Strona milanowek.pl wykorzystuje do działania pliki cookies. Pozostając na niej, wyrażasz zgodę na ich używanie. Dowiedz się więcej »

[X] Zamknij
Strona główna »  »  

Pytania do Burmistrza

Prosimy, aby zadawane przez Państwa pytania dotyczyły bieżących kwestii związanych z funkcjonowaniem miasta.

Zadawane w tym trybie pytania nie powinny:

  • dotyczyć kwestii, których wyjaśnienie jest możliwe w innym przewidzianym do tego celu trybie (m.in. w trybie dostępu do informacji publicznej, w trybie skargowym itp.),
  • zawierać treści uznawanych powszechnie za wulgarne lub obraźliwe,
  • zawierać treści reklamowych lub promocyjnych,
  • pełnić roli polemiki prowadzonej w odniesieniu do wcześniej zadawanych pytań.

Odpowiedzi na pytania udzielają z upoważnienia burmistrza kierownicy referatów Urzędu Miasta i jednostek organizacyjnych Gminy. W sprawach najistotniejszych odpowiedzi udziela bezpośrednio burmistrz. Dołożymy wszelkich starań, aby otrzymali Państwo odpowiedź w możliwie najkrótszym terminie, nie przekraczającym 14 dni.

Ze względu na brak możliwości edycji tekstu, prosimy o nieumieszczanie danych osobowych oraz teleadresowych w zadawanym pytaniu, jeśli nie wyrażają Państwo zgody na ich publikację.


« Wróć do listy kategorii

Pytanie 18-01-2011, wacław
Dzień dobryObserwuję prace układania kanalizacji w ulInżynierskiej.Mam pytania:1. czy będzie obowiazek podłączenia się do wykonanej instalacji./duze koszty/2.dlaczego rozkopując ulicę wykonawca od razu nie wykonuje przyłącza od głównego kolektora do ogrodzenia poszczególnych posesji co zgodnie z Ustawą z 22 kwietnia 2005 r. i brakiem studzienek na terenie odbiorcy /a studzienek na posesjach faktycznie nie ma/ nalezy do jego obowiązku.Chodzi o uniknięcie ponownego rozkopywania praktycznie całej ulicy przy podłączaniu indywidualnych odbiorców do kolektora. Przecież była robiona w 2010 r/lub koniec 2009-nie pamiętam/ inwentaryzacja szamb przez projektantów kanalizacji i wiadomo gdzie będzie wyjście kanalizacji z każdej posesji. Przy wykonywaniu indywidualnych projektów podłączeń trzeba by tylko nawiązać się do już wykonanego zewnętrzego przyłącza. Wygląda na to, że nikt nie liczy się z kosztami pomijając absurdale działania wywołujące powszechne oburzenie na rozkopywanie ulicy, zasypywanie jej i ponowne rozkopywanie.Nie wspomnę już o pracach w ul.PodwiejskiejWedług mnie wynika to z braku koordynacji projektu ze strony gminy lub byc może niekompetencji odpowiedzialnych w gminie za te prace osób. wacław
Odpowiedź 21-01-2011

Szanowny Panie,
Ad. 1) Obowiązek przyłączenia do zbiorczego systemu odprowadzania ścieków wynika z art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008, z późn. zm.).
Ad. 2) Zakres rzeczowy umowy z wykonawcą budowy sieci kanalizacji sanitarnej m.in. w ul. Inżynierskiej obejmuje budowę kolektora zbiorczego z przyłączami sanitarnymi w granicach pasa drogowego. Budowa przyłączy jest realizowana zwykle w drugim etapie, po wybudowaniu głównej nitki kolektora.

