Strona milanowek.pl wykorzystuje do działania pliki cookies. Pozostając na niej, wyrażasz zgodę na ich używanie. Dowiedz się więcej »

[X] Zamknij
Strona główna »  »  

Pytania do Burmistrza

Prosimy, aby zadawane przez Państwa pytania dotyczyły bieżących kwestii związanych z funkcjonowaniem miasta.

Zadawane w tym trybie pytania nie powinny:

  • dotyczyć kwestii, których wyjaśnienie jest możliwe w innym przewidzianym do tego celu trybie (m.in. w trybie dostępu do informacji publicznej, w trybie skargowym itp.),
  • zawierać treści uznawanych powszechnie za wulgarne lub obraźliwe,
  • zawierać treści reklamowych lub promocyjnych,
  • pełnić roli polemiki prowadzonej w odniesieniu do wcześniej zadawanych pytań.

Odpowiedzi na pytania udzielają z upoważnienia burmistrza kierownicy referatów Urzędu Miasta i jednostek organizacyjnych Gminy. W sprawach najistotniejszych odpowiedzi udziela bezpośrednio burmistrz. Dołożymy wszelkich starań, aby otrzymali Państwo odpowiedź w możliwie najkrótszym terminie, nie przekraczającym 14 dni.

Ze względu na brak możliwości edycji tekstu, prosimy o nieumieszczanie danych osobowych oraz teleadresowych w zadawanym pytaniu, jeśli nie wyrażają Państwo zgody na ich publikację.


« Wróć do listy kategorii

Pytanie 25-10-2016, Wiktor
Witam

Czy planowane są jakieś działania mające na celu wyeliminowanie z naszego otoczenia sytuacji nadmiernego dymienia z kominów?
Wiem, że są w Milanówku różne programy jak np. dofinansowanie zakupu kolektorów słonecznych ale to nie jest rozwiązanie dla każdego i nie rozwiązuje w całości problemu gęstego dymienia.
Może jakiś cykl szkoleń? Albo jakaś akcja edukacyjna? Może należy wykonać jakieś działania wobec konkretnych gospodarstw domowych, gdzie takie dymienie następuje?
Wiele takich problemów wynika z nieprawidłowego palenia w kotłach węglowych górnego spalania. Rozwiązania są proste i sprawdzone, można się z nimi zapoznać choćby na stronie: http://czysteogrzewanie.pl
Może zaprosić tamtejsza ekipę do Milanówka?
Odpowiedź 27-10-2016

Szanowny Panie,
W odpowiedzi na maila, uprzejmie informuję, że do tej pory podejmowaliśmy działania edukacyjne jeśli chodzi o spalanie odpadów w piecach domowych. W tym roku również rozpoczęliśmy wspólnie ze Strażą Miejską kontrole nieruchomości pod kątem spalania odpadów w piecach i są pobierane próbki z paleniska. Natomiast temat nieprawidłowego palenia (rozpalania), o którym Pan pisze w mailu nie był poruszany. Myślę, że warto nim się zająć. Przygotujemy do następnego biuletynu oraz na stronę miasta stosowne informację na ten temat.  


 Z poważaniem
Z up. Burmistrza Miasta Milanówka
Emilia Misiak – kierownik referatu ochrony środowiska i gospodarki zielenią

do góry strony
Pytanie 09-09-2016, Mieszkanka
Witam serdecznie,
mieszkam na ul. Grodeckiego i w granicy mojej działki rośnie kilkudziesięcioletni dąb, którego połowa gałęzi wystaje nad moją działkę, a moje pytanie brzmi: czy za zgodą sąsiada mogę samodzielnie, we własnym zakresie uciąć jedną (zieloną, zdrową) gałąź o średnicy ok 20 cm?
Odpowiedź 20-09-2016

Szanowna Pani,
nawiązując do otrzymanego e-maila uprzejmie informuję, że ulica Grodeckiego położona jest  w strefie  konserwatorskiej.
W związku z powyższym prace związane z pielęgnacją drzew na tym terenie, można wykonać po otrzymaniu zgody od Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora w Warszawie.
 Poniżej link do pobrania formularza ze strony Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków:
http://www.mwkz.pl/formularze-i-wnioskitytuł formularza: Wniosek o wydanie pozwolenia na prowadzenie prac konserwatorskich/ restauratorskich/ robót budowlanych/ badań konserwatorskich/ badań architektonicznych/ podjęcie innych działań mogących prowadzić do naruszenia substancji lub zmiany wyglądu zabytku przy zabytku nieruchomym wpisanym do rejestru zabytków.


