Strona milanowek.pl wykorzystuje do działania pliki cookies. Pozostając na niej, wyrażasz zgodę na ich używanie. Dowiedz się więcej »

[X] Zamknij
Strona główna »  »  

Pytania do Burmistrza

Prosimy, aby zadawane przez Państwa pytania dotyczyły bieżących kwestii związanych z funkcjonowaniem miasta.

Zadawane w tym trybie pytania nie powinny:

  • dotyczyć kwestii, których wyjaśnienie jest możliwe w innym przewidzianym do tego celu trybie (m.in. w trybie dostępu do informacji publicznej, w trybie skargowym itp.),
  • zawierać treści uznawanych powszechnie za wulgarne lub obraźliwe,
  • zawierać treści reklamowych lub promocyjnych,
  • pełnić roli polemiki prowadzonej w odniesieniu do wcześniej zadawanych pytań.

Odpowiedzi na pytania udzielają z upoważnienia burmistrza kierownicy referatów Urzędu Miasta i jednostek organizacyjnych Gminy. W sprawach najistotniejszych odpowiedzi udziela bezpośrednio burmistrz. Dołożymy wszelkich starań, aby otrzymali Państwo odpowiedź w możliwie najkrótszym terminie, nie przekraczającym 14 dni.

Ze względu na brak możliwości edycji tekstu, prosimy o nieumieszczanie danych osobowych oraz teleadresowych w zadawanym pytaniu, jeśli nie wyrażają Państwo zgody na ich publikację.


« Wróć do listy kategorii

Pytanie 25-11-2015, Krzysztof Puchalski
Witam serdecznie.
Zwracam się do Państwa z pewną propozycją.
Czy jest możliwość aby na wiosnę przy drewnianych ekranach biegnących wzdłuż torów obsadzić krzewy i bluszcze?
Bardzo proszę o rozpatrzenie mojej propozycji.
Odpowiedź 30-11-2015

Szanowny Panie,
W odpowiedzi na Pana maila w sprawie nasadzeń wzdłuż ekranów, uprzejmie informuję, że nasadzenia już się rozpoczęły. Drewniane ekrany zostaną obsadzone bluszczem, winobluszczem i trzmieliną natomiast przy ekranach przezroczystych zostaną zasadzone róże. Ale bardzo dziękujemy za Pana zainteresowanie i złożone propozycje.


Z poważaniem
z up.Burmistrza Miasta Milanówka
Emilia Misiak – p.o. Kierownika Referatu Ochrony Środowiska i Gospodarki Zielenią

do góry strony
Pytanie 04-11-2015, Marian
Czy w naszym mieście jest stacja pomiarowa monitorująca stan zanieczyszczenia powietrza (stężenia pyłów), jeżeli tak gdzie można uzyskać informację o wynikach pomiarów? Oraz jeżeli takiej stacji nie ma, czy miasto rozważa przy współpracy z jednostką odpowiedzialną za ochronę środowiska taką stację zainstalować. Druga kwestia czy miasto posiada jakąś strategię która by zmusiła część mieszkańców do zainstalowania niskoemisyjnych kotów spalinowych na opał stały lub wymiany na kocioł gazowy. Rozpoczął się sezon grzewczy i czasem spacer w niektórych miejscach miasta jest dość ryzykowny z uwagi na kłębowiska dymu unoszące się po okolicy.
Odpowiedź 04-12-2015

