Strona milanowek.pl wykorzystuje do działania pliki cookies. Pozostając na niej, wyrażasz zgodę na ich używanie. Dowiedz się więcej »

[X] Zamknij
Strona główna »  »  

Pytania do Burmistrza

Prosimy, aby zadawane przez Państwa pytania dotyczyły bieżących kwestii związanych z funkcjonowaniem miasta.

Zadawane w tym trybie pytania nie powinny:

  • dotyczyć kwestii, których wyjaśnienie jest możliwe w innym przewidzianym do tego celu trybie (m.in. w trybie dostępu do informacji publicznej, w trybie skargowym itp.),
  • zawierać treści uznawanych powszechnie za wulgarne lub obraźliwe,
  • zawierać treści reklamowych lub promocyjnych,
  • pełnić roli polemiki prowadzonej w odniesieniu do wcześniej zadawanych pytań.

Odpowiedzi na pytania udzielają z upoważnienia burmistrza kierownicy referatów Urzędu Miasta i jednostek organizacyjnych Gminy. W sprawach najistotniejszych odpowiedzi udziela bezpośrednio burmistrz. Dołożymy wszelkich starań, aby otrzymali Państwo odpowiedź w możliwie najkrótszym terminie, nie przekraczającym 14 dni.

Ze względu na brak możliwości edycji tekstu, prosimy o nieumieszczanie danych osobowych oraz teleadresowych w zadawanym pytaniu, jeśli nie wyrażają Państwo zgody na ich publikację.


« Wróć do listy kategorii

Pytanie 17-02-2015, Piotr Iwoła
Witam
Proszę o odpowiedź czy planuje Pani modernizację targowiska miejskiego?
Jako pracownik Centrali ARiMR informuję, że w ramach PROW 2014-2020 będzie można poprzez działanie Podstawowe usługi... uzyskać dofinansowanie.
Cieszy mnie obecność Milanówka w LGD Zielone Sąsiedztwo, gdzie miasto do 20 tys. mieszkańców będzie mogło również aplikować.
Odpowiedź 03-03-2015

Szanowny Panie,
Gmina Milanówek w przypadku modernizacji targowiska miejskiego będzie brała pod uwagę możliwość aplikowania o środki w ramach PROW 2014-2020 Poddziałania: Inwestycje w tworzenie, ulepszanie lub rozwijanie podstawowych usług lokalnych dla ludności wiejskiej, w tym rekreacji i kultury oraz powiązanej infrastruktury, operacji - Inwestycje w targowiska lub obiekty budowlane przeznaczone na cele promocji lokalnych produktów.


Z poważaniem
z up. Burmistrza Miasta Milanówka
Łukasz Stepień - Zastępca Burmistrza Miasta

do góry strony
Pytanie 12-12-2014, PIOTR
Czy jest możliwe określenie terminu budowy kanalizacji na ul. Tuwima . Wiem, że to kwestia lat , mimo tego, że kanalizacja jest na ul. Wojska Polskiego ale interesuje mnie czy to jest lat 5,10 a może wiecej ?
Odpowiedź 19-12-2014

Szanowny Panie,


Planowanie i realizacja nowych inwestycji kanalizacyjnych będzie możliwa po zakończeniu rozliczenia i  uzyskania tzw „efektu ekologicznego” projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, czyli w roku 2016. Przy planowaniu nowych inwestycji kanalizacyjnych będzie brany pod uwagę czynnik opłacalności danej inwestycji i będzie on decydował o kolejności wykonywania kanałów w poszczególnych ulicach. W chwili obecnej trudno zatem oszacować dokładny czas wykonania inwestycji w ulicy Tuwima, można jedynie założyć, że ten okres powinien zawrzeć się pomiędzy 5 a 10 lat.


Z poważaniem
z up. Burmistrza Miasta Milanówka
Andrzej Kaleta
Kierownik Referatu TOM

do góry strony
Pytanie 14-11-2014, Krzysztof Jankowski
Ogłaszacie wszędzie ,że budowa kanalizacji w Milanówku została zakończona. A gdzie kanalizacja między innymi w ulicy Marzanny ?
Odpowiedź 18-11-2014

Szanowny Panie,
Zakończona została budowa kanalizacji z funduszu spójności w wyznaczonych zgodnie z projektem ulicach. Po zakończeniu rozliczenia tego projektu zamierzamy przystąpić do projektowania następnych odcinków kanalizacji, tak aby objąć systemem kanalizacyjnym obszar całego miasta. Planujemy rozbudowę pozostałej sieci kanalizacyjnej na lata 2016 – 2022.


