni.

Ze względu na brak możliwości edycji tekstu, prosimy o nieumieszczanie danych osobowych oraz teleadresowych w zadawanym pytaniu, jeśli nie wyrażają Państwo zgody na ich publikację.


« Wróć do listy kategorii

Pytanie 26-09-2016, mieszkanaka Uroczej
Witam.Chciałam zapytać na kiedy zaplanowano prace remontowe ulicy Uroczej? Bo rozumiem, że po wizji lokalnej pracownika referatu Technicznej Obsługi Miasta takie prace zostały stwierdzone jako konieczne do wykonania? Stan ulicy Uroczej wymaga natychmiastowego wyrównania.
Odpowiedź 11-10-2016

Szanowna Pani,
Odpowiadając na Pani wiadomość dotyczącą prac utrzymaniowych na ul. Uroczej uprzejmie informuję, że tego rodzaju działania zostały zaplanowane do wykonania w ramach prac przekazanych wykonawcy do realizacji w terminie od. 10. do 21. 10. 2016 r.


Z poważaniem
z up. Burmistrza Miasta Milanówka
Adam Adamczyk  - po. Kierownika Referatu TOM

do góry strony
Pytanie 21-09-2016, Dariusz
Kiedy bedzie robiona nakładka asfaltowa na ul Podgórnej.
Odpowiedź 11-10-2016

Szanowny Panie,
Odpowiadając na Pana pytanie dotyczące terminu realizacji prac związanych z remontem nawierzchni ul. Podgórnej uprzejmie informuję, iż odbył się on w dn. 04.-07. 10. 2016 r. , a więc z pewnym opóźnieniem w stosunku do początkowych założeń z uwagi na konieczność wykonania uprzednio prac związanych z wymianą uszkodzonych elementów infrastruktury wod.-kan. (studnie, zasuwy, hydranty). Zakres tych prac był istotnie większy niż początkowo zakładano, stąd wspomniana zmiana terminu.
 


Z poważaniem
z up. Burmistrza Miasta Milanówka
Adam Adamczyk  - po. Kierownika Referatu TOM

do góry strony
Pytanie 09-09-2016, hanna kaczor
Panie Burmistrzu ,od miesiąca w Milanówku mieszka moja rodzina ,było by swietnie gdyby nie ulica Ludwika Zamenhofa ,..do mostka przy ul. Grodziskiej jest swietnie,ale za mostkiem tragedia........przejść z dziecmi nie można, bo jest straszny kurz,ale do tego tak się wzbija ze przenosi się na pobliskie posesje i w ogrodzie też nie można posiedzieć z dziecmi..Dlatego chciałam zapytać czy jest jakas mozliwosc zaradzeniu tej sytuacji ,a może jest w planach dokończenie tej ulicy. .Poza tym Milanówek jest bardzo sympatycznym miasteczkiem. .Z poważaniem Hanna Kaczor
Odpowiedź 13-09-2016

Szanowna Pani,
Nawiązując do Pani pytania o ul. Zamenhofa informuję, że w granicach własności terenów gminy Milanówek mamy nawierzchnię asfaltową.
Sam przepust jest na terenach Skarbu Państwa we władaniu Marszałka Województwa Mazowieckiego, ze względu na fakt występowania cieku wodnego. Część przepustu oraz droga za przepustem położona jest na terenie Grodziska Mazowieckiego. Tak więc zarządzającym drogą jest Burmistrz Grodziska Mazowieckiego.
Ogólnie mostek stanowi granicę pomiędzy gminami.
Z poważaniem
z up. Burmistrza Miasta Milanówka
Łukasz Stępień - Zastępca Burmistrza Miasta Milanówka

do góry strony
Pytanie 09-09-2016, krzysztof
Pani Burmistrz w zeszłym roku były robione ul. Wisniowa ,makowa i wesoła a teraz w bip jest przetarg na ich remont powino być to zrobione przez firme która te ulice remontowała na ich własny koszt a nie ogłaszać kolejny przetarg ,przecież jak zaczeła pani swoją kadencje mówiła pani że wiele ulic było kilakrotnie remontowanych w przeszłosci i było to wyrzucanie pieniedzy w błoto a teraz robi sie to samo
Odpowiedź 15-09-2016

