Strona milanowek.pl wykorzystuje do działania pliki cookies. Pozostając na niej, wyrażasz zgodę na ich używanie. Dowiedz się więcej »

[X] Zamknij
Strona główna »  »  

Pytania do Burmistrza

Prosimy, aby zadawane przez Państwa pytania dotyczyły bieżących kwestii związanych z funkcjonowaniem miasta.

Zadawane w tym trybie pytania nie powinny:

  • dotyczyć kwestii, których wyjaśnienie jest możliwe w innym przewidzianym do tego celu trybie (m.in. w trybie dostępu do informacji publicznej, w trybie skargowym itp.),
  • zawierać treści uznawanych powszechnie za wulgarne lub obraźliwe,
  • zawierać treści reklamowych lub promocyjnych,
  • pełnić roli polemiki prowadzonej w odniesieniu do wcześniej zadawanych pytań.

Odpowiedzi na pytania udzielają z upoważnienia burmistrza kierownicy referatów Urzędu Miasta i jednostek organizacyjnych Gminy. W sprawach najistotniejszych odpowiedzi udziela bezpośrednio burmistrz. Dołożymy wszelkich starań, aby otrzymali Państwo odpowiedź w możliwie najkrótszym terminie, nie przekraczającym 14 dni.

Ze względu na brak możliwości edycji tekstu, prosimy o nieumieszczanie danych osobowych oraz teleadresowych w zadawanym pytaniu, jeśli nie wyrażają Państwo zgody na ich publikację.


« Wróć do listy kategorii

Pytanie 30-07-2010, leszek
Panie BurmistrzuPowracam do mojego pytania dotyczącego prac w ul. Podwiejskiej.Czy mam rozumieć,że nie ma żadnego konkretnego terminu zakończenia prac?Wykonawca przed podjęciem się zadania musiał zapoznać sie z warunkami hydrogeologicznymi terenu.Taki jest wymóg Prawa Budowlanego do uzyskania pozwolenia na budowę. Nie przypuszczam więc ,aby wykonawca podjął się "w ciemno "zadania i nie gwarantował w swojej ofercie terminu wykonania.Chyba ,że nie obawiał się żadnych konsekwencji za niedotrzymanie terminu .Czy gmina godzi się na to, aby prace ciągnęły się w nieskończoność?.To chyba gmina stawia wymagania wykonawcy i nie czeka aż ten łaskawie, i to bezkarnie wywiąże się ze swoich zobowiązań. Może się mylę ale z Pana wypowiedzi wywnioskowałem, że to wykonawca okresla warunki współpracy ,korzystne dla siebie,a gmina je akceptuje i próbuje go usprawiedliwiać za jego ślamazarność .Mam jednak nadzieję,że tak nie jest.Z całym szacunkiemleszek
Odpowiedź 02-08-2010

Szanowny Panie,
Wykonawca ma określony termin zakończenia realizacji kontraktu, którego przekroczenie skutkuje naliczaniem kar umownych. Termin wykonania robót upływa 31 maja 2011 r.
Badania geologiczne gruntu dla potrzeb projektowania były wykonane w roku 2008, który to rok był stosunkowo suchy, przy bardzo niskim poziomie wód gruntowych.
Obecnego podniesienia poziomu wód nikt nie był w stanie przewidzieć, a wykonawca założył technologię wykonania robót na podstawie otrzymanego projektu budowlanego. Na ile istniejące warunki hydrogeologiczne odbiegają od założonych w dokumentacji projektowej widoczne jest dopiero w momencie rozpoczęcia robót ziemnych.
W przypadku gdyby był Pan zainteresowany uzyskaniem dodatkowych, szczegółowych informacji, proponuję Panu bezpośredni kontakt z Panem Zbigniewem Skłodowskim, kierownikiem Jednostki Realizacji Projektu w Urzędzie Miasta Milanówka, tel. (22) 758-30-61 w. 228.

