Strona milanowek.pl wykorzystuje do działania pliki cookies. Pozostając na niej, wyrażasz zgodę na ich używanie. Dowiedz się więcej »

[X] Zamknij
Strona główna »  »  

Pytania do Burmistrza

Prosimy, aby zadawane przez Państwa pytania dotyczyły bieżących kwestii związanych z funkcjonowaniem miasta.

Zadawane w tym trybie pytania nie powinny:

  • dotyczyć kwestii, których wyjaśnienie jest możliwe w innym przewidzianym do tego celu trybie (m.in. w trybie dostępu do informacji publicznej, w trybie skargowym itp.),
  • zawierać treści uznawanych powszechnie za wulgarne lub obraźliwe,
  • zawierać treści reklamowych lub promocyjnych,
  • pełnić roli polemiki prowadzonej w odniesieniu do wcześniej zadawanych pytań.

Odpowiedzi na pytania udzielają z upoważnienia burmistrza kierownicy referatów Urzędu Miasta i jednostek organizacyjnych Gminy. W sprawach najistotniejszych odpowiedzi udziela bezpośrednio burmistrz. Dołożymy wszelkich starań, aby otrzymali Państwo odpowiedź w możliwie najkrótszym terminie, nie przekraczającym 14 dni.

Ze względu na brak możliwości edycji tekstu, prosimy o nieumieszczanie danych osobowych oraz teleadresowych w zadawanym pytaniu, jeśli nie wyrażają Państwo zgody na ich publikację.


« Wróć do listy kategorii

Pytanie 26-05-2011, wacław
Dzień dobry. 1.Chciałbym sie dowiedzieć jakie dofinansowania i w jakiej wysokości z funduszy UE pozyskał do tej pory Milanówek. 2.Oceniając skuteczność znanych mi działań podejmowanych w gminie o dofinansowania mam poważne wątpliwości czy wnioski opracowują dla Milanówka wytrawni fachowcy lub firmy wyspecjalizowane , czy osoby nie posiadające dostatecznych kwalifikacji a trwające ciągle w ułudzie ,że potrafią to robić. Bo chyba to drugie.Przecież Milanówek w porównaniu z innymi, nawet sąsiednimi gminami nie jest tak bogaty żeby sie nie kwalifikował do żadnego dofinansowania bo kiedyś czytałem w którymś z biuletynów takie uzasadnienie.Podrózując po małych miejscowościach w Polsce wszędzie widać wyremontowane uliczki ,chodniki,place, sieci kanalizacyjne i wodociągowe ,odremontowane elewacje, i oczywiscie tablice informujące o dofinansowaniu tych inwestycji przez UE. Prosze wskazać gdzie takie tablice stoją w Milanówku.Milanówek staje sie zapyziałym miastem z obdrapanym dworcem, gdzie mieszkańcom wmawia sie że to piekne miasto ogród.Może tak mozna było mówic jeszcze 10-15 lat temu. Obecnie wizualny odbiór jest taki ,że stoimy w miejscu w porównaniu z innymi miejscowościami,kompletne uśpienie. Wystarczy wjechać w ulicę Podwiejską od strony stacji benzynowej.Od roku panuje tu totalny bałagan.Kompletny brak nadzoru ze strony gminy nad Wykonawcą kanalizacji, który kompletnie nie liczy się z mieszkańcami chyba za przyzwoleniem gminy, która toleruje wertepy i dziury w jezdni i przygląda sie biernie jego ślamazarności i bezkarnym poczynaniom.Mieszkańcy kompletnie się tu nie liczą.Oczywiście wszystko się da wytrzymać ale czy naprawde musi panować w Milanówku taki marazm. .Mozna chyba tylko pochwalić Wydział Ochrony Środowiska za donice z kwiatami w centrum miasta.Pozdrawiamim .
Odpowiedź 03-06-2011