Szanowny Panie,
W odpowiedzi na Pana maila uprzejmie informuję, że w Milanówku nie ma stacji pomiarowej jakości powietrza, nie planuje się również budowy takiej stacji na naszym terenie.
W ramach monitoringu powietrza wykonywane są, analizowane i gromadzone dane dotyczące poziomów stężeń wybranych zanieczyszczeń powietrza w strefach województwa mazowieckiego (Warszawa, Płock, Radom i pozostała część województwa). Na podstawie otrzymanych pomiarów dokonuje się oceny poziomów substancji w powietrzu ze względu na ochronę zdrowia ludzi oraz ochronę roślin. Priorytetowymi obszarami dla monitoringu powietrza są strefy potencjalnych przekroczeń dopuszczalnych poziomów stężeń zanieczyszczeń.
W województwie mazowieckim monitorowanie stanu jakości powietrza prowadzone jest przez: WIOŚ, instytuty badawcze i zakłady przemysłowe.
W przypadku zaistnienia sytuacji ryzyka przekroczenia lub przekroczenia odpowiednich norm WIOŚ przekazuję odpowiednią informację do Wojewódzkiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego, aby ten podjął stosowne działania zależne od stopnia zagrożenia mieszkańców.
Prognozę jakości powietrza śledzić można na stronie internetowej WIOŚ w Warszawie, link: http://sojp.wios.warszawa.pl/index.php?page=prognoza_krotkoterminowa


Odnośnie wspierania naszych mieszkańców w działaniach zmierzających do wymiany starej instalacji grzewczej na nową, jeśli tylko będą  ogłaszane konkursy w zakresie efektywności energetycznej, to Gmina Milanówek będzie aplikowała o środki zewnętrzne, w celu wsparcia mieszkańców Milanówka w podejmowanych działaniach.Z poważaniem
z up. Burmistrza Miasta Milanówka
Emilia Misiak  - p.o. Kierownika Referatu OŚZ 

do góry strony
Pytanie 03-11-2015, cezary
Witam,
Czy mógłbym otrzymac informację na temat wyskości kosztów przyłączenia się do miejskiej sieci kanalizacyjnej. Zrobiłem rozeznanie w kosztach tego typu usług w Polsce i niestety muszę stwierdzić, że w Milanówku ceny są jedne z najwyższych w Polsce. druga sprawa jest taka, że mpwik wprowadza w błąd.
zgłosiłem chęc wykonania takie przyłącza i poinformowano mnie o następujacych kosztach: projekt ok. 1600zł wykonanie od 150-200zł za mb z materiałem, włśnie dostalem gotowy projekt z wyceną i wyszło 11,5 mb koszt 5800.
To granda! proszę o wytłumaczenie mi dlaczego w taki sposób zostałem oszukany. wygląda na to, że póki się nie zapłaci za projekt to wszystko wygląda kolorowo, następnie po opłaceniu projektu koszty się zmieniają. absolutnie nie mam zamiaru nikogo straszyć ale raczej tego tak nie zostawię i nagłosnię sprawę.
Odpowiedź 06-11-2015

Szanowny Panie,
W odpowiedzi na Pana zgłoszenie informujemy:
1.Informacja dotycząca ceny wybudowania przyłącza kanalizacyjnego jest informacją aktualną aczkolwiek dotyczy ona tylko wykonania  jednego metra bieżącego rurociągu w zakresie robót ziemnych (wykonanie wykopu i zasypka) i ułożenia rurociągu (z materiałem). W chwili obecnej cena metra bieżącego wykonania przyłącza kanalizacyjnego obowiązująca w MPWiK Sp. z o.o. wynosi 159,90 zł/mb brutto dla przyłączy o długości do 15 mb oraz 135,30 zł/mb brutto dla przyłączy o długości powyżej 15 mb.
2.Szczegółowa oferta na  wykonanie przyłącza podawana jest przez MPWiK Sp. z o. o. po wykonani lub dostarczeniu dokumentacji projektowej. Od zaproponowanych rozwiązań projektowych zależeć będzie ostateczny koszt przyłącza. W Pańskim przypadku projekt zawiera wykonanie odcinka rurociągu w pasie drogowym – dodatkowy koszt zajęcia Pasa drogowego w celu prowadzenia robót oraz demontaż i odtworzenie utwardzonej nawierzchni drogi ulicy Podleśnej. Ponadto projekt zakłada wybudowanie studni rewizyjnej na rurociągu oraz likwidacje istniejącego zbiornika szamba poprzez jego zasypanie i utylizację pokrywy. Wszystkie te elementy stanowią dodatkowe nakłady na robociznę, materiały i sprzęt, a to wpływa na zwiększenie kosztów realizacji inwestycji.  Chcemy zauważyć , iż w zaproponowanym Panu kosztorysie uwzględniliśmy również wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej.
3.Uprzejmie informujemy, że MPWiK Sp. z o.o. dąży do obniżenia kosztów wykonania robót. Proponowane przez nas usługi w zakresie wykonawstwa przyłącza są dobrowolnym wyborem inwestora.
4.W związku z powyższym proponujemy o  ponowne przeanalizowanie naszej propozycji cenowej, a w przypadku pojawiających się wątpliwości udzielimy dodatkowych informacji.
Osoba do kontaktu: mgr Marcin Kulczyk tel. 602 290 500 e-mail: m.kulczyk@mpwik-milanowek.pl