Szanowny Panie,
W odpowiedzi na Pańskie wystąpienie dotyczące prac remontowych ulic Wesołej, Wiśniowej i Makowej w Milanówku na wstępie pragnę na wyjaśnić, że konieczność wykonania takich robót wynika z pogarszającego się stanu nawierzchni tych ulic. Ulice są objęte obowiązującą gwarancją, na mocy podpisanej z pierwotnym Wykonawcą umowy, i zgodnie z jej zapisami, wykorzystując przysługujące prawo wezwano Wykonawcę do niezwłocznego podjęcia robót naprawczych. W związku z niepodjęciem działań przez pierwotnego Wykonawcę, w celu naprawienia nawierzchni przedmiotowych dróg, na mocy przysługującego Zamawiającemu prawa, konieczne było podjęcie działań mających na celu wyłonienie Wykonawcy zastępczego. W tym celu ogłoszono przetarg nieograniczony "ZP.271/40/TOM/2016 Wykonanie zastępcze napraw ulic Wesołej, Wiśniowej i Makowej w Milanówku".
Niemniej powiedzieć należy, że podjęte działania w żaden sposób nie zdejmują odpowiedzialności z pierwotnego Wykonawcy, wobec którego Zamawiający będzie dochodził swoich roszczeń odszkodowawczych na drodze sądowej.
 


Z poważaniem
z up. Burmistrza Miasta Milanówka
Łukasz Stępień - Zastępca Burmistrza Miasta Milanówka

do góry strony
Pytanie 08-09-2016, Użytkownik ul. Uroczej
Witam,
kiedy zostanie przeprowadzone wyrównanie ulicy Uroczej? Aktualnie stan drogi uniemozliwia jej użytkownie spowodowane licznymi dziurami. Proszę o szybką interwencję i utwardzenie (wyrównanie ubytków).
Odpowiedź 19-09-2016

Szanowna Pani,
W odpowiedzi na zgłoszenie uprzejmie informuję, że w najbliższym tygodniu stan ul. Uroczej zostanie zweryfikowany przez pracownika Referatu Technicznej Obsługi Miasta. W przypadku potwierdzenia konieczności przeprowadzenia prac naprawczych, zostaną one dodane do harmonogramu najbliższego etapu prac związanych z  bieżącym utrzymaniem dróg gruntowych w Milanówku.
 


Z poważaniem
z up. Burmistrza Miasta Milanówka
Łukasz Stępień - Zastępca Burmistrza Miasta

do góry strony
Pytanie 06-09-2016, Krzysztof
Szanowna Pani Burmistrz,
Dzis w jednej ze stacji radiowych potwierdzono, ze gminy moga ubiegac się o dofinansowanie dla projektow remontowych drog, w tym ulic miejskich. Mowa o dofinansdowaniu do 50% i 3 mln PLN. Prosze o informacje czy Milanowek wystapil o takie dofinansowanie do Warszawy i ktore ulice beda tym objete. Wnioski mozna skladac do 14 wrzesnia.

Warto nadmienic, ze ulicami, ktore szczegolnie wymagaja gruntownego remontu nawierzchni sa 3 najladniejsze z nich tj. Mickiewicza, Piasta i Podgorna.
Bede wdzieczny za informacje.
Odpowiedź 13-09-2016

Szanowny Panie,
W odpowiedzi na pytanie informuje, iż Gmina Milanówek w partnerstwie z Powiatem Grodziskim ubiega się o dofinansowanie projektu pn.: „Przebudowa drogi powiatowej 1504 Adamowizna – Opypy – Milanówek na odcinku od drogi powiatowej nr 1503 Grodzisk Mazowiecki – Siestrzeń – Ojrzanów (ul. Mazowiecka w Opypach do granicy miasta Milanówek) o łącznej długości 1531,00 m” w ramach „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016–2019”. Inwestycja obejmuje m.in. przebudowę istniejącego skrzyżowania ulic Kazimierzowskiej oraz Średniej-Brwinowskiej w Milanówku na skrzyżowanie w formie małego ronda. Ważny zaznaczenia jest również fakt, że wsparcie finansowe na remont/przebudowę/rozbudowę drogi otrzymują wyłącznie projekty, które spełnią kryteria wyboru projektów i uzyskają najwyższą punktację. W związku z tym Gmina jest w trakcie opracowywania dokumentacji projektowej na przebudowę ul. Brwinowskiej i ul. Wojska Polskiego - dróg mających szansę uzyskania dofinansowania w ramach ww. Programu.
Nadmieniam również, iż w bieżącym roku zostały podpisane umowy obejmujące frezowanie istniejącej nawierzchni dróg i wykonanie nakładki bitumicznej. Do 30 września 2017 r. planuje się wykonanie robót m.in. na ul. Podgórnej, ul. Piasta oraz ul. Mickiewicza.Z poważaniem
z up.Burmistrza Miasta Milanówka
Łukasz Stępień - Zastępca Burmistrza Miasta Milanówka