Z poważaniem
Jerzy Wysocki
Burmistrz Miasta Milanówka

do góry strony
Pytanie 30-07-2010, Tomasz
Witam Panie Burmistrzu,Dowiedziałem się niedawno że Miasto podpisało umowę przedwstępną kupna-sprzedaży gruntu pod budowę mieszkań w ramach IV etapu TBS, jednak cały czas brak jest decyzji banku odnośnie promesy kredytowej. Chciałbym dowiedzieć się jakie działania zamierzacie Państwo podjąć w przypadku odmownej decyzji banku, czy będziecie kontynuować starania o realizację tej inwestycji? Chciałbym również dowiedzieć się jakie będą zasady przyznawania mieszkań TBS, tzn. kto ma największe szanse na otrzymanie lokalu?PozdrawiamTomasz
Odpowiedź 02-08-2010

Szanowny Panie,
Odpowiadając na pytanie uprzejmie informuję, że w chwili obecnej nie są jeszcze ustalone zasady przydzielania lokali w planowanym IV etapie realizacji inwestycji mieszkaniowej w ramach TBS.
Można założyć, iż Rada Miasta Milanówka priorytetowo traktować będzie przede wszystkim osoby z terenu Milanówka, które:
1.w zamian za mieszkanie w TBS przekażą do dyspozycji Gminy dotychczas zajmowany lokal,
2.obecnie zamieszkują w budynkach przeznaczonych do rozbiórki bądź remontu kapitalnego,
3.mieszkają w budynkach prywatnych na podstawie decyzji administracyjnej,
4.znajdują się w szczególnie trudnej sytuacji mieszkaniowej.
Odnośnie planowanych działań w przypadku braku promesy kredytowej na powyższe zadanie wyjaśniam, że oczekujemy na rozwiązania legislacyjne – nową ustawę sejmową, która mamy nadzieję wskaże nam dalszy tryb postępowania.


Z poważaniem
Jerzy Wysocki
Burmistrz Miasta Milanówka

do góry strony
Pytanie 28-07-2010, leszek
Szanowny Panie BurmistrzuCzy znany jest KONKRETNY termin zakończenia budowy kanalizacji w ulicy Podwiejskiej.Ślamazarne tempo prac pozwala wyciągnącć wnioski,że nikt nie panuje nad ich przebiegiem i nie kontroluje terminów ich zakończenia.Nie mówię już o beztrosce wykonawcy związanej z bezpieczeństwem na tej ulicy.Kto będzie ponosił koszty związane z opóznieniami? Czy w związku z opóznieniami , aby było możliwe utrzymanie się w harmonogramie prac przewidzianych do wykonania w 2010 r i dotrzymanie terminów innych prac , wypadnie n.p. z planu budowa kanalizacji w ul. Inżynierskiej lub w innych ulicach?A może w ogóle wykonawcę nie obowiązuje żaden harmonogram lecz zasada jak się zrobi to będzie?.Z poważaniemleszek
Odpowiedź 30-07-2010

Szanowny Panie,
Technologia bezwykopowego układania kanałów sanitarnych w ul. Podwiejskiej została zaprojektowana pod naciskiem pozarządowych organizacji ekologicznych działających na terenie Milanówka.
Jest to technologia mało wydajna, gdzie przy sprzyjających warunkach gruntowo-wodnych można wykonać przewiert i ułożyć do 90 m rur miesięcznie. Obecnie występujący wysoki poziom wód gruntowych wpływa dodatkowo niekorzystnie na wydajność pracy wiertnic, a ponadto wymaga przed przystąpieniem do wiercenia obniżenia poziomu wód gruntowych dla zabezpieczenia przed zamulaniem podajników ślimakowych głowic wiertniczych. Tempo prowadzonych prac nie wynika tutaj z woli czy chęci wykonawcy lecz jest uwarunkowane warunkami hydrogeologicznymi występującymi na tej ulicy.

