Strona milanowek.pl wykorzystuje do działania pliki cookies. Pozostając na niej, wyrażasz zgodę na ich używanie. Dowiedz się więcej »

[X] Zamknij
Strona główna »  »  

Pytania do Burmistrza

Prosimy, aby zadawane przez Państwa pytania dotyczyły bieżących kwestii związanych z funkcjonowaniem miasta.

Zadawane w tym trybie pytania nie powinny:

  • dotyczyć kwestii, których wyjaśnienie jest możliwe w innym przewidzianym do tego celu trybie (m.in. w trybie dostępu do informacji publicznej, w trybie skargowym itp.),
  • zawierać treści uznawanych powszechnie za wulgarne lub obraźliwe,
  • zawierać treści reklamowych lub promocyjnych,
  • pełnić roli polemiki prowadzonej w odniesieniu do wcześniej zadawanych pytań.

Odpowiedzi na pytania udzielają z upoważnienia burmistrza kierownicy referatów Urzędu Miasta i jednostek organizacyjnych Gminy. W sprawach najistotniejszych odpowiedzi udziela bezpośrednio burmistrz. Dołożymy wszelkich starań, aby otrzymali Państwo odpowiedź w możliwie najkrótszym terminie, nie przekraczającym 14 dni.

Ze względu na brak możliwości edycji tekstu, prosimy o nieumieszczanie danych osobowych oraz teleadresowych w zadawanym pytaniu, jeśli nie wyrażają Państwo zgody na ich publikację.


« Wróć do listy kategorii

Pytanie 26-11-2011, Paweł
Dzień Dobry
Liście opadły już z drzew i jest ich pełno na ziemi , wiatr je obecnie rozdmuchuje po ziemi . Liście z prywatnych posesji w większości przypadków zostały zgrabione i wywiezione , a te z ulicy nie .
Szkoda naszej pracy ja przynajmniej mam ich znowu sporo z zewnątrz ( z ulicy) .
Czy zostaną one zgrabione przez firmę porządkową , tak było wcześniej ale jakość nie widzę ekipy do sprzątania.
Okolice centrum miasta
Odpowiedź 28-11-2011

Szanowny Panie,
W odpowiedzi na Pana maila, uprzejmie informuję, że postaramy się sprzątnąć  centrum miasta  w jak najszybszym czasie tj. do dnia 30 listopada 2011 r.


Z poważaniem
z up. Burmistrza Miasta Milanówka
Emilia Misiak -  kierownik referatu Ochrony Środowiska 

do góry strony
Pytanie 08-11-2011, Katarzyna Rogiewicz
Dzień Doby
Mieszkam w Milanówku przy ulicy Projektowanej, przy której stoi 8 domów. Czy są jakieś szanse doprowadzenia kanalizacji do mojej ulicy? Czytałam w Biuletynie plan rozbudowy kanalizacji do 2014 r. Niestety nie ma tam ulicy Projektowanej
Odpowiedź 10-11-2011

Szanowna Pani,


Obecnie w Milanówku realizowany jest projekt budowy kanalizacji sanitarnej dofinansowywany ze środków UE. Faktycznie nie ujęto w nim wielu ulic, w tym i ulicy Projektowanej. Projekt realizowany będzie do końca roku 2014. Natomiast w roku 2013, ze środków odzyskanych z tytułu dofinansowania z funduszy Unii Europejskiej, powinna pojawić się szansa na realizację kanałów sanitarnych w ulicach, które nie znalazły się w projekcie unijnym, czyli również w ulicy Projektowanej.


Z poważaniem
z up. Burmistrza Miasta Milanówka
Wiesław Krendzelak - kierownik Referatu TOM

do góry strony
Pytanie 12-10-2011, Piotr
Czy planownay jest w tym roku jesienny odbiór liści? Na stronie Milanówka jest terminarz i harmonogram ale wiosennego - niezbyt już aktualnego - odbioru liści.
Niestety nie znalazłem na nowej stronie innych informacji na ten temat.

Z góry dziękuję za odpowiedź i pozdrawiam.
Piotr
Odpowiedź 13-10-2011

Szanowny Panie,
W odpowiedzi na Pana maila, uprzejmie informuję ,że  jak  co roku planujemy  jesienny odbiór liści od mieszkańców.
Informacja o terminach będzie podana w najbliższym biuletynie miasta jak również zamieścimy ją na stronie.
Jeśli chce Pan uzyskać informacje wcześniej to proszę o kontakt z referatem ochrony środowiska, tel. 0-22 758-30-61 wew.:212, 214 i 221.


