Strona milanowek.pl wykorzystuje do działania pliki cookies. Pozostając na niej, wyrażasz zgodę na ich używanie. Dowiedz się więcej »

[X] Zamknij
Strona główna »  »  

Pytania do Burmistrza

Prosimy, aby zadawane przez Państwa pytania dotyczyły bieżących kwestii związanych z funkcjonowaniem miasta.

Zadawane w tym trybie pytania nie powinny:

  • dotyczyć kwestii, których wyjaśnienie jest możliwe w innym przewidzianym do tego celu trybie (m.in. w trybie dostępu do informacji publicznej, w trybie skargowym itp.),
  • zawierać treści uznawanych powszechnie za wulgarne lub obraźliwe,
  • zawierać treści reklamowych lub promocyjnych,
  • pełnić roli polemiki prowadzonej w odniesieniu do wcześniej zadawanych pytań.

Odpowiedzi na pytania udzielają z upoważnienia burmistrza kierownicy referatów Urzędu Miasta i jednostek organizacyjnych Gminy. W sprawach najistotniejszych odpowiedzi udziela bezpośrednio burmistrz. Dołożymy wszelkich starań, aby otrzymali Państwo odpowiedź w możliwie najkrótszym terminie, nie przekraczającym 14 dni.

Ze względu na brak możliwości edycji tekstu, prosimy o nieumieszczanie danych osobowych oraz teleadresowych w zadawanym pytaniu, jeśli nie wyrażają Państwo zgody na ich publikację.


« Wróć do listy kategorii

Pytanie 24-03-2015, Piotr
Szanowna Pani, w terminie wcześniejszym przesłałem uwagi do projektu komunikacji w Milanówku. Moje zdziwienie po przeczytaniu informacji w biuletynie jest ogromne. Zmian nie ma!

Komunikacja jest w czasie dostępnym tylko dla emerytów (częśc południowa od 7:00 zbyt późno dla osób korzystających z PKP), brak połączenia z komunikacją w Grodzisku (lub poprzez szpital), brak połączenia z najbliższymi miastami.

Proponuję Pani Burmistrz test korzystania tylko ze zorganizowanej przez Siebie komunikacji przez tydzień. Nic tak nie otwiera oczu jak sporawdzenie na własnym przykładzie. Może zrozumieją Państwo jak to powinno działać.

Na koniec pytanie dlaczego nie można uzgodnić z gminą Grodzisk jednego kursu łączącego dwa miasta (ulicą Królewską, Podwiejską, do PKP a następnie wiaduktem i powrót do Grodziska)?

Pzdr i życzę kolejnych 100 dni, Piotr
Odpowiedź 07-05-2015

Szanowny Panie,
Opracowane zmiany w kursowaniu komunikacji miejskiej dotyczyły sugestii ze strony mieszkańców. Kursy komunikacji zostały poszerzone o południową stronę miasta. Wprowadzone zmiany są testowe i oczekujemy na spostrzeżenia od mieszkańców. Budżet Gminy nie pozwolił w chwili obecnej na wprowadzenie szerszych rozwiązań komunikacyjnych.


 


Z poważaniem
z up. Burmistrza Miasta Milanówka
Joanna Sierpińska - p.o. Kierownika Referatu TOM

do góry strony
Pytanie 19-03-2015, Joanna
witam.czy jest możliwość aby w końcu mieszkańcy którzy mieszkają po tzw.drugiej strony Królewskiej mieli szansę przemieszczania się komunikacja miejską że swojej strony czyli między innymi ul.Nowowiejskiej i okolic Vendo Parku w stronę centrum naszego miasta?Czujemy się jak w wielu kwestiach pominieci.Proszę o odpowiedź.
Odpowiedź 30-03-2015

Szanowna Pani,
informuję, że w ramach zmian w kursowaniu komunikacji miejskiej wprowadzono dodatkowe kursy obejmujące swoim zasięgiem południową stronę miasta. Informacje o przebiegu tras oraz godzinach kursowania autobusu będą dostępne na stronie miasta Milanówka.