 


Z poważaniem
z up. Burmistrza Miasta Milanówka
Emilia Misiak -Kierownik Referatu OŚZiGZ

do góry strony
Pytanie 02-09-2016, Milanówka
Witam

Czy w Milanówku obowiązują gminne normy emisji hałasu i czy mają zastosowanie do osób fizycznych?
Czy poza liczeniem na sąsiedzką życzliwość funkcjonują jakieś inne środki oddziaływania na sąsiada hałasującego bardzo głośną kosiarką, piłą do drewna czy szlifierką przez wiele godzin jednego dnia?

Dziękuję za odpowiedź.
Odpowiedź 15-09-2016

Szanowny Panie,
W odpowiedzi na Pana maila uprzejmie informuję, że nie ma czegoś takiego jak gminne normy hałasu. Normy hałasu określone zostały w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (t.j. Dz. U. z 2014 r., poz 112) i obowiązują w całym kraju, niestety rzadko maja zastosowanie do osób fizycznych.
W przypadku gdy sąsiad (osoba fizyczna) powoduje określoną uciążliwości, również hałasową praw swoich można dochodzić na gruncie cywilnym. Zastosowanie mają przepisy  Kodeksu cywilnego (K.c.) dotyczące określonych przez ustawodawcę granic wykonywania prawa własności nieruchomości oraz immisji, tj. wpływu takiej nieruchomości na nieruchomości sąsiednie.
Zgodnie z przepisem art. 144 K.c.: „właściciel nieruchomości powinien przy wykonywaniu swego prawa powstrzymywać się od działań, które by zakłócały korzystanie z nieruchomości sąsiednich ponad przeciętną miarę, wynikającą ze społeczno-gospodarczego przeznaczenia nieruchomości i stosunków miejscowych”.
Mając zatem powyższe na uwadze, stwierdzić należy, że nadmierny hałas pochodzący
z nieruchomości sąsiada, który zakłóca spokojne korzystanie a sąsiednich nieruchomości, a nie jest generowany np. poprzez normalne i niewykraczające poza przeciętne miary korzystanie z nieruchomości przez sąsiada, stanowi niedozwoloną immisję na sąsiednią nieruchomość, której można się sprzeciwić i żądać jej zaniechania.
Taka sytuacja stanowi podstawę do wystosowania do sąsiada określonych roszczeń (najlepiej pisemnie listem poleconym), a w przypadku dalszej odmowy spełnienia tych obowiązków można ze swoim roszczeniem wystąpić na drogę postępowania sądowego z powództwem o nakazanie zaniechania generowania obecnie istniejących uciążliwości.


 


Z poważaniem
z up. Burmistrza Miasta Milanówka
Emilia Misiak - Kierownik Referatu OŚZ

do góry strony
Pytanie 13-07-2016, Dariusz Sosnowski
Witam , prośba o wyjaśnienie dlaczego punk selektywnej zbiórki odpadów jest czynny tylko we wtorki czwartki i soboty ? Jeżeli ja miałbym wybierać wybrałbym poniedziałek , środa i piątek. Co determinowało wybór tych dni i dlaczego zrezygnowano z całotygodniowego dostępu
Odpowiedź 11-10-2016

Szanowny Panie,
W odpowiedzi na Pana maila, uprzejmie informuję, że  zrezygnowaliśmy z 6 dniowego czasu pracy punktu selektywnej zbiórki odpadów ze względów ekonomicznych. Została przeprowadzona analiza miesięczna korzystania z punktu przez mieszkańców, z której  wynikało, że najwięcej osób korzysta z punktu pod koniec tygodnia, w pozostałe dni mieszkańcy raczej sporadycznie korzystali z punktu.


Z poważaniem
z up. Burmistrza Miasta Milanówka
Emilia Misiak – Kierownik Referatu Ochrony Środowiska i Gospodarki Zielenią

do góry strony
Pytanie 25-06-2016, Anna
Zastanawia mnie, dlaczego w letnie miesiące śmieci zmieszane są wywożone raz na dwa tygodnie. W czasie upalnych dni w koszach na śmieci wylęgają się robaki. Miasto ogród ze smrodem z altanek śmietnikowych? Rozumiem kwestie oszczędności ale są pewne granice.
Odpowiedź 27-06-2016

Szanowna Pani,
W odpowiedzi na Pani maila, uprzejmie informuję, że w ubiegłych latach częstotliwość odbioru była większa w okresie letnim z uwagi na gromadzenie odpadów  w workach. W tym roku odpady pozostałe wystawiamy w pojemnikach dlatego też odbiór odbywa się nie rzadziej niż co dwa tygodnie, zgodnie z regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Milanówka.


