Strona milanowek.pl wykorzystuje do działania pliki cookies. Pozostając na niej, wyrażasz zgodę na ich używanie. Dowiedz się więcej »

[X] Zamknij
Strona główna »  »  

Pytania do Burmistrza

Prosimy, aby zadawane przez Państwa pytania dotyczyły bieżących kwestii związanych z funkcjonowaniem miasta.

Zadawane w tym trybie pytania nie powinny:

  • dotyczyć kwestii, których wyjaśnienie jest możliwe w innym przewidzianym do tego celu trybie (m.in. w trybie dostępu do informacji publicznej, w trybie skargowym itp.),
  • zawierać treści uznawanych powszechnie za wulgarne lub obraźliwe,
  • zawierać treści reklamowych lub promocyjnych,
  • pełnić roli polemiki prowadzonej w odniesieniu do wcześniej zadawanych pytań.

Odpowiedzi na pytania udzielają z upoważnienia burmistrza kierownicy referatów Urzędu Miasta i jednostek organizacyjnych Gminy. W sprawach najistotniejszych odpowiedzi udziela bezpośrednio burmistrz. Dołożymy wszelkich starań, aby otrzymali Państwo odpowiedź w możliwie najkrótszym terminie, nie przekraczającym 14 dni.

Ze względu na brak możliwości edycji tekstu, prosimy o nieumieszczanie danych osobowych oraz teleadresowych w zadawanym pytaniu, jeśli nie wyrażają Państwo zgody na ich publikację.


« Wróć do listy kategorii

Pytanie 20-02-2011, darek
WitamChciałabym się dowiedzieć co z IV etapem budowy tbs?i czy jest prawo sprzedaży mieszkań tbs za kwotę 15000.i czy są wolne mieszkania i czemu mieszkają osoby które nie płacom czynszu przez pół roku tylko gmina płaci Pozdrawiam
Odpowiedź 23-02-2011

Szanowny Panie,
Odpowiadając na pytania uprzejmie informuję,że:
1. Gmina Milanówek realizuje podpisaną umowę przedwstępną kupna-sprzedaży gruntu przy ul. Warszawskiej w Milanówku pod przyszłą inwestycję - budowę mieszkań w ramach TBS (IV etap),
2. Aktualnie brak jest unormowań prawnych regulujących możliwość wykupu przez najemców lokali wybudowanych przy udziale środków finansowych z Krajowego Funduszu Mieszkaniowego,
3. W chwili obecnej wszystkie mieszkania w TBS na terenie Milanówka są zasiedlone,
4. Gmina Milanówek nie płaci czynszu za najemców lokali w TBS.

Z poważaniem
z up. Burmistrza Miasta Milanówka
Ewa Tatarek - Dyrektor ZGKiM

do góry strony
Pytanie 31-01-2011, rafał
dzień dobry,jestem właścicielem dzałki przy ul. krótkiej czy isnieje mpzp dla tej okolicy ?podrawiam Rafał Głogowski
Odpowiedź 02-02-2011

Szanowny Panie,
Tak.
Ulica Krótka położona jest na obszarze dla którego obowiązuje Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Strefy Ochrony Konserwatorskiej w Milanówku.

Z poważaniem 
z up. Burmistrza Miasta Milanówka
Tomasz Krysiak - Kier. Ref. GiGP

do góry strony
Pytanie 07-12-2010, kamil
WitamChciałabym się dowiedzieć co z IV etapem budowy tbs?Pozdrawiam
Odpowiedź 20-12-2010

Szanowny Panie,
Gmina i jej mieszkańcy są zainteresowani budową IV etapu TBS-ów w związku z powyższym wykonałem już tym kierunku pierwszy krok i w maju bieżącego roku podpisałem przedwstępną umowę kupna gruntu pod IV etap TBS-ów. W ten sposób zostało zabezpieczone ponad siedem tysięcy metrów kwadratowych terenu przy ulicy Warszawskiej w pobliżu bloków wybudowanych w ramach I, II i III etapu TBS.

