Strona milanowek.pl wykorzystuje do działania pliki cookies. Pozostając na niej, wyrażasz zgodę na ich używanie. Dowiedz się więcej »

[X] Zamknij
Strona główna »  »  

Pytania do Burmistrza

Prosimy, aby zadawane przez Państwa pytania dotyczyły bieżących kwestii związanych z funkcjonowaniem miasta.

Zadawane w tym trybie pytania nie powinny:

  • dotyczyć kwestii, których wyjaśnienie jest możliwe w innym przewidzianym do tego celu trybie (m.in. w trybie dostępu do informacji publicznej, w trybie skargowym itp.),
  • zawierać treści uznawanych powszechnie za wulgarne lub obraźliwe,
  • zawierać treści reklamowych lub promocyjnych,
  • pełnić roli polemiki prowadzonej w odniesieniu do wcześniej zadawanych pytań.

Odpowiedzi na pytania udzielają z upoważnienia burmistrza kierownicy referatów Urzędu Miasta i jednostek organizacyjnych Gminy. W sprawach najistotniejszych odpowiedzi udziela bezpośrednio burmistrz. Dołożymy wszelkich starań, aby otrzymali Państwo odpowiedź w możliwie najkrótszym terminie, nie przekraczającym 14 dni.

Ze względu na brak możliwości edycji tekstu, prosimy o nieumieszczanie danych osobowych oraz teleadresowych w zadawanym pytaniu, jeśli nie wyrażają Państwo zgody na ich publikację.


« Wróć do listy kategorii

Pytanie 06-12-2010, Krzysztof
Szanowny Panie BurmistrzuGratuluję ponownego wyboru na stanowisko Burmistrza Miasta. Mam pytanie związane z uruchomieniem bezpłatnej komunikacji autobusowej na czas wyborów. Czy będzie to stała inicjatywa miasta przy każdych kolejnych wyborach czy też należy to traktować jako chęć przyciągnięcia wyborców w II turze wyborów samorządowych? Pozdrawiam Krzysztof
Odpowiedź 07-12-2010

Szanowny Panie Krzysztofie!
Dziękuję za gratulacje. Jeśli chodzi o komunikację autobusową w dniu wyborów, to trudne warunki atmosferyczne były głównym powodem podjęcia tej decyzji.

Z poważaniem
Jerzy Wysocki
Burmistrz Miasta Milanówka

do góry strony
Pytanie 11-10-2010, Robert.W.
Szanowny Panie Burmistszu.Kiedy i czy wogule powstaną kosze na śmieci na ul;Naddawki,kture PAN OBIECYWAŁ,A ICH NIOEMA.Czy jak na Pana Będzie się Głosować,to Pan dotszyma Obietnicy?KIEDY BeDZIE W KaCU WSPÓLNY BILET ZTM,KOLEJ MAZOWIECKIEJ?Czy w tym Roku?Jakie ma Pan Plany z Rozbudową KOMUNIKACIJ MIEJSKIEJ,czy w kącu DOJEDZIE AUTOBUS NA CZUBIŃSKĄ NADDAWKI,WYLOT ITP.Czy będzie ROZBUDOWA MILANOWSKIE CENTRUM KULTURYi KINO,na tle EUROPEJSKIEGO,Kiedy?Czy POWSTANIE W KĄCU ULICO-CHODNIK OD UL;KRAKOWSKIEJ PSZY TORACH,AŻ DO KŁADKI,KIEDY?Już tak Pan dużo zrobił,że POWSTAJE NOWE PSZECZKOLE,By się pszydało WIECEJ,TAKICH PSZECZKOL NOWYCH.Dużo sie OBIECUJE PSZED WYBORAMI,A POTEM JEST KLAPA.Mam nadzieje,że Pana Obietnice NIEPUJDĄ W LAS.Kiedy i gdzie można Pana Program Wyborczy pszeczytać?Kiedy będzie spotkanie z Panem Burmistrzem,mam prożbe,czy niemożna było by trosdzke wcześniej GODZINOWO.Pozdrawiam Mieszkaniec Milanówka Robert.
Odpowiedź 13-10-2010