Z poważaniem
z up. Burmistrza Miasta Milanówka
Sebastian Budziszewski - Prezes Milanowskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji

do góry strony
Pytanie 22-10-2015, Karol
Szanowna Pani Burmistrz,

Czemu w gospodarstwie gdzie jest 1 osoba ma być ten sam limit na odpady zielone, odpady poremontowe, gabaryty i inne, co w gospodarstwie gdzie są 4 osoby skoro mają płacić dokładnie 4 razy więcej za śmieci? Skoro każde gospodarstwo niezależnie od liczby osób miało by mieć ten sam limit na niektóre odpady to proponuję obniżyć cenę za każdą osobę powyżej jednej.
Zamiast
1 osoba - 12 zł
2 osoby 24 zł
3 osoby 36 zł
4 osoby 48 zł
i dopiero od 5 osoby zniżka

to proponuję (ceny zupełnie przykładowe ale chodzi o zoobrazowanie sytuacji)
1 osoba 20 zł
2 osoby 30 zł
3 osoby 40 zł
4 osoby i każda kolejna 50 zł
i.t.d.

Taki system jest lepszty ponieważ:
1. sprawiedliwie jest wtedy z limitami
2. czterosobowa rodzina nie wystawia 4 razy więcej worków od osoby mieszkającej samotnie.
3. koszt dojazdu (a także zatrzymanie się przy niej) do 4 posesji osób mieszkających samotnie jest większy niż do 1 posesji gdzie mieszkają 4 osoby.

Np w Warszawie jest podobny system:

http://czysta.um.warszawa.pl/faq/-/baza-widok/faq/7002

fragment cennika:
"
Ile płacą właściciele domów jednorodzinnych?

Właściciele domów jednorodzinnych uiszczają comiesięczną opłatę za odbiór posegregowanych odpadów według następujących stawek:

- w przypadku osób mieszkających samotnie: 30 zł,

- w przypadku gospodarstw domowych liczących dwie osoby: 45 zł,

- w przypadku gospodarstw domowych liczących trzy lub więcej osób: 60 zł."
Odpowiedź 29-10-2015

Szanowny Panie,
W odpowiedzi na Pana maila, uprzejmie informuję, że zapisy  ustawy o utrzymaniu czystości
i porządku w gminach powodują, że  system gospodarowania odpadami jest niesprawiedliwy dla mieszkańców. Chcielibyśmy aby opłata była naliczana za faktyczną ilość odpadów odebranych z danej nieruchomości, ale niestety zapisy ustawy nie dają gminie takiej możliwości. Jeśli chodzi o wysokość  opłaty śmieciowej będziemy ją analizować dopiero po zakończeniu postępowania przetargowego na odbiór i zagospodarowanie odpadów, więc na dzień dzisiejszy nie mogę powiedzieć czy będzie ona zróżnicowana, tak jak Pan proponuje w mailu.


