Strona milanowek.pl wykorzystuje do działania pliki cookies. Pozostając na niej, wyrażasz zgodę na ich używanie. Dowiedz się więcej »

[X] Zamknij
Strona główna »  »  

Pytania do Burmistrza

Prosimy, aby zadawane przez Państwa pytania dotyczyły bieżących kwestii związanych z funkcjonowaniem miasta.

Zadawane w tym trybie pytania nie powinny:

  • dotyczyć kwestii, których wyjaśnienie jest możliwe w innym przewidzianym do tego celu trybie (m.in. w trybie dostępu do informacji publicznej, w trybie skargowym itp.),
  • zawierać treści uznawanych powszechnie za wulgarne lub obraźliwe,
  • zawierać treści reklamowych lub promocyjnych,
  • pełnić roli polemiki prowadzonej w odniesieniu do wcześniej zadawanych pytań.

Odpowiedzi na pytania udzielają z upoważnienia burmistrza kierownicy referatów Urzędu Miasta i jednostek organizacyjnych Gminy. W sprawach najistotniejszych odpowiedzi udziela bezpośrednio burmistrz. Dołożymy wszelkich starań, aby otrzymali Państwo odpowiedź w możliwie najkrótszym terminie, nie przekraczającym 14 dni.

Ze względu na brak możliwości edycji tekstu, prosimy o nieumieszczanie danych osobowych oraz teleadresowych w zadawanym pytaniu, jeśli nie wyrażają Państwo zgody na ich publikację.


« Wróć do listy kategorii

Pytanie 09-02-2008, robert
2007-01-29 napisałem:"Panie Burmistrzu czy i kiedy będzie położony kolektor ściekowy w ul. Piłsudskiego, pomiędzy ulicami Okólna i Dębowa?Z wyrazami szacunku..."2007-02-05 otrzymałem odpowiedź: "Szanowny Panie,Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicy Piłsudskiego na odcinku Dębowa – Okólna planowana jest na 2008 rok. W przypadku uzyskania większych wpływów niż zaplanowano do budżetu miasta, realizacja tej inwestycji może rozpocząć się jeszcze w tym roku"Nawiązując ponownie do pytania, czy posiada Pan jakieś aktualne informacje na ww temat.Serdecznie pozdrawiam...
Odpowiedź 14-02-2008

Szanowny Panie
Plany dotyczące rozbudowy sieci kanalizacji sanitarnej w Milanówku zostały zmienione: w celu przyspieszenia robót złożyliśmy wniosek o dofinansowanie z funduszy strukturalnych UE. Do końca 2012 roku powinniśmy zaspokoić ok. 90% potrzeb (w tym również ulica Piłsudskiego). W celu uzupełnienia wniosku, jak również do szybkiej realizacji robót, zwiększyliśmy nakłady na wykonanie dokumentacji projektowej (w tym roku przeznaczyliśmy na ten cel 1 mln. zł), dlatego też tegoroczne inwestycje ograniczone są do kontynuacji inwestycji rozpoczętych w 2007 roku i wcześniej.

Z poważaniem
Jerzy Wysocki
Burmistrz Miasta Milanówka

do góry strony
Pytanie 04-02-2008, Monika
Panie BurmistrzuKieruje swoje pytanie do Pana jako głównej jednostki zawiadującej Milanówkiem, mam nadzieje ze otrzymam oczekiwana odpowiedz.Mieszkam przy ulicy Wierzbowej w Milanówku, moje pytanie dotyczy kanalizacji. Słyszałam ze w tym roku ma sie rozpocząć inwestycja z tym związana. Prosze o potwierdzenie oraz określenie czy w zawiązku z położeniem rur kanalizacyjnych Wierzbowa będzie droga asfaltowa?Wydaje mi sie ze nie będzie przesada gdy napisze ze wszyscy mieszkańcy Wierzbowej określiliby sie pozytywnie na taka ewentualność. W lato jest mnóstwo kurzu a i droga ma dziury i jeździ jak i chodzi sie po niej bardzo niewygodnie.Prosze także o podanie orientacyjnej sumy jaka powinniśmy MY - mieszkańcy przewidzieć na ta inwestycje oraz w jakim kwartale ma sie ona rozpocząć oraz zakończyć.Z niecierpliwością czekam na odpowiedz
Odpowiedź 07-02-2008

