Strona milanowek.pl wykorzystuje do działania pliki cookies. Pozostając na niej, wyrażasz zgodę na ich używanie. Dowiedz się więcej »

[X] Zamknij
Strona główna »  »  

Pytania do Burmistrza

Prosimy, aby zadawane przez Państwa pytania dotyczyły bieżących kwestii związanych z funkcjonowaniem miasta.

Zadawane w tym trybie pytania nie powinny:

  • dotyczyć kwestii, których wyjaśnienie jest możliwe w innym przewidzianym do tego celu trybie (m.in. w trybie dostępu do informacji publicznej, w trybie skargowym itp.),
  • zawierać treści uznawanych powszechnie za wulgarne lub obraźliwe,
  • zawierać treści reklamowych lub promocyjnych,
  • pełnić roli polemiki prowadzonej w odniesieniu do wcześniej zadawanych pytań.

Odpowiedzi na pytania udzielają z upoważnienia burmistrza kierownicy referatów Urzędu Miasta i jednostek organizacyjnych Gminy. W sprawach najistotniejszych odpowiedzi udziela bezpośrednio burmistrz. Dołożymy wszelkich starań, aby otrzymali Państwo odpowiedź w możliwie najkrótszym terminie, nie przekraczającym 14 dni.

Ze względu na brak możliwości edycji tekstu, prosimy o nieumieszczanie danych osobowych oraz teleadresowych w zadawanym pytaniu, jeśli nie wyrażają Państwo zgody na ich publikację.


« Wróć do listy kategorii

Pytanie 25-06-2013, Czyścioch
Witam.
Dzisiaj 25.06.2013. firma, która świadczyła dla mnie usługi wywozu śmieci zabrała pojemnik. Pytam się Państwa, w co mam składować śmieci, skoro nie otrzymałem od Państwa worków?
I drugie pytanie, jak sobie wyobrażają Państwo składowanie odpadów w workach, skoro w Milanówku jest sporo zwierząt, które z pewnością rozniosą te śmieci, jak się tylko do nich dostaną?
Kto to będzie sprzątał???

Odpowiedź 17-07-2013

Szanowny Panie,
w odpowiedzi na Pana pytanie, uprzejmie informuję, że odpady zmieszane może Pan gromadzić w workach, jak również w pojemnikach. Firma, odbierająca odpady będzie zarówno odbierała odpady zgromadzone w workach, jak i w pojemniku. Może Pan korzystać z własnego pojemnika lub wydzierżawić go od firmy.
Jednocześnie pragnę poinformować, że w ubiegłym tygodniu zakończyliśmy dystrybucję worków do Mieszkańców, w związku z czym pokładam nadzieję, że otrzymał Pan komplet worków do gromadzenia odpadów.


Z poważaniem,
z up. Burmistrza Miasta Milanówka
Anna Dziemiańczyk
Kierownik Referatu Ochrony Środowiska
 i Gospodarki Zielenią 

do góry strony
Pytanie 25-06-2013, Dariusz Sosnowski
Witam - proszę zerknąć na mapę zamieszczoną na stronie urzędu miasta
http://milanowek.pl/pliki/46/segregacja_workowa_mapa.pdf
czy to tak powinno wyglądać ?
Odpowiedź 17-07-2013

Szanowny Panie,
w odpowiedzi na Pana pytanie, uprzejmie informuję, że na stronie Miasta Milanówka, została już zamieszczona mapa z podziałem na rejony zdecydowanie lepszej jakości.
Poniżej podaję link do mapy:
http://www.milanowek.pl/1477,423,nowe_zasady_odbioru_smieci


Z poważaniem,
z up. Burmistrza Miasta Milanówka
Anna Dziemiańczyk
Kierownik Referatu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Zielenią