Szanowny Panie,
ustawienie koszy na ulicy wiąże się z koniecznością zapewnienia odpowiednich pieniędzy na ich opróżnianie. Ponieważ kosze uliczne stanowią zachętę dla niektórych mieszkańców do składowania przy nich odpadów domowych, koszty opróżniania koszy są niemałe. Na ulicy Naddawki będą ustawione na próbę dwa kosze. Jednak w przypadku podrzucania do nich śmieci z okolicznych domów, będą zdjęte.
Sprawa wspólnego biletu ZTM i Kolei Mazowieckich jest przedmiotem rozmów i negocjacji  zainteresowanych stron. Kwestią do uzgodnienia jest wysokość dopłat samorządów Brwinowa, Milanówka i Grodziska Mazowieckiego, które wg ZTM wyniosłyby ok. 300 000 zł miesięcznie. Mam nadzieję, że sprawa zostanie uzgodniona w przyszłym roku.
Budowa nowego budynku Miejskiego Centrum Kultury została umieszczona w wieloletnim planie inwestycji do realizacji w latach 2014 – 2015.
Nie przewiduję wydłużenia w przyszłym roku linii autobusowej do ulicy Czubińskiej.
Utwardzenie ulicy Krakowskiej na odcinku Wspólna – Czubińska będzie zależne od realizacji dochodów budżetu miasta w przyszłym roku. Jeśli wpływy będą tak niskie jak w tym roku, rozpoczęcie robót nie będzie możliwe.

Z poważaniem
Jerzy Wysocki
Burmistrz Miasta Milanówka

do góry strony
Pytanie 05-10-2010, Marek
Panie Burmistrzu,Mam pytanie, dlaczego jest blokowana inwestycja związana z budową ekranów akustycznych, wzdłuż torów kolejowych PKP, od strony północnej(tory uczęszczane przez pociągi pośpieszne i towarowe)??Moim zdaniem i moich sąsiadów - ekrany akustyczne powinny powstać, hałas od torów jest straszny,w nocy daje się we znaki nie tylko mieszkańcom mieszkającym w bezpośredniej bliskości, a będą nimi jeździć jeszcze szybsze pociągi. W Milanówku siedząc sobie na ławce w kawiarni, bądź na skwerze, nie jest najciekawszym zajęciem oglądnie pociągów towarowych itp.tym bardziej, że dwie osoby nie słyszą się rozmawiając podczas przejazdy pociągu. Ekrany powinny być, będzie ciszej i estetyczniej, nie koniecznie betonowe, ale np. przezroczyste, albo drewniane, jak by na nich rosły, jakieś bluszcze itp. to już w ogóle było by cicho, przyjemnie dla oka, nie trzeba byłoby ich konserwować tak często i graficiarze też by nic nie mogli nabazgrać...Ekrany muszą być ale niekoniecznie betonowe! Pięknie wyglądają np z gabionów: koszy stalowych wypełnionych kruszywem łatwo zazieleniające się. Polecam na terenie miasta-ogrodu!Z wyrazami szacunku,Marek
Odpowiedź 11-10-2010

Szanowny Panie,
Budowa betonowych ekranów akustycznych na terenie Milanówka jest oprotestowana przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków ze względu na ochronę walorów zabytkowych obszaru przez który przebiegają tory kolejowe PKP. Obszar ten jest wpisany do rejestru zabytków jako zespół urbanistyczno-krajobrazowy. Być może, że inny rodzaj ekranów w ocenie Konserwatora Zabytków będzie możliwy do zastosowania. Ekrany betonowe nie dość, że szpecą otoczenie to dodatkowo są mało skuteczne w tłumieniu hałasu, którego fale nie są pochłaniane a odbijane.

