Strona milanowek.pl wykorzystuje do działania pliki cookies. Pozostając na niej, wyrażasz zgodę na ich używanie. Dowiedz się więcej »

[X] Zamknij
Strona główna »  »  

Pytania do Burmistrza

Prosimy, aby zadawane przez Państwa pytania dotyczyły bieżących kwestii związanych z funkcjonowaniem miasta.

Zadawane w tym trybie pytania nie powinny:

  • dotyczyć kwestii, których wyjaśnienie jest możliwe w innym przewidzianym do tego celu trybie (m.in. w trybie dostępu do informacji publicznej, w trybie skargowym itp.),
  • zawierać treści uznawanych powszechnie za wulgarne lub obraźliwe,
  • zawierać treści reklamowych lub promocyjnych,
  • pełnić roli polemiki prowadzonej w odniesieniu do wcześniej zadawanych pytań.

Odpowiedzi na pytania udzielają z upoważnienia burmistrza kierownicy referatów Urzędu Miasta i jednostek organizacyjnych Gminy. W sprawach najistotniejszych odpowiedzi udziela bezpośrednio burmistrz. Dołożymy wszelkich starań, aby otrzymali Państwo odpowiedź w możliwie najkrótszym terminie, nie przekraczającym 14 dni.

Ze względu na brak możliwości edycji tekstu, prosimy o nieumieszczanie danych osobowych oraz teleadresowych w zadawanym pytaniu, jeśli nie wyrażają Państwo zgody na ich publikację.


« Wróć do listy kategorii

Pytanie 26-02-2013, Marcin Gołębiowski
Witam, moje pytanie dotyczy rozpoczętych robót drogowych w związku z budową kanalizacji ulic Skośnej i Głowackiego. Chciałbym się dowiedzieć czy po budowie kanalizacji odcinek ulicy Głowackiego od Marszałkowskiej do Skośnej zostanie utwardzony?, i jaki jest ostateczny termin zakończenia inwestycji? .

Z góry dziękuję za odpowiedź
Odpowiedź 04-03-2013

Szanowny Panie,
Roboty budowlane związane z budową kanalizacji sanitarnej w ul. Skośnej i Głowackiego potrwają do końca maja bieżącego roku.
Wykonawca po zakończeniu robót zobowiązany jest do odtworzenia nawierzchni jezdni do stanu istniejącego.
W roku 2013 nie są planowane dodatkowe roboty związane z utwardzeniem nawierzchni jezdni ul. Głowackiego na odcinku od ul. Nowowiejskiej do ul. Marszałkowskiej.


Z poważaniem
z up. Burmistrza Miasta Milanówka
Zbigniew Skłodowski - Zbigniew Skłodowski - Kierownik Jednostki Realizacji Projektu


 


 

do góry strony
Pytanie 20-02-2013, Jarosław Jankowski
Mam pytanie,

w związku z inwestycją - budowa kanalizacji w ul. Grodeckiego:
kiedy będzie trzeba zgłosić się ze sprawą przyłączenia do sieci? Czy planujecie tu państwo zlecenie jakiegoś zbiorowego wykonawcy dla mieszkańców, czy też będą te sprawy załatwiane indywidualnie?

pozdrawiam
Odpowiedź 21-02-2013

Szanowny Panie,
W ramach realizowanej umowy na budowę kanalizacji sanitarnej na terenie Milanówka, wykonawca wykonuje przyłącze do ogrodzenia posesji. W ramach porozumienia zawartego pomiędzy właścicielem nieruchomości i Urzędem Miasta (Umowę można odebrać w Referacie TOM, ul. Spacerowa 4) wykonywane jest podłączenie od ogrodzenia do studni na terenie posesji, koszt 2000 zł. Natomiast podłączenie pomiędzy studnią i obiektem jest indywidualną sprawą każdego właściciela nieruchomości.


Z poważaniem
z up. Burmistrza Miasta Milanówka
Kaleta Andrzej - Kierownik Referatu TOM

do góry strony
Pytanie 10-02-2013, IP
Szanowny Panie Burmistrzu,
W 2010 roku w długoterminowych planach inwestycyjnych, utwardzenie ulicy Długiej widniało na liście inwestycji do realizacji na lata 2012-2013.
Droga tonie w błocie (odcinek od ul. Grudowskiej w stronę ul.Sosnowej), chodnik bez zmian na 1/ 2 długosci ulicy.

Inwestycja utwardzenia nawierzchni (asfalt lub kostka) nie została zrealizowana, ale nie widnieje też w planach budżetu na najbliższe lata.

Bardzo proszę o wyjaśnienie nie uzasadnionej zmiany w planach inwestycyjnych miasta powodującej wykluczenie z nich ulicy Długiej.

