Strona milanowek.pl wykorzystuje do działania pliki cookies. Pozostając na niej, wyrażasz zgodę na ich używanie. Dowiedz się więcej »

[X] Zamknij
Strona główna »  »  

Pytania do Burmistrza

Prosimy, aby zadawane przez Państwa pytania dotyczyły bieżących kwestii związanych z funkcjonowaniem miasta.

Zadawane w tym trybie pytania nie powinny:

  • dotyczyć kwestii, których wyjaśnienie jest możliwe w innym przewidzianym do tego celu trybie (m.in. w trybie dostępu do informacji publicznej, w trybie skargowym itp.),
  • zawierać treści uznawanych powszechnie za wulgarne lub obraźliwe,
  • zawierać treści reklamowych lub promocyjnych,
  • pełnić roli polemiki prowadzonej w odniesieniu do wcześniej zadawanych pytań.

Odpowiedzi na pytania udzielają z upoważnienia burmistrza kierownicy referatów Urzędu Miasta i jednostek organizacyjnych Gminy. W sprawach najistotniejszych odpowiedzi udziela bezpośrednio burmistrz. Dołożymy wszelkich starań, aby otrzymali Państwo odpowiedź w możliwie najkrótszym terminie, nie przekraczającym 14 dni.

Ze względu na brak możliwości edycji tekstu, prosimy o nieumieszczanie danych osobowych oraz teleadresowych w zadawanym pytaniu, jeśli nie wyrażają Państwo zgody na ich publikację.


« Wróć do listy kategorii

Pytanie 15-08-2008, Robert.W.
Szanowny Panie Burmistszu.Mam pytania 3.Pierwsze moje pytanie,czy morzna cos zrobić,na kącu ul.Krakowskiej,a poczatek ul Czubińskiej na rogu na zakrecie sa kszaki,czy można było by ie wyciac,bo jak sie jedzie z ul.Krakowsiej,i wiezdza sie na ul.Czubińska,to nic niewidzć,czy ktos jedzie z ul.Czubińskiej,na zakretu i wieżdza na ul Krakowska? 2 Pyt.Czy można chociaż zrobić chodnik od ul.Krakowskiej,do początku ul.Czubińskiej.Połączyć chociaż chodnik?3 Pyt.Czy można zrobić kosze na ul.Naddawki,bo kto pszechodzi,to żuca papierki,lub plastykowe butelki,Ogryzki i tym podobne,i sie robi smietnik i smrut,jak jest ciepło,od wyżuconych smieci,oraz zrobienie do kąca ul.Naddawek Ulice?Z GURY DZIEKUJE ZA ODPOEIEDZ,I żYCZE POWODZENIA W RALIZACIJ.
Odpowiedź 02-09-2008

Szanowny Panie,
W odpowiedzi na Pana maila uprzejmie informuję, że krzewy wyrastające na zakręcie ul. Krakowskiej i ul. Czubińskiej zostaną wycięte
w terminie do dnia 07.09.2008 r.
W odpowiedzi na pytanie drugie informuję, że sprawa połączenia chodnika zostanie rozważona przy konstruowaniu budżetu na 2009 r.
Możliwość ustawienia kosza ulicznego zostanie rozważona w przyszłym roku z uwagi na to, że kosze uliczne na terenie miasta Milanówka są ustawiane przy głównych ciągach pieszych.

Z poważaniem
z up. Burmistrza Miasta Milanówka
Zastępca Burmistrza
Bogdan Korycki

 

do góry strony
Pytanie 14-08-2008, Robert
Witam,Panie Burmistrzu, czy rozważają Państwo ewentualny zakup działki w centrum Milanówka, po stronie południowej miasta, obok wiaduktu. Wiem, że mają Państwo obecnie wiele wydatków, ale pojawia się okazja stworzenia w centrum miasta po tej stronie czegoś pięknego - np. skwerku/parku z fontanną. W Milanówku jest sporo artystów, którzy mogliby ją zaprojektować, a dla dzieci niezwykła frajda. Może byłaby to dodatkowa wizytówka miasta, a uchronilibyśmy ten skrawek zielni przed wybudowaniem kolejnego pawilonu usługowo-mieszkalnego. Drugie pytanie dotyczy przyszłości targowiska. Zakładam że jest to Państwa działka, ale może warto byłoby w obecnym miejsu pomyśleć o hali targowej (podziemne parkingi, lepsze warunki sanitarne), coś na wzór zabytkowych hali "Koszyki" w Warszwie, ale i w innych miastach są takie rozwiązania. W zasadzie to raczej pomysły do rozważenia.PozdrawiamRobert Sierociński
Odpowiedź 21-08-2008

Szanowny Panie,

Dziękuję za pomysły do rozważenia, dotyczące zagospodarowania naszego miasta. Wszelkie zaangażowanie mieszkańców jest zawsze cenne. Wizja skweru w centrum Milanówka jest niewątpliwie właściwa. Niestety, tak jak Pan zauważył, mamy obecnie wiele wydatków i zakup działki obok wiaduktu nie zmieści się w naszym budżecie.
Co do przyszłości targowiska,  to toczą się obecnie prace nad zmodernizowaniem tego miejsca w sposób zgodny z charakterem otoczenia oraz tradycją i kulturą mieszkańców.