Z poważaniem
Jerzy Wysocki
Burmistrz Miasta Milanówka

do góry strony
Pytanie 27-09-2010, Piotr
Witam serdecznie Pana Burmistrza.Jeszcze przed wyborami samorządowymi zostanę szczęśliwym obywatelem miasta Milanówek. Oczywiście zamierzam zabrać głos w tych wyborach. Proszę o informację na temat wspólnego biletu z ZTM Warszawa. Czy ta kwestia będzie przez Pana poruszana w trakcie kampanii wyborczej? Mam nadzieję, że oddając na Pana głos, będę głosował równocześnie na taki bilet.
Odpowiedź 29-09-2010

Szanowny Panie,
Zarówno ja, jak i przedstawiciele samorządów Pruszkowa, Podkowy Leśnej, Michałowic, Brwinowa, Grodziska Mazowieckiego oraz powiatów Pruszkowskiego i Grodziskiego wyrażają wielkie zainteresowanie wprowadzeniem w życie wspólnego biletu w komunikacji organizowanej przez ZTM, Koleje Mazowieckie i WKD. Rozmowy w tej sprawie trwają i mam nadzieję zakończą się sukcesem.

Z poważaniem
Jerzy Wysocki
Burmistrz Miasta Milanówka

do góry strony
Pytanie 23-09-2010, Wdzięczny wyborca
Szanowny Panie Burmistrzu,Czy są jakieś nowe informacje w sprawie wspólnego biletu ZTM-KM? Czy odbyło się kolejne spotkanie władz gmin położonych wzdłuż linii kolejowej Pruszków - Grodzisk Mazowiecki z przedstawicielami ZTM Warszawa w tej sprawie? Czy padły konkretne propozycje opłat dla Milanówka za korzystanie z usług ZTM? Kiedy możemy spodziewać się zakończenia negocjacji? Będę wdzięczny za udzielenie odpowiedzi na powyższe pytania.Serdecznie pozdrawiam.
Odpowiedź 24-09-2010

Szanowny Panie,
pragnę Pana, a tą drogą również i wszystkich zainteresowanych poinformować, że w dniu 14 września 2010r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Pruszkowie odbyło się spotkanie w sprawie podjęcia wspólnego stanowiska dotyczącego objęcia wspólnym biletem ZTM przejazdów kolejką WKD.
Spotkanie odbyło się przy udziale:
1. Jana Starzyńskiego - Prezydenta Pruszkowa
2. Andrzeja Kurzeli - Z-cy Prezydenta Pruszkowa
3. Andrzeja Królikowskiego - Z-cy Prezydenta Pruszkowa
4. Krzysztofa Grabka – Wójta Gminy Michałowice
5. Jerzego Wysockiego – Burmistrza Milanówka
6. Andrzeja Kościelnego – Burmistrza Podkowy Leśnej
7. Andrzeja Guzika – Burmistrza Brwinowa
8. Grzegorza Benedykcińskiego – Burmistrza Grodziska Mazowieckiego
9. Zbigniewa Dłuskiego – przedstawiciel Starostwa Powiatowego w Grodzisku Mazowieckim
10. Józefa Damaziaka – przedstawiciela Starostwa Powiatowego w Pruszkowie
11. Grzegorza Dymeckiego – Prezesa Zarządu WKD Sp. z o.o.
Zgromadzeni wyrazili wielkie zainteresowanie rozwojem nowoczesnych systemów komunikacji publicznej, którego elementem jest wspólny bilet.
Przedstawiciele zaproszonych Stron zdecydowali, że jakiekolwiek rozmowy z ZTM
w sprawie wprowadzenia wspólnego biletu ZTM w przejazdach kolejki WKD mogą być kontynuowane w oparciu o rzetelną analizę nowoczesnego systemu komunikacji podmiejskiej obejmującego obszar zachodniej części aglomeracji warszawskiej. W analizie tej będzie uwzględniony między innymi  podział wysokości kosztów ponoszonych przez ZTM oraz Gminy na terenie których kursuje kolejka WKD. Przedstawiciele wszystkich Gmin biorących udział w spotkaniu zgodnie uznali konieczność włączenia się we współfinansowanie w/w przedsięwzięcia również przez Starostwa Powiatów  Pruszkowskiego i Grodziska Mazowieckiego. 
Za zgodą wszystkich Stron koordynatorem projektu oraz Gminą prowadzącą wszystkie procedury związane z wyborem Wykonawcy „opracowania nowoczesnego sposobu rozwiązania docelowego i komplementarnego funkcjonowania systemu komunikacji podmiejskiej części aglomeracji warszawskiej” będzie Grodzisk Mazowiecki reprezentowany przez Burmistrza Grzegorza Benedykcińskiego. Koszty opracowania w równych częściach poniosą wszystkie w/w Gminy oraz Starostwa.  
Natomiast w sprawie wspólnego biletu ZTM i Kolei Mazowieckich do Grodziska Mazowieckiego rozmowy utknęły na etapie deklaracji finansowych gmin leżących na trasie do Grodziska. Wspomniane wyżej opracowanie obejmie swoim zasięgiem również i tę kwestię.

