Strona milanowek.pl wykorzystuje do działania pliki cookies. Pozostając na niej, wyrażasz zgodę na ich używanie. Dowiedz się więcej »

[X] Zamknij
Strona główna »  »  

Pytania do Burmistrza

Prosimy, aby zadawane przez Państwa pytania dotyczyły bieżących kwestii związanych z funkcjonowaniem miasta.

Zadawane w tym trybie pytania nie powinny:

  • dotyczyć kwestii, których wyjaśnienie jest możliwe w innym przewidzianym do tego celu trybie (m.in. w trybie dostępu do informacji publicznej, w trybie skargowym itp.),
  • zawierać treści uznawanych powszechnie za wulgarne lub obraźliwe,
  • zawierać treści reklamowych lub promocyjnych,
  • pełnić roli polemiki prowadzonej w odniesieniu do wcześniej zadawanych pytań.

Odpowiedzi na pytania udzielają z upoważnienia burmistrza kierownicy referatów Urzędu Miasta i jednostek organizacyjnych Gminy. W sprawach najistotniejszych odpowiedzi udziela bezpośrednio burmistrz. Dołożymy wszelkich starań, aby otrzymali Państwo odpowiedź w możliwie najkrótszym terminie, nie przekraczającym 14 dni.

Ze względu na brak możliwości edycji tekstu, prosimy o nieumieszczanie danych osobowych oraz teleadresowych w zadawanym pytaniu, jeśli nie wyrażają Państwo zgody na ich publikację.


« Wróć do listy kategorii

Pytanie 28-11-2013, -
Dzień dobry,

W związku z planowymi zmianami statutu... Czy istnieje projekt cennika wystąpień przedstawicieli biznesu? Jaki byłby koszt wystąpienia naszego przedstawiciela na Sesji Rady Miasta? Jaki byłby koszt zwołania w tym celu Nadzwyczajnej Sesji Rady Miejskiej?

Jesteśmy zainteresowaniem przedstawieniem naszej świetnej oferty garnków.

Z wyrazami szacunku,
-
Odpowiedź 05-12-2013

Szanowni Państwo,
Nie ma takiej możliwości.


Z poważaniem
z up. Burmistrza Miasta Milanówka
Anna Zajączkowska - Sekretarz Miasta Milanówka

do góry strony
Pytanie 05-11-2013, Krzysztof Jankowski
Szanowny Panie Burmistrzu.
Kiedy można się spodziewać budowy kanalizacji sanitarnej w ulicy Marzanny ?

Odpowiedź 12-11-2013

Szanowny Panie,
Po zakończeniu budowy kanalizacji z Funduszu Spójności, będą opracowywane nowe plany budowy kolejnych ulic.
O kolejności ich wykonania będzie decydował efekt ekonomiczny.


Z poważaniem
z up. Burmistrza Miasta Milanówka
Andrzej Kaleta - Kierownik Referatu TOM

do góry strony
Pytanie 18-09-2013, Jarosław Jankowski
Kilka pytań dotyczących zagospodarowania okolicy Amfiteatru:
1. Czy możliwe bedzie przeprowadzenie konsultacji społecznych w odniesieniu do całości terenu tzw amfiteatru objętego wstępnym projektem?
2. Jak wyłoniliście Państwo wykonawcę wstępnego projektu?
3. Kto opracował założenia obecnego projektu?
4. W jaki sposób założenia obecnego projektu odnoszą się do idei miasta-ogrodu/miasta-lasu?

pozdrawiam
Odpowiedź 26-09-2013

Szanowny Panie,
W odpowiedzi na Pana pytanie, uprzejmie informuję, że konsultacje dotyczące zagospodarowania terenu Amfiteatru zostaną przeprowadzone, o terminie niniejszego spotkania poinformujemy Państwa. Wykonawca projektu wyłoniony został na podstawie zapytań cenowych  i złożonych na nie ofert. Założenia projektu zostały opracowane na podstawie przygotowanej uprzednio koncepcji. Przed przystąpieniem do opracowania koncepcji zagospodarowania terenu Amfiteatru, zbieraliśmy uwagi, wnioski i propozycje, dotyczące niniejszej koncepcji od organizacji pozarządowych oraz mieszkańców. Na podstawie zebranych propozycji i wniosków została opracowana koncepcja zagospodarowania.
Założeniem projektu jest utrzymanie charakteru Miasta-Ogrodu, co przejawia się m.in. poprzez to, że pragniemy zachować na terenie Amfiteatru maksymalnie możliwą powierzchnię biologicznie czynną; zamiast betonowych ścieżek - budować ścieżki z materiałów wodno przepuszczalnych a plac zabaw wykonać z materiałów ekologicznych (pochodzących z recyklingu).