 
Z poważaniem
z up. Burmistrza Miasta Milanówka
Zbigniew Skłodowski -  Kierownik Jednostki Realizacji Projektu

do góry strony
Pytanie 08-12-2010, Tomasz
Witam Panie Burmistrzu,Serdeczne gratulacje z okazji wygranej w wyborach. Mam nadzieję że w najbliższej kadencji uda się Panu doprowadzić sprawę budowy TBS w ramach IV etapu do szczęśliwego końca, i za cztery lata będziemy mieli już nowe mieszkania.pozdrawiamTomasz
Odpowiedź 09-12-2010

Szanowny Panie Tomaszu!
Dziękuję bardzo za gratulacje, też mam nadzieję że tak ważny dla wielu mieszkańców problem zostanie pomyślnie rozwiązany.

Z poważaniem
Jerzy Wysocki
Burmistrz Miasta Milanówka

do góry strony
Pytanie 06-12-2010, Helena
Szanowny Panie Burmistrzu,gratuluję wygranej. Mam nadzieję, że z zapałem będzie pan realizował kolejne zadania. Mam pytanie odnośnie budowy kanalizacji w ulicy Nowowiejskiej - budowa zbliża się do zakrętu - już teraz biorąc pod uwagę śliską nawierzchnię robi się tam niebezpiecznie. Proszę rozważyć wprowadzenie tam ruchu wahadłowego sterowanego tymczasowymi światłami albo innego rozwiązania poprawiającego bezpieczeństwo.
Odpowiedź 07-12-2010

Szanowna Pani Heleno!
Dziękuję bardzo za gratulacje. Razem z firmą wykonującą roboty kanalizacyjne rozważymy rozwiązania zwiększające bezpieczeństwo ruchu.

Z poważaniem
Jerzy Wysocki
Burmistrz Miasta Milanówka

do góry strony
Pytanie 06-12-2010, Marian
Szanowny PanieGratuluję ponownego wyboru na stanowisko Burmistrza,ale myślę,że zamiast fajerwerków(mam nadzieję,że miał Pan pozwolenie na fajerwerki?)czas zakasać rękawy i zabrać się do roboty.Zgodnie z traktatem akcesyjnym z Unią Europejską do 31.12.2015 roku wszystkie gminy i miasta w Polsce powinny być skanalizowane.W związku z tym mam pięć pytań:1.Jaki procent miasta Milanówka jest skanalizowany?2.Jaki jest plan robienia sieci kanalizacyjnej przez najbliższe 4 lata Pana rządów(czyli do grudnia 2014 roku)-co Pan zrobi "tak po ludzku",jeśli nie uda się Panu uzyskać dotacji-jak Pan to wytłumaczy mieszkańcom? 3.Czy ma Pan świadomość ,że Milanówek jest tykającą bombą ekologiczną?-Na mojej ulicy samochód do wywożenia nieczystości przyjeżdża tylko do mnie-reszta mieszkańców ma pozakładane tzw.sączki i zawartość z szamb przenika do gleby(aby zaspokoić ciekawość straży miejskiej-raz na rok wzywają "szambiarę"aby mieć rachunek-tak dzieje się na wielu ulicach i zamiast miasta ogrodu mamy miasto smród-jak ma Pan zamiar rozwiązać ten problem? 4.Jeśli nie dotrzymamy terminu skanalizowania miasta(31.12.2015)-to jaki ma Pan plan,kto poniesie koszty kar,które będzie płaciło miasto-mieszkańcy?-jeśli Pan nie wie,to czteroosobowa rodzina za wywóz szamba płaci rocznie 2080 złotych,a może to już nie będzie Pana problem?(będzie po kolejnych wyborach samorządowych)Proszę myśleć też o przyszłości,a nie tylko o teraźniejszości5.Czy w przypadku dużych opadów śniegu-słynne traktorki będą jeździły tak samo często po wyborach,jak przed wyborami?PozdrawiamMarian
Odpowiedź 09-12-2010