Z poważaniem
Jerzy Wysocki
Burmistrz Miasta Milanówka

do góry strony
Pytanie 11-06-2010, Tomasz Muraszko
Witam serdecznie, mam pytanie - kiedyś czytałem o wspólnym bilecie Kolei Mazowieckich i ZTM i poszerzeniu obszaru wspólnego do III strefy miejskiej... I od tamtego czasu temat zamilkł, a wydaje mi się z punktu widzenia naszego miasta na dość istotny (duża ilość osób dojeżdzających pociągiem do pracy). Czy działania związane z III strefą postępują? Na jakim etapie się zatrzymaliśmy i kiedy można się spodziewać takiego rozwiązania? Wolałbym, aby był to termin realny, czyli liczę się z tym, że będzie mniej optymistyczny od zakładanego...Pozdrawiam, Tomasz Muraszko
Odpowiedź 17-06-2010

Szanowny Panie,
Sprawa wspólnego biletu jest przedmiotem zainteresowania ZTM, KM i gmin leżących na trasie Pruszków – Grodzisk Mazowiecki. Odbywają się spotkania w tej sprawie lecz nie ma ostatecznych ustaleń. Trudno podać konkretny termin wprowadzenia wspólnego biletu – nie określono jeszcze kwot dopłat poszczególnych samorządów, co będzie konkretnym argumentem przy wyrażeniu zgód wszystkich zainteresowanych stron.

Z poważaniem
Jerzy Wysocki
Burmistrz Miasta Milanówka

do góry strony
Pytanie 24-05-2010, Robert.W.
Szanowny Drogi Panie Burmistrzu.Mam pytanie,czy kiedy bedzie pszejeżdzał,pszez ul;Naddawk AUTOBUS?Niedługo Moja Córka i sąsiadów dzieci bedo chodzić do szkoły pszy ul;LITERACKIEJ.Ja jusz sie martwie ,co bedzie ZIMA,JAK BEDZIE TSZEBA ISC W MRÓZ,SNIEG DO SZKOŁY.Dużo mieszka starszych Osub,NAPRAWDE BY SIE PSZYDAŁ AUTOBUS,KTUREN BY PSZEJEŻDZAŁ PSZEZ UL;NADDAWKI,CZUBINSKĄ.A DZIECI JDA JUŻ PSZYSZŁYM ROKU.Mam nadzieje,że Pan jakos sie pszychyli do Mojej,i Sasiadów Prożbe.Albo niech Pan powie,co by tszeba zrobić,zeby jezdził AUTOBUS PRZEZ TE ULICE.Pozdrawiamy Pana,i czekamy na pozytywną odpowiedż.
Odpowiedź 26-05-2010

Szanowny Panie,
Do końca bieżącego roku mikrobusy będą jeździły po dotychczasowej trasie. Ich obecne wykorzystanie nie upoważnia mnie do planowania rozwoju tej komunikacji.