Z poważaniem
z up. Burmistrza Miasta Milanówka
Karolina Krajewska – p.o. Kierownika Referatu Ochrony Środowiska i Gospodarki Zielenią
 

do góry strony
Pytanie 13-09-2013, Bogumił Derejczyk
Szanowny Panie Burmistrzu
Wiosną br. zaczęto prace związane z budową kanalizacji w ul. Chopina, po czym je przerwano. Jakie są dalsze losy tej inwestycji?
Odpowiedź 17-09-2013

Szanowny Panie,
Firma RAW-BUD Sp. z o.o. prowadząca roboty budowy kanalizacji sanitarnej w ulicy Chopina w następstwie ogłoszenia upadłości układowej w maju bieżącego roku przerwała kontynuację robót budowlanych i opuściła plac budowy.
Pomimo wielokrotnych wezwań Wykonawca nie przystąpił do kontynuacji robót.
Wobec powyższego Partner Konsorcjum wykonawców JT Zakład Budowy Gazociągów Sp. z o.o. w dniu 1 sierpnia br. został w ramach solidarnej odpowiedzialności wezwany do przejęcia na siebie zobowiązań Spółki RAW-BUD.
Po zinwentaryzowaniu dotychczas wykonanych robót Spółka JT Zakład Budowy Gazociągów przystępuje obecnie do wybudowania kanału sanitarnego w tzw. Łączniku „Chrzanów” na odcinku ul. Chopina – Kochanowskiego, a po jego zakończeniu przystąpi do kontynuacji robót w ul. Chopina.


Z poważaniem
z up. Burmistrza Miasta Milanówka
Zbigniew Skłodowski - Jednostka Realizacji Projektu

do góry strony
Pytanie 09-09-2013, Jarosław Jankowski
Dzień dobry

mam pytanie o wnioski jakie wyciągacie państwo z konsultacji społecznych z 6 września ws. placu zabaw/zagodpodarowania "amfiteatru"?

pozdrawiam
Odpowiedź 18-09-2013

Szanowny Panie,
w odpowiedzi na Pana zapytanie uprzejmie informuję, że przedmiotowe konsultacje zostały zorganizowane w celu omówienia koncepcji zagospodarowania placu zabaw na terenie Amfiteatru, który jest istotną częścią całej koncepcji. Urząd Miasta uznał, ze jest to na tyle ważny element zagospodarowania terenu,  że wymaga osobnego omówienia. W związku z tym zostało zorganizowane spotkanie, mające na celu poznanie preferencji i potrzeb Mieszkańców naszego Miasta.  Ze względu na to, że dyskusja podczas konsultacji została przez uczestników skierowana na całą koncepcję zagospodarowania terenu Amfiteatru,  nie było możliwe zebranie konkretnych wniosków, dotyczących bezpośrednio przedmiotu w/w konsultacji, czyli utworzeniu placu zabaw.
Jednocześnie informuję, że wszelkie organizowane w przyszłości konsultacje będą poświęcane całości realizowanych zadań.Z poważaniem
Z up. Burmistrza Miasta
Karolina Krajewska - p.o. kierownika Referatu Ochrony Środowiska i Gospodarki Zielenią


 


 

do góry strony
Pytanie 16-08-2013, Mateusz
Czy Milanówek planuje polepszenie przepustowości łączy internetowych ?
Odpowiedź 22-08-2013

Szanowny Pan,
W planach na najbliższe kilka miesięcy  przewidziane jest zwiększenie przepustowości łączy internetowych.


Z poważaniem
z up. Burmistrza Miasta Milanówka
Sławomir Kledecki - Kierownik Referatu Informatyki

do góry strony
Pytanie 09-05-2013, Marcin Kaflik
Szanowny Panie Burmistrzu,

Bardzo proszę o informację czy inwestycja budowy świateł na skrzyżowaniu Nowowiejska/Łączna zostanie wykonana w tym roku zgodnie z planem budżetowym ? Czy też jak napisała jedna z gazet inwestycja ta została "zawieszona a środki na nią przeznaczone zostały przesunięte na tymczasową organizację ruchu w związku z remontem wiaduktu w Grodzisku ?
Odpowiedź 15-05-2013

Szanowny Panie,
Inwestycja budowy sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Łączna – Nowowiejska – Skośna została przesunięta w Budżecie Milanówka i Starostwa Powiatowego na lata przyszłe, środki musiały zostać przesunięte za zgodą Rady Miasta na zabezpieczenie organizacji ruchu na czas budowy wiaduktu w ciągu DW 579.