Z poważaniem
z up. Burmistrza Miasta Milanówka
Emilia Misiak – p.o. Kierownika Referatu Ochrony Środowiska i Gospodarki Zielenią

do góry strony
Pytanie 05-10-2015, Daniel K.
Witam.
Mam pytanie czy Milanówek jako miasto przewiduje o staranie sie osrodki na dofinasowanie dla mieszkańców na np. kolektory słoneczne, czy pompy ciepła?
A może istniej juz takie dofinansowanie?
Jesli tak to jakie warunki spałnic trzeba żeby otrzymać,jeśli nie to czy planuja władze Milanowka starc sie o cos takiego - w końcu jak słysząłem to jest Miasto Ogród.......
Odpowiedź 04-12-2015

Szanowny Panie,
W przypadku  ogłoszenia konkursów w zakresie efektywności energetycznej Gmina Milanówek będzie aplikowała o środki zewnętrzne w celu wsparcia mieszkańców Milanówka w podejmowanych działaniach.Z poważaniem
z up. Burmistrza Miasta Milanówka
Emilia Misiak  - p.o. Kierownika Referatu OŚZ 

do góry strony
Pytanie 10-09-2015, Wojtekk
Szanowna Pani Burmistrz,
W ostatnim Biuletynie przeczytałem o planowanych zmianach w systemie odbioru odpadów z posesji mieszkańców, co do których mam spore zastrzeżenia.

Otóż z tego co mi wiadomo, ustawa, która zobowiązała gminy do przejęcia obowiązku zarządzania odpadami komunalnymi miała w swoim zamyśle spowodować że:
- z jednej strony każdy mieszkanie obowiązkowo będzie płacił swojego rodzaju podatek od wywozu odpadów
- drugiej strony gmina miała zagwarantować nielimitowany odbiór odpadów od każdego mieszkańca

Miało to zapobiec zaśmiecania środowiska przez tych obywateli, którzy nie mieli umów z firmami komunalnymi na wywóz odpadów, a takie odpady wytwarzali.

Zaproponowane wprowadzenie limitów na odbiór trawy i liści oraz big bagów uważam za sprzeczne z tą ustawą.
Łatwo jest napisać, że każdy będzie mógł dowolną nadwyżkę ponad limit tych odpadów odstawić do PSZOK, ale w praktyce większość ludzi nie ma możliwości, by te odpady tam w wygodny sposób dowieźć.
Nie przemawia do mnie argument, że odbiór trawy, liści i big bagów generuje wysokie koszty i dlatego należy go ograniczyć. Skoro mieszkańcy wystawiają tyle tych odpadów, to znaczy, że tyle właśnie ich wytwarzają i aby ułatwić im życie, a przede wszystkim zapewnić odpowiednią ich utylizację należy je regularnie odbierać (w myśl wspomnianej ustawy).
Obawiam się, że niektórzy mieszkańcy będą pozbywali się tych odpadów na okolicznych polach, rowach, czy lasach. Czyli powrócimy do tego przed czym miała zapobiegać owa ustawa.

Jeśli koszty tego systemu za wysokie, to przede wszystkim skoncentrowałbym się na znalezieniu tańszego operatora, a także na bardziej skutecznym ściąganiu podatków od tych mieszkańców, którzy go nie płacą. Są przecież do tego odpowiednie narzędzia.

Ja, jak i wszyscy sąsiedzi z którymi o tym rozmawiałem, jesteśmy przeciwni wprowadzeniu takich limitów.

Chciałem również prosić o pozostawienie możliwości wystawiania trawy w koszach plastikowych. Zdecydowanie łatwiej opróżnia się kosz z kosiarki do takiego pojemnika niż do worka plastikowego.

Pozdrawiam mając nadzieję, że moje uwagi zostaną rozważone.
Wojtekk
Odpowiedź 18-09-2015

Szanowny Panie,
W odpowiedzi na Pana maila, uprzejmie informuję, że informacje, które zamieściliśmy na łamach Biuletynu nie są jeszcze ostateczne. Obecnie trwają przygotowania uchwał, które muszą być zgodne z nowelizacją ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Projekty uchwał będą poddane konsultacjom społecznym, także zapraszam wtedy do wnoszenia swoich uwag.