 


Z poważaniem
z up. Burmistrza Miasta Milanówka
Emilia Misiak – Kierownik Referatu Ochrony Środowiska i Gospodarki Zieleniądo góry strony
Pytanie 28-05-2016, Magdalena
Szanowna Pani Burmistrz,
Dlaczego na Turczynku nie ma możliwości oddawania odpadów zielonych?
Jest to niezwykle uciążliwe. Mieszkamy w mieście ogrodów, a będziemy mieszkać w mieście smrodu. Jak każdy postawi sobie kompostownik, to nie wytrzymamy, a jaki będziemy mieć wybór.
Wczoraj skosiłam trawę i mam ją trzymać jeszcze przez 12 dni do 9 maja, przy tej temperaturze. Jak będę kosiła co dwa tygodnie, to trawnik mi się zniszczy. Nie po to w niego inwestuję i dbam, żeby go świadomie niszczyć. Może po prostu wezmę te cztery brązowe woreczki i postawię pod urzędem, przecież to nic takiego.
Za zorganizowanie gospodarki odpadami jest odpowiedzialny urząd gminy i niestety jak ma się miasto ogród to trzeba o tym myśleć. Mam Państwa ulotkę o harmonogramie na 2016 i tam była jeszcze informacja o odbiorze tego typu odpadów na Turczynku. Gdzieś to w ramach Państwa pracy zniknęło i obecny harmonogram zamieszczony w internecie tę możliwość wyklucza.
Czy Milanówek ma być kolejnym miastem, w którym mieszkańcy organizują się i walczą w sądach ze swoimi urzędnikami? Nie mamy dróg, z podłączeniem do kanalizacji są problemy jak za dobrych czasów komunizmu, do domu kultury na dobrym poziomie wozimy dzieci do Grodziska, bo u nas straszy Waleria i jeszcze teraz szykuje nam się smród stulecia. Cudnie.
Czy jest szansa na powrót zasady, że Turczynek odbiera odpady zielone i to jeszcze przed latem 2016? Notabene, system zakładający odbiór odpadów w lecie co dwa tygodnie, a w zimie co tydzień jest "zapachowo ułomny".
Z poważaniem
Magdalena Wilczyńska
Odpowiedź 15-07-2016

Szanowna Pani,
W odpowiedzi na Pani maila, uprzejmie informuję, że limity na odpady zielone zostały wprowadzone, aby stawka opłaty za odbiór odpadów nie wzrosła. Takie rozwiązanie również zastosowały sąsiednie gminy. Wyjściem z sytuacji jest założenie kompostownika bądź też nie pakowanie trawy do worka bezpośrednio po skoszeniu tylko odczekanie 1-2 dni, aby nadmiar wody odparował, co wpłynie na zmniejszenie objętości odpadu jak również wyeliminuje nieprzyjemny zapach. Ponadto zachęcamy również do mulczowania trawnika,  obecny sprzęt do koszenia daje takie możliwości, przez co unikniemy nadmiaru skoszonej trawy jak również nie będziemy musieli często nawozić trawnika, gdyż samo mulczowanie jest formą odżywiania.


 


Z poważaniem
z up. Burmistrza Miasta Milanówka
Emilia Misiak – Kierownik Referatu Ochrony Środowiska i Gospodarki Zielenią
do góry strony
Pytanie 23-05-2016, Ewa
Dlaczego wjeżdżając w ul.Wspólną od strony torów PKP ze studzienek kanalizacyjnych wydobywa się niesamowity smród szamba ? MPWiK kupiło nowy samochód /ponoć cudotwórczy / więc może warto go wykorzystać do oczyszczenia lub udrożnienia tych studzienek !!!
Odpowiedź 31-05-2016

Szanowna Pani,
W nawiązaniu do zgłoszenia Milanowskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.  informuje, że wszystkie sieci kanalizacyjne w rejonie ulicy Wspólnej eksploatowane przez MPWiK są drożne i nie ma podstaw do stwierdzenia iż są źródłem emisji zapachów, o których mowa w zapytaniu.
Istotną kwestią jest natomiast to, że  w rejonie tym, od strony torów PKP usytuowana jest studnia rozprężna przewodu tłocznego  ścieków z Brwinowa. Jej właścicielem jest Brwinowska spółka wodociągowo kanalizacyjna, która w pełni odpowiada za jej działanie. Z oględzin przeprowadzonych przez MPWiK Sp. z o.o. wynika, że stan studni jest zły. Studnia nie jest wyposażona w filtr absorbujący złowonne zapachy. W tej sprawie MPWiK zwracało się do właściciela w/w obiektu z prośbą o podjęcie pilnych działań modernizacyjnych. W załączeniu skan wyżej wspomnianego pisma. Do dnia dzisiejszego działania takie nie zostały podjęte.  W najbliższym czasie MPWiK skieruje do podmiotu odpowiedzialnego kolejne pismo w omawianej sprawie.  Aby uniknąć emisji zapachów konieczne są więc działania o charakterze modernizacyjnym (budowlanym) a nie czyszczącym, co mogłoby zostać zrealizowane przy pomocy nowego pojazdu zakupionego przez MPWiK Sp. z o.o.  ale tyko w zakresie dotyczącym Milanowskich sieci. Z poważaniem
z up. Burmistrza Maista Milanówka
Sebastian Budziszewski - Prezes MPWiK