do góry strony
Pytanie 24-06-2013, Adam Łaszczotko
Witam Pana Burmistrza.
Mam kilka pytań w sprawie odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych z nieruchomości znajdujących się na terenie Gminy Milanówek.
Dlaczego Gmina Milanówek nie chce respektować rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 11 stycznia 2013 roku „w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości2” i zmusza mieszkańców płacących podatki, żeby zbierali odpady komunalne do worków, które będą niszczone przez ptaki, koty, psy. Wysypujące się z worków odpady będą zaśmiecały okolice, zatruwając tym samym środowisko. Nie każde przecież gospodarstwo ma zadaszony i ogrodzony śmietnik.
Rozporządzenie Ministra Środowiska miało na celu wprowadzenie szeregu rozwiązań, mających na celu polepszenie jakości usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, a nie ich pogorszenie.
Od dwudziestu lat odbiór odpadów komunalnych z mojej posesji polega na tym, że odpady komunalne gromadziłem w pojemnikach - jest to dla mnie zrozumiałe i logiczne (pojemnik stanowił zabezpieczenie przed ptakami, psami i kotami), a firma z którą miałem podpisaną umowę opróżniała je, podczepiając pojemniki do śmieciarki i następnie wsypywała ich zawartość do środka śmieciarki. Teren po tak wykonanej usłudze był zawsze czysty i nie wymagał sprzątania resztek odpadów komunalnych. W przypadku worków istnieje duże prawdopodobieństwo, że trzeba będzie sprzątać teren po zabraniu odpadów komunalnych.
Proszę o wyjaśnienie, jak będą odbierane odpady komunale z mojej posesji, po wystawieniu ich przed bramę? W jaki sposób będą zabierane worki uszkodzone? Kto będzie odpowiadał za uszkodzenie worka wystawionego na ulicę? Jakiej jakości będą worki przeznaczone na odpady komunalne, które mogą być ciężkie, z nierównymi krawędziami?
W gminie Brwinów domy jednorodzinne od 1 lipca otrzymają pojemniki na odpady komunalne w ilości i wielkości dostosowanej do ilości osób. Koszt usługi wynosi 12,60 złotych za segregowane i 22,90 złotych za niesegregowane odpady miesięcznie za osobę. U nas na odpady komunalne otrzymamy worki, a koszt usługi wyniesie 12,50 złotych za segregowane i 25 złotych za niesegregowane odpady osobę. Czuję się dyskryminowany i oszukany.
Proszę również o komentarz w sprawie wyników przetargu na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości znajdujących się na terenie Gminy Milanówek. Gmina Miasta Milanówek zakładała 6.310 800 złotych na realizację usługi. Wygrała firma SIR – COM Stanisław Zajączkowski, oferująca rażąco niską cenę w wysokości 3.519.728, 64 złotych, to jest 55,77% wartości przetargu. Czy za tym idzie obniżka kosztów z 12,50 złotych do 6,97 złotych za odpady segregowane i 13,94 złotych za odpady niesegregowane od osoby - 55,77% wartości wybranej w wyniku przetargu najkorzystniejszej oferty. Czy pójdzie za tym dostosowanie standardu jakości wykonywanych usług do poziomu 55,77%? Chciałbym uzyskać odpowiedź na to, bardzo mnie nurtujące pytanie.
W załączeniu fragmenty rozporządzenia Ministra Środowiska.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ŚRODOWISKA1)
z dnia 11 stycznia 2013 r.
w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości2)
Na podstawie art. 9d ust. 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r. poz. 391 i 951 oraz z 2013 r. poz. 21) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa szczegółowe wymagania dla podmiotu odbierającego odpady komunalne od właścicieli nieruchomości, w zakresie:
1) posiadania wyposażenia umożliwiającego odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz zapewnienia jego odpowiedniego stanu technicznego;
2) utrzymania odpowiedniego stanu sanitarnego pojazdów do odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, zwanych dalej "pojazdami", i urządzeń do odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, zwanych dalej "urządzeniami";
3) spełnienia wymagań technicznych dotyczących wyposażenia pojazdów;
4) zapewnienia odpowiedniego usytuowania i wyposażenia bazy magazynowo-transportowej.

§ 3. W zakresie posiadania wyposażenia umożliwiającego odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz jego odpowiedniego stanu technicznego należy zapewnić, aby:
1) w posiadaniu podmiotu odbierającego odpady komunalne od właścicieli nieruchomości znajdowały się co najmniej dwa pojazdy przystosowane do odbierania zmieszanych odpadów komunalnych oraz co najmniej dwa pojazdy przystosowane do odbierania selektywnie zebranych odpadów komunalnych, a także co najmniej jeden pojazd do odbierania odpadów bez funkcji kompaktującej;

§ 4. W zakresie utrzymania odpowiedniego stanu sanitarnego pojazdów i urządzeń należy zapewnić, aby:
2) pojazdy i urządzenia były zabezpieczone przed niekontrolowanym wydostawaniem się na zewnątrz odpadów, podczas ich magazynowania, przeładunku, a także transportu;

§ 5. 1. W zakresie wymagań technicznych dotyczących wyposażenia pojazdów należy zapewnić, aby:
1) konstrukcja pojazdów zabezpieczała przed rozwiewaniem i rozpylaniem przewożonych odpadów oraz minimalizowała oddziaływanie czynników atmosferycznych na odpady;

Dbając o ochronę środowiska i standardy panujące w Unii Europejskiej, na które tak często nasze władze gminne powołują się informuję Pana, że bardzo poważnie zastanawiam się czy moje odpady komunalne nie będę składać do pojemników i wystawiać je również w pojemnikach do opróżnienia przez firmę, z którą gmina Milanówek podpisała tę bardzo korzystną umowę, wyraźnie obniżającą standardy dotychczas obowiązujące w wielu domkach jednorodzinnych.

