Strona milanowek.pl wykorzystuje do działania pliki cookies. Pozostając na niej, wyrażasz zgodę na ich używanie. Dowiedz się więcej »

[X] Zamknij

Ogłoszenie konsultacji w sprawie projektu uchwały: ustalenia sieci publicznych przedszkoli prowadzonych przez Miasto Milanówek

OGŁOSZENIE KONSULTACJI

projektu uchwały: w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli prowadzonych przez Miasto Milanówek

Burmistrz Miasta Milanówka przedstawia do konsultacji projekt uchwały Rady Miasta Milanówka w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli prowadzonych przez Miasto Milanówek.

  • forma konsultacji: pisemna
  • termin konsultacji: od 05.06.2013 r. do 11.06.2013 r.
  • komórka odpowiedzialna: Referat Oświaty Urzędu Miasta Milanówka
  • osoba do kontaktu: p. Katarzyna Wąsińska-Jano  tel. 22 7583061 wew. 185 oswiata2@milanowek.pl

Projekt uchwały zostanie przesłany drogą elektroniczną organizacjom pozarządowym oraz udostępniony będzie w wersji papierowej -  w Urzędzie Miasta Milanówka przy ul. Kościuszki 45.

Na indywidualną prośbę organizacji, w uzasadnionej sytuacji, projekt może zostać przesłany w formie papierowej drogą pocztową.

Zapraszam przedstawicieli organizacji pozarządowych i innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego działających na terenie Milanówka, których działalność statutowa dotyczy projektu w/w uchwały do wnoszenia uwag i opinii w terminie od 05.06.2013 r. do 11.06.2013 r. za pośrednictwem załączonego formularza opinii.

 

Burmistrz Miasta Milanówka
/-/
Jerzy Wysocki


Wersja do druku