Strona milanowek.pl wykorzystuje do działania pliki cookies. Pozostając na niej, wyrażasz zgodę na ich używanie. Dowiedz się więcej »

[X] Zamknij
Strona główna »  »  

Pytania do Burmistrza

Prosimy, aby zadawane przez Państwa pytania dotyczyły bieżących kwestii związanych z funkcjonowaniem miasta.

Zadawane w tym trybie pytania nie powinny:

  • dotyczyć kwestii, których wyjaśnienie jest możliwe w innym przewidzianym do tego celu trybie (m.in. w trybie dostępu do informacji publicznej, w trybie skargowym itp.),
  • zawierać treści uznawanych powszechnie za wulgarne lub obraźliwe,
  • zawierać treści reklamowych lub promocyjnych,
  • pełnić roli polemiki prowadzonej w odniesieniu do wcześniej zadawanych pytań.

Odpowiedzi na pytania udzielają z upoważnienia burmistrza kierownicy referatów Urzędu Miasta i jednostek organizacyjnych Gminy. W sprawach najistotniejszych odpowiedzi udziela bezpośrednio burmistrz. Dołożymy wszelkich starań, aby otrzymali Państwo odpowiedź w możliwie najkrótszym terminie, nie przekraczającym 14 dni.

Ze względu na brak możliwości edycji tekstu, prosimy o nieumieszczanie danych osobowych oraz teleadresowych w zadawanym pytaniu, jeśli nie wyrażają Państwo zgody na ich publikację.


« Wróć do listy kategorii

Pytanie 21-05-2014, Jacek Szeliga
Kiedy skończy się horror mieszkańców ulic Wojska Polskiego, Podgórnej? Czy są plany odbudowy zniszczonych nawierzchni ulic i chodników? Kto nadzoruje z ramienia urzędu tą fatalnie realizowaną i nadzorowaną inwestycję (kanalizację)?
Proponuję by codziennie Burmistrz jadąc do i z urzędu przejeżdżał ulicami Wojska Polskiego i Podgórnej. Ile razy i w jakim okresie Burmistrz kontrolował osobiście stan realizacji budowy kanalizacji w tym rejonie?
Odpowiedź 22-05-2014

Szanowny Panie,
Zgodnie z przyjętym harmonogramem robót. Wykonawca pod koniec czerwca bieżącego roku powinien przystąpić do odtwarzania nawierzchni jezdni po robotach budowlanych budowy kanalizacji sanitarnej w ulicy Wojska Polskiego.


Z poważaniem
z up. Burmistrza Miasta Milanówka
Zbigniew Skłodowski - Jednostka Realizacji Projektu

do góry strony
Pytanie 27-03-2014, Jaroslaw Jankowski
pytanie dot. równania drogi gruntowej na ul. Grodeckiego
1. dlaczego zastosowano różne rozwiązania w różnych fragmentach, są odcinki z tłucznia i odcinki z ziemi pomielonej z kamieniami
2. dlaczego juz po pierwszej burzy dziury i wądoły przy skrzyżowaniu Grodeckiego z Chrzanowską odzyskały "dawny blask" i jest jak było?

pozdrawiam
Odpowiedź 01-04-2014

Szanowny Panie,
Materiał który został wysypany pochodzi z rozbiórki innej ulicy w Milanówku i ma posłużyć jako podniesienie korony ulicy Grodeckiego, na tak przygotowaną ulicę w ramach prac przy bieżącym utrzymaniu ulic zostanie dosypany tłuczeń. Prace będą kontynuowane w 2 tygodniu kwietnia.


Z poważaniem
z up. Burmistrza Miasta Milanówka
Andrzej Kaleta - Kierownik Referatu TOM 