Szanowny Panie,
Obecny poziom skanalizowania Milanówka wynosi ok. 45%, liczony liczbą mieszkańców korzystających z usług zbiorowego odprowadzania ścieków.
W okresie ostatnich kadencji samorządowych Rada Miasta i Burmistrz Miasta Milanówka konsekwentnie rozwijali politykę rozwoju infrastruktury kanalizacyjnej miasta, czego wyrazem jest rozpoczęcie w roku 2008 realizacji projektu „Modernizacja i rozbudowa systemu infrastruktury wodociągowo – kanalizacyjnej Gminy Milanówek”, zakładającego wybudowanie do końca 2013 roku ca. 32,8 km sieci kanalizacji sanitarnej.
Realizacja projektu umożliwi osiągnięcie ok. 74% skanalizowania Milanówka, w tym 100% obszaru włączonego do Aglomeracji kanalizacyjnej Grodzisk Mazowiecki.
W ramach realizacji projektu, w roku 2010 wybudowano 8,7 km sieci kanalizacyjnej z przyłączami w granicach pasa drogowego. W roku przyszłym planowane jest wybudowanie 4,6 km sieci. Jednocześnie obecnie prowadzone jest postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane budowy dalszych 3,5 km kanalizacji.
Budowa kanalizacji sanitarnej realizowana jest sukcesywnie i konsekwentnie niezależnie od możliwości uzyskania finansowania zewnętrznego. Środki unijne mogą wpłynąć na przyspieszenie tempa inwestycyjnego lecz nie są warunkiem rozbudowy kanalizacji sanitarnej w Milanówku. Realizowana polityka zrównoważonego rozwoju Milanówka zakłada do końca 2019 roku objecie systemem zbiorczego odprowadzania ścieków 100% obszaru zurbanizowanego miasta.
Realizacja Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych mającego na celu wywiązanie się Polski z zobowiązań Traktatu Akcesyjnego jest tematem zbyt obszernym, aby mógł zostać opisany w kilku zdaniach. Zatem proponuję w tym temacie kontakt z Jednostką Realizacji Projektu celem uzyskania informacji dotyczących Aglomeracji Grodzisk Mazowiecki oraz przyczynianiu się Milanówka do skanalizowania obszaru aglomeracji.

Z poważaniem
Jerzy Wysocki
Burmistrz Miasta Milanówka

do góry strony
Pytanie 30-11-2010, darek
witam mam pytanko czy został jusz zakupiony grunt na 4 etap tbs /i kiedy rozpocznie sie inwestycja?
Odpowiedź 01-12-2010

Szanowny Panie,
W chwili obecnej podpisana jest umowa przedwstępna zakupu nieruchomości. Termin podpisania ostatecznej umowy przeniesienia własności  zostanie ustalony po zatwierdzeniu nowego budżetu.

 
Z poważaniem
Jerzy Wysocki
Burmistrz Miasta Milanówka

do góry strony
Pytanie 25-11-2010, joanna
Szanowny Panie Burmistrzu,proszę o odpowiedź na moje pytania:dlaczego moja działka przy ul. Nowowiejskiej 31 i mojej siostry przy ul. Jasnej 25, nie została na dzień dzisiejszy ujęta w planach kanalizacji ani przy realizacji zadania przy ul. Jasnej, ani przy realizacji zadania przy ul. Nowowiejskiej.Mało tego, firma z Białegostoku, która przygotowywała projekt ustalała za mną i moją siostrą - właścielką posesji obok, miejsce przyłącza.Wyglada na to,że zmieniliści Panstwo plan, ale dlaczego nie byliście uprzejmi nas o tym zawiadomić? CZy to czasem nie powinno być załatwione w takim trybie? Przecież to obowiązek władz miasta dbanie o elologię( śmierdzące szambo zalewane wodą z ul.Jasnej, gdzie wiecznie stoi kałuża na pewno nie pasuje do miasta ogrodu). A może ja nic nie wiem i Państwo szykujecie dla nas jakąś niespodziankę, która nie tylko będzie zbierać nasze ścieki, ale i wodą zalewającą ulicę?Proszę o wiążącą odpowiedż w jakim terminie zostaniemy szczęśliwymi posiadaczami przyłacza do kanalizacji. Zdziwiona jeszcze nie mieszkanka Mialnówka
Odpowiedź 30-11-2010