Z poważaniem
Jerzy Wysocki
Burmistrz Miasta Milanówka

do góry strony
Pytanie 26-06-2010, Robert
Szanowny Panie Burmistszu.Mam pytania.Pyt.1.Co i jak i kiedy bedzie zrobione na dworcu w Milanówku?Czy bedzie winda dla osub niepelnosprawnych,wuzków?Czy bedzie restałracja,ocieplony budynek pszed mrozami,dzwi z iednej strony i z drugiej strony.Pyt.2.Kiedy bedą kosze na smieci na ul;Naddawki,kture pan obiecał?Czy jest możliwosć wiecej POSTAWIENIA TOJ TOJUW NP;Czubińskiej ruk NADDAWKI.TO TESZ SIE BY PSZYDAŁO,Bo nieraz pszycisnie i niema gdzie zrobić.Czy bedzi darmowe cipowanie PSÓW KOTÓW W MILANÓWKU.Pozdrawiam i czekam na odpowiedzi.
Odpowiedź 28-06-2010

Szanowny Panie,
Zgodnie z wcześniejszymi odpowiedziami na Pana pytania, modernizację poczekalni od strony ul. Warszawskiej oraz budynku na peronie planujemy na rok 2011.
Kosz w ul. Naddawki zostanie zamontowany do 15 lipca br. Niestety, ze względu na bardzo „okrojony” tegoroczny budżet, nie przewiduję ustawienia dodatkowych
toalet ani darmowego czipowania psów i kotów.

Z poważaniem
Jerzy Wysocki
Burmistrz Miasta Milanówka

do góry strony
Pytanie 18-05-2010, Robert.W.
Szanowny Panie Burmistszu,mam 2 Pyt.1 Pyt.Czemu został zlikwidowany KOSZ NA SMIECI NA UL; CZUBIŃSKA,FALENCKA?Zamiast dostawiaćKOSZE,TO SIE USUWA KOSZE NA SMIECI.Mojm zdaniem POWINNO SIE DOSTAWIAĆ NP.NA UL;NADDAWKI,CZUBIŃSKIEJ,WYLOT.A podobno jest MILANÓWEK POD OCHRONĄ I SIE DBA O CZYSTOSĆ I POŻĄDEK.2 PYT.Czy sie doczekamy ULICA-CHODNIK OD UL;KRAKOWSKIEJ DO POCZĄTKU UL;CZUBINSKIEJ [PSZY TORACH],DRUGA STRONA MA,A Z TEJ STRONY NIEMA,WOGULE TA STRONA JEST JAKAS DZIWNA NIC NIEMOŻNA ZROBIĆ,A NA DRUGIEJ STRONIE TAK.CZY COS W TEJ SPRAWIE PAN JAKO BURMISTRZ NASZ ZROBI?Mam nadzieje,że ZOSTANIE SPRAWA POZYTYWNIE ROZWIĄZANA.
Odpowiedź 21-05-2010

Szanowny Panie,
W odpowiedzi na Pana maila uprzejmie informuję, że:
Ad. 1
Przedmiotowy kosz został skradziony przez nieznanego sprawcę. W najbliższym czasie miasto planuje zakup nowych koszy,  po otrzymaniu dostawy kosz zostanie zamontowany w tym samym miejscu.
Ad. 2.
Budowa ciągu pieszo-jezdnego w ulicy Krakowskiej była brana pod uwagę przy sporządzaniu wieloletnich planów inwestycyjnych. Niestety, z uwagi na ograniczoną dostępność środków finansowych oraz pilność realizacji innych inwestycji drogowych, w/w budowa nie została ujęta w Wieloletnim Planie Inwestycji na lata 2010 – 2017. Jeśli jednak dochody budżetu miasta będą wyższe niż w wieloletniej prognozie, ulica Krakowska będzie mogła być przebudowana. Do czasu modernizacji ulica będzie na bieżąco remontowana i równana.


Z poważaniem
Jerzy Wysocki 
Burmistrz Miasta Milanówka

do góry strony
Pytanie 13-05-2010, Ewa Wieteska
Szanowny Panie Zastępco,jak to się dzieje, że jest Pan pewny iż odpowiedź na moje pytanie znajduje się w mojej poczcie, chociaż jej tam nie ma; równocześnie nie wiedzą Panowie co znajduje się na oficjalnej stronie www miasta? Na szczęście wyjaśniłyśmy sobie z panią sekretarką, jak to się mogło stać. Odpowiedź, jak Pan ją nazwał, była pytaniem gdzie znalazłam informacje o sens których pytałam.Otóż ja znalazłam te informacje w załączniku nr 1 do uchwały nr 382 na str. 18 i 19. Serdecznie pozdrawiam.Ewa Wieteska
Odpowiedź 20-05-2010