do góry strony
Pytanie 13-02-2014, Andrzej Karolak
Witam.
Szanowny Panie Burmistrzu, jestem mieszkańcem ul. Wojska Polskiego i z przerażeniem codziennie oglądam trwające prace przy budowie kanalizacji na odcinku Podgórna - Krasińskiego. koszmar mieszkańców trwa już ponad rok, bo od grudnia 2012r. Jedna firma kopała, grzebała aż "się zagrzebała", przyszła druga (już od grudnia) i dalej trwa festiwal utrudniania życia mieszkańcom: ciągłe awarie sieci wodociągowej i gazowej, drgania i wibracje przenoszące się na konstrukcje budynków, wychlapane błotem bramy i ogrodzenia posesji, wykopki co 50m (nieoznakowane lub oznakowane niewłaściwie, źle wytyczone objazdy - strach wyjść furtką z posesji bo samochód może przejechać po paznokciach). Wyznaczony objazd ul. Żwirki i Grodeckiego nie nadaje się do przejechania (nie mówię o przejściu) - totalne bajoro ( zapraszam Pana Burmistrza na spacer lub przejażdżkę) po pracach kanalizacyjnych, a wystarczyło by ul. Żwirki od Wojska Polskiego do Grodeckiego i dalej do ul. Chrzanowskiej usypać tłuczniem. Wszyscy mieszkańcy rozumieją potrzebę realizacji inwestycji ale szkoda że Urząd Miasta nie przykłada starań aby inwestycja była jak najmniej uciążliwa dla mieszkańców. Wiem że to firma realizująca zadanie jest odpowiedzialna za należyte przygotowanie i uprzątnięcie terenu prac ale to Urząd jest organem nadzorującym prawidłowość działań w tym zakresie.
Pozdrawiam
Odpowiedź 14-02-2014


Szanowny Panie


Kanał sanitarny w ulicy Wojska Polskiego budowany jest w technologii bezwykopowej metodą przewiertu sterowanego. Z uwagi na bardzo wysoki poziom wód gruntowych niezbędne jest umocnienie komór przewiertowych ściankami szczelnymi wykonywanymi z grodzic stalowych wbijanych poziomo, co ma umożliwić odprowadzenie wód gruntowych bez negatywnego oddziaływania na sąsiadujące z placem budowy budynki.
Roboty prowadzone są zgodnie z przyjętym harmonogramem oraz zatwierdzonym projektem organizacji ruchu drogowego. Ulica Wojska Polskiego jest zamykana okresowo, a wyznaczone objazdy mają charakter przejściowy na czas wykonywania ścianek szczelnych. Zakończenie robót budowlanych planowane jest na koniec kwietnia bieżącego roku.Z poważaniem
z up. Burmistrza Miasta Milanówka


Zbigniew Skłodowski
Jednostka Realizacji Projektu

do góry strony
Pytanie 23-01-2014, Dariusz Kozak
Panie Burmistrzu mam pytanie dotyczące wykonanej kanalizacji w ulicy Grodeckiego.
W styczniu 2014 r. pojawiła się kolejna firma, która wykonywała nową instalację kanalizacyjną ciśnieniową. Pracownicy tej firmy poinformowali, że wykonana w 2012 roku kanalizacja grawitacyjna nadaje się do usunięcia gdyż nie ma odpowiednich spadków pomiędzy studzienkami. Czy ta informacja jest prawdziwa? Jeżeli tak to kto zapłaci za poprawioną kanalizację, czy poprzedni wykonawca poniósł jakieś kary? Ile będzie kosztowała nas dodatkowo obsługa kanalizacji ciśnieniowej? Czy spraw dotyczy tylko ulicy Grodeckiego czy również innych ulic w Milanówku?
Odpowiedź 24-01-2014

Szanowny Panie,
Uprzejmie informuję, że przedstawiciel wykonawcy odpowiedzialny za przebieg realizacji budowy kanalizacji sanitarnej na terenie Milanówka nie potwierdził wystąpienia wad technicznych kolektora grawitacyjnego wybudowanego w ulicy Grodeckiego. Takich uwag nie zgłaszał inwestorowi także inspektor nadzoru inwestorskiego.
Jednocześnie na prośbę Wykonawcy przekazuję informację, że pracownicy zatrudnieni przy budowie kanalizacji sanitarnej w Milanówku nie są upoważnieni do udzielania jakichkolwiek informacji w sprawach prowadzonych robót budowlanych.
W przypadku pytań i uwag związanych z budową kanalizacji proszę kontaktować się bezpośrednio z pracownikami Urzędu Miasta Milanówka odpowiedzialnymi za realizację inwestycji, tel. (22) 750-30-61 w. 245, e-mail: jrp@poismilanowek.eu.
Pytania i uwagi można przesyłać także za pomocą formularza elektronicznego zamieszczonego na stronie internetowej http://www.poismilanowek.eu w zakładce „Kontakt”.