Odpowiedź 11-02-2013

Szanowna Pani,
Priorytetem  zadań budżetowych miasta w ostatnich latach jest realizacja „Modernizacji i rozbudowy systemu infrastruktury wodociągowo-kanalizacyjnej Gminy Milanówek”, w związku z czym przy ograniczonych możliwościach budżetu realizacja wielu planowanych przedsięwzięć z innych dziedzin musiała ulec przesunięciu w czasie. Zwiększenie nakładów na inwestycje drogowe przewidywane jest  po zakończeniu modernizacji infrastruktury wodociągowo-kanalizacyjnej co planowane jest na rok 2014 i dopiero wówczas można będzie planować między innymi przebudowę ul. Długiej.


Z poważaniem
z up. Burmistrza Miasta Milanówka
Stanisław Borkowski - Główny Specjalista ds.Drogowych

do góry strony
Pytanie 16-01-2013, Ewa Czarnecka
Witam, czy jest przewidziana inwestycja przeprowadzenia kanalizacji na ulicy Tuwima?
Odpowiedź 21-01-2013

Szanowna Pani,
Budowa kanalizacji w ulicy Tuwima może być planowana po zakończeniu  głównego zadania realizowanego w tej branży i dofinansowywanego z Funduszu Spójności Unii Europejskiej, czyli po roku 2014 r.


Z poważaniem
z up. Burmistrza Miasta Milanówka
Stanisław Borkowski - p.o. Kierownika Referatu TOM

do góry strony
Pytanie 07-11-2012, Sylwia Majerska
Witam serdecznie Panie Burmistrzu,mam pytanie: Co z budową TBS w Milanówku? Czy dojdzie do budowy bloków?Jakie są terminy realizacji? Pozdrawiam
Odpowiedź 14-11-2012

Szanowna Pani,
Odpowiadając na e-maila uprzejmie informuję, że w związku z brakiem przyjęcia przez rząd R.P. programu wspierającego budownictwo TBS nie mogę Pani udzielić wiążącej odpowiedzi na zadane pytanie jak również określić terminu rozpoczęcia przedmiotowej  inwestycji.
Jednocześnie pragnę zaznaczyć, iż Gmina Milanówek ze swojej strony zabezpieczyła  nieruchomość gruntową przy ul. Warszawskiej pod przyszłe budownictwo i nadal oczekuje na rozwiązania w tej kwestii.


 


 


 


Z poważaniem
z up. Burmistrza Miasta Milanówka
Ewa Tatarek  - Dyrektor ZGKiM

do góry strony
Pytanie 03-10-2012, Jolanta Karasek
Panie Burmistrzu, zgodnie z ustawą z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198). proszę o udzielenie terminowej odpowiedzi na następujące pytania:

1. Jakie konkretne działania podjęła Gmina Milanówek w celu pozyskania środków zewnętrznych na modernizację lokalnych dróg - mam tu na myśli okres 2008 - 2012? Jeśli tak, to z jakim efektem?

2. Dlaczego Urząd Miasta Milanówka nie podjął działań zmierzających do pozyskania środków z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych (tzw "schetynówek") na nadchodzący rok?

Wspomniane pytania zadałam również na adres mailowy Pana Burmistrza i Urzędu Miasta w Milanówku.

Z poważaniem,

Jolanta Karasek
Odpowiedź 10-10-2012

Szanowna Pani,
Uprzejmie informuję, że na przebudowy dróg miasto nasze występowało wielokrotnie o środki zewnętrzna i jak do tej pory nie uzyskaliśmy dotacji na ten cel. W roku 2008 uzyskaliśmy z Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej jedynie bardzo nisko oprocentowany kredyty na przebudowę ulic gminnych: Skośnej w wys. 500 tys. zł i Słowackiego w wys. 218 510 zł. W roku 2008 wystąpiliśmy o dofinansowanie w roku następnym przebudowy ulicy Słowackiego lecz z uwagi na osiągnięcie niskiej oceny punktowej nie zakwalifikowaliśmy się do dofinansowania. Preferowane były drogi główne i drogi poprawiające połączenia dróg głównych z ośrodkami przemysłowymi i usługowymi. Od roku 2009 głównym kierunkiem inwestowania stała się kanalizacja sanitarna. Przebudowy dróg staną się priorytetem po wybudowaniu kanalizacji.


 


Z poważaniem
z up. Burmistrza Miasta Milanówka
Wiesław Krendzelak - Kierownik Referatu TOM

do góry strony
Pytanie 30-08-2012, Krzysztof Jankowski
Szanowny Panie Burmistrzu. Dziś dowiedziałem się od ekipy budującej kanalizację w ulicy Kazimierzowskiej że kanalizacja w ulicy Marzanny nie będzie robiona. Nawet nie ma jej w planach. A na wiosnę będąc w Urzędzie u Pana Kowalskiego zapewnił nas że kanalizacja w ulicy Marzanny będzie wybudowana w roku 2013 w co nie chce mi się wierzyć jeżeli nie ma nawet projektu. Niestety czeka nas 19 wiek a nie 21 czyli szambo. Z poważaniem Krzysztof Jankowski
Odpowiedź 03-09-2012

Szanowny Panie,
Uprzejmie informuję, że budowa kanalizacji sanitarnej w ulicy Marzanny nie została ujęta w projekcie aktualnie realizowanym, który jest dofinansowywany ze środków UE, z uwagi na zbyt mały wskaźnik ładunku płynącego kanałem w stosunku do nakładów jakie należałoby ponieść na jego budowę. Realizacja tego projektu zakończy się w 2014 roku i dopiero po tym terminie rozpoczniemy budowę kanalizacji w pozostałych ulicach ze środków miasta.