Szanowna Pani,
Uprzejmie informuję, że zgodnie z dokumentacją projektową opracowaną przez INKOM Sp. z o.o. wszystkie posesje zlokalizowane u zbiegu ulic Nowowiejskiej i Jasnej posiadają zaprojektowane przyłącza sanitarne w granicy pasa drogowego. Celem ustalenia ewentualnych szczegółów niezbędne jest skontaktowanie się osobiste zainteresowanej osoby z p. Zb. Skłodowskim z Jednostki Realizacji Projektu w urzędzie miasta /tel. 22 7583061 w. 228/.

Z poważaniem
Jerzy Wysocki
Burmistrz Miasta Milanówka

do góry strony
Pytanie 16-11-2010, Robert M.
Szanowny Panie Burmistrzu.Mam do pana dwa pytania ,czy został już skonstruowany plan inwestycji na rok 2011 i czy została uwzględniona w nim budowa wodociągu przy ulicy Sołeckiej,ponieważ obiecuje Pan to już od dwóch lat i jest to przekładane z roku na rok oraz czy są jakieś plany na utwardzenie ulic Lipowej i Sadowej bo dotychczas są one w bardzo opłakanym stanie i przypominają jedno wielkie bagno a jedyne co jest robione to prowizoryczne równanie. Z poważaniem Robert Milczarek
Odpowiedź 18-11-2010

Szanowny Panie,
uprzejmie informuję, że plan inwestycji na rok przyszły jest w trakcie ustalania i na dzień dzisiejszy nie można określić które inwestycje będą realizowane. Zgodnie z obowiązującym jeszcze Wieloletnim Planem Inwestycji na lata 2010 – 2017 przebudowa ulicy Lipowej zaplanowana została na rok 2016. do czasu przebudowy ulice będą naprawiane i konserwowane w celu utrzymania ich przejezdności.

Z poważaniem
Jerzy Wysocki
Burmistrz Miasta Milanówka

do góry strony
Pytanie 13-11-2010, Jerzy
Panie Burmistrzuprzepraszam ,że piszę w tej sprawie do Pana ale myślę ,że sprawa jest tal ważna i pilna ,że tylko Pan może pomóc.Potrzebne jest tu szybkie i pewne działanie.Chodzi o ulicę Podwiejską, która na skutek działania firmy WODROL przekształciła się w slalom oraz jest praktycznie nie do pokonania pieszo.Wodrol zlikwidował chodniki ,po pierwsze zajął je pod budowę ,to właśnie tędy biegną rurociągi odwadniające oraz niektóre fragmenty zajęte są pod urzadzenia techniczne.Wejście na jezdnię jest wielce ryzykowne ogromne wyrwy i dziury utrudniaja przejście .Doprawdy to trudny temat .Ja wiem to sa niezbędne utrudnienia aby zrealizować tę inwestycję przecież dla mieszkańców .Niestety WODROL tak slimaczy tę inwestycję ,że końca nie widać .Przecież oni będą musieli raz jeszcze wrócić i raz jeszcze "rąbać" jezdnię i chodniki aby wykonać przykanaliki.Zdumiewające ,że nie realizują tej kanalizacji na "100" tak żeby już nie wracać w celu doróbek .Byłoby wtedy możliwe etapowe przekazywanie do eksploatacji.Niepokoi mnie to że zbliża się zima i będzie jeszcze gorzej jak spadnie snieg to przejście pieszo ul Podwiejską nie będzie możliwe , ajak ją odśnieżać?Panie Burmistrzu POMOCYJerzy Augustyniak
Odpowiedź 19-11-2010

Szanowny Panie,
Z informacji uzyskanej od wykonawcy robót budowlanych, utrudnienia w ruchu na ul. Podwiejskiej wynikające z przewężenia jezdni komorami przewiertowymi
potrwają jeszcze ok. 4 tygodni. Aktualnie prowadzone są przewierty pomiędzykomorami S24 i S28. Przy realizacji kanałów sanitarnych metodą bezwykopową
wykonanie przewiertu i jednoczesnej budowy przykanalików jest technicznie niemożliwe.