Z poważaniem
z up. Burmistrza Miasta Milanówka
Zbigniew Skłodowski - Jednostka Realizacji Projektu

do góry strony
Pytanie 07-01-2014, Mieszkaniec
Witam, dowiedziałem się że podobno w tym roku ma zostać przebudowana ulica Głowackiego od Skośnej do Marszałkowskiej poprzez jej utwardzenie. Nie wiem na ile jest to prawdą ale jeżeli tak ma być to chciałbym się dowiedzieć czy istnieje możliwość uwzględnienia budowy progów zwalniających tak aby samochody nie powodowały zagrożenia dla dzieci które uczęszczają tą drogą do szkoły .
Odpowiedź 14-01-2014

Szanowny Panie
Zgodnie z uchwalonym przez Radę Miasta Budżetem na 2014 rok będzie wykonywana przebudowa ulicy Głowackiego. Przygotowany projekt nie zakłada budowy progów spowalniających na tym odcinku ulicy. Wprowadzenie takiej zmiany wiąże się z zmianą zatwierdzonego projektu i dodatkowymi kosztami. Jeśli w ramach prowadzonych robót uda nam się pozyskać oszczędności, to rozważymy taką ewentualności.


 


Z poważaniem
z up. Burmistrza Miasta Milanówka
Andrzej Kaleta - Kierownik Referatu TOM


 


 

do góry strony
Pytanie 03-01-2014, Jaroslaw Jankowski
W odpowiedzi na moje pytanie napisaliście panstwo Inwestycje planowane przez Gminę Milanówek obejmują wyłącznie przebudowę budynku dworca zlokalizowanego od strony ulicy Warszawskiej. Obecnie jesteśmy na etapie uzyskiwania uzgodnień z Konserwatorem Zabytków, który opiniuje wszystkie działania w strefie objętej nadzorem w Milanówku. Przebudowa peronów leży w gestii PKP. W ramach posiadanych środków nie planujemy przebudowywać terenów przyległych do linii kolejowej. Po uzyskaniu opinii Konserwatora Zabytków projekt rozbudowy dworca zostanie udostępniony na stronach Gminy Milanówek.stąd moje kolejne pytanie:

1. Dlaczego mieszkańcy nie moga zobaczyć projektu na stronie www. przed przekazaniem do opinii konserwatora zabytkow lub w trakcie oczekiwania na jego opinię?

2. czy zamierzacie panstwo konsultowac z mieszkańcami projekt po uzgodnieniu z konserwatorem?

3. Czy też powiecie panstwo po prostu "projekt zostal uzgodniony z koserwatorem, wiec nie powinien budzic niczyich waptpliwości?


4. w trybie dostępu do informacji publicznej prosze o przeslanie mi na maila elektronicznej wersji wizualizcji planowanej inwestycji. Prosze pamietac o obowiazkacch jakie nakłada na poaństwa ustawa o dostępie do informacji publicznej.

pozdrawiam
Odpowiedź 14-01-2014

Szanowny Panie,
Ad.1 Bo planujemy umieścić projekt na stronie po uzyskaniu wszystkich uzgodnień.
Ad.2 Nie (nie ma obowiązku konsultowania projektu z mieszkańcami).
Ad.3 Tak.
Ad.4 cyt.,, w trybie dostępu do informacji publicznej prosze o przeslanie mi na maila elektronicznej wersji wizualizcji planowanej inwestycji. Prosze pamietac o obowiazkacch jakie nakłada na poaństwa ustawa o dostępie do informacji publicznej.’’ (zachowano pisownię oryginalną).
W odpowiedzi na w/w wniosek w formie elektronicznej uprzejmie informuję, nie dotyczy on informacji publicznej w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. 2001 Nr 112, poz. 1198). Zadane przez Pana pytania traktują o zdarzeniach będących w fazie koncepcji ulegającej ciągłym transformacjom i uzgodnieniom. Zadanie to  zostało ujęte w planach inwestycyjnych i obecnie znajduje się  na wczesnym etapie uzgodnień. Mając na uwadze powyższe wyjaśniam, że  informacje o które Pan wnioskuje, analogicznie jak w wyroku NSA z dnia 14 września 2012 r. sygn. akt I OSK 1177/12, nie zostały utrwalone w jakiejkolwiek trwałej formie obowiązującej wizualizacji tym bardziej elektronicznej, tak aby można było w sposób nie budzący wątpliwości odczytać ich treść. Wnioskując - informacje te nie mają waloru informacji publicznej i nie mogą być udzielone w trybie przewidzianym w w/w ustawie, ani też w sposób wnioskowany przez wnioskodawcę.