Z poważaniem Adam Łaszczotko.
Odpowiedź 17-07-2013

Szanowny Panie,
w odpowiedzi na Pana pytanie, uprzejmie informuję, że odpady zmieszane może Pan gromadzić w pojemnikach. Firma, w dniu odbioru, będzie opróżniała zapełniony przez Pana pojemnik. Może Pan korzystać z własnego pojemnika lub wydzierżawić od firmy.
Jednocześnie pragnę poinformować, że dążymy do tego, aby Mieszkaniec, wystawiając worki z odpadami w dniu odbioru, miał zagwarantowane, że zostaną one odebrane. W związku z czym, jeżeli worek w jakikolwiek sposób zostanie uszkodzony przez zwierzęta, firma odbierająca odpady ma obowiązek go odebrać.
Dołożymy wszelkich starań aby jakość usług w zakresie gospodarowania odpadami, świadczonych na terenie Milanówka, spełniała oczekiwania Mieszkańców oraz była na jak najlepszym poziomie.


Z poważaniem,
z up. Burmistrza Miasta Milanówka
Anna Dziemiańczyk
Kierownik Referatu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Zielenią

do góry strony
Pytanie 23-06-2013, Piotr
Witam.
Panie Burmistrzu.
Na Turczynku zamknięto punkt odbioru trawy. Co mamy teraz robić ze skoszoną trawą?
Kompostownik nie jest wstanie przerobić takiej ilości odpadów.
Jak będzie ta kwestia wyglądała po 01.07.2013r.?
pozdrawiam
Piotr
Odpowiedź 24-06-2013

Szanowny Panie,
W nawiązaniu do Pana zapytania, uprzejmie informuję, że w nowym systemie będzie możliwość wystawiania skoszonej trawy w dowolnym worku, zgodnie z harmonogramem odbioru odpadów. Ponadto  będzie również  działał  na terenie miasta punkt, w którym będzie można oddać worki z trawą. Pełną informację odnośnie terminów odbioru odpadów i w jaki  sposób można je oddać dostaniecie Państwo do końca tego tygodnia.


Z poważaniem
z up. Burmistrza Miasta Milanówka
Anna Dziemiańczyk - Kierownik Referatu Ochrony Środowiska i Gospodarki Zielenią   

do góry strony
Pytanie 22-06-2013, Robert Stańczak
Czy jest szansa na odkomarzanie w Milanówku, przynajmniej w rejonach najbardziej podmokłych, polnych i łąkowych takich jak okolice cmentarza, Teligi, Ludnej itp.
Odpowiedź 26-06-2013

Szanowny Panie,
Uprzejmie informuję, że w tegorocznym budżecie nie zostały zabezpieczone środki na opryski przeciw komarom. Są to zabiegi bardzo kosztowne i niestety mało skuteczne.


Z poważaniem
z up. Burmistrza Miasta Milanówka
Anna Dziemiańczyk - Kierownik Referatu Ochrony Środowiska i Gospodarki Zielenią


 

do góry strony
Pytanie 15-06-2013, mariansky
Witam, dowiedziałem się o zakończonym przetargu na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych. Z informacji jakie posiadam przetarg wygrała Firma SIR-COM, oraz że wspomniana firma zaproponowała wywóz śmieci za 6,90 licząc od jednego mieszkańca. Wszyscy gdy składaliśmy deklaracje "śmieciowe " musieliśmy przyjąć cenę uchwaloną przez radę miasta czyli 12,50 od osoby. Te ceny różnią się bardzo od siebie i w związku z tym proszę powiedzieć czy stawka za wywóz śmieci będzie zmniejszona z 12,50 na 6,90?
Będę tej sprawie przyglądał się uważnie.

Z góry dziękuję za odpowiedź.
Odpowiedź 24-06-2013

Szanowny _Panie,
W odpowiedzi na  maila w sprawie wysokości  opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, uprzejmie informuję, że jeśli tylko wynik postępowania przetargowe pozwoli na obniżenie stawki, Rada Miasta na wniosek Burmistrza na pewno taką decyzję poweźmie. O czym Państwa poinformujemy.


