Strona milanowek.pl wykorzystuje do działania pliki cookies. Pozostając na niej, wyrażasz zgodę na ich używanie. Dowiedz się więcej »

[X] Zamknij
Strona główna »  »  

Pytania do Burmistrza

Prosimy, aby zadawane przez Państwa pytania dotyczyły bieżących kwestii związanych z funkcjonowaniem miasta.

Zadawane w tym trybie pytania nie powinny:

  • dotyczyć kwestii, których wyjaśnienie jest możliwe w innym przewidzianym do tego celu trybie (m.in. w trybie dostępu do informacji publicznej, w trybie skargowym itp.),
  • zawierać treści uznawanych powszechnie za wulgarne lub obraźliwe,
  • zawierać treści reklamowych lub promocyjnych,
  • pełnić roli polemiki prowadzonej w odniesieniu do wcześniej zadawanych pytań.

Odpowiedzi na pytania udzielają z upoważnienia burmistrza kierownicy referatów Urzędu Miasta i jednostek organizacyjnych Gminy. W sprawach najistotniejszych odpowiedzi udziela bezpośrednio burmistrz. Dołożymy wszelkich starań, aby otrzymali Państwo odpowiedź w możliwie najkrótszym terminie, nie przekraczającym 14 dni.

Ze względu na brak możliwości edycji tekstu, prosimy o nieumieszczanie danych osobowych oraz teleadresowych w zadawanym pytaniu, jeśli nie wyrażają Państwo zgody na ich publikację.


« Wróć do listy kategorii

Pytanie 07-10-2016, Małgorzata
Witam serdecznie

Czy projekt przebudowy ulicy Brwinowskiej (nad którym, jak wyczytałam, trwają prace) zakłada pociągnięcie kanalizacji i gazociągu?

Pozdrawiam
Odpowiedź 10-10-2016

Szanowna Pani,
Odpowiadając na Pani pytanie o zakres prac projektowych dotyczący ul. Brwinowskiej pragnę poinformować, że obejmuje on kompleksową przebudowę ulicy wraz z budową infrastruktury odwodnieniowej oraz przebudową ewentualnych kolizji z istniejącą infrastrukturą. Projekt ten powstaje w ramach projektu „Podwarszawskie Trójmiasto Ogrodów…” realizowanego w partnerstwie z gminami Brwinów i Podkowa Leśna w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego.


 


Z poważaniem
z up. Burmistrza Miasta Milanówka
Adam Adamczyk - po. Kierownika Referatu TOM

do góry strony
Pytanie 22-09-2016, Marcin
Na wczorajszej konferencji w sprawie budowy sieci światłowodowej Orange wielokrotnie padały deklaracje, że wszyscy mieszkańcy będą mieć (jeśli tylko się zadeklarują) dostęp do światłowodu.

Dalej w materiałach Orange podana jest liczba 2100 gospodarstw planowanych do objęcia inwestycją.

W/g moich szacunków w Milanówku jest przynajmniej dwukrotnie więcej gospodarstw, proszę o krótką informację skąd ta rozbieżność ?

Czy mieszkańcy posiadający swoje domy na krańcach gminy również będą mogli skorzystać z inwestycji, czy dotyczy ona tylko dużego zagęszczenia w centrum ?
Odpowiedź 28-09-2016

Szanowny Panie,
Podana przez firmę Orange liczba jest liczbą szacunkową, którą firma przyjęła jako liczbę wyjściową, jednak ostateczna liczba podłączonych lokalizacji/ adresów uzależniona jest od liczby chętnych na danym terenie. Jeżeli chodzi o zakres miasta objęty inwestycją, pragnę zaznaczyć, że brany jest pod uwagę obszar całego miasta, a w przypadkach jednostkowych analizowane będą adresy przyległe, przebieg obecnej infrastruktury oraz zakres prac do wykonania.


Z poważaniem
z up. Burmistrza Miasta Milanówka
Daria Gągała - Inspektor w Zespole ds. Komunikacji Społecznej

do góry strony
Pytanie 20-09-2016, Konstanty W.
Szanowna Pani
Ile oraz jakie ulice zostaną uzbrojone w kanalizację sanitarną w przyszłym roku (2017) na terenie gminy Milanówek?