Z poważaniem
z up. Burmistrza Miasta Milanówka
Andrzej Kaleta - Kierownik Referatu TOM

do góry strony
Pytanie 30-10-2014, Robert M.
Witam mam do pana tylko jedno małe pytanie. Jaka jest szansa na zamontowanie jednej latarni przy ulicy Sołeckiej?
Odpowiedź 13-11-2014

Szanowny Panie,
Zaplanowaliśmy do końca 2014 roku uzbrojenie ulic w lampy oświetleniowe, uwzględniliśmy również ulicę Sołecką.


Z poważaniem
z up. Burmistrza Miasta Milanówka
Andrzej Kaleta - Kierownik Referatu TOM

do góry strony
Pytanie 24-10-2014, Robert
Szanowany Panie Burmistrza.Październik mia i nic się nie dzieje na ul. Naddawki, Wylot.Mamy nadzieje,że będzie wkącu KOSTKA na ULICY NADDAWKI.Mam prośbę,czy można zrobić jeszcze PASY ,z pszejścia z Ul.Naddawki z chodnika na drugą stronę przez ulice na chodnik ul Czubińskiej,oraz znaki że jest pszejście.Dziękuje
Odpowiedź 31-10-2014

Szanowny Panie,
Planowane rozpoczęcie prac na ulicy Naddawki to początek miesiąca listopada. W bieżącym roku zostanie wykonane przygotowane podłoże do ułożenia w roku 2015 docelowej nawierzchni jedni.


Z poważaniem
z up. Burmistrza Miasta Milanówka
Andrzej Kaleta - Kierownik Referatu TOM

do góry strony
Pytanie 20-09-2014, Robert Wrzesiński
Szanowany Panie Burmistrza.Mam 3 pytania.Płyt.1.Kiedy w kącu będzie zrobiona do końca ulica Naddawki,piniążki wzięte a ulicy do końca NIEMA ZROBINEJ.Gdzie indziej się robi,a u NAS CISZA,a już mija 7 LAT.W końcu KIEDY BEDZIE ROBIONA???.A były już OBIETNICE!!!.Pyt 2.Kiedy będą ZNAKI PRĘDKOŚCI,PROGI,ZNAK ŻE SĄ DZIEC na Ull.NADDAWKI,oraz OBIECANE KOSZE NA ŚMIECIKIEDY???Pyt3.Czy można,żeby POWRUCIŁ AŁTOBUS MILANOWSKI na ULFALĘCKĄ!!!!!.

Odpowiedź 30-09-2014

Szanowny Panie,
Modernizacja utwardzenia ulicy Naddawki planowana jest na miesiąc październik, podczas prac zostanie również ustawione stosowne oznakowanie. Lokalizacja przystanku została przesunięta z ulicy Falęckiej na ulicę Wspólną w związku z małym zainteresowaniem podróżnych korzystających z przystanku Falęcka. Nie jest planowane w najbliższym czasie przywrócenie tej lokalizacji. Odnośnie koszy na odpady zostaną ustawione po zakończeniu modernizacji ulicy.


Z poważaniem
z up. Burmistrza Miasta Milanówka
Andrzej Kaleta - Kierownik Referatu TOM

do góry strony
Pytanie 30-07-2014, Robert Karczewski
Dotyczy Państwa odpowiedzi:

"Inwestycje kanalizacyjne w pozostałej części miasta są uzależnione od zakończenia realizacji budowy kanalizacji ze środków Funduszu Spójności. W chwili obecnej trudno odpowiedzieć, w którym konkretnie roku Gmina zgromadzi odpowiednie środki na wykonanie kanalizacji w poszczególnych ulicach. Opracowywane są koncepcje budowy kanalizacji we wszystkich ulicach bocznych od Wojska Polskiego, ich realizacja uzależniona będzie od środków, gęstości zaludnienia oraz zainteresowania podłączeniem.
W chwili obecnej rozpoczęto prace odtworzeniowe na ulicach Podgórna i Wojska Polskiego, natomiast w miesiącach wrzesień-październik będą poprawiane wszystkie ulice w mieście. W kwestii przebudowy i udrożnienia rowu usytuowanego wzdłuż ulicy Teligi, informuję, że zostały podjęte kroki rozpoznawcze i jeśli uda się zabezpieczyć odpowiednie środki, to jego stan zostanie poprawiony."