 


Z poważaniem
z up. Burmistrza Miasta Milanówka
Joanna Sierpińska - p.o. Kierownika Referatu TOM


 


 


 


 

do góry strony
Pytanie 06-01-2015, Ola
Dlaczego na stronie internetowej miasta znajduje się rozkład jazdy komunikacji miejskiej ważny od 01.12.2014r tylko w jedną stronę (odjazdy tylko z ul. Żukowskiej) ? Czy należy przez to rozumieć, że komunikacja odbywa się tylko w jedną stronę?
Odpowiedź 12-01-2015

Szanowna Pani,
Dziękujemy za zwrócenie uwagi, omyłka już został naprawiona. W chwili obecnej na stronie znajduje się już aktualny rozkład jazdy komunikacji miejskiej.


Z poważaniem
z up. Burmistrza Miasta Milanówka
Andrzej Kaleta - Kierownik Referatu TOM

do góry strony
Pytanie 03-01-2015, Robert
Szanowana pani burmistrz,mam pytanie.Czy można uruchomić,autobus żeby jeździł przez ulice: Wylot,Naddawki,Czubińska,Literacka.Z guru Dziękuje
Odpowiedź 08-01-2015

Szanowny Panie,
aktualnie planujemy przygotowanie przetargu na świadczenie usług komunikacji miejskiej na terenie Milanówka. W związku z tym zaprosiliśmy wszystkich Mieszkańców do składania propozycji odnośnie zmian i zapotrzebowania na kolejne trasy. 20 stycznia br. mija termin nadsyłania wniosków, po czym przeanalizujemy wszystkie nadesłane propozycje. Dziękuję za Pana sugestie, które weźmiemy pod uwagę w nadchodzącym czasie.


Z poważaniem,
Wiesława Kwiatkowska
Burmistrz Miasta Milanówka 

do góry strony
Pytanie 30-12-2014, Piotr
Witam, czy możliwe jest uzgodnienie z gminą Grodzisk Mazowiecki jedenj wspólnej lini autobusowej? Aby możliwe byłoby połączenie pomiędzy miastami? Pzdr
Odpowiedź 05-01-2015

Szanowny Panie,
 
W chwili obecnej przygotowujemy się do ogłoszenia przetargu na świadczenie usług komunikacji miejskiej. Wnioski można składać do dnia 15.01.2015 roku do referatu komunikacji społecznej.
Istniejąca obecnie komunikacja przebiegająca przez Milanówek jeździ również do Grodziska Mazowieckiego do Szpitala Zachodniego, gdyż takie było zapotrzebowanie od mieszkańców miasta. Przeprowadziliśmy wstępne rozeznanie w PKS Grodzisk Mazowiecki o możliwość wydłużenia ich linii autobusowej na teren Milanówka. Jeśli wnioski złożone przez mieszkańców będą wnosiły o zmiany tras obowiązującej komunikacji, będą rozpatrywane i weryfikowane pod względem finansowym.
 


Z poważaniem
z up. Burmistrza Miasta Milanówka
Andrzej Kaleta
Kierownik Referatu TOM

do góry strony
Pytanie 30-12-2014, Krzys137
Od 1 stycznia 2015 ceny biletów Kolei Mazowieckich rosną do absurdalnego poziomu ponad 10 zł za trasę Milanówek-Warszawa Śródmieście tj. 30 km. Jak łatwo obliczyć podróż samochodem na tej trasie kosztuje 30 km x 7 l/100km x 4.75 zł/l = 10 zł. O ile jestem świadomy że ceny biletów KM nie leżą w zakresie Pani kompetencji to jednak uwzględniając konieczność dojazdów prawdopodobnie większości mieszkańców Milanówka do pracy/szkoły/uczelni chciałbym zapytać o podjęte działania w celu zapobieżenia podwyżkom lub złagodzenia kosztów codziennego dojazdu.
Odpowiedź 05-01-2015

Szanowny Panie,
 
Cenę biletów za świadczenie usług ustala firma świadcząca usługę. Gmina nie ma wpływu na wysokość tych cen. Nie jesteśmy w stanie wywrzeć na niezależnej firmie świadczącej usługę wysokości pobieranej z tego tytułu ceny jednostkowej.