Z poważaniem
z up. Burmistrza Miasta Milanówka
Emilia Misiak -  kierownik Referatu Ochrony Środowiska


 

do góry strony
Pytanie 03-10-2011, jola bortkiewicz
Szanowni Państwo,
dziękuje za odpowiedź na temat dmuchaw do liści. Dziwi mnie dzielenie przez ekologa, hałasu na nocny i dzienny, Każdy z nich jest tak samo szkodliwy dla człowieka, szczególnie jeśli jest to hałas ok. 100 dB - jaki daje dmuchawa do liści. Z tym zbieraniem liści to wielka ściema, bo śmieciara wcale ich nie zbiera, liście fruwają swobodnie - jestem świadkiem takiej pracy dmuchaw. Proponuję przejście na tradycyjne grabienie i zbieranie liści, żeby pieniądze z naszych podatków były z pożytkiem wykorzystane, a nie na robienie wiatru i hałasu.
pozdrawiam JB
Odpowiedź 05-10-2011

Szanowna Pani,
W odpowiedzi na Pani maila, uprzejmie informuję, że to Rozporządzenie Ministra Środowiska w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku określa okresy, do których odnoszą się poziomy hałasu, jako czas odniesienia.
Jednakże wracając do sedna sprawy czyli używania dmuchaw, to w przyszłości rozważymy Pani propozycję przejścia na tradycyjne metody grabienia liści.


Z poważaniem
z up. Burmistrza Miasta Milanówka
Emilia Misiak -  kierownik Referatu Ochrony Środowiska


 

do góry strony
Pytanie 29-09-2011, jola bortkiewicz
Pani Burmistrzu,
jaki jest sens wykonywania wzorcowo syzyfowej pracy przez pracowników (miejskich?) chodzących po mieście z dmuchawami rozdmuchującymi liście? koszt tej pracy to wynagrodzenie pracownika, amortyzacja urządzenia i sprawa najgorsza - emitowania koszmarnego hałasu. Taka dmuchawa wydaje dźwięk ponad 100 dB- koszmarny dla ludzkiego ucha, irytujący, powodujący stres, agresje i zmęczenie. Efektów korzystnych nie przynosi, bo tylko przenosi liście z jednego miejsca na inne, a za chwilę, z powodu wiatru, z powrotem. Więc jaki jest cel tych działań?
na razie nie chce się domyślać.
pozdrawiam JB
Odpowiedź 30-09-2011

Szanowna Pani,
W odpowiedzi na Pani maila, uprzejmie informuję, że firma sprzątająca miasto używa specjalnych dmuchaw, które jak każde urządzenie emituje hałas. Jednakże sprzątanie nie  odbywa się w porze ciszy nocnej, więc odczuwalny hałas nie jest aż tak uciążliwy dla mieszkańców.
Ponadto informuję, że liście zdmuchnięte z chodnika na jezdnię są zbierane przez zamiatarkę.  Chciałabym też zaznaczyć, że mieszkamy w mieście ogrodzie, a spadające liście to niewątpliwie urok tej pory roku.Z poważaniem
z up. Burmistrza Miasta Milanówka
Emilia Misiak - kierownik referatu Ochrony Środowiska

do góry strony
Pytanie 23-09-2011, Jan HOHEKER
Szanowny Panie Burmistrzu,
Dziękuję za odpowiedź w sprawie naruszania ciszy nocnej przez dzwony kościelne.
Czy mogę zwrócić się z prośbą do Pańskiego Urzędu, który zgodnie z ustawą o ochronie środowiska powinien sprawdzić dokonując pomiarów czy nie następuje przekroczenie dopuszczalnych norm poziomu hałasu, które obowiązują zarówno podczas ciszy nocnej jak i normalnego dnia? Dobrze byłby aby wyniki pomiarów skonfrontować z normami EU, które obowiązują w całym kraju.
Z wyrazami szacunku,
Jan HOHEKER
Odpowiedź 27-09-2011

Szanowny Panie,
W odpowiedzi na Pana maila, pozwolę sobie przytoczyć poniżej zapis art. 157 ust.1 ustawy Prawo ochrony środowiska, który mówi:
Rada gminy może, w drodze uchwały, ustanawiać ograniczenia co do czasu funkcjonowania instalacji lub korzystania z urządzeń, z których emitowany hałas może negatywnie oddziaływać na środowisko, z zastrzeżeniem ust. 2.
2. Ograniczenia, o których mowa w ust. 1, nie dotyczą instalacji lub urządzeń znajdujących się w miejscach kultu religijnego.
Wobec czego nie widzę podstaw do wykonania pomiarów hałasu pochodzącego z dzwonów kościelnych.