Z poważaniem
Jerzy Wysocki
Burmistrz Miasta Milanówka

do góry strony
Pytanie 23-07-2008, adam matusiak
w związku z tym,ze jest już ekspertyza w sprawie "Walerii" jak widzi Pan (osobiście) przyszłość CKiP w tym budynku?adam matusiak
Odpowiedź 25-07-2008

Panie Adamie!
Uprzejmie informuję, że od dnia 20 czerwca 2008r p. Maria Wojtysiak jest merytorycznym konsultantem i koordynatorem  Urzędu Miejskiego zadań dotyczących min. organizacji Centrum Kultury w Wilii Waleria. W chwili obecnej w opracowaniu jest Gminny Program Ochrony Zabytków oraz koncepcja programowo- funkcjonalna przyszłego Centrum kultury. W związku z  tym  po uzyskaniu ww. opracowań będę mógł ( osobiście ) wypowiedzieć się na powyższy temat.

Z poważaniem
Jerzy Wysocki
Burmistrz Miasta Milanówka

 

do góry strony
Pytanie 22-07-2008, Monika
Szanowny Panie Burmistrzu, czy i kiedy będzie realzizowane inwestycja kanalizacji na ulicy Teligi w Milanówku?Serdecznie pozdrawiam, Monika
Odpowiedź 28-07-2008

Szanowna Pani,
Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicy Teligi nie jest ujęta w Wieloletnim Planie Inwestycyjnym na lata 2005 – 2013. Oznacza to, że w przypadku realizacji dochodów na zakładanym poziomie do roku 2013 kanalizacja w ulicy Teligi nie zostanie wybudowana. Ponieważ miasto stara się o dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej, w przypadku przyznania wsparcia, terminy budowy kanalizacji ulegną przyspieszeniu.

z up. Burmistrza Miasta Milanówka
Bogdan Korycki
Zastępca Burmistrza

do góry strony
Pytanie 22-07-2008, Irena
Panie Burmistrzu, czy sa konkretne plany przeprowadzenia kanalizacji w rejonie ul. Kosciuszki 70 i czy wyciecie drzew i krzewow na mojej hipotecznej parceli nr 163 bez mojej wiedzy mialo miejsce w zwiazku z ewentualnymi planami tych robot?
Odpowiedź 28-07-2008

Szanowna Pani,
Planowana jest budowa kanalizacji w ulicy Kościuszki na odcinku od ulicy Podleśnej do ulicy Podgórnej. Roboty powinny się rozpocząć jeszcze w tym miesiącu. Jednak przycięcie drzew i krzewów na działce 163 nie było wykonane na zlecenie Urzędu Miejskiego i nie miało nic wspólnego z planowanymi robotami budowlanymi.

z up. Burmistrza Miasta Milanówka
Bogdan Korycki
Zastępca Burmistrza

do góry strony
Pytanie 07-07-2008, Kamil
Witam. Czy Milanówek i Grodzisk może się porozumieć i postawić mostek na rzece na ulicy Dębowej i Jesionowej w Grodzisku. Ta inwestycja bardzo ułatfiła życie nam mieszkańcom w Milanówku i Grodzisku. Pozdrawiam cieplutko.
Odpowiedź 09-07-2008

Szanowny Panie,
W tym roku zmodernizowana zostanie ulica boczna od Dębowej w kierunku rzeki Rokitnicy, co umożliwi w przyszłości wybudowanie kładki dla pieszych przez rzekę.

Z poważaniem
Jerzy Wysocki
Burmistrz Miasta Milanówka

do góry strony
Pytanie 06-07-2008, iwona
Panie Burmistrzu, to nie pytanie, ale tropiąc dotacje znalazłam coś takiego i pomyślałam o willi Waleria (wklejam): Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego, jako instytucja pośrednicząca w Programie Operacyjnym "Infrastruktura i Środowisko", ogłasza nabór wniosków w trybie konkursowym o dofinansowanie projektów w ramach: XI Priorytetu "Kultura i dziedzictwo kulturowe" Programu Operacyjnego "Infrastruktura i Środowisko". Nabór projektów odbywa się od 17 lipca do 30 września 2008 r.Konkurs dotyczy działań:11.1: Ochrona i zachowanie dziedzictwa kulturowego o znaczeniu ponadregionalnym11.2: Rozwój oraz poprawa stanu infrastruktury kultury o znaczeniu ponadregionalnym11.3: Infrastruktura szkolnictwa artystycznegoTypy projektów przewidzianych do realizacji w ramach działania obejmują: * rewitalizację, rewaloryzację, konserwację, renowację, restaurację, zachowanie, a także adaptację na cele kulturalne obiektów wpisanych do rejestru zabytków i zespołów tych obiektów wraz z ich otoczeniem; * zakup i remont trwałego wyposażenia do prowadzenia działalności kulturalnej w obiektach będących celem projektu (wyłącznie jako jeden z elementów projektu); * konserwację zabytkowych muzealiów, starodruków, księgozbiorów, zasobów archiwalnych i zbiorów filmowych; * zabezpieczenie zabytków przed kradzieżą i zniszczeniem, * rozwój zasobów cyfrowych w dziedzinie kultury, w tym: digitalizację zabytkowych zasobów bibliotecznych, muzealnych, archiwalnych i filmowych; * tworzenie wirtualnych instytucji kultury (dot. wykorzystania w tym celu zbiorów zabytkowych);W ramach jednego złożonego projektu beneficjent może łączyć różne typy w/w działań.Pełna informacja: www.mkidn.gov.pl oraz www.kultura.gov.pl Może się Panu przyda ten namiar? Pozdrawiam, Iwona Dornarowicz
Odpowiedź 11-07-2008

