Strona milanowek.pl wykorzystuje do działania pliki cookies. Pozostając na niej, wyrażasz zgodę na ich używanie. Dowiedz się więcej »

[X] Zamknij

Ks. Prałat Zbigniew Szysz

Ksiądz prałat Zbigniew Szysz udzielając Andrzejowi Pettynowi przed laty wywiadu powiedział, że powołanie do kapłaństwa zrodziło się u niego dość wcześnie: „Księdzem chciałem być już w dzieciństwie. Bawiąc się z dziećmi kilka razy byłem księdzem, odprawiałem mszę i głosiłem kazanie.” Nic dziwnego, że po maturze Zb. Szysz trafił do seminarium duchownego w Warszawie. Święcenia kapłańskie przyjął 3 sierpnia 1958 r. mając 23 lata. Dalsza droga absolwenta seminarium podobna była do większości karier duchownych. Najpierw wikariaty, w tym przypadku: Kutno, Łowicz, Piaseczno, Warszawa, rektorat w Świdrze, potem proboszczowanie w Wrociszewie i w Nowym Mieście n/Pilicą, skąd przybył do Milanówka. W roku 2006 ks. Zbigniew Szysz przeszedł na emeryturę, jednakże pozostał w parafii św. Jadwigi, w której był proboszczem przez 16 lat,  jako rezydent..

Od 14 grudnia 1992 r Pełnił rolę wicedziekana w Dekanacie Grodziskim, a od 1.07.1996 r. do 20.06.2006 r. rolę dziekana.  W tym czasie m.in. sprowadzono relikwie św. Faustyny (13.04.1996), św. Jadwigi (28.11.1998) i dokonano Aktu Intronizacji Chrystusa Króla Wszechświata w Mieście Milanówku (22.11.1998 r.); wcześniej, bo 25 i 26 maja 1998 r. nastąpiła peregrynacja Obrazu Jezusa Miłosiernego.

W okresie pracy księdza Zbigniewa Szysza w Milanówku zorganizowano uroczystości 70-lecia i 75-lecia parafii św. Jadwigi z bogatym programem religijnym, kulturalnym i sportowym przy udziale Prymasa Polski Józefa Kardynała Glempa, Arcybiskupa Józefa Kowalczyka - nuncjusza apostolskiego w Polsce, biskupów Stanisława Kędziory i Tadeusza Pikusa. Uroczystościom towarzyszyły wysokiej rangi koncerty (m.in. filharmoników warszawskich), liczne wystawy (w tym, sztuki sakralnej prof. Gustawa Zemły w Galerii Ars Longa i wystawa poświęcona kapliczkom przydrożnym i ogrodowym w mieście), olimpiada wiedzy o życiu religijnym w Milanówku (dla młodzieży). Z tej okazji w mediach centralnych i lokalnych ukazało się wiele artykułów o milanowskiej parafii, nie zabrakło też relacji telewizyjnych. Biskupi uczestniczący w tych uroczystościach w wywiadach dla Radia Bogoria podkreślali, iż dobrze się stało, że parafia milanowska nie zamyka się w murach świątyni, ale szerokim frontem wychodzi ze sprawami wiary do lokalnej społeczności, zwłaszcza do młodzieży. Służyły temu zainicjowane przez ks. Zbigniewa Szysza festyny parafialne ożywiające życie w parafii. W pamięci wiernych pozostaną obchody Roku Jubileuszowego z pięknymi koncertami pieśni i poezji religijnej. Podobnie nie sposób zapomnieć sprawnie zorganizowanego w 2000 r. spotkania połączonego z przyjęciem w Milanówku blisko 200 uczestników Europejskiego Spotkania Młodych ze wspólnoty Taizé.