do góry strony
Pytanie 03-09-2016, mojżesz
W związku z hucznymi obchodami święta Milanówka i rażącym zaniedbywaniem ustawowych obowiązków organów samorządu terytorialnego a w szczególności at 7 ust 1 pkt 2 ustawy o samorządzie terytorialnym zadaję następujące pytania:
1/ jaki jest koszt organizacji imprez związanych z obchodami dnia Milanówka,
2/ Kiedy gmina zamierza podjąć skuteczne działania zmierzające do zmiany nawierzchni ulicy Podkowiańskiej tak aby zlikwidować efekt groźnego dla zdrowia i uciązliwego unoszenia się pyłu po przejeździe każdego pojazdu, Problem ten dotyczy także ulic Wiatracznej, Brwinowskiej i Bagnistej,
3/ Jaki procent ulic gmninnych ma nawierzchnię utwardzoną i o ile się zmienił od czasu objęcia urzędu przez obecna burmistrz,
4/ Czy gmina posiada średnio i długoterminowe plany utwardzania ulic gminnych ? Jeżeli tak to jakie są mierzalne cele tego planu?
5/ Gdzie w internecie można znaleźć zobowiązania obecnej burmistrz składane przed objęciem urzędu
Odpowiedź 21-09-2016

Szanowny Panie,
W odpowiedzi na pytanie dotyczące wydatków związanych z organizacją Święta Miasta oraz stanu i planów dotyczących ulic milanowskich, uprzejmie wyjaśniam.
1)Wydatki związane z organizacją Święta Miasta Milanówka w 2016 r. wyniosły 98.810,58 zł.
2)Odpowiadając na pytanie dotyczące planowanych działań w celu modernizacji ulic Podkowiańskiej, Wiatracznej, Brwinowskiej i Bagnistej uprzejmie informuję, że aktualnie sporządzana jest dokumentacja projektowo-kosztorysowa modernizacji ul. Brwinowskiej na całym nieutwardzonym odcinku, tj. od ul. Turczynek do ul. Kazimierzowskiej oraz dokumentacja modernizacji ul. Wiatracznej na odcinku od ul. Turczynek do ul. Nadarzyńskiej. Zakończenie prac projektowych przewidywane jest na koniec 2016 r. Wykonanie prac drogowych na wskazanych odcinkach przewiduje się w 2018 roku. Odnosząc się do pozostałych ulic informuję, że w najbliższym czasie nie przewiduje się inwestycji związanych z ich modernizacją.
3)W odpowiedzi na pytanie dotyczące procentowego udziału dróg o nawierzchni twardej w pośród wszystkich dróg Gminnych informuję, że stanowią one ok. 48% wszystkich dróg. Od czasu objęcia urzędu przez obecną Burmistrz, Wiesławę Kwiatkowską udział dróg twardych zwiększył się o ok. 1,5%
4)Odpowiadając na pytanie dotyczące planów utwardzania dróg pragnę poinformować, że wieloletnie plany związane z modernizacją dróg gminnych zostały ujęte w „Wieloletniej Prognozie Finansowej (WPF) Miasta Milanówka na lata 2016-2024” uchwalonej Uchwałą Nr 109/XV/15 RMM z dnia 22 grudnia 2015 roku w sprawie WPF Miasta Milanówka na lata 2016-2024. We wskazanym okresie planuje się utwardzenie ok. 8,5 km dróg. Ponadto od października prowadzone będą prace nad przyszłorocznym budżetem Gminy, który szczegółowo określi inwestycje drogowe przyjęte do realizacji w 2017 roku.
5)W odpowiedzi na pytanie dotyczące deklaracji przedwyborczych zaznaczam, że działania komitetu wyborczego nie były prowadzone przez organ administracji publicznej, lecz przez kandydata na stanowisko Burmistrza Miasta Milanówka. Pomimo to informuję, że treść umowy społecznej zawartej podczas kampanii wyborczej została zamieszczona w Biuletynie Miasta Milanówka nr 6 z 2015 r. wraz z informacją o podjętych na dzień publikacji działaniach.