Szanowny Panie,
W odpowiedzi na pytania uprzejmie informuję, co następuje.
W roku 2010 uzyskano wsparcie na nw. projekty:
- Milanowska Inicjatywa Lokalnej Aktywności MILA  -  121 028,74 zł
- Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe „Zagrajmy o sukces”  -  12 614,00 zł
- Projekt Partnerski Comenius   2 521,00 zł
Do finansowego wsparcia zakwalifikowano również projekty:
- Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu.  Wartość projektu -  15 720,00 zł.  Dofinansowanie przewidziane na 2011r.
- Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa.  Wartość projektu -  34.905,00 zł. Dofinansowanie przewidziane na 2011r.
W latach poprzednich również uzyskiwano dofinansowania na inne projekty „miękkie”. W trakcie rozpatrywania, z dużymi szansami na wsparcie jest projekt modernizacji infrastruktury wodociągowo-kanalizacyjnej w Milanówku o wartości ok. 30 mln zł. Oczywiście potrzeby i oczekiwania nasze są dużo większe, ale ocena naszych działań należy już do Pana.
Ponadto, mogę Pana zapewnić, że wnioski o dofinansowanie z funduszy unijnych przygotowują fachowcy. Wiele z nich przeszło przez sito pierwszej selekcji lecz niestety, nie znalazły się na premiowanej dotacją pozycji w następnej fazie.

Z poważaniem
z up. Burmistrza Miasta Milanówka
Wiesław Krendzelak - kierownik Referatu TOM

do góry strony
Pytanie 20-05-2011, Stefan
Na wiele pytań próbuje się tu zbywać zwalając winę na marne możliwości finansowe miasta. A ja pytam - co robili urzędnicy kiedy można było wyciągnąć pieniądze z Unii? Milanówek lokuje się na samym końcu listy beneficjentów na Mazowszu. Kiepskie drogi, brak kanalizacji, słaba infrastruktura dla dzieci - na wszystko to można było pozyskać pieniądze z UE. Trzeba tylko zatrudniać fachowców, którzy wiedzą jak to zrobić.Czy takie osoby są obecnie zatrudnione w urzędzie?
Odpowiedź 25-05-2011

Szanowny Panie,
Od połowy marca br. został zatrudniony pracownik na stanowisku inspektora ds. pozyskiwania funduszy unijnych - Pani Aleksandra Żuraw. Pani Aleksandra ukończyła studia podyplomowe z zakresu pozyskiwania i zarządzania funduszami UE i posiada doświadczenie na stanowisku spacjalisty ds. projektów UE.

Z poważaniem
z up. Burmistrza Miasta Milanówka
Anna Zajączkowska - p.o. Sekretarza Miasta Milanówka

do góry strony
Pytanie 19-04-2011, wacław
Dzień dobryMam trzy pytania;-kiedy na ul .Inżynierskiej będą podłączane poszczególne posesje do kanalizacji w ulicy?.-kiede będzie położona nawierzchnia na ulicyInżynierskiej?- czy będzie chociaz wcześniej położony chodnik od ul. Sosnowej do ul Podwiejskiej jeśli jezdnia będzie utwardzana w dalszych latach? Z poważaniem Wacław
Odpowiedź 20-04-2011

Szanowny Panie,
Uprzejmie informuję, że przyłączenia do kanalizacji sanitarnej będzie można wykonywać dopiero po odbiorze technicznym kanałów w ulicach Inżynierskiej i Podwiejskiej, co planowane jest na czerwiec br. W ramach budowy kanałów w ulicach budowane są odgałęzienia do poszczególnych posesji. Budowa dalszych części przykanalików możliwa będzie po uzyskaniu warunków technicznych przyłączenia się do sieci kanalizacji sanitarnej wydawanych przez referat Eksploatacji Sieci Wodociągowo-Kanalizacyjnych i wykonaniu dokumentacji projektowej. Burmistrz Miasta Milanówka planuje wykonać jako inwestor zastępczy ww. czynności. W tym celu podpisywać będzie stosowne umowy z mieszkańcami, ale nie będzie to możliwe w tym roku. Jeśli w przyszłorocznym budżecie znajdą się środki finansowe na ten cel, Urząd Miasta wyśle zaproszenia do podpisywania umów. Jeśli ktoś będzie chciał podłączyć się indywidualnie do kanalizacji sanitarnej nie czekając do przyszłego roku, będzie mógł to zrobić na własny koszt i własnym staraniem.
Zgodnie z uchwalonym przez Radę Miasta Milanówka Wieloletnim Planem Inwestycji na lata 2010 – 2017 przebudowa ulicy Inżynierskiej na odcinku Sosnowa – Podwiejska planowana jest na rok 2013. Budowy chodnika dla pieszych na tym odcinku przed przebudową ulicy nie jest planowana.