Z poważaniem
Jerzy Wysocki
Burmistrz Miasta Milanówka

do góry strony
Pytanie 12-11-2010, Maciek
Panie burmistrzu dlaczego w mazowieckiej edycja ogólnopolskiego rankingu „Dziennika Gazety Prawnej” Europejska Gmina – Europejskie Miasto który już po raz czwarty wskazuje samorządy, które najlepiej sobie radzą z pozyskiwaniem funduszy europejskich Milanówek zajął 313 miejsce wśród 314 uczestników na Mazowszu?
Odpowiedź 17-11-2010

Szanowny Panie,
W tej kwestii zabierałem głos już wielokrotnie. Ale chętnie udzielę Panu wyjaśnienia, bo to bardzo istotna kwestia i ważne jest, by mieszkańcy mieli wiedzę, która pomoże im obiektywnie oceniać.
Szukanie różnych form finansowania inwestycji jest nie tylko właściwym działaniem władz Miasta, ale nawet ich obowiązkiem. Jedną z form pozyskiwania pieniędzy jest składanie wniosków o dofinansowanie ze środków zewnętrznych.
Obecność w różnego rodzaju rankingach z pewnością pomaga ocenić pozycję danego samorządu w porównaniu z innymi, ale warto zwrócić tu uwagę na dwa aspekty:
1. Nie ma takich źródeł, które dofinansowywałyby miejskie inwestycje w 100%. Samorząd musi posiadać wkład własny, który wynosi od 15 do 50%. Zatem, jeśli chcemy pozyskiwać pieniądze z zewnątrz, najpierw musimy mieć swoją część.
2. Ocena wniosków i ich punktacja zależy nie tylko od pomysłu przedsięwzięcia i przygotowania jego realizacji oraz dobrego opracowania wniosku, ale także od czynników, na które samorząd nie ma wpływu. Otóż kryteria oceny dają pierwszeństwo gminom wiejskim i miejsko-wiejskim, tym biedniejszym, z wysokim bezrobociem i problemami społecznymi. A Milanówek do takich nie należy. Złożyliśmy oczywiście starannie przygotowany wniosek o dofinansowanie budowy nowego przedszkola z funduszy europejskich. Nie tylko my - po fundusze startowały niemal wszystkie samorządy mazowieckie. W trakcie punktacji,  gdy nałożyły się te dwa uwarunkowania: olbrzymia liczba wniosków i preferencje dla biedniejszych gmin, okazało się, że projekt jest dobry, ale niska liczba punktów wynika właśnie z tych czynników od samorządu niezależnych. Wyprzedziły nas te gminy, których projekty także były dobrze opracowane, ale gdzie standard życia jest niższy, a bezrobocie i problemy społeczne mieszkańców dużo większe. Można by powiedzieć – szczęście w nieszczęściu
Będąc świadomym powyższych uwarunkowań - oznaczających, że z funduszy europejskich z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, będących w gestii zarządu województwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego, nie jesteśmy w stanie pozyskać na najpilniejsze, a jednocześnie najbardziej powszechne wśród samorządów potrzeby – zdecydowałem o takim kierunku działań:
1) Starałem się wykorzystywać różne możliwości i zdobywać pieniądze także tam, gdzie szanse były większe, czyli w dziedzinach mniej obleganych przez konkurencję, bardziej póki co niszowych. Taką dziedziną jest np. tzw. elektroniczna administracja. I tu oba nasze wnioski pozytywnie przeszły weryfikację: w przypadku jednego oczekujemy już tylko na podpisane umowy na kwotę 1,3 mln zł (m.in. punkty publicznego dostępu do Internetu), a w przypadku drugiego na kwotę 1,1 mln zł – czekamy na ostateczny werdykt.
2) Biorąc pod uwagę, że jedną z najpilniejszych potrzeb jest wyposażenie Miasta w system kanalizacji, złożyliśmy wniosek o dofinansowanie kompleksowego przedsięwzięcia o wartości ponad 63 mln, a o wnioskowanym dofinansowaniu prawie 31 mln zł, z Funduszu Spójności w ramach programu zarządzanego na szczeblu krajowym. Wniosek przeszedł pozytywnie etapy ocen i został zakwalifikowany na tzw. listę rezerwową. Czekamy teraz na decyzję Ministerstwa, kiedy będą mogły być uruchomione pieniądze na te rezerwowe projekty. Wszystkie znaki na niebie i ziemi wskazują, że dofinansowanie otrzymamy. A i tak bez niego, jak Panu zapewne wiadomo, ruszyliśmy z inwestycją.
Zatem, to nie jest tak, że nie składamy wniosków i nie otrzymujemy pieniędzy. Natomiast, żeby poważnie i obiektywnie wypowiadać się w tej kwestii należy brać pod uwagę uwarunkowania tego procesu, o których wyżej napisałem. Wtedy ma się ogląd całej sytuacji i czynników na nią wpływających.


