Strona milanowek.pl wykorzystuje do działania pliki cookies. Pozostając na niej, wyrażasz zgodę na ich używanie. Dowiedz się więcej »

[X] Zamknij
Strona główna »  »  

Pytania do Burmistrza

Prosimy, aby zadawane przez Państwa pytania dotyczyły bieżących kwestii związanych z funkcjonowaniem miasta.

Zadawane w tym trybie pytania nie powinny:

  • dotyczyć kwestii, których wyjaśnienie jest możliwe w innym przewidzianym do tego celu trybie (m.in. w trybie dostępu do informacji publicznej, w trybie skargowym itp.),
  • zawierać treści uznawanych powszechnie za wulgarne lub obraźliwe,
  • zawierać treści reklamowych lub promocyjnych,
  • pełnić roli polemiki prowadzonej w odniesieniu do wcześniej zadawanych pytań.

Odpowiedzi na pytania udzielają z upoważnienia burmistrza kierownicy referatów Urzędu Miasta i jednostek organizacyjnych Gminy. W sprawach najistotniejszych odpowiedzi udziela bezpośrednio burmistrz. Dołożymy wszelkich starań, aby otrzymali Państwo odpowiedź w możliwie najkrótszym terminie, nie przekraczającym 14 dni.

Ze względu na brak możliwości edycji tekstu, prosimy o nieumieszczanie danych osobowych oraz teleadresowych w zadawanym pytaniu, jeśli nie wyrażają Państwo zgody na ich publikację.


« Wróć do listy kategorii

Pytanie 11-04-2007, Justyna Jackholt
Szanowny Panie Burmistrzu,Jestem mieszkanką ulicy Górnoleśnej (odcinka pomiedzy ulica Kosciuszki a Parkowa), ktorej wysokie drzewostany upodobaly sobie kruki. Na dwoch sasiadujacych z nasza posesja dzialkach jest podobno prawie dwiescie gniazd tych niezwykle uciazliwych i halasliwych ptakow. Ptaki te nie tylko sa uciazliwe ze wzgledu na ogromny halas ale rowniez paskudza i robia szkody w ogrodach. Poza tym atakuja inne ptaki. Mieszkanie na tym odcinku ulicy Gornolesnej przypomina sceny ze slynnego filmu Hitchcoka pt Ptaki.Ostatnio slyszalam w radiu Bogoria, ze Grodzisk Maz poradzil sobie z krukami w tamtejszych parkach. Moje pytanie czy byliby Panstwo uprzejmi zajac sie tym problemem w Milanowku.Z gory dziekuje za odpowiedz,Pozdrawiam,Justyna Jackholt
Odpowiedź 12-04-2007

Szanowna Pani Justyno!
W odpowiedzi na Pani maila z dnia 11.04.2007 r. uprzejmie informuję, że miasto Milanówek ze względu na swój „leśno-parkowy” charakter stwarza dogodne warunki bytowania dla różnych przedstawicieli świata zwierzęcego, w tym ptaków.
W celu wyjaśnienia myślę, że miała Pani na myśli gawrony, gdyż kruki raczej unikają miast i nie żyją aż w tak licznych stadach.
Jednocześnie informuję, że gawron jest ptakiem prawnie chronionym. W stosunku do tych gatunków stosuje się zakazy określone w art. 52 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r o ochronie przyrody, między innymi zakazuje się niszczenia ich gniazd.
Ponadto zgodnie z Programem Ochrony i Kształtowania Środowiska Miasta Milanówka wraz z Planem Gospodarki Odpadami na lata 2004-2011, w celu ochrony awifauny na terenie naszego miasta wprowadzono ochronę miejsc lęgowych gatunków chronionych.
Wobec powyższego nie możemy podjąć żadnych działań, które spowodowałyby ich przeniesienie z terenów, na których występują obecnie.  