 


Z poważaniem
z up. Burmistrza Miasta Milanówka
Maciej Jastrzębski - Sekretarz Miasta Milanówka

do góry strony
Pytanie 01-09-2016, gość
Dzień dobry,
Proszę o informacje jak długo ulica Łąkowa będzie służyła jako objazd? Dlaczego mieszkańcy tej ulicy nie zostali o tym fakcie poinformowani. Czy miasto zamierza egzekwować ograniczenie prędkości na tej ulicy.
Dlaczego zamiast wyasfaltowania, droga jest zraszana przez wóż strażacki? Zastanawi mnie również czy do zadań staży pożarnaje należy również zraszanie drogi.
Zapraszamy serdecznie Pana Adama, kierownika referatu, aby zobaczył jak droga się kurzy szczegółnie rano i w godzinanch popołudniowych.
Chcę się również dowiedzieć jak miasto zamierza pomóc mieszkańcom w opanowaniu tej sytuacji?
Odpowiedź 12-09-2016

Szanowna Pani,
W odpowiedzi na Pani wiadomość, uprzejmie informuję, iż ulica Łąkowa nie służy jako oficjalny objazd w związku z remontami drogi powiatowej nr 1505 łączącej Grodzisk Mazowiecki z trasą katowicką – ul. Mazowiecka w Grodzisku Mazowieckim. Oficjalne objazdy wytyczone są na terenie Grodziska Mazowieckiego. Gmina nie ma jednak wpływu na to, którą drogę jako objazd wybiorą ostatecznie kierowcy.
Jeśli chodzi o ograniczenie prędkości należy wskazać, iż obecnie Gmina nie ma prawnej możliwości egzekwowania ograniczenia prędkości na tej ulicy z uwagi na fakt, iż zgodnie z obowiązującymi przepisami na drogach gruntowych nie stawia się znaków drogowych, w tym ograniczających prędkość.
Odpowiadając na wiadomość w części dotyczącej wykonania nawierzchni asfaltowej, pragnę poinformować, że w związku z problemami dotyczącymi dostępności terenu, występującymi w ciągu gruntowego odcinka ulicy, aktualnie nie jest możliwe wykonanie modernizacji ulicy. Niemniej prowadzone są prace mające na celu rozwiązanie problemów uniemożliwiających realizację tej inwestycji drogowej. W związku z powyższym, aby zniwelować negatywne skutki w postaci nadmiernego wzniecania kurzu poprzez przejeżdżające samochody, ulica Łąkowa będzie w dalszym ciągu, w okresach suszy polewana wodą dwa razy dziennie – w godzinach porannych i przed popołudniowym szczytem.


 


Z poważaniem
z up. Burmistrza Miasta Milanówka
Łukasz Stępień - Zastępca Burmistrza Miasta Milanówka