Szanowna Pani,
W pierwszym pytaniu (nr 1574 z 2010-04-28) napisała Pani, że jakoby tę podwójną informację o zakupie Turczynka podaliśmy w biuletynie. Wyjaśniłem w odpowiedzi, że takiej informacji tam nie było; stąd pewnie to drobne nieporozumienie. Tymczasem w pytaniu nr 1579 podaje Pani, że ta informacja znajduje się w dokumentach WPI, zamieszczonych na stronie Miasta. I rzeczywiście, zadanie to zostało tam (tab. nr 11, poz. 8 i 22) podane dwukrotnie. Przekażę, by tę pomyłkę skorygowano. Dziękuję za zwrócenie uwagi.
Natomiast nadal nie rozumiem na czym polega (poza tym błędnym podwójnym zapisie dot. Turczynka) „poważny błąd, który może skutkować w złych decyzjach finansowych” o czym napisała Pani w pierwszym pytaniu (1574) oraz ta „…konieczność kumulowania nakładów inwestycyjnych” o czym napisała Pani w pyt. 1579. Tu posiłkuję się treścią pisma, które złożyła Pani w kancelarii UM 13 maja, a dotyczącego tej samej sprawy. Słusznie zauważa Pani, że inwestycji współfinansowanych z funduszy europejskich nie trzeba – koniecznie, absolutnie - zrealizować i rozliczyć do 2013 r. Z tym, że zwracam uwagę, że zasady n+2 i n+3 dotyczą nie tyle beneficjentów, co tzw. instytucje zarządzające programami operacyjnymi, czyli urzędy marszałkowskie, ministerstwa, a na końcu kraj. Ale co to wszystko ma wspólnego z tym „poważnym błędem, który może skutkować w złych decyzjach finansowych” i „koniecznością kumulowania nakładów inwestycyjnych ”? Owszem, w tab. 10 (wspomnianego załącznika WPI) wymienione są inwestycje, co do których samorząd zaplanował pozyskanie dofinansowania z UE i można wywnioskować, że założyliśmy, iż ich realizacja i rozliczenie muszą koniecznie zakończyć się do roku 2013. Jednak, to, że ich realizacja w większości kończy przed rokiem 2013 lub na tym roku wynika z cyklu inwestycyjnego – głównie dwuletniego, przewidzianego dla tych przedsięwzięć oraz z montażu finansowego zapisanego we wnioskach, a nie z odgórnego zaplanowania ich zakończenia i rozliczenia akurat w tym 2013 roku.


Z poważaniem
Jerzy Wysocki
Burmistrz Miasta Milanówka

do góry strony
Pytanie 12-05-2010, Ewa Wieteska
Minęło 14 dni, a ja nie otrzymałam odpowiedzi na moje pytania o plan inwestycyjny. We wrześniu ubiegłego roku szczegółowo zapoznałam Pana z zapisami ustawy o dostępie do informacji i skutkach, które mogą sięgnąć te osoby, które łamią zapisy w/w ustawy. W zeszłym roku udało się Panu dostosować do obowiązujących przepisów prawa. Dlaczego łamie Pan je ponownie? Oczekuje odpowiedzi do końca tygodnia, w przeciwnym razie powiadamiam prokuraturę z prośbą o zbadanie sprawy. Pozdrawiam. Ewa Wieteska
Odpowiedź 12-05-2010

Szanowna Pani,
Odpowiedź na Pani pytanie została udzielona nazajutrz, tj. 29.04.2010. Proszę zajrzeć pod ten link „Pytań do Burmistrza” http://www.milanowek.pl/index.php?cmd=miasto&action=answers oraz do swojej skrzynki poczty elektronicznej.