Z poważaniem
Jerzy Wysocki
Burmistrz Miasta Milanówka

do góry strony
Pytanie 05-11-2010, Małgorzata
W związku z pismem TOM.565-04/2010 które otrzymałam od Państwa z dn. 01.03.2010(opracował p. Andrzej Rogalski) odnośnie budowy oświetlenia w ul. Obwodu AK Bażant- zaplanowanej na drugą połowę bieżącego roku. Chciała bym dowiedzieć się kiedy rozpocznie się wspomniana inwestycja. Jest już listopad, rozpoczął się okres zimowy a nie wiadomo jak długo jeszcze będzie możliwe przeprowadzanie jakichkolwiek prac na zewnątrz. Bardzo proszę o informację zwrotną.Takie zapytanie wysłałam do Państawa Urzędu drogą mailowa w dniu 28.10.10- po tym jak wielokrotnie nie mogłam spotkać w urzędzie p. Rogalskiego-brak informacji zwrotnej. W dniu dzisiejszym dodzwoniłam się do urzędu do p.Rogalskiego od którego otrzymuję informację, że ta inwestycja zostanie przesunięta na nastepny rok.I jeszcze komentarz że nie jest tam aż tak ciemno, zapraszam wieczorem aby Państawa dzieci musiały wracać tym odcinkiem ze szkoły, gdzie o godz.16-jest ciemno. Ostatnio (prosze sprawdzić na policji)w oklicy zaczęły się kradzieże , nadal spotyka się nieciekawe towarzystwo. Dlaczego nie zostaliśmy pisemnie poinformowani o zmianach dotyczących budowy oświetlenia. Nie sądzę aby była to tak duża inwestycja. Proszę o informację zwrotna w tej sprawie oraz konkretną odp. kiedy inwestycja zostanie zrealizowana - mam ndzieje że znajdą sie fundusze jeszcze w tym roku- wydaje mie się, że jeśli coś jest palnowane to i zabudżetowane.
Odpowiedź 09-11-2010

Szanowna Pani,
Budowa oświetlenia w ul. Obwodu AK Bażant była planowana w bieżącym roku przy założeniu określonych dochodów w budżecie miasta. Niestety na ostatniej sesji Rada Miasta zmuszona była dokonać korekty budżetu z powodu obniżonych dochodów. Ponieważ decyzje te zapadły w ostatnich dniach, nie było możliwości wcześniejszego poinformowania Pani. Wykonanie tej inwestycji będzie możliwe na początku roku 2011.

Z poważaniem
Jerzy Wysocki
Burmistrz Miasta Milanówka

do góry strony


Wersja do druku