Z poważaniem
z up. Burmistrza Miasta Milanówka
Emilia Misiak – p.o. Kierownika Referatu Ochrony Środowiska i Gospodarki Zielenią 

do góry strony
Pytanie 07-09-2015, madera
Czy wydział ochrony środowiska robi przegląd drzewostanu na terenie Milanówka, który winien być na przykład usunięty, gdyż zagraża bezpieczeństwu ? Czy może również obejmować to posesje w prywatnych rękach?
np. problem dotryczy uschniętej topoli ( olbrzymie drzewo) na samej granicy działki przy ciągu pieszo jezdnym - róg ul. Piasta i Pogdórnej.
Oby nie doszło do nieszczęścia przez spadający konar czy całe drzewo przy wietrznej pogodzie. Chodzą tamtędy ludzie i jeżdzą samochody. Może warto wcześniej zareagować.
Odpowiedź 04-12-2015

Witam,
W odpowiedzi na maila, uprzejmie informuję, że drzewostan, który rośnie na terenach należących do gminy jest w miarę możliwości sukcesywnie przeglądany. Odnośnie drzew na prywatnych działkach, to w gestii właściciela nieruchomości należy dbanie o istniejący drzewostan. Jednakże jeśli tylko zauważone zostaną przez pracowników referatu ochrony środowiska i gospodarki zielenią czy przez straż miejską a także przez mieszkańców miasta sytuacje, które mogą stanowić zagrożenie bezpieczeństwa oczywiście występujemy do właściciela, aby podjął stosowne działania. Jednocześnie dziękuję za zgłoszenie problemu przy ulicy Podgórnej, oczywiście skontaktujemy się z właścicielem przedmiotowej nieruchomości w tej sprawieZ poważaniem
z up. Burmistrza Miasta Milanówka
Emilia Misiak  - p.o. Kierownika Referatu OŚZ 

do góry strony
Pytanie 01-09-2015, Andrzej Zwierzchowski
Szanowna Pani Burmistrz
W Biuletynie nr 4/2015 Miasta Milanówka zamieszczony został artykuł Pani Emilii Misiak (p.o. Kierownika Referatu Ochrony Środowiska i Gospodarki Zielenią), dotyczący wprowadzenia zmian w funkcjonowaniu "ustawy śmieciowej" w naszym mieście. Cel bardzo szczytny - poprawa i obniżenie kosztów funkcjonowania systemu. Tylko dla kogo ? Dla Pani urzędników czy dla ponoszących koszty wywozu śmieci mieszkańców .
Arbitralnie Urząd ma zamiar wprowadzić zmiany w funkcjonowaniu systemu, obciążające mieszkańców:
1. odbiór odpadów zmieszanych jedynie z pojemników, jakich ?, Może tylko takich które "pasują" firmie obsługującej miasto. Możliwość wyboru sposobu odbioru tych śmieci mieszkańcy mieli dwa lata wstecz,
2. ograniczenie w odbiorze odpadów zielonych do 5 worków z nieruchomości w określonych terminach, jakich, to w przypadku "Miasta-Ogrodu" zakrawa na kpinę z mieszkańców. Dotyczy to zwłaszcza okresu wiosna-jesień.
Ustawa śmieciowa w zamyśle miała doprowadzić do wprowadzenia segregacji śmieci, poprawy estetyki otoczenia, zmniejszenie zanieczyszczania otaczającego nas środowiska, recyklingu odpadów itd.
Zmiany które proponuje Urząd, w mojej ocenie, będą skutkowały wzrostem zaśmiecenia środowiska i podniesieniem przez mieszkańców kosztów wywozu śmieci.
Bardzo łatwo jest odzwyczaić ludzi od pozytywnych, aczkolwiek uciążliwych czynności podczas segregowania śmieci.
Mam nadzieję że Pani Burmistrz weźmie pod uwagę moje i nie tylko moje zastrzeżenia dotyczące sugerowanych zmian i otrzymam od Pani wyjaśnienia, które rozwieją moje obawy.