Z poważaniem
Odpowiedź 11-10-2016

Szanowny Panie,
Odpowiadając na Pana pytanie o wykazanie ulic przewidzianych do wyposażenia w sieć sanitarną w roku 2017 pragnę poinformować, że w chwili obecnej trwają prace związane z konstruowaniem projektu budżetu na przyszły rok. Od ostatecznego kształtu tego projektu oraz formy w jakiej zostanie przyjęty przez Radę Miasta Milanówka zależy ostateczna odpowiedź na Pańskie pytanie. Na obecny czas mogę wskazać, że w propozycji budżetu inwestycyjnego znalazły się wszystkie ulice, których Mieszkańcy zgłaszali postulaty budowy sieci kanalizacyjnej.


Z poważaniem
z up. Burmistrza Miasta Milanówka
Adam Adamczyk  - po. Kierownika Referatu TOM

do góry strony
Pytanie 05-09-2016, Konstanty W.
Szanowna Pani

Czy jest technicznie i ekonomicznie uzasadniona możliwość podłączenia kanalizacji sanitarnej w ulicy Podkowiańskiej od strony ulicy Wiatracznej, Brwinowskiej?

Z wyrazami szacunku
Konstanty Wilman
Odpowiedź 11-10-2016

Szanowny Panie,
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Podkowiańskiej jest jedną z propozycji do budżetu na rok 2017. Wybór wariantu dotyczący kierunku spływu zostanie dokonany na etapie przygotowywania dokumentacji przetargowej na opracowanie projektu budowlanego, po analizie kosztów i korzyści określonych alternatyw. Należy jednakże podkreślić, że z uwagi na możliwe utrudnienia na etapie opracowywania dokumentacji technicznej (uzgodnienia z Gminą Brwinów, na której terenie leży większość pasa drogowego, w zależności od wyboru wariantu technologicznego może zachodzić konieczność uzgodnień z przedsiębiorstwem energetycznym w zakresie zasilania ewentualnej przepompowni ścieków) może okazać, że rozpoczęcie budowy może ulec opóźnieniu w stosunku do założeń.
 


 


Z poważaniem
z up. Burmistrza Miasta Milanówka
Adam Adamczyk  - po. Kierownika Referatu TOM

do góry strony
Pytanie 19-08-2016, Mariusz Diadia
Szanowna Paniu Burmistrz

z uwagą obserwuję projekt budowy kanalizacji w ulicy Kraszewskiego i oczekuję na możliwość podłączenia się do budowanego kolektora.
W tym tygodniu w skrzynce znalazła się ulotka z informacją o możliwości podpisywania umowy z MPWiK na przyłączenie do kanalizacji.
Niestety na miejscu okazało się że decyzją miasta z projektu budowy kanalizacji w ulicy Kraszewskiego przekazanego do MPWiK wykreślone zostały posesje o numerach 5B, 5C, 7 oraz nowo wybudowany dom (prawdopodobnie otrzyma numer 7C).
Czy mogę prosić o wyjaśnienie dlaczego część posesji jest traktowana "po macoszemu" i nie zostanie podłączona?

z poważaniem
Mariusz Diadia
Odpowiedź 10-10-2016

Szanowny Panie,
Z uwagi na wynikający z zawartej umowy o dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej projektu polegającego na wyposażeniu Milanówka w system zbiorczej  kanalizacji sanitarnej obowiązek przyłączenia określonej liczby Mieszkańców (tzw. efekt ekologiczny) oraz możliwości budżetowe Miasta, obecnie planowany zakres budowy kanalizacji sanitarnej obejmuje wyłącznie kanały główne w ul. Kwiatowej, Wojska Polskiego, Kraszewskiego i Wąskiej wraz z przepompownią ścieków i kanałem tłocznym.
Dla całego obszaru Milanówka ograniczonego ulicami Kwiatowa, Północna, Kościuszki i Wojska Polskiego w roku 2015 została opracowana koncepcja budowy kanalizacji sanitarnej. Dalsza rozbudowa systemu zbiorowego odprowadzania ścieków będzie kontynuowana sukcesywnie w miarę posiadanych środków finansowych.Z poważaniem
z up. Burmistrza Miasta Milanówka
Adam Adamczyk - po. Kierownika Referatu TOM