Szanowna Pani,
W związku z przekazaną drogą elektroniczną przez Panią sugestią możliwości złożenia przez Gminę Milanówek wniosku 
o dofinansowanie z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej projektu adaptacji willi „Waleria” w Milanówku w kontekście ogłoszonego przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego konkursu w ramach Priorytetu XI Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013, informuję, że planowane przez Gminę Milanówek przedsięwzięcie inwestycyjne nie spełnia kryteriów wyboru projektów w ogłoszonym konkursie.
Wsparcie w zakresie ochrony i zachowania dziedzictwa kulturowego w ramach PO IiŚ dotyczy projektów inwestycyjnych o minimalnej wartości 20 mln PLN i o znaczeniu ponadregionalnym.
Powyższe oznacza, że w praktyce pomocą powinny zostać objęte przede wszystkim zabytki znajdujące się na Liście Światowego Dziedzictwa Kulturalnego i Narodowego UNESCO lub uznane przez Prezydenta RP za Pomniki Historii.
Ponadto, projekty rewaloryzacji zabytków i ich adaptacji na cele społeczne objęte wnioskiem muszą także posiadać znaczący ekonomiczny wpływ na rozwój regionalny, w tym szczególnie przyczyniać się do wzrostu dochodów jednostek JST i zwiększać ilość miejsc pracy.
Projekt adaptacji willi „Waleria” nie spełnia powyższych wymogów PO IiŚ.

Z poważaniem
Jerzy Wysocki
Burmistrz Miasta Milanówka

do góry strony
Pytanie 23-06-2008, adam matusiak
Dzień dobryCzy są już ekspertyzy w sprawie willi Waleria i renowacji gipsów ?Adam Matusiak
Odpowiedź 26-06-2008

Szanowny Panie!
Opracowania o które Pan pyta są w posiadaniu Urzędu Miejskiego.
Można się z nimi zapoznać w referatach Technicznej Obsługi Miasta i Geodezji i Gospodarki Przestrzennej.

Jerzy Wysocki
Burmistrz Miasta Milanówka

 

do góry strony
Pytanie 12-06-2008, Kamil
Witam . Czy istnieje możliwość do podłączenia posesji do kanalizacji sanitarnej w ulicy Dębowej od basenu w kierunku ulicy Jesionowej w Grodzisku oraz przejcie pod rzeką aby złapać dalsze posesje .I tak wszystko płynie do oczyszczali w grodzisku. Pozdrawiam.
Odpowiedź 20-06-2008

Szanowny Panie,
O możliwości podłączenia się do miejskiej sieci kanalizacyjnej czy też wodociągowej decydują warunki techniczne na danym obszarze, a te wydaje Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Grodzisku Mazowieckim z siedzibą przy ulicy Cegielnianej 4. Proponuję zwrócić się tam z odpowiednim wnioskiem. W przypadku istnienia możliwości przyłączenia, wyrazimy zgodę na budowę przyłączy.

Z poważaniem
Jerzy Wysocki
Burmistrz Miasta Milanówka

do góry strony
Pytanie 05-06-2008, Ola
Panie burmistrzu, czy planowana jest kanalizacja w ul. Dalekiej? Dotarła do mnie informacja, że skanalizowanie tej ulicy może być niemożliwe z uwagi na jej niewielką szerokość, która powoduje kolizję z siecią gazową. Czy to prawda?
Odpowiedź 13-06-2008

Szanowna Pani,
W najbliższym czasie nie przewidujemy rozbudowy sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy Dalekiej w Milanówku. W chwili obecnej w opracowywana jest dokumentacja projektowa zlewni ścieków z przepompownią przy ulicy Małej. Po jej uzyskaniu i realizacji inwestycji możliwe będzie zwiększenie zakresu rzeczowego rozbudowy kanalizacji w tym rejonie.

Z poważaniem
Jerzy Wysocki
Burmistrz Miasta Milanówka

 

do góry strony


Wersja do druku