Z poważaniem
Andrzej Zwierzchowski
Odpowiedź 07-09-2015

Szanowny Panie,
W odpowiedzi na Pana wątpliwości uprzejmie informuję, że:
Ad.1.  obowiązek posiadania pojemnika wynika już  z obowiązującego  Regulaminu utrzymania czystości
i porządku na terenie miasta Milanówka. Zgodnie z zapisami § 7. ust.1 obowiązującego na dzień dzisiejszy regulaminu urządzenia przeznaczone do zbierania odpadów powinny spełniać wymagania Polskich Norm zapewniających bezpieczne i długotrwałe użytkowanie, w tym obsługę przy opróżnianiu. Jednocześnie informuję, że mieszkaniec, który nie chce kupować pojemnika, może go wydzierżawić w firmie zajmującej się odbiorem odpadów. 
Ad.2. Nowe zasady nie wprowadzają ograniczenia w odbiorze zielonych od mieszkańców, jeśli te odpady zostaną dostarczone do PSZOK. Natomiast w celu usprawnienia obsługi posesji wprowadzono limit odbioru
z posesji do 4 worków jednorazowo. Właściciel od 1 kwietnia do 31 października będą mieli możliwość wystawiania sukcesywnie odpadów zielonych po 4 worki co dwa tygodnie co daje ok. 56 -60 worków w ciągu roku. Jeżeli mieszkaniec nie będzie chciał rozłożyć odbioru w czasie będzie mógł oddać odpady zielone do PSZOK.
Ponadto informuję, że nadal obowiązuje segregacja zgodnie z przyjętym przez Radę Miasta regulaminem. Zmiany będą kosmetyczne polegające na rezygnacji z osobnego worka na makulaturę.Z poważaniem
z up. Burmistrza Miasta Milanówka
Emilia Misiak - p.o. Kierownika Referatu Ochrony Środowiska i Gospodarki Zielenią


 

do góry strony
Pytanie 27-08-2015, Piotr
Witam, Przeczytałem w Biuletynie Milanówka informację, że miasto ograniczy mieszkańcom odbiór worków z liśćmi do ilości 5 sztuk a pozostałe właściciel posesji może odwieźć do punktu gospodarowania odpadami. Czy to jakiś kiepski żart? Posesje w Milanówku są duże, mają często 2-3 tys metrów a niektóre nawet 5 tysięcy. Na terenie miasta (czego nie muszę pisać) rośnie starodrzew. Czy ktoś w urzędzie ma wyobraźnię ile jedno drzewo zrzuca na jesień liści? Liści, których nie można palić? Średnio mieszkańcy mojej ulicy wystawiają kilkadziesiąt worków a nie "do 5". Do tego zarówno ja jak i większość sąsiadów nie ma przystosowanych samochodów do przewozu worków z liśćmi. Szanowni Państwo, płacimy za tak duże działki wysokie podatki miejskie i zupełnie nie rozumiem czemu miasto pisze że teraz nie będzie odbierać od ludzi liści. Dodam, że taka polityka jest niezgodna z ustawą która nakłada na miasto obowiązek odbioru śmieci. Odbioru a nie łaski wożenia niewiadomo czym na drugi koniec miasta. Za co płacimy lokalne podatki? Czy to są nowe porządki nowej Pani Burmistrz? Dziękuję ale stanowczo się nie zgadzam na takie oszczędności. Mam też pytanie o sens wrzucania do jednego worku papieru, plastiku, złomu i wszystkiego co było do tej pory segregowane oddzielnie - to jest naprawdę dziwne że papier i plastik, metal i tetra pak będzie w 1 worku. Czy to jest segregacja? Dlaczego odpady zmieszane mają być odbierane z pojemników? Dlaczego naraża się wszystkich mieszkańców na dodatkowe koszty zakupu pojemników? W skali miasta to są duże koszty. Do tej pory śmieci były wrzucane do jednego worka i nikomu to nie przeszkadzało. Wyrażam swój stanowczy SPRZECIW takim pomysłom i zmianom.
Odpowiedź 07-09-2015