Z poważaniem
z up.Burmistrza Miasta Milanówka
Emilia Misiak kierownik Referatu Ochrony Środowiska


 

do góry strony
Pytanie 16-09-2011, Iga Bader
Na terenie Miasta rozmieszczone są pojemniki na odzież używaną. W/w pojemniki są własnością PPHU WTÓRPOL ZPChr Leszek Wojteczek 26-110 Skarżysko-Kamienna, ul. Żurawia 1 (www.wtorpol.com.pl).

Firma Wtórpol handluje odzieżą używaną i prowadzi ponad 60 sklepów na terenie całego kraju. Zbiórka odzieży do pojemników nie jest związana z działalnością charytatywną. W ten sposób firma pozyskuje "surowiec", który następnie sprzedaje hurtowo lub detalicznie.

Czy Milanówek podpisał z firmą Wtórpol, umowy dzierżawy na zajmowane przez pojemniki nieruchomości należące do Miasta? Czy nasze miasto pobiera opłaty od firmy Wtórpol na zajmowanie terenów miejskich pod swoją działalność?

Wokół pojemników tworzą się mini wysypiska śmieci (szczególnie przy skrzyżowaniu ul. Podgórnej i Wigury). Ponadto, znajdujący się na pojemnikach napis perfidnie wprowadza w błąd: "Ile jest zbędnych
rzeczy w Twojej szafie? Oddając je - pomagasz potrzebującym".

W związku z powyższym proszę o wyjaśnienie kto i na jakich zasadach wydaje pozwolenie na rozmieszczenie w/w pojemników. Jednocześnie zwracam się z prośbą o zainteresowanie tym, że mieszkańcy Milanówka wprowadzani są w błąd i żeruje się na ich chęci niesienia pomocy.

Jeżeli pojemniki zajmują bezprawnie teren miejski, bardzo proszę o pomoc w doprowadzeniu do usunięcia wyżej wspomnianego pojemnika, który psuje urokliwy obraz zielonego otoczenia.

Z poważaniem
Iga Bader

Odpowiedź 21-09-2011

Szanowna Pani,
w odpowiedzi na Pani maila, uprzejmie informuję, iż firma „WTÓRPOL” ma podpisaną umowę dzierżawy gruntu pod pojemniki z  Gminą Milanówek. Niniejsza umowa określa warunki dzierżawy oraz miejsca gdzie firma może ustawić pojemniki. Obecnie firma ma pozwolenie na ustawienie 16 szt. pojemników na terenie miasta.
Jednocześnie informuję, iż niektóre pojemniki, w tym pojemnik o którym Pani pisze w swoim mailu, zostały ustawione bez naszej wiedzy i zostaną one zlikwidowane bądź przestawione w miejsca, gdzie nie będą  nikomu przeszkadzać.
Ponadto informuję, że firma nie wykorzystuje logo PCK na  pojemnikach, zaś dla mieszkańca taki pojemnik to duże ułatwienie w pozbyciu się zużytej odzieży, która zalega w naszych szafach.


Z poważaniem
z up. Burmistrza Miasta Milanówka
Emilia Misiak -  kierownik Rreferatu Ochrony Środowiska


 

do góry strony
Pytanie 26-08-2011, Jan HOHEKER
Szanowny Panie Burmistrzu,
Pozwalam sobie napisać, zadać pytania, które jako takie mogą okazać się drażliwe. Zadaje je Panu, bo jak rozumiem jest Pan zwierzchnikiem Staży Miejskiej a równocześnie na stronach internetowych Milanówka znajduje się odwołanie do miejscowych parafii.
Dlaczego Straż Miejsca i Parafia?
Bo sprawa dotyczy naruszania ciszy nocnej czy też generalnie wzmożonego hałasu powodującego przez dzwony kościelne. Zwracałem się z prośbą do parafii św. Jadwigi o rozważenie zaniechania używania dzwonów każdego ranka o 6.30 – tu ze względu na dobre obyczaje i prawo do życia w ciszy, zwłaszcza w Milanówku i o poranku. Równocześnie podkreślałem konieczność zaprzestania hałasowania w dni świąteczne i niedzielę gdzie mieszkańcy mają prawo do spokojnego odpoczynku bez kakofonii dzwonów, których skumulowane używanie składa się na kilkudziesięciominutowy hałas.
Być może jestem pierwszy, który odważa się poruszać ten temat.
A teraz pytania:
- Czy mogę liczyć na interwencje Straży Miejskiej w przypadku naruszania ciszy nocnej (hałasowanie dzwonami) w niedziele rano?
- W dobie odświeżenia przepisów o naruszaniu ciszy nocnej łamiący przepisy powinien być ukarany mandatem, prawda?
- A być może, mogę liczyć na bezpośrednią interwencję Miasta w sprawy współ egzystencji mieszkańców (wypoczywających w mieście) i kościoła umniejszającego wspomniane prawo?
Czy zaniechanie częstego używania dzwonów nie byłoby zachowaniem proekologicznym (wiem, że to cieszy się Pańskim sporym zainteresowaniem) sprzyjającym żywym organizmom np. ptakom (oprócz ludzi) mogących znaleźć w miejskim centrum sprzyjających warunków do zadomowienia się?
Myślę, że Milanówek zasługuję na strefę ciszy sprzyjającą małym i dużym mieszkańcom.
Odpowiedź 30-08-2011