Z poważaniem
z up. Burmistrza Miasta Milanówka
Bogdan Korycki
Zastępca Burmistrza

do góry strony
Pytanie 11-05-2010, leszek
Szanowny Panie BurmistrzuNa bieżący roku była planowana budowa kanalizacji w ulicy Inżynierskiej na odcinku od ul.Podwiejskiej do Sosnowej.Na planie miasta zamieszczonym w Biuletynie z zaplanowanymi Inwestycjami ta inwestycja nie została zaznaczona jako przewidywana do realizacji w 2010 roku.Czy zmieniły się plany?Jeżeli nie, to czy będzie faktycznie zrealizowana w tym roku bo ślamazarne tempo budowy w ul Podwiejskiej pozwala przypuszczać ,że kanalizacji na ul. Inżynierskiej, w tym roku się nie doczekamy.Czy się mylę?Z poważaniemLeszek.W
Odpowiedź 11-05-2010

Szanowny Panie,
Zamieszczona w Biuletynie Miasta Milanówka nr 2/2010 mapa inwestycji kanalizacyjnych na lata 2009-2012 przedstawia harmonogram rozpoczęcia robót budowlanych w poszczególnych latach realizacji inwestycji, a nie ich ostatecznego wykonania. Zgodnie z przyjętym harmonogramem rozpoczęcie budowy kanału sanitarnego w ulicy Inżynierskiej (Podwiejska-Sosnowa) planowane jest na rok bieżący. Wybudowanie kanalizacji sanitarnej w ulicy Inżynierskiej uwarunkowane jest skanalizowaniem ulicy Podwiejskiej.
Kanał sanitarny w ulicy Podwiejskiej jest w całości realizowany metodą bezwykopową. Na spowolnienie prac wpływa niespotykany w ostatnich latach wysoki poziom wody gruntowej, który w istotny sposób ogranicza wydajność urządzeń wiertniczych (dławienie wiertnicy namułem wody i piachu). Prowadzone odwodnienie wykopów przy użyciu igłofiltrów nie daje oczekiwanego obniżenie zwierciadła wody do poziomu wymaganego dla sprawnego prowadzenia przewiertów sterowanych, natomiast zastosowanie do odwadniania (bardzo skutecznych) studni depresyjnych może mieć negatywny skutek dla sąsiadujących budynków, a nawet prowadzić do katastrof budowlanych. Należy mieć nadzieję, że po wybudowaniu kanału sanitarnego w obrębie obecnie wykonanych komór przewiertowych i wykonaniu przewiertu w kierunku tzw. „górki”, na dalszym odcinku ulicy Podwiejskiej w kierunku Warszawskiej warunki hydrogeologiczne na tyle się polepszą, że będzie można przyspieszyć tempo robót budowlanych.

Z poważaniem
Jerzy Wysocki
Burmistrz Miasta Milanówka

do góry strony
Pytanie 04-05-2010, Paweł
Panie burmistrzu to nie bedzie żaden hałas. Prosze zrobi pan coś na amfiteatrze! i nie mówi pan że zakłucanie ciszy i harmoni na to wpłynie. Nic nie bedzie nikomu przeszkadzac tylko trochę chęci z pana strony. Prosze w imieniu moich kolegów i kolezanek...pozdrawiam
Odpowiedź 11-05-2010

Szanowny Panie,
Niestety, z uwagi na obecne i planowane przeznaczenie tego terenu nie mogę wyrazić zgody na zamontowanie proponowanych przez Pana urządzeń.

Z poważaniem
Jerzy Wysocki
Burmistrz Miasta Milanówka

do góry strony
Pytanie 27-04-2010, Paweł
Witam ponownie, pisze w sprawie przeszkód na amfiteatrze. Otoz więcej innformacji znajdzie pan na stronie http://www.techramps.com/Elementy_skateparku,k58/Grindboxy_i_Rurki,k61,p1 . Prosze o wyrozumiałosc i rozmyslenie tego. Gdyż bardzo by to urozmaiciło Milanowski amfiteatr. My mieszkancy milanówka napewno byśmy chcieli miło spędzac czas. Prosze o szybkie postępowanie pozdrawiam!
Odpowiedź 29-04-2010

Szanowny Panie,
Po zapoznaniu się z proponowanymi urządzeniami, postanowiłem nie burzyć harmonii przestrzennej i sposobu wykorzystania amfiteatru i nie wprowadzać elementów generujących dodatkowy hałas i zamieszanie.

Z poważaniem
Jerzy Wysocki
Burmistrz Miasta Milanówka

do góry strony


Wersja do druku