Szanowny Panie,
W odpowiedzi na Pana maila uprzejmie informuję, że Gmina analizując system gospodarki odpadami chce aby był on jak najbardziej sprawiedliwy dla wszystkich mieszkańców, choć zdajemy sobie sprawę że jest to trudne do osiągnięcia oraz żeby opłaty za śmieci były niższe niż do tej pory bądź utrzymały się na obecnym poziomie. Wiemy, że wiele gmin, które przeprowadziły w tym roku przetargi na odbiór odpadów boryka się z tematem śmieci, przetargi są unieważniane, gdyż ceny jakie oferują firmy odbierające odpady są teraz znacznie wyższe, w porównaniu do przetargów przeprowadzanych kiedy nowy system dopiero wchodził w życie. Wiąże się to z ilością odpadów odbieranych, a przede wszystkim z kosztami jakie firmy muszą ponosić w instalacjach regionalnych, gdzie odpady odebrane muszą być oddane.
Dlatego też planowane jest ograniczenie odbioru worków z liśćmi, ale w każdej ilości będzie można oddać je na Pszok. Pisze Pan, że Gmina szuka oszczędności, nie mogę się z tym zgodzić, gdyż system śmieciowy zgodnie
z ustawą musi pochodzić z opłat pobranych od mieszkańców, a Gmina nie chce aby mieszkańcy ponosili jeszcze większe opłaty niż do tej pory. Dodam również, że obecna stawka opłaty śmieciowej przez mieszkańców uważana jest za wysoką i mieszkańcy po prostu nie płacą a gmina ma problem z jej ściąganiem. Także nie możemy dopuścić, aby od nowego roku podnieść stawkę, a przy pozostawieniu obecnych zasad odbioru śmieci nie uniknęlibyśmy tego.
Odnośnie sensu wrzucania wszystkich odpadów do jednego worka czyli papieru, plastiku i tetrapaku jest to jak najbardziej zasadne, ze względu na to, że te odpady i tak są sortowane na instalacjach, a tak będzie łatwiej dla mieszkańca.
W kwestii  zbierania odpadów zmieszanych w pojemnikach informuję, że nie tylko są to kwestie sanitarne ale również estetyczne. Bardzo często zdarza się, że worki są rozrywane przez zwierzęta, a śmieci są porozciągane co na pewno nie wpływa na estetykę miejsca. Ponadto obecnie duża część mieszkańców korzysta z własnych pojemników, a ci mieszkańcy którzy ich nie posiadają i nie będą chcieli kupować będą mieli możliwość dzierżawy pojemnika w firmie.  Z poważaniem
z up. Burmistrza Miasta Milanówka
Emilia Misiak - p.o. Kierownika Referatu Ochrony Środowiska i Gospodarki Zielenią


 

do góry strony
Pytanie 05-08-2015, Konrad Kwiatkowski
Plan gospodarki niskoemisyjnej Gminy Milanówek miał być przygotowany do dnia 30.06.2015. Jaki jest jego status?
Odpowiedź 10-08-2015

Szanowny Panie,
 
w odpowiedzi na Pana zapytanie, uprzejmie informuję, że Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Milanówek został przygotowany zgodnie z terminem określonym w umowie, tj. do 30.06.2015 r.
Uchwała, dotycząca przyjęcia niniejszego Planu zostanie podjęta na najbliższej sesji Rady Miasta Milanówka.
Z poważaniem


Z up. Burmistrza Miasta Milanówka
Emilia Misiak
p.o. kierownika Referatu Ochrony Środowiska i Gospodarki Zielenią

do góry strony


Wersja do druku