Z poważaniem
Jerzy Wysocki
Burmistrz Miasta Milanówka

do góry strony
Pytanie 31-03-2007, Tomasz
Szanowny Panie Burmistrzu,Moje pytanie nawiązuje do tworzonej przez gminę Grodzisk Mazowiecki strefy przemysłowej. Wiem, że na terenie Grodziska Mazowieckiego była/jest prowadzona przez władze miasta inicjatywa zachęcająca, często nakazująca przeniesienie uciążliwych działalności gospodarczych do tej strefy. Czy w związku z tym są planowane również w Milanówku jakieś działania wobec obecnie funkcjonujących na terenie Milanówka, a uciążliwych dla okolicznych mieszkańców zakładów, zachęcające właścicieli do przeniesienia działalności np. do wspomnianej strefy? Jeśli tak to z jakim skutkiem?Z poważaniemTomasz
Odpowiedź 05-04-2007

Szanowny Panie,
W odpowiedzi na maila z dnia 02.04.2007 r., uprzejmie informuję, że Gmina Milanówek  ze względu na swój charakter miasta-ogrodu, prowadzi działania, mające na celu dbałość o środowisko przyrodnicze. Miasto położone jest w 90 % w  Warszawskim Obszarze Chronionego Krajobrazu. W obszarze tym zakazuje się realizacji przedsięwzięć mogących znacząca oddziaływać na środowisko.
Wobec powyższego wszelkie planowane inwestycje w trakcie postępowania administracyjnego są szczegółowo sprawdzane pod względem ich ewentualnego oddziaływania na środowisko. Ponadto Gmina przeprowadza kontrole zakładów pod kątem ochrony środowiska.
Jednocześnie ważnym zadaniem dla Gminy jest prowadzenie umiejętnej polityki sprzyjającej powstawaniu i funkcjonowaniu sektora małych i średnich przedsiębiorstw nieuciążliwych dla środowiska, a przynoszących dochody Gminie.  
Natomiast przedsiębiorcy prowadzący działalność na szeroką skalę o znacznym stopniu uciążliwości informowani są o możliwościach korzystnej z ich punktu widzenia lokalizacji firm poza terenem Milanówka.

Z poważaniem
Jerzy Wysocki
Burmistrz Miasta Milanówka

do góry strony
Pytanie 06-12-2006, Kasia
Witam Pana, Tyle mówi się w Milanówku o szacunku dla drzew, ochronie środowiska,itd.... a od kilku lat w centrum miasta, (min. skwer w pobliżu targowiska ) serwuje się mieszkańcom kilkumetrowe , świeżo ścięte świerki - ,,symbole świat'' . Aż żal patrzeć . Zresztą już praktykowane odpowiednie przystrojenie światełkami ,, zwyklych dębów " jest równie świąteczne. Pytanie ; czy nie byłoby ekologiczniej - po prostu posadzić w tych miejscach żywe drzewka z pojemników, nawet takie 2,5 metrowe ,a potem o nie dbać , .... ??? Pozdrawiam, Kasia
Odpowiedź
Szanowna Pani,
Uprzejmie informuję, że świerki, którymi ozdabiane są skwery w okresie świątecznym, na terenie miasta Milanówka kupujemy w szkółkach wyspecjalizowanych w sprzedaży dużych , wieloletnich drzew, rosnących pod liniami elektroenergetycznymi.Tym niemniej pragnę Panią poinformować, że na skwerze przy targowisku miejskim, i na skwerze F.A. Ossendowskiego (róg ulicy Krakowskiej i Kościuszki) planowane jest posadzenie jodeł kalifornijskich (3-4 m wysokości) w przyszłym roku.

Z poważaniem
Burmistrz Miasta Milanówka
Jerzy Wysocki
do góry strony
Pytanie 26-11-2006, Andrzej
Panie Burmistrzu, proszę powiedzić, czy jeszcze w 2006 będzie organizowany wywóz liści? Pozdrawiam Andrzej Gałecki
Odpowiedź
Szanowny Panie,
W odpowiedzi na pytanie z dnia 26.11.2006r. uprzejmie informuję, że następna akcja - wywóz liści, będzie przeprowadzona wiosną 2007r.Ponadto, informuję, o możliwości odebrania liści przez firmę AMINEX, prowadzącą na terenie miasta selektywną zbiórkę odpadów. Liście należy włożyć do worków przeznaczonych na „bio-odpady” z logo firmy i wystawić zgodnie z kalendarzem odbioru odpadów segregowanych , właściwym dla danego kwartału. Koszt usługi zawarty jest w cenie zakupionych worków. Cena worków na bio - odpady 60 litrowe wynosi 2 zł, worki dostępne są w poniższych punktach:1. Sklep Ogrodniczy przy ul. Warszawskiej 192. Sklep Ogrodniczy przy ul. Królewskiej 943. Sklep Majster na Targowisku Miejskim4. Sklep Chemiczno-Kosmetyczny przy ul. Warszawskiej 28 A5. Sklep Spożywczo - Chemiczny przy ul. Marszałkowskiej 306. Sklep Spożywczy przy ul. Piaski 27. Sklep Ogólno-Spożywczy przy ul. Łąkowej 16Szczegółowych informacji na temat selektywnej zbiórki odpadów komunalnych i terminów wywozu udzieli Referat Ochrony Środowiska, Urzędu Miejskiego w Milanówku, ul. Kościuszki 45; tel: (22) 758 30 61 wew. 221,212,e-mail: środowisko@milanowek.pl