do góry strony
Pytanie 04-08-2016, Konstanty W
Kiedy i czy w ogóle planowana jest budowa kanalizacji sanitarnej w ulicy Podkowiańskiej? Widziałem wcześniejszą odpowiedź, że do kanału w ulicy Kazimierzowskiej jest za "wysoko". W takim razie czy jest technicznie i ekonomicznie uzasadniona możliwość podłączenia od strony ulicy Wiatracznej, Brwinowskiej?
Odpowiedź 10-10-2016

Szanowny Panie,
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Podkowiańskiej jest jedną z propozycji do budżetu na rok 2017. Należy jednakże podkreślić, że z uwagi na możliwe utrudnienia na etapie opracowywania dokumentacji technicznej (uzgodnienia z Gminą Brwinów, na której terenie leży większość pasa drogowego, w zależności od wyboru wariantu technologicznego może zachodzić konieczność uzgodnień z przedsiębiorstwem energetycznym w zakresie zasilania ewentualnej przepompowni ścieków) może okazać, że rozpoczęcie budowy może ulec opóźnieniu w stosunku do założeń.


 


Z poważaniem
z up. Burmistrza Miasta Milanówka
Adam Adamczyk - po. Kierownika Referatu TOM

do góry strony
Pytanie 13-06-2016, Robert .W.
Witam Serdecznnie Pania Burmistsz.Mam pytania.Czy kiedyś bedzie MAC DONALD w Milanówku?Czy bedzie kiedys iakas fontanna w Milanówku?Miał być smietnij psz ul Czubińska Falęcka któryznikł za pana burmistsza Wysockiego,a Pani obiecała że powruci,miały być kosze na śmieci na ul Naddawki i niema.Miał być prug zwaliaiaący i Znaki,oraz znak,ze to jest osiedle domków iniema,miały być pasy z ul Naddawki,a Czubińska NIEMA,To kiedy będzie to,obiecacć łatwo Dużo.Czekam na odopwiedzi,
Odpowiedź 10-10-2016

Szanowny Panie,
Odpowiadając na Pańskie pytania w części dotyczącej dróg uprzejmie informuję, że ul. Naddawki dotychczas nie posiadała nawierzchni twardej, w związku z czym, zgodnie z obowiązującymi przepisami, nie było możliwości lokalizowania na niej oznakowania i montażu progów zwalniających. W chwili obecnej, tj. po zakończeniu prac remontowych polegających na ułożeniu nakładki asfaltowej analizowana jest kwestia dotycząca konieczności zmiany stałej organizacji ruchu wprowadzająca zasady, o których pisze Pan w sojej wiadomości – w sytuacji stwierdzenia zasadności dla takiej zmiany właściwe działania zostaną podjęte w pierwszej połowie roku 2017.


 


 


Z poważaniem
z up. Burmistrza Miasta Milanówka
Adam Adamczyk - po. Kierownika Referatu TOM

do góry strony
Pytanie 25-05-2016, Bartosz Jarosiński
Szanowna Pani Burmistrz

Kilka lat temu miasto wstrzymało inwestycje budowy mieszkań w ramach Towarzystwa Budownictwa Społecznego z powodu braku możliwości uzyskania na ten cel preferencyjnego kredytu.
Jak wiem, to sprawy były posunięte tak daleko, że zakupiono specjalnie w tym celu odpowiednią działkę. Ogłoszona też zapisy i ci ludzie od wielu lat czekają na realizację tej inwestycji.
Od pewnego czasu Bank Gospodarstwa Krajowego wznowił udzielanie kredytu na ten cel.
Pierwsza tura zgłaszania wniosków już została zakończona. Zaakceptowano wnioski z 55 miast.
Na co czeka Milanówek?
Z uwagi na powagę sprawy proszę o osobistą odpowiedź Panią Burmistrz.
Odpowiedź 09-06-2016

Szanowny Panie,
Odpowiadając na pytanie uprzejmie informuję, że nie jest planowana kontynuacja budowy mieszkań w formule TBS.  
Ponadto pragnę podkreślić, iż obecnie kreowana polityka mieszkaniowa ukierunkowana jest na zapewnienie lokali dla rodzin o średnich i niskich dochodach.