Gdy chodzi o dział materialny w minionych latach dokonano tu bardzo wiele. Najważniejsze z nich: kilkakrotna rozbudowa cmentarza grzebalnego związana z wykupieniem dodatkowych terenów (odnotujmy godne uznania wsparcie ze strony władz samorządowych), 22.04.1992 zakupiono działkę o powierzchni 600 m/2 przylegającą do placu kościelnego od strony plebanii przy ul. Kościuszki z myślą o postawieniu w przyszłości domu parafialnego i garaży, otynkowanie kościoła i plebanii oraz jej ocieplenie, przebudowa wielu pomieszczeń na plebanii - przez co stała się bardziej funkcjonalna (zagospodarowano strych i piwnice, urządzono w części piwnicznej wspaniałe pomieszczenie na spotkania młodzieży), przeprowadzenie kanalizacji, wybrukowanie placu kościelnego, wstawienie w kościele witraży o różnej tematyce, umieszczenie w kościele tablicy upamiętniającej 25-lecie Pontyfikatu Jana Pawła II i 75-lecia parafii, renowacja ołtarza w kaplicy Matki Bożej Częstochowskiej, który kiedyś był ołtarzem głównym  kościoła św. Jadwigi, odnowienie obrazu Matki Bożej Częstochowskiej, który otrzymał przepiękną sukienkę z pozłacanymi koronami, figura patronki parafii św. Jadwigi otrzymała marmurowy postument z miejscem na relikwie Świętej. Do dorobku ks. Zbigniewa Szysza zaliczyć należy modernizację pomieszczeń biblioteki parafialnej, której Prymas J. Glemp – doceniając jej rolę w krzewieniu kultury chrześcijańskiej – nadał w 1998 r. imię założyciela Biskupa Jerzego Modzelewskiego.

Jako dziekan ks. Zb. Szysz towarzyszył księdzu biskupowi przy wizytacjach kanonicznych wszystkich parafii, raz do roku sam wizytował parafie swojego dekanatu dzieląc się z proboszczami uwagami i radami, troszczył się o wiele spraw w podległych mu parafiach, dbał o zapewnienie pomocy duchowej i materialnej chorym kapłanom, o zastępstwa na mszach św. w czasie ich chorób. Z urzędu – jako dziekan - uczestniczył w synodzie diecezjalnym, który ostatnio miał miejsce od 19 marca 1988 do 19 marca 2003 r., w spotkaniach z ks. Prymasem i licznych konferencjach problemowych dziekanów i proboszczów diecezji. Godne podkreślenia jest też i to, że przy tym nawale obowiązków zawsze znajdował czas, aby wziąć udział w uroczystościach patriotycznych i szkolnych oraz w niektórych posiedzeniach Rady Miasta Milanówka, imprezach kulturalnych w Miejskim Ośrodku Kultury i spotkaniach Zw. Emerytów. Nic dziwnego, że po przejściu na emeryturę na prośbę Zarządu tej organizacji przyjął obowiązki kapelana Związku Emerytów.

Ks. prałat Zb. Szysz w wywiadzie radiowym przed kilkoma laty powiedział: „Dumny jestem z tego, że od wielu lat jestem mieszkańcem Milanówka, tego uroczego miasteczka, tego "Małego Londynu", czy "Stolicy Polski" w ostatniej fazie drugiej wojny światowej - jak to powiedział Ks. Biskup Zbigniew Kraszewski, głosząc kazanie z okazji nadania imienia gen. Fieldorfa Integracyjnej Szkole Podstawowej. Pragnę dla niego wszechstronnego rozwoju. Jako społeczność parafialna możemy do tego rozwoju przyczynić się. Władzom Milanówka życzę, by spełniały jak najwięcej oczekiwań mieszkańców, w tym wiele obietnic przedwyborczych, a wówczas Milanówek będzie miastem pięknym, zasobnym, bezpiecznym.”


Źródło: Andrzej Pettyn
”50-lecie kapłaństwa
Ks. prałata Zbigniewa Szysza”
www.tmm.net.pl


Wersja do druku