Z poważaniem
z up. Burmistrza Miasta Milanówka
Wiesław Krendzelak - kierownik Referatu TOM

do góry strony
Pytanie 14-04-2011, Krzysztof Rybak
Dzień DobryZwracam się z pytaniem czy możliwa jest lepsza organizacja budowy kanalizacji na ulicy Podwiejskiej tak ażeby dojazd do mojej posesji pod nr 17A był mozliwy z jednej ze stron tej ulicy. Prowadzę tu działalnosc handlową i zamkniecie dojazdu z obydwu stron działa na szkodę naszej firmy.Pozdrawiam Krzysztof Rybak
Odpowiedź 14-04-2011

Szanowny Panie,
Obecnie Wykonawca prowadzi w ulicy Podwiejskiej, na odcinku Polna – Długa, budowę przyłączy sanitarnych, które wymagają wykonania wykopów w poprzek jezdni. Z tego powodu konieczne jest okresowe zamkniecie przejazdu na tym odcinku ulicy Podwiejskiej. Ze strony Urzędu Miasta mamy świadomość, że powoduje to utrudnienia w ruchu drogowym. Jednocześnie Inwestor zwrócił się do Wykonawcy z wnioskiem aby usprawnił swoją organizację pracy i w miarę możliwości umożliwił przejazd ul. Podwiejską przynajmniej jednym pasem jezdni.

Z poważaniem
z up. Burmistrza Miasta Milanówka
Zbigniew Skłodowski - Koordynator Projektu
Jednostka Realizacji Projektu

do góry strony
Pytanie 14-04-2011, Anna Dunin
Panie Burmistrzu, odwiedzając często miasta i mniejsze miejscowości, nie można nie zauważyć w jak wielu miejscach powstają atrakcyjne nowoczesne place zabaw dla dzieci. Dlaczego u nas nic się w tym temacie nie dzieje? Trzy place zabaw, którymi się Urząd Miasta chwali są już niewystrczające bo trochę się podniszczyły ale przede wszystkim odbiegają znacznie standardem od tego co można zaobserwować w innych miastach. Mogę przytoczyć konkretne przykłądy jeśli Pan sobie zażyczy.To, że wielu mieszkańców ma własne ogrody nie oznacza, że nie powinniśmy stawiać na miejsca w których ludzie mogą się integrować i spędzać czas z dziećmi. Inna rzecz że blokó przybywa więc tymbardziej brakuje skwerów, parku i solidnego placu zabaw. Proszę o informację czy w tym kierunku zamierza Pan coś zrobić, czy też w dalszym ciągu aby spędzić miło czas z dzieckiem, będe musiała wsiadać w samochód i wyjeżdżać z Milanówka?
Odpowiedź 15-04-2011

Szanowna Pani,
W odpowiedzi na Pani maila, z przykrością muszę poinformować, że ze względu na ograniczone środki finansowe, gmina nie może sobie pozwolić w br. na tego rodzaju inwestycje.
Mogę jedynie obiecać, że jak tylko kondycja finansowa  gminy się poprawi, na pewno przystąpimy do modernizowania istniejących placów zabaw oraz organizacji miejsc, w których będzie można miło spędzić czas wolny.