 Z poważaniem
z up. Burmistrza Miasta Milanówka
Andrzej Kaleta - Kierownik Referatu TOM


 

do góry strony
Pytanie 30-12-2013, Jarosław Jankowski
Pytania dotyczą planowanej przebudowy dworca - 1. Czy możecie udostępnić na stronie internetowej urzędu wizualizację planowanej przebudowy dwarca, peronów/przyległości dworcowych?
2. Biorąc pod uwagę kwoty jakie urząd planuje zarabiać na czynszach: 200 tys rocznie- obawiam się dewastacji obecnej dobrej-minimalistycznej, historycznej architektury i zamianę jej w eklektyczny duży pasztet, który będzie pomnikiem czyjegoś ego. Pamiętajmy o kosztach społecznych bezpowrotnego zepsucia kluczowego fragmentu miasta.
To prawda że ściany są brudne, ale czy ubrudzenie ścian w domu oznacza, że trzeba go przebudować? W mojej ocenie trzeba na nowo pomalować - odświeżyć, być może w kilku miejscach naprawić (znakomity efekt w skali mikro takich zabiegó pokazuje fragment zaadaptowany na potrzeby kawiarni).
Czy mieszkańcy mieli okazję zająć stanowisko w tej sprawie?
3. czy były w tej sprawie konultacje społeczne? Jeżeli tak to w jakiej formie i kiedy i jakie opinie były prezentowane?


Może jednak mylę się i państwa plany się obronią - by to jendak ocenić trzeba je zobaczyć! Stąd moje główne pytanie o udostępnienie projektów mieszkańcom - na stronie www.
Odpowiedź 03-01-2014

Szanowny Panie,


Inwestycje planowane przez Gminę Milanówek obejmują wyłącznie przebudowę budynku dworca zlokalizowanego od strony ulicy Warszawskiej. Obecnie jesteśmy na etapie uzyskiwania uzgodnień z Konserwatorem Zabytków, który opiniuje wszystkie działania w strefie objętej nadzorem w Milanówku. Przebudowa peronów  leży w gestii PKP. W ramach posiadanych środków nie planujemy przebudowywać terenów przyległych do linii kolejowej. Po uzyskaniu opinii Konserwatora Zabytków projekt rozbudowy dworca zostanie udostępniony na stronach Gminy Milanówek.


Z poważaniem
z up. Burmistrza Miasta Milanówka
Andrzej Kaleta
Kierownik Referatu TOM

do góry strony
Pytanie 18-12-2013, BEA
Panie Burmistrzu, na ile jeszcze "blaszaków" typu Tesco i tego sąsiedniego w budowie się jeszcze zgodzimy?
Przecież to niegodne, aby miasto z takimi tradycjami w architekturze jak Milanówek godziło się na takie szkarady. Jesteśmy wrażliwi na piękno, dlatego tu mieszkamy, a Pan psuje nam takimi budowami piękne widoki. Proszę wyżej postawić poprzeczkę tym Inwestorom.
Odpowiedź 24-12-2013