Jako płatnik podatku dochodowego i podatku od nieruchomości nie przyjmuję do wiadomości lakonicznych informacji typu: nie wiem, nie jest to ode mie zależne. Proszę Państwa, czy Państwa interesuje skąd biorę pieniądze na podatki? Nie. Więc mnie nie interesuje skąd Państwo weźmiecie te informacje. Przecież poza odpowiadaniem na tak głupie pytania jak moje coś tam robicie, prawda? Płacę tego na tyle dużo, że dalsze takie stawianie sprawy spowoduje tylko tyle, że jednym dokumentem o nazwie NIP-3 zmienię lokalizację wpływu moich podatków dochodowych. Nie powinienem mieć oczekiwań, ok. Przekażę te pieniądze tam, gdzie ktoś je wydaje z głową i przede wszystkim dla społeczności lokalnej.
Ostatnio sporo jeżdzę rowerem po części północno - wschodniej. Proszę mi wyjaśnić dlaczego moją ulicą chodzę w błocie, a na kilku ulicach wspomnianej części miasta wymieniacie chodnik z płyt na kostkę? Tego nie pojmuję. Dlaczego jedni mają wszystko, a innych traktujecie jak bydło, plebs - proszę sobie wybrać właściwe. I co zostaje zrobione z tymi płytami? Zapraszam z tym towarem i brukarzami na Teligi. 2-3 dni i sprawicie sens płacenia tu podatków. Bo póki co ja takowego nie widzę.
Odpowiedź 22-08-2014

Szanowny Panie,
w odpowiedzi na Pana w formie elektronicznej uprzejmie informuję, że działka nr ew. 93 stanowi pas gruntu zarezerwowany pod drogę i obecnie nie jest drogą zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy o drogach publicznych. Na potrzebę rozpatrywania Pana wniosku dokonano wizji lokalnej, podczas której ustalono, że na dzień dzisiejszy droga jest przejezdna. Gmina Milanówek sukcesywnie dba o poprawę stanu technicznego nawierzchni dróg - ciągi komunikacyjne są remontowane, nawierzchnie utwardzane. Jednak sieć dróg gminnych to jeszcze w dużym stopniu drogi gruntowe i w ciągu krótkiego czasu i przy ograniczonych możliwościach budżetowych nie jesteśmy w stanie wyremontować i przebudować wszystkich dróg. W maju bieżącego roku na Państwa ulicy  przeprowadziliśmy prace naprawcze zapewniające przejezdność. Do czasu przebudowy ulica Teligi jest objęta bieżącym utrzymaniem dróg o nawierzchni gruntowej, dlatego też wykonywane na niej prace spełniają funkcję interwencyjną zapewniającą przejezdność.
Wobec powyższego informuję, że po zgromadzeniu kolejnych oszczędności prace związane z utrzymaniem ulicy zostaną przeprowadzone  jeszcze w bieżącym roku.
 


 


                                                                                                                     
Z poważaniem
z up. Burmistrza Miasta Milanówka
Michał Stępień - Zastępca Burmistrza Miasta Milanówka


 


 


  

do góry strony
Pytanie 16-07-2014, Ela
Niestety ale jak zwykle to w Milanówku, brak oznakowania zmiany organizacji ruchu dla zamkniętego wiaduktu i prowadzonych robót. Jadąc od strony Grodziska kierowca dowiaduje się przy skrecie na wiadukt, od pełniącego służbę strażnika miejskiego, że może jechać tylko prosto a na drugą stronę miasta może dojechac przez Brwinów lub wrócić się do Grodziska. Super organizacja, gratuluję pomysłu, godny naśladowania.
Odpowiedź 18-07-2014

Szanowna Pani,
Oznakowanie o zamknięciu wiaduktu przez okres dwóch dni było rozmieszczone zgodnie z obowiązującym projektem i było rozmieszczone na wszystkich drogach dojazdowych do wiaduktu.