Z poważaniem
z up. Burmistrza Miasta Milanówka
Emilia Misiak -  kierownik Referatu Ochrony Środowiska

do góry strony
Pytanie 14-04-2011, Anna Dunin
Do Pana Burmistrza oraz do Pana Wiesława Krendzelaka, który z upoważnienia Burmistrza odpisał na zapytanie z dnia 2011-02-11 dotyczące remontu stacji PKP i zrobienia podjazdu dla wózków na peron.Szanowni Panowie, nie byłam "nadawcą" tamtego zapytania ale przeczytałam dziś tą wymianę listów i nie mogę się powstrzymać przed napisaniem poniższego: Odpowiedź jest tak irytująca jak cały system zarządania i podejście do człowieka przez władze w Polsce. Zupełny brak odpowiedzialności za obywatela i brak chęci i wizji stworzenia miasta przyjaznego człowiekowi. Pisze Pan o ograniczonych środkach... zostawiam to już bez komentarza, nie wiem tylko po co jakiś czas temu była stworzona atmosfera, że stację się wyremontuje. Najbardziej, nie ukrywam, zbulwesował mnie wątek podjazdów dla wózków na peron. W cwilizowanym kraju Unii Europejskiej to powinno być minimum, oczywisty standard. I nie chodzi tu tylko o niepełnosprawnych ale rónież o matkę z dzieckiem w wózku. Wielokrotnie widzę jak takie osoby szarpią się na tych schodach. Wygląda to żenująco. Najprosciej jest zwalić na inncyh w tym przypadku na PKP PLK S.A., które nie planuje wykonać podjazdów dla wózków w najbliższym czasie. A może miasto wykazało by się tym minimum i samo zrobiło taki podjazd, nawet tak prosty jak ten na schodach do kasy. To chyba nie jest inwestycja przerastająca Milanówek, który próbujecie promować jako cudowne miejsce do życia? Przerasta to Panów? Może w ramach pracy warto aby Panowie kiedyś odwiedzili stację i popatrzyli na to z perspektywy ogromnej rzeszy mieszkańców któzy tam się codziennie pojawiają? Czekam na odpowiedź i wytłumaczenie mi takiego podejście. JAko obywatel płacący tutaj podatki mam prawo pytac o takie rzeczy. Prosze tylko nie zwalać na innych i nie scedować pytania na inną osobę lub instytucję jak to zwykle lubi czynić Pan Burmistrz. Z poważaniemAnna Dunin
Odpowiedź 19-04-2011

Szanowna Pani,
Uprzejmie informuję, że nie rozumiem Pani zarzutów w stosunku do samorządu gminnego, który mimo wielu zaległości z „lat minionych” choćby w infrastrukturze technicznej miasta zdecydował się na poprawę wyglądu centrum i choć nie jest właścicielem budynków dworcowych, postanowił przeznaczyć nie małą kwotę na ich remont. Sprawa wybudowania podjazdu na peron, choć wydaje się błahą, wcale taką nie jest. Podjazdy które bierze Pani za wzór, aktualnie nie mogą być wybudowane ze względu na niespełnianie obowiązujących warunków technicznych. Miasto nie weźmie na siebie odpowiedzialności za ewentualny wypadek na takim podjeździe, tym bardziej, że musiałby być wybudowany bez zezwolenia. Przystosowanie schodów na peron dla niepełnosprawnych jest bardzo poważną i drogą inwestycją. To zadanie zostawiliśmy właścicielowi tunelu, tj. PKP PLK S.A.. Czy można za to winić władze miasta? Jest jeszcze tyle rzeczy do zrobienia, nie da się natychmiast nadrobić wszystkich zaległości cywilizacyjnych.

Z poważaniem
z up. Burmistrza Miasta Milanówka
Wiesław Krendzelak - kierownik Referatu TOM

do góry strony
Pytanie 10-04-2011, Piotr
Witam. Kiedy będzie realizowany drugi etap podłączania do kanalizacji posesji przy ul. Okrzei?
Odpowiedź 12-04-2011

Szanowny Panie,
uprzejmie informuję, że z powodu planowanych na rok 2011 niskich przychodów budżetu miasta budowa odcinków przykanalików  do posesji, których właściciele zawarli odpowiednia umowy z Burmistrzem, przesunięta została na III kwartał br.