Z poważaniem
z up. Burmistrza Miasta Milanówka
Andrzej Kaleta
Kierownik Referatu TOM

do góry strony
Pytanie 18-11-2014, Marian
Rozbawiała mnie odp. P. Anny Fabisiak na pyt. P. Karola z dn. 15.09.2014r. odnośnie powstania Biedronki. Miasto ma najwięcej do powiedzenia co można postawić na danym terenie poprzez miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego tylko tych planów nie realizuje by mogły powstawać właśnie kolejne markety a UM mówić ludziom to nie My tylko powiat. Jak były by plan i zakaz budowy tego typu obiektów to powiat nie wydał by decyzji pozwolenia na budowę. Jednocześnie mówienie że nie ma na plany pieniędzy zasłona dymna, bo by zmieć plan na obszarze gdzie powstało centrum handlowe Społem pieniądze były.
Kiedy powstanie spójny plan ogólny Milanówka i zakaże budowy kolejnych marketów, dyskontów. W odległości 2 km są dwa centa w Podkowie i Brwinowie oraz kilka dużych sklepów w Grodzisku, zaraz w centrum Grodziska powstanie kolejne centrum handlowe a w okolicy węzła autostrady planowane jest duże centrum z częścią rozrywkową. Jakie pomysł ma miasto na tereny po Mifamie.
Odpowiedź 25-11-2014

Szanowny Panie,
Z Pana wypowiedzi wynika, że nie śledził Pan wcześniej działań, które miały na celu uporządkowanie terenu po fabryce Mifam. Burmistrz Miasta Jerzy Wysocki, mając na uwadze wzmożoną presję inwestycyjną na terenach położonych przy ul. Królewskiej, w 2012 roku podjął inicjatywę mającą na celu opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów byłego Mifamu (nazwa robocza-Królewska IV).
Projekt uchwały został zgłoszony na XXI sesję Rady Miasta, która odbyła się 25 października 2012r.
Przy omawianiu projektu  uchwały o przystąpieniu do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu „Królewska IV” w Milanówku, Przewodnicząca Rady, poinformowała, że wpłynęły sprzeciwy czterech stowarzyszeń: Razem dla Milanówka, Przyjazna Komunikacja, Stowarzyszenie na Rzecz Miast Ogrodów i Ligi Ochrony Przyrody - Oddział Podkowa Leśna. Uchwała wywołała wśród radnych bardzo ożywioną dyskusję. Projekt ten nie został zaopiniowany jednoznacznie przez Komisję Praworządności, Bezpieczeństwa Publicznego, ładu przestrzennego i Ochrony Środowiska. Zebrał tyle samo głosów za co i przeciw. W głosowaniu projekt uchwały otrzymał 7 głosów za i 8 przeciw. Tak więc radni zdecydowali o nie rozpoczynaniu prac nad planem. Decyzja ta znalazła oddźwięk w prasie miejscowej. Została skrytykowana przez Obiektyw Info, a także znalazła oddźwięk w gazecie WPR.
Fragment artykułu zamieszczony w WPR24 z dnia 9.XI.2012r. (http://www.wpr24.pl/download/old_ewpr/ 1352444813.pdf) cyt.: „Jerzy Wysocki, burmistrz Milanówka zapewniał, że wprowadzenie planu zagospodarowania przestrzennego ułatwi uporządkowanie terenów „pomifamowskich”. – Uważam, że rada powinna się wypowiedzieć w zakresie handlu i usług. Jeżeli chodzi o pierwszą sprawę, to chcę powiedzieć tyle, że nic nie wprowadza ładu na danym terenie tak jak plan zagospodarowania przestrzennego – podkreślał. – Mam nadzieję, że wszyscy są świadomi, że ten teren jest narażony na ekspansję inwestycyjną i raczej nie będzie parkiem.” -  wyraźnie wskazuje, że Burmistrz podziela Pana zdanie w kwestii opracowywania planów miejscowych.
Po negatywnej decyzji Radnych nie było możliwości zarezerwowania środków finansowych na sporządzenie planu. Na podstawie uchwały Rady Miasta na początku 2015 r. rozpoczniemy procedurę opracowania Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Milanówka, które od czasu wprowadzenie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z 2003 r., zastępuje w większości plan ogólny dla miasta, szczególnie w kwestii wielko powierzchniowych obiektów handlowych.


Z poważaniem
z up. Burmistrz Miasta
Anna Fabisiak - po. Kierownika Referatu GNPP


 

do góry strony
Pytanie 04-11-2014, zdziwieni
dlaczego 1 listopada autobusy na cmentarz kursuja dopiero od godziny 9, nawet nie ma taxi sprawia to wrazenie glebokiej dziury prowincjonalnej.
Odpowiedź 06-11-2014

Szanowni Państwo,
Czas rozpoczęcia kursowania autobusu jak i trasy przejazdu ustalone były przez Przewoźnika  w oparciu o uwagi mieszkańców i dane z lat poprzednich.