Z poważaniem
z up. Burmistrza Miasta Milanówka
Ewa Tatarek – Dyrektor ZGKiM

do góry strony
Pytanie 25-05-2016, Luk
W jakich miesiącach planowana jest budowa kanalizacji sanitarnej w ulicach Kwiatowa, Wojska Polskiego (Północna - Kwiatowa), Kraszewskiego i Wąska oraz czy w związku z tymi inwestycjami ul Wojska Polskiego na tym odcinku będzie wyłączona z ruchu?
Odpowiedź 25-05-2016

Szanowny Panie,
Wykonawca dokumentacji projektowej ma umowny termin na dostarczenie projektów budowlanych do dnia 30 czerwca 2016 r.
Biorąc pod uwagę czas na uzyskanie pozwolenia na budowę oraz postępowanie przetargowe dla wyłonienia wykonawcy robót budowlanych, budowa kanalizacji sanitarnej może rozpocząć się najwcześniej z początkiem września 2016 r.
Nie przewidujemy wyłączenia z ruchu ulicy Wojska Polskiego na odcinku Północna-Kwiatowa, jednakże należy liczyć się z dużymi utrudnieniami w trakcie prowadzenia robót budowlanych.Z poważaniem
z up. Burmistrza Miasta Milanówka
Adam Adamczyk - po. Kierownika Referatu TOM

do góry strony
Pytanie 22-05-2016, Mieczysław Karwowski
W ramach Budżetu Obywatelskiego głosujemy na projekt numer 2 zgłoszony przez Stowarzyszenie Pamięci Rodzinnej.
Sprawdziłem rejestr stowarzyszeń prowadzony przez Starostę Grodziskiego - nie występuje tam to stowarzyszenie.
Sprawdziłem KRS - tam też nie stwierdzono istnienia Stowarzyszenia Pamięci Rodzinnej.

Zatem Urząd Miasta dopuścił do konkursu nieistniejący podmiot prawa publicznego.

Dlaczego ?
Odpowiedź 27-05-2016

Szanowny Panie,
W odpowiedzi na pytanie, które wpłynęło do Urzędu Miasta Milanówka dnia 22 maja 2016 roku informuję, że projekt poddany pod głosowanie mieszkańców w ramach Budżetu Obywatelskiego oznaczony na liście projektów numerem 2 został złożony przez osobę prywatną będącą mieszkańcem Milanówka, która ukończyła 16 rok życia, czyli zgodnie z zapisami regulaminu uprawnioną do złożenia takiego wniosku. Formularz zgłaszającego ten projekt spełniał wszelkie wymagane regulaminem Budżetu Obywatelskiego 2016 roku, stanowiącego załącznik do zarządzenia nr 38/VII/2016 BMM z dnia 8 marca 2016 r. w sprawie: przyjęcia zasad przeprowadzenia Budżetu Obywatelskiego w Milanówku w 2016 r. wymogi formalne. Zespół ds. Budżetu Obywatelskiego, powołany i działający na podstawie regulaminu stanowiącego załącznik do zarządzenia nr 20/VII/2016 BMM z dnia 12 lutego 2016 r. w sprawie powołania składu oraz przyjęcia regulaminu pracy Zespołu ds. Budżetu Obywatelskiego w Milanówku w 2016 r., jednogłośnie zaakceptował wniosek formalnie i dopuścił go do kolejnego etapu weryfikacji.
Wszystkie niezbędne informację dotyczące procesu i zasad przeprowadzania Budżetu Obywatelskiego w Milanówku znajdzie Pan na oficjalnej stronie miasta www.milanowek.pl w zakładce Mieszkańcy  Budżet obywatelski 2016.
Z poważaniem
z up. Burmistrza Miasta Milanówka
Maciej Jastrzębski - Sekretarz Miasta Milanówka

do góry strony


Wersja do druku