Z poważaniem
z up. Burmistrza Miasta Milanówka
Andrzej Kaleta - Kierownik Referatu TOM

do góry strony
Pytanie 22-04-2013, Jarosław Jankowski

Kiedy będzie możliwość faktycznego korzystania z budowanej w ul. Grodeckiego kanalizacji?

pozdrawiam
Odpowiedź 24-04-2013

Szanowny Panie,
Sieć kanalizacji sanitarnej w ulicy Grodeckiego jak i w ulicach sąsiadujących zostanie uruchomiona po wybudowaniu i przekazaniu do eksploatacji przepompowni ścieków w ulicy Małej.
Zakończenie robót budowlanych, zgodnie z obowiązującym harmonogramem, planowane jest na koniec grudnia bieżącego roku.
Uwzględniając niezbędny okres na wykonanie czynności odbiorowych, sporządzenie inwentaryzacji powykonawczej oraz zgłoszenie do Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego faktu zakończenia budowy, należy przyjąć, że z kanalizacji sanitarnej będzie można korzystać najwcześniej od marca 2014 r.Z poważaniem
z up. Burmistrza Miasta Milanówka
Zbigniew Skłodowski - Jednostka Realizacji Projektu

do góry strony
Pytanie 20-04-2013, Robert
Szanowny Panie Burmistrzu.Mam 2 pyt.1Czy można takie AŁTOMATYCZNE DZWI WMONTOWAĆ OD Ul.Krakowskiej do wejścia do tunelu pkp.Czy będzi zwalony aswalt,a położona kostka brukowa na Peronie?.2 pyt.Kiedy będzie zrobiona do końca ul.NADDAWKI.Bo samochody,jak jest błoto,to jeżdzą po chodniku.Już mia 4 lata,kasa wzięta,a ULICY NIEMA.Pozdrawiam.
Odpowiedź 24-04-2013

Szanowny Panie,
1.Montaż drzwi automatycznych od strony ulicy Krakowskiej jest przewidziany na 2014 rok, po zmodernizowaniu całego budynku dworca kolejowego,
2.Teren ułożenia kostki na brakującym odcinku ulicy Naddawki, zostanie przygotowany szacunkowy kosztorys wykonania i w przypadku pojawienia się rezerw budżetowych, zostanie podjęte wykonanie.


Z poważaniem
z up. Burmistrza Miasta Milanówka
Andrzej Kaleta - Kierownik Referatu TOM

do góry strony
Pytanie 15-04-2013, paulina
Witam Panie Burmistrzu,
Mam pytanie o "Park" im. M. Lasockiego czy możemy liczyć na zagospodarowanie tego miejsca tak aby matki z dziećmi mogły spędzać tam czas? W okolicy mieszka wiele rodzin z małymi dziećmi - snujemy się uliczkami z wózkami, rowerkami a może warto byłoby stworzyć tam miejce odpoczynku i zabawy?
Pozdrawiam serdecznie.
Odpowiedź 19-04-2013

Szanowna Pani,
w odpowiedzi na Pani maila, uprzejmie informuję, że gmina wychodząc naprzeciw oczekiwaniom swoich Mieszkańców, planuje w tym roku wykonanie  projektu zagospodarowania terenu „Parku Lasockiego”.
Znaczącym elementem parku będą ścieżki edukacyjne, wyposażone w tablice z napisami  edukacyjno-historycznymi oraz miejsca edukacyjno-rekreacyjne. Dodatkowo na terenie będą umieszczone naturalne przeszkody ruchowe. Teren będzie wyposażony w elementy małej architektury. Elementy zieleni będą stanowić w dużym stopniu 'wystrój' parku.
Będzie to miejsce, w którym zarówno dorośli jak i dzieci będą mogli miło spędzić czas.


Z poważaniem
z up. Burmistrza Miasta Milanówka
Anna Dziemiańczyk - Kierownik Referatu Ochrony Środowiska i Gospodarki Zielenią   

do góry strony


Wersja do druku