Z poważaniem
Burmistrz Miasta Milanówka
Jerzy Wysocki
do góry strony
Pytanie 26-11-2006, Teresa i Zbigniew Nowaccy
Ponawiamy nasz apel z 15 listopada, który może nie trafił do adresata : Pan- Burmistrz Jerzy Wysocki! Mieszkamy w Milanówku od niedawna – na- ul. Północnej. Latem cieszyliśmy się Ze wspaniałego powietrza miasta-ogrodu!- Teraz czujemy wszędzie wokół Czad z palących się ognisk, kominków czy pieców.- Nierzadko czuć spalające się Plastiki! To miasto przeobraziło się z- przyjściem jesieni, a nas przygnębiła myśl, Że ten uroczy Milanówek ma taką- niechlubną stronę swego codziennego funkcjonowania. Prosimy Pana i- wszystkich nowo-wybranych radnych o pilne zajęcie się tą sprawą I- doprowadzenie do całkowitego zakazu zanieczyszczania powietrza ze- spalanych Śmieci, liści czy też zwykłego węgla lub drewna. Niech to miasto- będzie nadal Ogrodem – w rzeczywistości, a nie tylko w folderach i- reklamach! Wiemy, że to niełatwe zadanie, że być może wielu naszych- sąsiadów nie ma Gazu i musi palić w piecu węglem czy drewnem. No właśnie, czy- musi? Są Przecież jeszcze inne źródła wytwarzania ciepła np. olej opałowy.- Warto Już teraz zacząć zmagać się z tym problemem, bo kiedyś może się z- nim Uporamy. Ale róbmy coś! Same woreczki na różne odpady nie są- wystarczające, Bo za mała jest świadomość czynionego zła, bezkarności i za- wiele złych Nawyków! Proszę nas zawiadomić, jak podejmie Pan i Rada- Miasta jakieś konkretne Działania w tym zakresie, czego Panu serdecznie- życzymy. Z wyrazami szacunku Teresa i Zbigniew Nowaccy
Odpowiedź
Szanowni Państwo,
W odpowiedzi na pytanie z dnia 26.11.2006r. uprzejmie informuję, że w celu wyeliminowania uciążliwości związanych z sezonowym – jesiennym i wiosennym wypalaniem liści w Milanówku Rada Miasta Milanówka wprowadziła uchwałą Nr 18/IV/94 z dnia 27.09.1994r zakaz wypalania liści na terenie Zespołu Przyrodniczo-Krajobrazowego Miasta Milanówka.
Palenie odpadów komunalnych zarówno na posesjach jak i w instalacjach grzewczych jest zabronione. Powyższe sprawy regulują stosowne przepisy tj. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r.o odpadach, Ustawa Prawo Ochrony Środowiska, i prawo miejscowe.Powyższe prawo egzekwuje Straż Miejska, kontrolując posesje pod względem utrzymania czystości i porządku oraz prawidłowej gospodarki odpadami. Podczas kontroli mieszkańcy są również informowani o skutkach spalania odpadów.W ostatnim czasie (tej jesieni) Straż Miejska zanotowała nieliczne zdarzenia emisji zanieczyszczeń do powietrza będącej jednakże wynikiem palenia w kuchniach i piecach grzewczych, nie zaś wypalania liści.
W związku z rozpoczęciem okresu grzewczego, w najbliższym czasie zwrócę się na łamach Biuletynu Miasta Milanówka z ponownym apelem do mieszkańców Milanówka, aby dbali o nasze wspólne środowisko i nie spalali odpadów bytowych w piecach, kuchniach czy kominkach.
Jednocześnie informuję, że przepisy prawne nie określają rodzaju instalacji ogrzewczej dla budynków jednorodzinnych, wobec powyższego może to być zarówno węgiel, drewno czy też inny surowiec opałowy.