do góry strony
Pytanie 31-08-2016, Jerzy
Szanowna Pani Burmistrz
Wysyłam do Pani kolejny e-mail w sprawie ulicy Długiej (odcinek od nr 20 w kierunku ulicy Sosnowej). Poniżej przytaczam odpowiedź z dn. 02-04-2015r Pani Joanny Sierpińskiej - p.o. Kierownika Referatu TOM (z up. Burmistrza Miasta Milanówka). "Informuję, że obecnie jesteśmy na etapie opracowywania planu przebudowy infrastruktury drogowej na terenie miasta Milanówka. Sporządzamy szczegółowy wykaz inwestycji na VII kadencję samorządu. Ulica Długa jest jednym z głównych ciągów komunikacyjnych dlatego też zostanie ona uwzględniona w przedmiotowym planie. Ilość inwestycji przeznaczonych do realizacji będzie jednak ściśle uzależniona od środków pieniężnych zgromadzonych w budżecie Miasta. Na obecną chwilę, wobec braku wystarczającej ilości środków budżetowych, nawierzchnia ulicy będzie poddana pracom utrzymaniowym”. W kolejnych Biuletynach Miasta Milanówka nie ma żadnych informacji na temat planowanych prac drogowych na ul. Długiej. Spotkanie z Radnym Henrykiem Dąbkiem i prośba o interwencję w sprawie ul. Długiej była stratą czasu, ponieważ z Jego strony nie było żadnego działania. Oczekuję na konkretną odpowiedź kiedy na ul. Długiej będą dokończone prace drogowe rozpoczęte w 2013r.
Z poważaniem
Jerzy
Odpowiedź 11-10-2016

Szanowny Panie,
Odpowiadając na Pana wiadomość dotyczącą modernizacji ul. Długiej pragnę poinformować, że w najbliższym czasie zostanie ogłoszony przetarg na opracowanie dokumentacji technicznej przebudowy tej drogi z terminem realizacji ustalonym na drugą połowę przyszłego roku. Warto zaznaczyć, że Wieloletnia prognoza Finansowa Miasta Milanówka przewiduje wykonanie prac modernizacyjnych w roku 2018. Nadmieniam, że w czasie prac projektowych propozycje zakresu modernizacji zostaną poddane konsultacjom społecznym (za pośrednictwem strony internetowej jak również poprzez bezpośrednie spotkanie z autorami projektu jak i urzędnikami UM Milanówka) po to, aby spełnić oczekiwania Mieszkańców w możliwie największym stopniu.


Z poważaniem
z up. Burmistrza Miasta Milanówka
Adam Adamczyk  - po. Kierownika Referatu TOM

do góry strony
Pytanie 29-08-2016, Marta
Dzień dobry chciałabym się dowiedzieć jaki jest koszt naprawienia kilka razy w roku ul.łąkowej oraz polewania jej woda przez straż pożarna kilka razy dziennie.Podczas modernizacji tej drogi z użyciem ciężkiego sprzętu pękają mi gładzie a dom jest pół roku po remoncie czy naprawdę nie byłoby ekonomicznej położyć ten kawałek asfaltu niż angażować straż pożarna żeby zamiast pomagać mieszkańcom robiła im bajoro z ulicy od rana do wieczora.marta
Odpowiedź 02-09-2016

Szanowna Pani,
W odpowiedzi na Pani wiadomość uprzejmie informuję, że podanie konkretnej kwoty stanowiącej roczny koszt utrzymania ul. Łąkowej jest nie możliwe ze względu na fakt, że prace mają charakter interwencyjny, w związku z czym ich częstotliwość i wybór technologii są uzależnione od stopnia degradacji drogi. Przykładowo, koszt jednorazowego wyprofilowania drogi wraz z wałowaniem to ok. 300 zł netto a zadoleń jednym samochodem kruszywa (tj. 30 ton kruszywa) kosztuje 2400 zł netto.
Odnosząc się do zadań utrzymaniowych na ul. Łąkowej pragnę zauważyć ponadto, że polewanie ulicy jest bezpośrednio związane ze znacznym zwiększeniem natężenia ruchu, spowodowanym remontem ul. Mazowieckiej w miejscowości Kady, co jest sytuacją wyjątkową i przejściową.
Odpowiadając na Pani pytanie w części dotyczącej wykonania nawierzchni asfaltowej na nieutwardzonym odcinku ul. Łąkowej, pragnę poinformować, że w związku z problemami gruntowymi, występującymi w ciągu gruntowego odcinka ulicy, aktualnie nie jest możliwe wykonanie modernizacji. Niemniej prowadzone są prace mające na celu rozwiązanie problemów uniemożliwiających realizację tej inwestycji drogowej.


 


Z poważaniem
z up. Burmistrza Miasta Milanówka
Adam Adamczyk - po. Kierownika Referatu TOM

do góry strony


Wersja do druku