Z poważaniem
Jerzy Wysocki
Burmistrz Miasta Milanówka

do góry strony
Pytanie 08-11-2010, Michał
Witam serdecznie.Panie Burmistrzu, jestem przyszły mieszkańcem Milanówka. Prowadzę budowę domu jednorodzinnego. Mam jednak olbrzymi problem. Zostałem wprowadzony w błąd przez pracowników Wodociągów i Kanalizacji. Chcieli dobrze lecz niestety wyszło zupełnie inaczej. Chodzi o przyłącze do kanalizacji. Początkowo nie wydano mi warunków przyłącza do kanalizacji, jednak po tygodniu zadzwoniono do mnie, że jednak jest możliwość przyłącza na ulicy Średniej. No więc chwała im za zainteresowanie. Otrzymałem stosowny dokument i w Starostwie Powiatowym złożyłem dokumenty o pozwolenie na budowę. Pani Naczelnik, poprosiła o zdecydowanie się czy przyłączam sambo czy kanalizację. Wybór był oczywisty, więc szambo musiałem wykreślić. Między czasie okazało się, że kanalizacji na ul. Średniej długo jeszcze nie będzie. Mój brat po sąsiedzku prowadzi budowę i zdecydował się na instalacje przydomowej oczyszczalni ścieków. Dostał zezwolenie od Milanówka oraz Grodziska. No więc ja także chciałem wybrać choć tymczasowo takie rozwiązanie. Zleciłem nawet badania geologicznie, aby zbadać poziom wód gruntowych. Wszystko było zgodnie i oczyszczalnia działała by 100% sprawnie. Jednak ku mojemu zaskoczeniu, dostałem odmowę. Jak to jest, że brat może mieć oczyszczalnie, a ja nie?Jestem zrozpaczony, bo w naszym kraju strasznie trudno jest coś zrobić logicznie. Chciałem rozwiązania ekologiczniego, nowoczesnego i bezpiecznego, a tu jednak się nie da. Wszelkie normy pozwalają na zainstalowanie oczyszczalni, więc nie rozumiem czemu uparcie dostaję odmowę. Zaznaczę, że brat uzyskał pozytywną opinię.Czy mam jakieś szanse na zainstalowanie takiej instalacji na posesji, chociaż do czasu powstania kanalizacji?Dodam, że aby posadowić szambo szczelne, trzeba teraz sporych kosztów. Wynika to z konieczności uzyskania pozwolenia na budowę, więc mapy geodezyjne, architekt, kierownik budowy itd….To są naprawdę spore pieniądze, których już niestety mi brak….Ps. Bardzo dziękuję za zorganizowanie wspaniałej imprezy na dniach Milanówka. Zwłaszcza koncertu Lady Punk...rewelacja...choć Janusz się nie popisał....PozdrawiamMichał Dymkowski
Odpowiedź 09-11-2010

Szanowny Panie,
Z przykrością informuję, że realizacja zamierzenia inwestycyjnego w postaci budowy przydomowej oczyszczalni ścieków na Pana działce, przy zapisach obowiązującego planu miejscowego jest niemożliwa, a wszelkie i wyczerpujące informacje na temat uzyskał Pan w piśmie z dnia 13 października 2010 r., znak GGP - 7324 - 2 - 10.

Z poważaniem
Jerzy Wysocki
Burmistrz Miasta Milanówka

do góry strony
Pytanie 26-05-2010, Tomasz
Panie Burmistrzu,Proszę o informację, jaki jest status aktualizacji "Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Milanówka", której wykonanie powierzyła Panu Rada Miasta w 2005 i jaki jest przewidywany termin objęcia całego Milanówka planami zagospodarowania przestrzennego.Przy okazji przydałoby się:- uporządkowanie (np. w kolejności dat dokumentów) dokumentacji na portalu miasta- przygotowanie mapy dającej pogląd, które obszary miasta są objęte planami, których dotyczą obecnie prowadzone postępowania (nawet orientacyjnie)Z góry dziękuję za odpowiedź
Odpowiedź 02-06-2010

Szanowny Panie,

Prace nad Studium, po wykonaniu wstępnych prac analitycznych, takich jak np. ekofizjografia, zostały przerwane ze względu na wciąż konfliktowy przebieg obwodnicy drogi 719. Mimo usilnych starań Milanówka, Marszałek Województwa zdecydowanie utrzymuje południowy przebieg drogi, co, zdaniem Rady Miasta Milanówka, organizacji pozarządowych i moim, jest niedopuszczalne. W ostatnich dniach skierowaliśmy do Sejmiku Województwa Mazowieckiego skargę na działania służb Pana Marszałka w tym temacie. Do czasu ustalenia innego przebiegu drogi, a co za tym idzie możliwości zmiany planu zagospodarowania województwa mazowieckiego w zakresie przebiegu obwodnicy Milanówka – opracowywanie studium jest problematyczne.

Dziękuję za pozostałe uwagi, których uwzględnienie poprawi czytelność informacji dot. planowania przestrzennego.

z poważaniem
Jerzy Wysocki
Burmistrz Miasta Milanówka

do góry strony
Pytanie 18-05-2010, Tomasz Rejewski
Dzień Dobry Panie Burmistrzu,odziedziczyłem po matce posesję przy ul. Grabowej nr 6 w Milanówku. Zgodnie z aktualnym wypisem z MPZP (MPZP z 16.06.1998) część nieruchomości: działka nr 57/3 Obręb 06-02 opisana jest jako działka drogowa. (prawdopodobnie na skutek błędnej aktualizacji geodezyjnej sprzed wielu lat). Jak mogę uzyskać zapis funkcji działki w MPZP jako terenu zabudowy wolnostojącej,mieszkaniowej, indywidulanej. Pozdrawiam serdecznieTomasz RejewskiGSM + 48 693 931 151
Odpowiedź 21-05-2010

Szanowny Panie,
Przedmiotowa działka stanowi część istniejącej ulicy Grabowej – drogi gminnej. Nie jest to zatem błąd.
Szczegółowe informacje o granicach przedmiotowych działek może Pan uzyskać m.in. w ewidencji gruntów i budynków w starostwie powiatu grodziskiego.