Z poważaniem
Burmistrz Miasta Milanówka
Jerzy Wysocki
do góry strony
Pytanie 24-09-2006, aneta
Witam serdecznie !!! Ściany mojego mieszkania przylegają do restauracji w- której odbywają się bardzo głośne dyskoteki i imprezy. W dzień i w nocy, wiele- razy w tygodniu- hałas, dudniąca, głośna agresywna muzyka wprowadzająca w- wibrację ściany mojego mieszkania.. Nie da się żyć. Wielokrotne prośby o- ograniczenie hałasu, dostosowanie lokalu do prowadzenia tak uciążliwej- działalności, wyciszenie lokalu płytami akustycznymi nie przynoszą skutku i- pozostają bez odpowiedzi. Policja często odmawia interwencji twierdząc, że- lokal ma koncesję i można zakłócać ciszę nocną. Kto może mi pomóc? U kogo i w- jaki sposób interweniować? Co powinienem zrobić? Z góry dziękuję za odpowiedź.- Gorąco pozdrawiam Andrzej
Odpowiedź
Szanowny Panie !
W odpowiedzi na Pana pytanie, dotyczące zakłócania spokoju w związku z prowadzoną działalnością (restauracja) przylegającą do Pana mieszkania, uprzejmie informuję co następuje:
W przypadku stwierdzenia kolejnych zajść proszę kierować informację do Straży Miejskiej w Milanówku (bezpłatny numer z telefonu stacjonarnego – 986, lub 7248045), która w ramach swoich kompetencji podejmie próby rozwiązania nurtującego Pana problemu.

Z poważaniem
Burmistrz Miasta Milanówka
Jerzy Wysocki
do góry strony
Pytanie 08-09-2006, Andrzej Zwawa
Dzien dobry! Dziekuje za przeslanie listu z tekstem pt. "Milanowek miasto -- ogrod - pionier selektywnej zbiorki odpadow". Prosze o informacje: - co- Milanówek robi z zebranymi surowcami - jak wyglada ich dalsza droga? - czym- zajmuje się firma Aminex, sponsor konkursu Segregujemy odpady - jaka jest- dokladnie data wrzesniowej akcji odpadowej w Milanowki Prosze tez o- przeslanie tekstu pt. "Milanowek miasto - ogrod - pionier selektywnej zbiorki- odpadow" w postaci zalacznika do maila, co ulatwiloby jego prawdopodobne- przygotowanie do druku. Zapraszam tez do zapoznania się z naszym projektem o- podobnej tematyce: http://zb.eco.pl/co-robic-ze-smieciami pozdrawiam Andrzej- Zwawa Wydawnictwo "Zielone Brygady", Serwer MOST.org.pl / ECO.pl Slawkowska- 12 III p., PL 31-014 Krakow tel./fax: 48 12 4222264, 4222147 tel. 603363721- (SMS przez http://www.miastoplusa.pl) mailto:zb@eco.pl http://zb.eco.pl- http://www.most.org.pl gg 210891
Odpowiedź
Dzień dobry !
Na wstępie chciałbym serdecznie przeprosić za tak długą zwłokę w udzieleniu odpowiedzi na Pana maila. Poniżej załączam odpowiedzi na Pana pytania z dnia 08.09.2006r.:
Ad.1 Miasto Milanówek przekazuje posegregowane odpady firmie AMINEX.Firma Aminex posiada własną bazę, gdzie następuje oczyszczanie i sortowanie odpadów na poszczególne frakcje po czym odpady przekazywane do ponownego przetworzenia.
- makulatura jest przekazywana do papierni,
- szkło do huty szkła,
- tworzywa sztuczne są przekazywane producentom opakowań,
- złom do huty,
- bio – odpady dostarczane są do Miejskiej Kompostowni w Grodzisku Mazowieckim.
Ad.2 Przedmiotem działania firmy Aminex jest gospodarka odpadami ze szczególnym uwzględnieniem recyklingu surowców wtórnych.Na terenie miasta Milanówka firma Aminex świadczy usługi w zakresie odbioru odpadów posegregowanych w kolorowych workach (system obejmujący zabudowę jednorodzinną) oraz z kolorowych pojemników ustawionych przy zabudowie wielorodzinnej.
Jednocześnie pragnę powiadomić, że Dzień Milanówka poświęcony segregacji już się odbył - w dniu 03.09.2006r.
W załączeniu przesyłam tekst Milanówek Miasto – Ogród, o który Pan prosił w mailu.