do góry strony
Pytanie 29-04-2016, krystyna słowik
Pani Burmistrz,
w Mieście Ogrodzie już od dawna konieczna! i pilna! jest reorganizacja Ref. Ochrony Środowiska, aby mógł spełniać swoją rolę.
W ramach zmian niezbędne jest stanowisko specjalisty dendrologa / arborysty, który na bieżąco będzie zajmował się wszystkimi sprawami związanymi z drzewami w Milanówku ( pielęgnacja, opinie dot. wycinek itp.). W związku z dużą ilością nowych nasadzeń drzew w mieście potrzebne jest ich fachowe prowadzenie szczególnie na początku ich wzrostu. Fachowej diagnozy dotyczą również wnioski o wycinkę, której wielokrotnie dzięki temu można by uniknąć.
Odpowiedź 15-07-2016

Szanowna Pani,
W odpowiedzi na Pani maila na wstępie przepraszam za opóźnienie w udzieleniu odpowiedzi, jednocześnie informuję, że na początku tygodnia został ogłoszony nabór do referatu ochrony środowiska na inspektora ds. zieleni.
Z poważaniem
z up. Burmistrza Miasta Milanówka
Emilia Misiak – Kierownik Referatu Ochrony Środowiska i Gospodarki Zielenią
do góry strony
Pytanie 23-04-2016, JolaBortkiewicz
Dlaczego w weekendy na "Zielonym Dołku" odbywają się imprezy z nagłośnieniem uciążliwym dla okolicznych mieszkańców???.
Basowe dźwięki uniemożliwiają przebywanie w ogrodzie a nawet otwarcie okien. Nie będę rozwijała tematu o takie aspekty jak :
- ochrona konserwatora przyrody tej okolicy,
- wpływ hałasu na zdrowie człowieka,
- prawo ludzi do odpoczynku, szczególnie w dni wolne od pracy,
Bo sądzę, że o tym wszystkim władze miasta- ogrodu powinny wiedzieć i traktować jako priorytet swej działalności.
Pozdrawiam
Odpowiedź 26-04-2016

Szanowni Pani,
Zgadzam się z Pani opinią, iż priorytetem miasta ogrodu jest zachowanie warunków sprzyjających odpoczynkowi dlatego też mając na względzie dobro mieszkańców będziemy emitować muzykę nieco ciszej podczas warsztatów muzycznych, które zaplanowaliśmy na kolejne soboty maja.
Warsztaty adresowane są do młodych mieszkańców Milanówka i odbywają się w sobotnie wczesne popołudnia w godz. 14.00 – 17.00. Chcemy w ten sposób umożliwić młodzieży zdrowe, atrakcyjne i twórcze spędzanie czasu na świeżym powietrzu. W związku z tym prosimy o przychylne spojrzenie na tę aktywność, która oprócz walorów edukacyjnych (nauka tworzenia nowoczesnej muzyki) i sportowych (prowadzimy zajęcia z łucznictwa) aktywizuje milanowską młodzież.
Chciałabym również nadmienić, że "Zielony Dołek" miejscem publicznym, przeznaczonym do różnego rodzaju form rekreacji, w tym również do organizacji imprez miejskich dla wielu osób, wymagających w pewnych sytuacjach użycia sprzętu nagłaśniającego. Proszę więc o wyrozumiałość.


 


Z podziękowaniem za troskę o dobro mieszkańców miasta Milanówka
z up. Burmistrza Miasta Milanówka
Elżbieta Abramczuk – Kalinowska  - Zastępca Dyrektora Milanowskiego Centrum Kultury


do góry strony
Pytanie 08-04-2016, Krzysztof
Mam pytanie dotyczące drzew rosnących wzdłuż płotów - ekranów dźwiękochłonnych przy ulicy Krakowskiej i torów kolejowych. Zostały one ponumerowane gustowną farbą pomarańczową, czy oznacza to, że wszystkie drzewa trafią pod piły?
Odpowiedź 13-05-2016

Szanowny Panie,
W odpowiedzi na Pana maila, na wstępie przepraszam za zwłokę w udzieleniu odpowiedzi. Jednocześnie informuję, że drzewa zostały oznaczone przez PKP, jednakże nie wiąże się to z ich wycinką.Z poważaniem
z up. Burmistrza Miasta Milanówka
Emilia Misiak - Kierownik Referatu Ochrony Środowiska i Gospodarki Zielenią

do góry strony


Wersja do druku