Z poważaniem
Jerzy Wysocki
Burmistrz Miasta Milanówka

do góry strony
Pytanie 04-05-2010, Tomasz
Witam Panie Burmistrzu,Chciałbym dowiedzieć się jak wygląda sprawa budowy mieszkań w IV TBS. Czy w ciągu ostatnich kilku miesięcy zostały podjęte jakieś decyzje? Czy jest już decyzja banku o udzieleniu promesy?PozdrawiamTomasz
Odpowiedź 05-05-2010

Szanowny Panie,
Odpowiadając na Pana e-maila uprzejmie informuję, iż nadal brak jest decyzji Banku Gospodarstwa Krajowego w sprawie udzielenia promesy na realizację inwestycji w ramach TBS (IV etap) na terenie Milanówka.
Obecnie Gmina Milanówek przygotowuje dokumentację niezbędną do nabycia nieruchomości gruntowej z przeznaczeniem pod budownictwo wielorodzinne w tym systemie.

Z poważaniem
Jerzy Wysocki
Burmistrz Miasta Milanówka

do góry strony
Pytanie 28-04-2010, Weronika
Witam Panie Burmistrzu,chciałabym się dowiedzieć czy istnieje możliwość uzyskania pozwolenia na budowę na działce 1000 m2, na której znajduje się już jeden dom (po wcześniejszym ewentualnym podziele działki)?PozdrawiamWeronika
Odpowiedź 30-04-2010

Szanowna Pani,
Generalną zasadą jest w naszym mieście „jeden budynek mieszkalny na jednej działce”. Zatem bez podziału działki wstępnie można powiedzieć że budowa drugiego budynku mieszkalnego byłaby sprzeczna z ta zasadą.
Pytanie czy można podzielić działkę o powierzchni 1000m.kw. ?
I tu również należy stwierdzić, że za wyjątkiem określonych ustawowo szczególnych przypadków, podziały takie są niezgodne z przyjętą w Milanówku polityką Planistyczną.

Z poważaniem
Jerzy Wysocki
Burmistrz Miasta Milanówka

do góry strony
Pytanie 18-01-2010, DOROTA
Dzieńdobry Panie Burmistrzu pisze w sprawie IV etapu budowy tbs prosze mi powiedziec czy bedzie to zrealizowane jesli tak to w jakim czasie?
Odpowiedź 19-01-2010

Szanowna Pani,
 Odpowiadając na pytanie dotyczące realizacji IV etapu budowy mieszkań w ramach TBS na terenie miasta Milanówka uprzejmie informuję, iż w dniu 29.09.2009 r. została podjęta przez Radę Miasta Milanówka uchwała Nr 324/XXIX/09 w sprawie nabycia przez Gminę Milanówek części nieruchomości gruntowej przy ul. Warszawskiej.
Jednocześnie nadmieniam, że sprawa zabezpieczenia środków finansowych na nabycie w/w nieruchomości zostanie rozstrzygnięta przy zatwierdzaniu budżetu miasta na rok bieżący (styczeń 2010 r.).
Ponadto informuję, że Zarząd TBS-u oczekuje na potwierdzenie przez Bank Gospodarstwa Krajowego promesy dot. udzielenia kredytu państwowego na przedmiotową inwestycję.
 Mając powyższe na uwadze, w chwili obecnej nie jestem w stanie określić terminów realizacji tego zadania.

Z poważaniem
Jerzy Wysocki
Burmistrz Miasta Milanówka

do góry strony
Pytanie 09-10-2009, basia
WitamChciałabym sie dowiedzieć co z IV etapem bubowy tbs?Pozdrawiam
Odpowiedź 13-10-2009

Szanowna Pani,
Odpowiadając na pytanie w sprawie budowy mieszkań przez TBS w ramach IV etapu uprzejmie informuję, iż została podjęta w dniu 29.09.2009r. przez Radę Miasta Milanówka Uchwała Nr 324/XXIX/09 w sprawie nabycia przez Gminę Milanówek części nieruchomości gruntowej przy ul. Warszawskiej pod budowę IV etapu TBS.
Obecnie prowadzone są prace przygotowawcze dotyczące nabycia przez  Gminę w/w terenu.
Mam nadzieję, że nasze zamierzenia w tej sprawie zostaną zrealizowane.

Z poważaniem
Jerzy Wysocki
Burmistrz Miasta Milanówka

do góry strony


Wersja do druku