Strona milanowek.pl wykorzystuje do działania pliki cookies. Pozostając na niej, wyrażasz zgodę na ich używanie. Dowiedz się więcej »

[X] Zamknij

Ogłoszenie konsultacji

OGŁOSZENIE KONSULTACJI

projektu uchwały w sprawie: wyboru metody ustalenia opłaty oraz określenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi odbieranymi od właścicieli nieruchomości na terenie gminy Milanówek

Burmistrz Miasta Milanówka przedstawia do konsultacji projekt uchwały Rady Miasta Milanówka w sprawie: wyboru metody ustalenia opłaty oraz określenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi odbieranymi od właścicieli nieruchomości na terenie gminy Milanówek

  • forma konsultacji: pisemna
  • termin konsultacji: od 20.06.2013 r. do 26.06.2013 r.
  • komórka odpowiedzialna: Referat Ochrony Środowiska i Gospodarki Zielenią
  • osoba do kontaktu: p. Emilia Misiak tel. 22 7583061 wew. 212; adres e-mail: emilia.misiak@milanowek.pl

Projekt uchwały zostanie przesłany drogą elektroniczną organizacjom pozarządowym oraz udostępniony będzie w wersji papierowej -  w Urzędzie Miasta Milanówka przy ul. Kościuszki 45.

Na indywidualną prośbę organizacji, w uzasadnionej sytuacji, projekt może zostać przesłany w formie papierowej drogą pocztową.

Zapraszam przedstawicieli organizacji pozarządowych i innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego działających na terenie Milanówka, których działalność statutowa dotyczy projektu w/w uchwały, do wnoszenia uwag i opinii w terminie od 20.06.2013 r. do 26.06.2013 r. za pośrednictwem załączonego formularza opinii.

 

Burmistrz Miasta Milanówka
/-/
Jerzy Wysocki


Wersja do druku