Z poważaniem
z up. Burmistrza Miasta Milanówka
Wiesław Krendzelak - kierownik Referatu TOM

do góry strony
Pytanie 05-04-2011, jerzy
dziendobrykiedy jest będzie kanalizacja na ulicy Piotra Skargi. Nie wiem czy to plotka ale nie ma jej na żadnych planach. W centrum miasta nie ma planów kanalizacji?pozdrawiamJerzy
Odpowiedź 05-04-2011

Szanowny Panie,
uprzejmie informuję, że miasto Milanówek realizuje aktualnie dużą inwestycję budowy kanalizacji sanitarnej o długości ponad 30 km, która ma szanse być dofinansowana ze środków unijnych. Nie ma w tym projekcie budowy kanalizacji w ulicy Piotra Skargi. Realizacja projektu ma być ukończona w 2014r. Ponieważ dokumentacja projektowa budowy kanalizacji w ulicy Brzozowej jest już wykonana, a kanał w ulicy Piotra Skargi będzie włączony do ul. Brzozowej, budowa kanalizacji w tych dwóch ulicach będzie brana pod uwagę w pierwszej kolejności po ukończeniu projektu.

Z poważaniem
z up. Burmistrza Miasta Milanówka
Wiesław Krendzelak - kierownik Referatu TOM

do góry strony
Pytanie 11-02-2011, Robert.W.
Szanowny Burmistrzu.Kiedy bedzie remontowany Dworzec w Milanówku?Czy bedzie mozliwość zrobienia PODJAZDU NA WÓZKI NA PERON?Kiedy bedzie spotkanie z MIESZKANCAMI MILANÓWKA,IAK TO BYŁO KIEDYŚ Z Panem burmistrzem?Pozdrawiam.
Odpowiedź 17-02-2011

Szanowny Panie,
uprzejmie informuję, że z uwagi na ograniczone środki finansowe, które można przeznaczyć na inwestycje, przebudowa dworca PKP nie weszła do planu inwestycji na rok bieżący. Z treści Pana pisma wynika jednak, że interesuje Pana przebudowa pod kątem dostępności peronu i tunelu dla osób niepełnosprawnych. Niestety, mimo wielu próśb i interwencji Urzędu Miasta, właściciel przejścia podziemnego - PKP PLK S.A. nie planuje wykonać podjazdów dla wózków w najbliższym czasie.
W sprawie spotkań burmistrza z mieszkańcami pragnę poinformować Pana, że wzorem lat ubiegłych spotkania takie odbywać się będą cyklicznie co rok na jesieni, przed przystąpieniem do konstruowania budżetu miasta na rok następny.

Z poważaniem
z up. Burmistrza Miasta Milanówka
Wiesław Krendzelak - kier. Referatu TOM

do góry strony
Pytanie 21-01-2011, Robert.W.
Szanowny Panie Burmistrzu.Mam pytania.Kiedy bedzie WSPÓLNY BILET KOLEJ KM.KM,WKD?Czy jeszcze w tym roku to nastąpi?Kiedy bedzie robienie dalej ul;NADDAWKI,a dokładnie Ulicy do kąca?Czy jest wogule w planach,kiedyś puszczenia AUTOBUSU?Pozdrawiam.
Odpowiedź 27-01-2011

Szanowny Panie,
Uprzejmie informuję, że sprawa wspólnego biletu jest częścią tylko problemu jaki niesie za sobą stworzenie systemu komunikacji podmiejskiej w zachodniej części aglomeracji warszawskiej. W celu opracowania założeń do realizacji takiego systemu, gminy i starostwa leżące na trasie kolei PKP i WKD od Pruszkowa do Grodziska Mazowieckiego zawrą porozumienie w sprawie wspólnych działań. Ponieważ problem jest niezmiernie złożony, w grę bowiem wchodzą sprawy geograficzne, migracji ludności oraz finansowe, sprawa nie będzie załatwiona szybko. O postępach prac mieszkańcy dowiadywać się będą z informacji przekazywanych na stronie internetowej Urzędu Miasta.
Informuję również, że w bieżącym roku przebudowa ulicy Naddawki nie będzie kontynuowana., a sprawa kursowania komunikacji autobusowej w tej części Milanówka, to przyszłość nie do określenia w dniu dzisiejszym.


Z poważaniem
z up. Burmistrza Miasta
Wiesław Krendzelak - kierownik TOM

do góry strony


Wersja do druku