Z poważaniem
z up. Burmistrza Miasta Milanówka
Andrzej Kaleta - Kierownik Referatu TOM

do góry strony
Pytanie 14-07-2014, Robert Karczewski
Jako mieszkaniec ulicy Teligi mam kilka pytań odnośnie inwestycji w mojej okolicy:
1. Na kiedy UM ma w planach kanalizację na naszej ulicy? Proszę o nieodpowiadanie w stylu, brakuje pieniędzy itp. Proszę podać konkretny rok.
2. Ulica Podgórna. Kanalizacja wykonana, a syf pozostał. Kiedy UM ma w planach naprawę ulicy Podgórnej. Obecnie nie ma jak wyjechać z mojej okolicy żeby nie uwalić samochodu. Jest to niemożliwe. Nie mam żadnych dopłat z UM do mycia pojazdu. A przyznam, że gdzie nie pojadę mam pytania: chłopie, gdzie ty mieszkasz? Odpowiadam na wsi. Tylko, że tereny wiejskie dostałyby jakieś fundusze na wyrównanie różnic, a my mieszkamy w "brudnym" mieście, więc nie mamy nic..
3. Ulica Północna - jakie UM ma plany drogowe? Wysypano tłuczeń. Czy istnieje szansa na połączenie mojej okolicy z cywilizacją czymś innym niż szuter i gruz - Wojska Polskiego, Wąska, Kraszewskiego, Północna, Podgórna? Wymieniać dalej rozkopane i dziurawe ulice?
4. Ulica Teligi. Rów wdłóż drogi. Po 3 latach prawie zrównał się z drogą, inna kwestia to wykonanie go poza aktualną zabudowę, obecnie kończy się na mojej posesji i woda stoi jak zaczarowana. Inna kwestia to poziom wiedzy technicznej równających drogi. Rów służy do odwadniania ulicy, a Panowie namiętnie za każdym razem usypują wdłóż rowu kopiec.. Obecnie naprzeciwko mojej bramy mam najniższy punkt ulicy - no i bajoro po każdym deszczu.
Odpowiedź 23-07-2014

Szanowny Panie,
Inwestycje kanalizacyjne w pozostałej części miasta są uzależnione od zakończenia realizacji budowy kanalizacji ze środków Funduszu Spójności. W chwili obecnej trudno odpowiedzieć, w którym konkretnie roku Gmina zgromadzi odpowiednie środki na wykonanie kanalizacji w poszczególnych ulicach. Opracowywane są koncepcje budowy kanalizacji we wszystkich ulicach bocznych od Wojska Polskiego, ich realizacja uzależniona będzie od środków, gęstości zaludnienia oraz zainteresowania podłączeniem.
W chwili obecnej rozpoczęto prace odtworzeniowe na ulicach Podgórna i Wojska Polskiego, natomiast w miesiącach wrzesień-październik będą poprawiane wszystkie ulice w mieście. W kwestii przebudowy i udrożnienia rowu usytuowanego wzdłuż ulicy Teligi, informuję, że zostały podjęte kroki rozpoznawcze i jeśli uda się zabezpieczyć odpowiednie środki, to jego stan zostanie poprawiony.


 


Z poważaniem
z up. Burmistrza Miasta Milanówka
Andrzej Kaleta - Kierownik Referatu TOM

do góry strony
Pytanie 01-07-2014, Michał Kwiatkowski
Szanowny Panie Burmistrzu,

Uprzejmie proszę o informację kiedy wykonane zostaną prace związane z odwodnieniem ulicy Jana Szczepkowskiego w Milanówku. Proszę o podanie konkretnej daty. Z publikacji wiem, że zostały one rozpoczęte (rów przy ulicy Chrzanowskiej), jednak nie są kontynuowane.

Uprzejmie dziękuję i pozdrawiam,
Michał
Odpowiedź 11-07-2014

Szanowny Panie,


 


 


 


Kontynuacja prac odwodnieniowych w ulicy Szczepkowskiego jest przewidziana na drugą połowę sierpnia, przesunięcie w czasie spowodowane jest próbą wykupu niezbędnego do przeprowadzenia inwestycji gruntu.


 


 


 


Z poważaniem
z up. Burmistrza Miasta Milanówka
Andrzej Kaleta
Kierownik Referatu TOM

do góry strony


Wersja do druku