Z poważaniem
z up. Burmistrza Miasta Milanówka
Anna Dziemiańczyk - Kierownik Referatu Ochrony Środowiska i Gospodarki Zielenią   

do góry strony
Pytanie 11-06-2013, mieszkaniec
Witam. Czy kto kolwiek z Urzędu Miasta kontroluje częstotliwość wywozu nieczystości płynnych. Jak to się dzieje, że ja mając szambo o poj. 10m3 oprózniam je regularnie co 2- 3 miesiące, a inni mieszkańcy nie robią tego wcale, chodź więcej osób tam zamieszkuje. Przez ostatnich 10 lat u sąsiada widziałem ,,szambiarkę" jeden raz.
Odpowiedź 13-06-2013

Szanowny Panie,
W odpowiedzi na Pana pytanie informuję że,  ramach codziennych patroli strażnicy dokonują kontroli posesji pod kątem posiadania umów na wywóz nieczystości płynnych. Kontrole przeprowadzane są,  z pracownikami Referatu Ochrony Środowiska i Gospodarki Zielenią.  Informuję Pana że, istnieje interwencyjny e-mail dyzurny.sm@milanowek.pl, Straży Miejskiej, gdzie można zgłaszać wszystkie nieprawidłowości, a one zostaną bez zbędnej zwłoki sprawdzone przez SM.


Z poważaniem
z up. Burmistrza Miasta Milanówka
Bohdan Okniński - Komendant Straży Miejskiej w Milanówku  

do góry strony
Pytanie 01-06-2013, krzysztof
prosze o skoszenie trawy przy ulicy ludna róg wojska polskiego
Odpowiedź 04-06-2013

Szanowny Panie,
W odpowiedzi na Pana zapytanie uprzejmie informuję, że ulica Wojska Polskiego w dniu dzisiejszym jest wykaszana więc róg ulicy Ludnej i Wojska Polskiego będzie skoszony.
Dziękujemy za sugestie i zainteresowanie.


 


Z poważaniem
z up. Burmistrza Miasta
Anna Dziemiańczyk - Kierownik Referatu Ochrony Środowiska i Gospodarki Zielenią

do góry strony
Pytanie 27-05-2013, Dawid
Szanowny Panie Burmistrzu

Czy styropian należy wyrzucać do worków z plastikiem ?
Odpowiedź 29-05-2013

Szanowny Panie,
w odpowiedzi na Pana pytanie, uprzejmie informuję, że  styropian będzie odbierany na zgłoszenie do Referatu Ochrony Środowiska i Gospodarki Zielenią. Po zgłoszeniu będzie podstawiony na Państwa posesję pojemnik lub kontener, w którym będzie można zgromadzić w/w odpad. Styropian będzie można również  oddać do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, który będzie znajdował się na terenie Milanówka przy ul. Turczynek (w miejscu dawnego punktu przyjmowania bioodpadów).


Z poważaniem
z up. Burmistrza Miasta Milanówka
Anna Dziemiańczyk - Kierownik Referatu Ochrony Środowiska i Gospodarki Zielenią   

do góry strony
Pytanie 24-05-2013, Tom
W aktualnie wydawanych warunkach zabudowy znajduje się punkt o obowiązkowych otworach w cokole ogrodzenia dla zapewnienia migracji małych zwierząt.Niestety obserwując powstające ogrodzenia nie widać aby ten warunek był uwzględniany.Czy ten wymug istnieje tylko na papierze?Czy ta niekonsekwencja umacnia autorytet urzędu i Burmistrza?
Odpowiedź 03-06-2013

Szanowny Panie,
w odpowiedzi na Pana zapytanie informuję, że ze względu na specyfikę i charakter miasta Milanówka jako miasta ogrodu   Rada Miasta Milanówka na XX Sesji Rady Miasta w dniu 23 listopada 2004r.  sformułowała zalecenia  dotyczące grodzenia działek na terenie Milanówka. Wypełniając zalecenia Rady Miasta w decyzjach o warunkach zabudowy, jak i w opiniach dotyczących ogrodzeń  określane są zasady realizacji ogrodzeń zgodne ze stanowiskiem Rady Miasta.
Niestety, ze  względu na obowiązujące przepisy prawa dot. kwestii ogrodzeń, zasady te należy taktować jako zalecenia.
Zgodność realizacji wykonanej inwestycji z dokonanym zgłoszeniem (art. 30 ustawy prawo budowlane - tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 z poźn. zm), w tym przypadku ogrodzenia, może być dokonana w odniesieniu do ogrodzeń realizowanych jedynie od strony dróg publicznych oraz ogrodzeń o wysokości powyżej 2,2m, a organem właściwym w tej sprawie jest Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego, dla terenu Miasta Milanówka z siedzibą przy ul. Dalekiej 11 w Grodzisku Mazowieckim. Jednocześnie w opracowanych po 2004r. miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego dotyczących terenu Milanówka powyższe zasady są wpisane, stając się, w momencie zatwierdzenia tych planów, ustaleniami prawa  miejscowego.


Z poważaniem
z up. Burmistrza Miasta Milanówka
Tomasz Krysiak - Kierownik Referatu GiGP

do góry strony


Wersja do druku