Szanowni Państwo,
W odpowiedzi na Państwa pytanie „… na ile \”blaszaków\” typu Tesco i tego sąsiedniego w budowie  się jeszcze zgodzimy?...”informuję, iż zabudowa terenów, w świetle obowiązujących w tym zakresie przepisów, powstaje w oparciu o wypisy z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (dot. terenów objętych miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego) bądź w oparciu o decyzje  o warunkach zabudowy lub decyzje o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego (w przypadku terenów nie objętych miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego). Przepis art. 61 ust. 1 pkt 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003r. (Dz. U. z 2012r., poz. 647 z późn.zm.) uzależnia zmiany zagospodarowania terenu od dostosowania się do określonych cech zagospodarowania terenu sąsiedniego (tzw. zasada dobrego sąsiedztwa). Zasada dobrego sąsiedztwa określa konieczność dostosowania nowej zabudowy do wyznaczonych przez zastany w danym miejscu stan dotychczasowej zabudowy, cech i parametrów o charakterze urbanistycznym (zagospodarowanie terenu) i architektonicznym (ukształtowanie wzniesionych obiektów). Do wniosku o wydanie decyzji, inwestor nie przedstawia koncepcji zagospodarowania terenu a jedynie ogólne  wskaźniki i gabaryty zabudowy. Przedmiotowe decyzje wydawane są po uprzednim przeprowadzeniu analizy warunków i zasad zagospodarowania terenu oraz po analizie stanu faktycznego, a także po uzgodnieniu decyzji z właściwymi organami zgodnie z art. 53 ust. 4 ww. ustawy.  Jeżeli sporządzona na potrzeby prowadzonego postępowania analiza, o której mowa powyżej, dopuszcza możliwość zrealizowania planowanej inwestycji a dodatkowo spełnione są wszystkie inne wymagania określone w art. 61 ust. 1 u.p.z.p., właściwy organ zobowiązany jest do wydania decyzji o warunkach zabudowy. Dalsze postępowanie tj. pozwolenie na budowę, które wydawane jest na podstawie przedłożonego projektu, leży już w gestii starostwa grodziskiego. Jak wynika z powyższego, wpływ lokalnej władzy na proces inwestycyjny jest ściśle ograniczony przepisami. 
  


 


      
Z poważaniem
z up. Burmistrza Miasta Milanówka
Teresa Matuszewska-Gajewska - p.o. Kierownika Referatu Geodezji i Gospodarki Przestrzennej


 


 

do góry strony
Pytanie 12-12-2013, Paweł
Dzień Dobry
Inwestycja kanalizacyjna została juz dawno zakończona na ulicy Brzozowej i Piotra Skargi.
Asfalt został ułożony fatalnie , pogoroszyły się warunki jezdne - przed inwestycją asfalt w tych miejscach był wręcz idealny .
Czy Państwo tego nie widzicie ? Dlaczego inwestor tego nie poprawi ?
Kto odpowiada w naszym urzedzie, prosze podac imię i nazwisko osoby odpowiedzialnej za taki stan inwestycji powykonawczych .

Odpowiedź 23-12-2013

Szanowny Panie,
W ramach prowadzonych prac kanalizacyjnych została odtworzona nawierzchnia, standard robót odtworzeniowych nie zapewni nigdy jakości wybudowania nawierzchni w sposób ciągły. Nawierzchnia tych ulic była wykonywana pełną szerokością jezdni stąd jej dobra jakość. Wszystkie inwestycje miejskie są zarządzane przez referat TOM. Osoba, która była odpowiedzialna za nadzór nad tą inwestycją nie jest już pracownikiem Urzędu Miasta.


Z poważaniem
z up. Burmistrza Miasta Milanówka
Andrzej Kaleta - Kierownik Referatu TOM

do góry strony
Pytanie 03-12-2013, Michał Zagdański Net-Serwis Centrum Sp. z o.o.
Witam,

Jesteśmy zainteresowani przetargiem na zapewnienie łącza interetowego wraz z dostarczeniem niezbędnych urządzeń. Żeby można było zapewnić dostęp dla wszystkich beneficjentów oraz dla jednostek publicznych musimy wybudować maszt aluminiowy o wysokości 18m. Maszt ten musiałby znajdować się na budynku jednostki publicznej (Wstępnie wybraliśmy Literacką 20). Czy w przypadku wygrania przez nas przetargu zostanie nam udostępniony nieodpłatnie obiekt w celu wybudowania masztu?.
Odpowiedź 05-12-2013

Szanowny Panie,
W odpowiedzi na Pana zapytanie dotyczące nieodpłatnego udostępnienia budynku jednostki publicznej wskazanej przez Pana w zapytaniu w celu wybudowania masztu informuję, że zapytania składane drogą mailową w formule „pytania do Burmistrza” nie powinny nosić znamion wniosków. Droga korespondencji, którą Pan w tym przypadku wybrał – ma na celu udzielanie odpowiedzi na bieżące sprawy mieszkańców. W związku z powyższym proszę skierować, w tradycyjny sposób, stosowny wniosek wraz z niezbędnymi załącznikami.


Z poważaniem
z up. Burmistrza Miasta Milanówka
Teresa Matuszewska-Gajewska - p.o. Kierownika Referatu Geodezji i Gospodarki Przestrzennej 

do góry strony


Wersja do druku