Z poważaniem
z up. Burmistrza Miasta Milanówka
Wiesław Krendzelak - Kierownik Referatu TOM

do góry strony
Pytanie 25-08-2012, Marta
Mam pytanie odnośnie budowy kanalizacji sanitarnej na ul.Nadarzyńskiej: kiedy zaczną się prace związane z przyłączaniem kanalizacji do budynków? Przypominam, że w planach kanalizacja ma zacząć w pełni funkcjonować w III kwartale b.r., który za miesiąc się kończy, a żadnych dalszych działań nie widać.
Odpowiedź 29-08-2012

Szanowna Pani,
Uprzejmie informuję, że przyłączanie budynków do kanalizacji sanitarnej w ulicy Nadarzyńskiej jest ściśle związane z oddaniem do użytkowania przepompowni ścieków w ulicy Wiatracznej, która ścieki będzie przepompowywać do pompowni w ulicy Głowackiego. Obecnie trwa procedura przyłączenia przepompowni do sieci elektroenergetycznej. Następnie będzie można dokonać odbioru przepompowni i przekazać ją do użytkowania. Dopiero po dokonaniu tych czynności rozpoczną się roboty związane z wykonywaniem przykanalików (najprawdopodobniej IV kwartałbr.). Wykonawca części przykanalików na odcinkach od pasa drogowego do pierwszej studni na posesjach został wybrany w postępowaniu przetargowym i w każdej chwili może przystąpić do robót.


Z poważaniem
z up. Burmistrza Miasta Milanówka
Wiesław Krendzelak - Kierownik Referatu TOM

do góry strony
Pytanie 20-08-2012, Robert Wrzesiński
Szanowny Panie Burmistrzu.Mam pytanie,czy jest możliwość postawienia TOI TOIA,przy PLACACH ZABAW,I NA UL Czubinskiej i NADDAWKI?Pozdrawiam.2 Pyt.Kiedy bedzie spotkanie z Mieszkańcami z Burmistszem?
Odpowiedź 23-08-2012

Szanowny Panie,
W nawiązaniu do Pana zapytania odnośnie ustawienia toalet przy placach zabaw to w bieżącym roku budżetowym, ze względu na brak środków jest to niemożliwe, jednakże weźmiemy to pod uwagę przy tworzeniu budżetu na rok 2013. Natomiast nie ustawimy toalety na ulicy Czubińskiej, gdyż w pobliżu mamy toaletę przy ulicy Krakowskiej.
Odnośnie spotkań burmistrza z mieszkańcami, to jak co roku będą one miały miejsce jesienią. Dokładne terminy spotkań zostaną zamieszczone w biuletynie.


 


Z poważaniem
z up. Burmistrza Miasta Milanówka
Emilia Misiak – Kierownik Referatu Ochrony Środowiska

do góry strony
Pytanie 19-08-2012, Adam Krawczyk
Witam.Mam pytanie odnośnie kanalizacji ul.Nadarzyńskiej.Kiedy będą wykonywane studzienki przydomowe i kiedy kanalizacja w/w ulicy zostanie ostatecznie uruchomiona,bo miał to być III kwartał 2012r.Pozdrawiam Adam
Odpowiedź 29-08-2012

Szanowny Panie,
Uprzejmie informuję, że przyłączanie budynków do kanalizacji sanitarnej w ulicy Nadarzyńskiej jest ściśle związane z oddaniem do użytkowania przepompowni ścieków w ulicy Wiatracznej, która ścieki będzie przepompowywać do pompowni w ulicy Głowackiego. Obecnie trwa procedura przyłączenia przepompowni do sieci elektroenergetycznej. Następnie będzie można dokonać odbioru przepompowni i przekazać ją do użytkowania. Dopiero po dokonaniu tych czynności rozpoczną się roboty związane z wykonywaniem przykanalików (najprawdopodobniej IV kwartał br.). Wykonawca części przykanalików na odcinkach od pasa drogowego do pierwszej studni na posesjach został wybrany w postępowaniu przetargowym i w każdej chwili może przystąpić do robót.


 


Z poważaniem
z up. Burmistrza Miasta Milanówka
Wiesław Krendzelak - Kierownik Referatu TOM

do góry strony


Wersja do druku