Szanowny  Panie,
W odpowiedzi na zgłoszony w dniu 26.08.2011 roku  problem zakłócania ciszy nocnej uprzejmie informuję, iż nie podzielam Pana stanowiska w tej kwestii – dzwony kościelne od godziny  22.00 do godziny  6.00  w czasie obowiązywania ciszy nocnej nie są uruchamiane . Pragnę ponadto poinformować Pana, iż ograniczenia dotyczące funkcjonowania instalacji lub korzystania z urządzeń, z których emitowany hałas może negatywnie oddziaływać na środowisko,  zgodnie z art. 157 ust. 2  Ustawy z dnia  27.04.2001 roku  Prawo ochrony środowiska nie dotyczą instalacji i urządzeń znajdujących się w miejscach kultu religijnego.


Z poważaniem
Jerzy  Wysocki
Burmistrz Miasta Milanówka


 

do góry strony
Pytanie 03-08-2011, Robert Zajkowski
Panie Burmistrzu,

Czy możemy pochwalić się sukcesem w zdobyciu dofinansowania na solary takim jak sąsiedni Grodzisk?

http://www.grodzisk.pl/aktualnosci/pokaz/1645.html

Z poważaniem,

Robert Zajkowski
Odpowiedź 05-08-2011

Szanowny Panie,
Niestety nasze miasto nie otrzymało dofinansowania na solary. Konkurs wygrało szesnaście projektów w większości opartych na kogeneracji ._* Nasz wniosek*_ został dobrze przygotowany, dlatego odwołujemy się poprzez złożenie protestu. Jednocześnie mamy nadzieję (będąc w gronie kilkudziesięciu podmiotów) , że zostanie ogłoszony drugi nabór wniosków."


Z poważaniem
z up. Burmistrza Miasta Milanówka
Maria Chilińska -   kierownik Referatu Eksploatacji Infrastruktury Wodociągowo - Kanalizacyjnej 

do góry strony
Pytanie 02-08-2011, R.D.
Witam, Proszę mi powiedzieć czy w mieście ogrodzie mieszkańcy mogą hodować kury w przydomowych ogródkach ? Dodam iż jest to teren ulicy Owocowej a raczej tył posesji należącej do tej ulicy . Owe kury toną w błocie a sąsiedzi muszą znosić niemiły zapach i muchy oraz inne robactwo. Co mam zrobić smród i owady są nie do zniesienia szczególnie letnią porą a co dopiero teraz gdy dopadał deszcz i woda nadal stoi w "kurniku"a właściciel nic z tym nie robi. Mieszkanka Milanówka.
Odpowiedź 05-08-2011

Szanowna Pani,
w odpowiedzi na Pani maila, uprzejmie informuję, iż zgodnie z Uchwałą Nr 353/XXX/06 Rady Miasta Milanówka z dnia 28 lutego 2006 r. utrzymywanie zwierząt gospodarskich (w tym m.in. kur), zakazane jest w obrębie strefy ochrony konserwatorskiej. Na pozostałych obszarach, znajdujących się poza niniejszą strefą, dopuszczane jest utrzymywanie zwierząt gospodarskich, pod warunkiem przestrzegania przepisów sanitarnych, budowlanych i ochrony środowiska. Utrzymywanie zwierząt nie powinno powodować uciążliwości dla sąsiednich nieruchomości, w tym między innymi uciążliwości zapachowej, o której Pani wspomina.
Zważając na to, iż ul. Owocowa leży poza strefą ochrony konserwatorskiej, nie można zakazać utrzymywania kur na posesji tam usytuowanej. Jednakże Referat Ochrony Środowiska może przeprowadzić wizję lokalną na niniejszej posesji i wydać stosowne zalecenia, do których właściciel ma obowiązek się ustosunkować. Proszę o kontakt telefoniczny, pod nr (22) 758 30 61 w. 212, lub osobiście na ul Spacerowej 4, celem podanie bardziej szczegółowych informacji, aby umożliwić kontrolę.


Z poważaniem
z up. Burmistrza Miasta Milanówka
Emilia Misiak -  kierownik referatu Ochrony Środowiska

do góry strony


Wersja do druku