Szanowna Pani,
Wykonano już projekt budowy kanalizacji sanitarnej w ul. Wierzbowej. Realizacja uzależniona jest od możliwości przeznaczenia na to zadanie ok. miliona złotych (kanalizację trzeba poprowadzić ulicami Wiatraczną, Cichą, Miłą do przepompowni ścieków w ul.Głowackiego w rejonie kościoła). Być może będzie to możliwe jeszcze w tym roku. Uzależnione jest to od wzrostu dochodów budżetu miasta ponad pierwotnie planowane.
Wybudowanie kanalizacji w ulicy stwarza warunki do budowy docelowej nawierzchni jezdni, ale tak jak w przypadku budowy kanalizacji, uzależnione jest to od posiadanych środków finansowych. W Wieloletnim Planie Inwestycyjnym na lata 2005 – 2013 budowa ulicy Wierzbowej przewidziana jest na rok 2013.

Z poważaniem
Jerzy Wysocki
Burmistrz Miasta Milanówka

do góry strony
Pytanie 03-02-2008, Robert.W.
Szanowny Panie Burmistszu.Mam 3 pytania.1.Cz w tym roku będzie dokączona ul;Naddawki do kąca.2.Czy będzie wyremontowana kładka z podjazdem na wózki od ul;Królewieckiej w tym roku,jak Pan obiecywał w Biuletynie pszed wyborami na Burmistsza.3.Czy będzie w Naszym mieście Restałracja MAGDONALD,KINO.Zgury pozdrawiam.Mieszkaniec MILANÓWKA.
Odpowiedź 07-02-2008

Szanowny Panie,
Ad 1. Przebudowa ulicy Naddawki znalazła się w rezerwowych zadaniach inwestycyjnych na br., tj. takich, których realizacja będzie możliwa w przypadku zwiększenia się wpływów do budżetu miasta ponad planowane. Dodatkowo, budowa ulicy uwarunkowana jest uzyskaniem prawa własności terenu, który obecnie ogranicza szerokość jezdni.
Ad 2. Kładka przy ul. Krakowskiej, w tym roku nie będzie remontowana. Przewidujemy umieszczenie tego zadania w planach na lata następne.
Ad 3. W Milanówku nie jest planowana budowa restauracji McDonald’s, jak również nie jest planowana budowa kina.

Z poważaniem
Jerzy Wysocki
Burmistrz Miasta Milanówka

do góry strony
Pytanie 31-01-2008, Agnieszka
Witam serdecznie,na wstepie pragnę podziękować za szybką reakcję na poprzedni e-mail dotyczący kałuży na Granicznej.Obiecał Pan wysypać tłuczniem odcinek od ulicy Warszawskiej do ulicy Przejazd jako tymczasowe rozwiązanie problemu do końca stycznia.Termin dotrzymany ,ale wysypano jedynie odcinek od ulicy Warszawskiej do połowy posesji nr3 a wiec połowę obiecanego.Cały czas mam nadzieję ,że dalsza część zostanie uzupełniona ,gdyż jak Pan pisze ,aż do założenia kanalizacji (pierwszy termin 2008 , obecny termin 2009) to jedyne na co możemy liczyć.Polecamy się pamięci - mieszkańcy ulicy Granicznej
Odpowiedź 15-02-2008

Szanowna Pani,

Zgodnie z odpowiedzią udzieloną na pytanie z dnia 22.01.2008r , ulica Graniczna na przedmiotowym odcinku została wysypana tłuczniem dorażnie w miejscu najniżej położonym. Teren będzie pod stałą obserwacją w celu ewentualnego uzupełnienia tłuczniem.

Z poważaniem
Jerzy Wysocki
Burmistrz Miasta Milanówka

do góry strony
Pytanie 31-01-2008, Anna
Panie Burmistrzu czy w roku 2008 będzie zakładane oswietlenie- latarnie na ul.Macierzanki
Odpowiedź 01-02-2008

Szanowna Pani,
W budżecie na rok 2008 przyjętym przez Radę Miasta, z powodu ograniczonych środków finansowych, nie znalazła się inwestycja budowy oświetlenia w ul. Macierzanki. Mam jednak nadzieję, że tak jak w latach ubiegłych, w trakcie roku pojawią się dodatkowe środki, które pozwolą na realizację zobowiązania.