Z poważaniem
Jerzy Wysocki
Burmistrz Miasta Milanówka

do góry strony
Pytanie 28-04-2010, Ewa
w Biuletynie 2/2010 jest informacja "zakup nieruchomości na budowę IV etapu TBS" Czy to chodzi o nieruchomość zabudowaną? Proszę o dokładne określenie. W tym samym biuletynie Plan Inwestycyjny podaje zakup nieruchomości Turczynek dwukrotnie w pkt. 8 i 22. Czy to są dwie różne nieruchomości?W załączniku do Planu, zamieszczonego na stronie jest poważny błąd, który może skutkować w złych decyzjach finansowych, a ustawa o odpowiedzialności za finanse publiczne obowiązuje. Zasada dostępności środków unijnych sięga 2015 roku
Odpowiedź 29-04-2010

Szanowna Pani,
Co do nieruchomości pod IV etap TBS, chodzi o nieruchomość niezabudowaną.
Co do zakupu Turczynka. W biuletynie, na który powołuję się Pani, tj. numerze 2/2010, na str. 4 jest zestawienie inwestycji planowanych do wykonaniu w bieżącym roku. Zestawienie zawiera 19 pozycji, w poz. 8 nie mówi się o zakupie Turczynka; zakupu Turczynka w tym zestawieniu nie ma w ogóle. Z tych trzech powodów wnioskuję, że chyba nie to zestawienia miała Pani na myśli. Z drugiej strony, nie ma w  tym biuletynie jakiegoś innego zestawienia, ani nigdzie indziej nie pisaliśmy konkretnie o zakupie Turczynka. Zatem nie bardzo wiem, o co chodzi.
Co do ewentualnego „poważnego błędu” w załączniku do WPI na stronie. Na stronie Miasta w miejscu http://www.milanowek.pl/index.php?cmd=samorzad&action=artykul&id=458 jest zamieszczona uchwała o przyjęciu WPI, ma ona jeden załącznik (główny tekst WPI), on z kolei ma kilka swoich załączników, oznaczonych literami a, b, c. Proszę określić, co konkretnie ma Pani na myśli, gdzie Pani zdaniem jest ten ewentualny błąd.

Z poważaniem
Jerzy Wysocki
Burmistrz Miasta Milanówka

do góry strony
Pytanie 17-03-2010, Mariola Karczewska
Szanowny Panie Burmistrzu, a ja znów w temacie rozkładów jazdy naszych milanowskich mikrobusów. Dziękuję za udzielenie odpowiedzi i zgadzam się z Panem, że rozkład jazdy znajduje się na słupie eneregtycznym, ALE TYLKO dla kierunku: do centrum Milanówka, pod stację PKP. Jeśli chodzi o kierunek na Polesie to nadal nie ma i nie było rozkładu. Dla ułatwienia lokalizacji słupa na którym jest znak informujący o komunikacji a powinien być jeszcze rozkład to słup ten znajduje się na wysokości czoła kolejki WKD w stronę Warszawy. Przepraszam za uwcześniejsze niedoprecyzowanie. Pozdrawiam, Mariola Karczewska
Odpowiedź 19-03-2010

Szanowna Pani

Rozkład jazdy zostanie uzupełniony o kierunek „Polesie” w przyszłym tygodniu .

Z poważaniem
Jerzy Wysocki
Burmistrz Miasta Milanówka

do góry strony
Pytanie 13-03-2010, Robert.W.
Szanowny Panie Burmistrzu.Miałem w Czoraj pszyjemnośc jechać mikrobusem z Milanówka do Grodziska Mazowieckiego.Niewiedziałem,że tak tanio i wygodzni można pojechać.I TAK TSZYMAĆ,MIŁA OBSŁUGA.Mam pytanie czy kiedyś jest w planach,żeby autobus jeżdził pszez Ul;Czubińską i Naddawki?Iczy jest możliwość zrobienie wiecej kursuw do Grodziska Mazowieckiego,I Wakacie,i Soboty i Niedziele.Jestem pod wrażeniem,że taka miła obsługa,żadko się zdaża.Pozdrawiam.
Odpowiedź 16-03-2010

Szanowny Panie,
Dziękuję za pochwałę komunikacji miejskiej. działamy zgodnie z zasadą, że rozbudowa linii komunikacyjnych następować będzie po osiągnięciu wysokiego stopnia wykorzystania istniejącej sieci połączeń (ok. 50% zapełnienia oferowanych miejsc) oraz po określeniu nowych potrzeb większych grup mieszkańców.


Z poważaniem
Jerzy Wysocki
Burmistrz Miasta Milanówka

do góry strony


Wersja do druku