Z poważaniem
Burmistrz Miasta Milanówka
Jerzy Wysocki
do góry strony
Pytanie 28-08-2006, Mieczysław
Dzień dobry, Z niezmiennym zainteresowaniem czytam informacje - dot.sprawy kompostowni w Grodzisku Mazowieckim. Pani inspektor Emilia - Misiak prezentuje tą problematykę bardzo enigmatycznie. Ani razu nie - poinformowała, że Gmina Grodzisk Maz. zobowiązała się kompostownię - zlikwidować a prowadzone badania mają li tylko postawić kropkę nad - "i" - potwierdzić jej oczywistą szkodliwość. I takie potwierdzenie - lada moment się ukaże. Wyniki badań są druzgocące- kompostownia stwarza - zagrożenie dla środowiska. Szkoda, że w Biuletynie nie był publikowany- tekst porozumienia w sprawie likwidacji kompostowni. Czy Gmina zajmie- w tej sprawie jednoznaczne stanowisko, zgodnie z treścią porozumienia i - wynikami badań ? Z poważaniem M. Karwowski
Odpowiedź
Szanowny Panie,
W odpowiedzi na Pana e-mail odnośnie tekstu, który ukazał się w ostatnim numerze Biuletynu Miasta Milanówka Nr 7 (2006), dotyczącego oczyszczalni ścieków i kompostowni w Grodzisku Mazowieckim, informuję, że:
1. gmina Milanówek przedstawiła swoje stanowisko w sprawie modernizacji oczyszczalni ścieków na łamach biuletynu nr 4 (2006) – opublikowano stanowisko Rady Miasta Milanówka i Burmistrza Miasta w w/w sprawie.
2. również w tym samym numerze Biuletynu została umieszczona informacja dotycząca osiągniętego konsensusu w sprawie likwidacji kompostowni odpadów w Grodzisku Mazowieckim.
Poinformowaliśmy, że Burmistrz Grodziska zobowiązał się do przedstawienia projektu uchwały w sprawie likwidacji kompostowni (sesja wrześniowa br.).
Wobec powyższego tekst zamieszczony w biuletynie Nr 7 (2006) miał na celu poinformowanie mieszkańców - o dalszych działaniach jakie Gmina Milanówek podjęła wspólnie z organizacjami ekologicznymi w sprawie oczyszczalni ścieków i kompostowni (przeprowadzenie badań zanieczyszczeń powietrza).
Jednocześnie informuję, że po przeprowadzeniu wszystkich serii badań i otrzymaniu ich wyników Gmina zajmie jednoznaczne stanowisko.