Z poważaniem
Jerzy Wysocki
Burmistrz Miasta Milanówka

do góry strony
Pytanie 30-01-2008, Anna
Mam pytanie czy na rok 2008 jest planowane zrobienie oświetlania na ul.Macierzanki ? Bo o ile pamiętam takie były obietnice.
Odpowiedź 01-02-2008

Szanowna Pani,
W budżecie na rok 2008 przyjętym przez Radę Miasta, z powodu ograniczonych środków finansowych, nie znalazła się inwestycja budowy oświetlenia w ul. Macierzanki. Mam jednak nadzieję, że tak jak w latach ubiegłych, w trakcie roku pojawią się dodatkowe środki, które pozwolą na realizację zobowiązania.

Z poważaniem
Jerzy Wysocki
Burmistrz Miasta Milanówka

do góry strony
Pytanie 22-01-2008, Pawel
Witam pana burmistrza. Mam takie pytanie czy w Milanówku będzie kiedyś coś takiego jak kino "Orzeł" ? Można coś z tym pomyśleć jakiś projektor ludzi do pracy nie brakuje a napewno zyski by były z tego pozdrawiam.
Odpowiedź 29-01-2008

Szanowny Panie,
W chwili obecnej w budżecie miasta nie ma zabezpieczonych środków na budowę kina. Być może, przy konstruowaniu następnych planów budżetowych uda nam się znaleźć środki na realizację tego rodzaju
projektów.


Z poważaniem
Jerzy Wysocki
Burmistrz Miasta Milanówka

do góry strony
Pytanie 19-01-2008, Adam Matusiak
Rusza budowa supermarketu przy MIFAMIE, dlaczego Urząd Miasta wydając odpowiednie decyzje na ten temat nie informuje o tym społeczności milanowkiej a nawet radnych ?Adam Matusiak
Odpowiedź 24-01-2008

Szanowny Panie Adamie!
Dotychczas nie była stosowana praktyka publicznego informowania o podjętych decyzjach administracyjnych nie powodujących wydatków z budżetu miasta.
Mając jednak na uwadze szeroki oddźwięk jaki wywołała "Decyzja o warunkachzabudowy" dla "MIFAM" S.A. dotycząca budowy wielkopowierzchniowego obiektu handlowego, uznaję za konieczne informowanie na przyszłość o podobnych decyzjach Radnych w czasie sesji Rady Miasta i Mieszkańców w Biuletynie Miejskim. 

Z poważaniem
Jerzy Wysocki
Burmistrz Miasta Milanówka
24.01.2008 r.

do góry strony
Pytanie 08-01-2008, Robert
Szanowny panie Burmistrzu mam do panadwa małe pytania.1 jak często odczytuje pan poczte elektroniczną ?2 Co w roku 2008 będzie piprawione w stanie dróg : Lipowa,Sadowa,Sołecka,Ruczaj bardzo proszę o precyzyjną odpowiedż.
Odpowiedź 14-01-2008

Szanowny Panie,
Pocztę elektroniczną odczytuję co najmniej raz dziennie.
Wymienione przez Pana ulice nie będą w tym roku modernizowane. Ich stan będzie kontrolowany i w razie konieczności będą doraźnie naprawiane. Zgodnie z Wieloletnim Planem Inwestycyjnym na lata 2005 – 2013 modernizacja ulicy Lipowej przewidziana jest na rok 2013.

Z poważaniem
Jerzy Wysocki
Burmistrz Miasta Milanówka

do góry strony
Pytanie 02-01-2008, Robert
Czy jest w planach w niedługim czasie przedłużenie wodociągu w ul.Sołeckiej?Jeśli nie,to co mamy zrobić, żeby mieć wodęzdatną do picia .Nie jest to jednostkowy przypadek.
Odpowiedź 14-01-2008

Szanowny Panie,
Budowa wodociągu w ulicy Sołeckiej nie była brana pod uwagę przy konstruowaniu budżetu miasta na rok 2008. W tej sprawie należy złożyć pisemny wniosek w Urzędzie Miejskim w Milanówku, który zostanie rozpatrzony w ramach korekty budżetu na rok 2008 lub, w przypadku braku środków, zostanie wzięty pod uwagę przy sporządzaniu projektu budżetu na rok 2009.

Z poważaniem
Jerzy Wysocki
Burmistrz Miasta Milanówka

do góry strony


Wersja do druku