 


Z poważaniem
z up. Burmistrza Miasta Milanówka
Andrzej Kaleta - Kierownik Referatu TOM


 


 

do góry strony
Pytanie 15-09-2014, Karol
Szanowny Panie Burmistrzu,

Czy miasto mogło nie wyrazić zgody na utworzenie drugiej już w tym mieście Biedronki ?

Lokalizacja sklepu w takim miejscu tworzy dodatkowe korki na trasie która i tak jest już wystarczająco zakorkowana.
Odpowiedź 19-09-2014

Szanowny Panie,
W odpowiedzi na Pana zapytanie „Czy miasto mogło nie wyrazić zgody na utworzenie drugiej już w tym mieście Biedronki?” - informuję, iż zabudowa terenów, w świetle obowiązujących w tym zakresie przepisów, powstaje w oparciu o wypisy z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (dot. terenów objętych miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego) bądź w oparciu o decyzje  o warunkach zabudowy lub decyzje o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego (w przypadku terenów nie objętych miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego). Przepis art. 61 ust. 1 pkt 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003r. (Dz. U. z 2012r., poz. 647 z późn.zm.) uzależnia zmiany zagospodarowania terenu od dostosowania się do określonych cech zagospodarowania terenu sąsiedniego (tzw. zasada dobrego sąsiedztwa). Zasada dobrego sąsiedztwa określa konieczność dostosowania nowej zabudowy do wyznaczonych przez zastany w danym miejscu stan dotychczasowej zabudowy, cech i parametrów o charakterze urbanistycznym (zagospodarowanie terenu) i architektonicznym (ukształtowanie wzniesionych obiektów). Do wniosku o wydanie decyzji, inwestor nie przedstawia koncepcji zagospodarowania terenu a jedynie ogólne  wskaźniki i gabaryty zabudowy. Przedmiotowe decyzje wydawane są po uprzednim przeprowadzeniu analizy warunków i zasad zagospodarowania terenu oraz po analizie stanu faktycznego, a także po uzgodnieniu decyzji z właściwymi organami zgodnie z art. 53 ust. 4 ww. ustawy.  Jeżeli sporządzona na potrzeby prowadzonego postępowania analiza, o której mowa powyżej, dopuszcza możliwość zrealizowania planowanej inwestycji, a dodatkowo spełnione są wszystkie inne wymagania określone w art. 61 ust. 1 u.p.z.p., właściwy organ zobowiązany jest do wydania decyzji o warunkach zabudowy. Dalsze postępowanie, tj. pozwolenie na budowę, które wydawane jest na podstawie przedłożonego projektu, leży już w gestii starostwa grodziskiego. Jak wynika z powyższego, wpływ lokalnej władzy na proces inwestycyjny jest ściśle ograniczony przepisami.


Z poważaniem
z up. Burmistrza Miasta Milanówka
Anna Fabisiak - p.o. Kierownika Referatu Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego

do góry strony
Pytanie 27-01-2014, Andrzej
Panie Burmistrzu,
mam dwa pytania związane z komunikacją, tą drogową i społeczną - :
1. Co bardzo mnie cieszy obserwuję w ostatnim okresie wzmożone prace drogowe w okolicach ul. Wielki Kąt. Czy planuje Pan również utwardzenie dalszego odcinka ul. Zachodniej powiedzmy do ul. Zamenhofa lub przynajmniej Stawy?
2. Widzę że kilka dni temu wybrał Pan nnowego rzecznika prasowego. Wobec tego informuję że na stronach internetowych miasta nadal widnieją dane poprzednika.
Andrzej
Odpowiedź 31-01-2014

Szanowny Panie,
Planujemy w bieżącym roku dokończenie przebudowy ulicy Zachodniej, Zamenhofa oraz Plantowej na odcinku Stawy – Wielki Kąt. Wykonanie tych ulic zapewni bezpieczny dojazd od granicy Milanówka i poprawi komunikację tego rejonu miasta.


Z poważaniem
z up. Burmistrza Miasta Milanówka
Andrzej Kaleta - Kierownik Referatu TOM

do góry strony


Wersja do druku