Z poważaniem
Burmistrz Miasta Milanówka
Jerzy Wysocki
do góry strony
Pytanie 28-08-2006, Mieczysław
Dzień dobry, Przejrzałem aktualne informacje, w szczególności dot. - informacji o obwodnicy dla ul. Królewskiej i Pański kontrprojekt dla - projektu Gminy Grodzisk Mazowiecki. Proszę zwrócić uwagę, że - proponowany północny przebieg obwodnicy pokrywa się z planowaną autostradą- na odcinku Brwinów - Tłuste. Gdybym miał wpływ na decyzję,- zabiegalbym o węzeł łączący Brwinów z austostradą i zrezygnowałbym z - budowy odpowiedniej części obwodnicy , ponieważ jej budowa w takiej - sytuacji byłaby już tylko marnotrastwem. Z - poważaniem M.Karwowski
Odpowiedź
Szanowny Panie,
Dziękuję za zainteresowanie problemami komunikacyjnymi Milanówka i zawnikliwą analizę. Projekt autostrady jako drogi krajowej był wiele latopracowywany i analizowany. Odległość węzłów łaczących drogi wojewódzkie zautostradą jest ściśle określona i połaczenia te nie mogą być zbyt gęstorozmieszczone gdyż wówczas autostrada nie spełniałaby swojej funkcji.
Planowana przez nas obwodnica jest drogą o zupełnie innej kategoriipozwalającej na lokalizowanie w niej wjazdów i zjazdów w odległościachumożliwiających obsługę przyległych terenów. Zbliżenie trasy obwodnicy doautostrady ma na celu zlokalizowanie uciążliwości tej drogi w granicachuciążliwości autostrady tak aby jak najmniej terenów było narażonych nawynikający z natężenia ruchu hałas komunikacyjny.Nie należy jednakzapominać, że północny wariant jest w sferze koncepcji.

Z poważaniem
Burmistrz Miasta Milanówka
Jerzy Wysocki
do góry strony
Pytanie 23-05-2006, Joanna
Witam Szanowny Panie Burmistrzu moje pytanie po częśći wiąże się z ochroną- środowiska na którą w mieście ogrodzie kładzie się duży nacisk. Ogólnie- chcieliśmy dokonać podziału działki niestety nastąpiły komplikacje wynikające z- braku dojazdu do jednej z nowotworzonych działek. Opinia odnośnie podziału- wymaga przeznaczenia ponad 3 metrowego pasa ziemi na poszerzenie drogi- przebiegającej za ogrodzeniem w celu zapewnienia dojazdu. Chciałabym w tym- miejscu zaznaczyć że w/w pas jest pasem zieleni, na którym jest posadzonych- ponad 75 szt drzew i krzewów ozdobnych, m.in: około 15letnie sosny czarne,- modrzewie i brzozy(23szt.) Dodam że sosny i modrzewie pochodzą z sadzonek- rozprowadzanych przez urząd w ramach zadrzewiania Milanówka. Dotychczas do- działek zapewniony jest dojazd przez posesję rodziców i to jest dla nas- najkorzystniejsze rozwiązanie kwestii dojazdu, ale przepisy mówią nam co jest- dla nas "lepsze". Nasze argumenty są niczym wobec sztywnych przepisów, dla- których nie ma znaczenia czy pod drogę są przeznaczane łąki czy pas- zieleni. Czy wobec powyższego racjonalne jest zniszczenie sporego kawałka- przyrody aby utworzyć szerszą drogę? Chciałabym poznać Pana zdanie w powyższej- kwestii.
Odpowiedź
Szanowna Pani Joanno
W przedstawionym przez Państwa projekcie podziału proponujecie wydzielenie działki o powierzchni ok. 725m2 z bezpośrednim dostępem jedynie do ulicy Szczepkowskiego. Z koncepcji podziału nie wynika aby był możliwy alternatywny dostęp do innej drogi publicznej. Wydzielanie długich dróg wewnętrznych które jeszcze bardziej zmniejszą szerokość i tak już wąskich działek nie mieści się w kategoriach racjonalnego gospodarowania przestrzenią. Proszę spróbować przedstawić taki wariant podziału z drogą wewnętrzną a okaże się że zamiast ok.150 m.kw pod drogę będzie trzeba wydzielić ok.500m2. To nie tylko przepisy ale również zdrowy rozsądek podpowiada właściwe rozwiązania. Zrozumiały jest Państwa żal z powodu zagospodarowanego fragmentu działki, nie mniej jak sądzę większość drzew i krzewów będzie można przesadzić zwłaszcza, że nie będzie to sprawa pilna. Problem tworzenia i poszerzania dróg gminnych istnieje „od zawsze”. Rozszerzanie się terytorium miast powoduje konieczność ciągłego zmierzania się z tymi problemami. Polityka przestrzenna musi zatem kierować się przede wszystkim dalekowzrocznością zwłaszcza w zakresie wykorzystania układu drogowego.

Z poważaniem
Burmistrz Miasta Milanówka
Jerzy Wysocki
do góry strony


Wersja do druku