Strona milanowek.pl wykorzystuje do działania pliki cookies. Pozostając na niej, wyrażasz zgodę na ich używanie. Dowiedz się więcej »

[X] Zamknij

Konsultacje w sprawie: "Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu miasta Milanówka”

Ogłoszenie

o konsultacjach społecznych „Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu miasta Milanówka”

Na podstawie art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227 z późniejszymi zmianami) informuję o rozpoczęciu konsultacji społecznych:

  • „Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu miasta Milanówka”

Z treścią dokumentu można zapoznać się:

  • w Urzędzie Miasta Milanówka, w Referacie Ochrony Środowiska i Gospodarki Zielenią, ul. Spacerowa 4, pok. 1, w godzinach pracy Urzędu,
  • na stronie internetowej Urzędu Miasta w Biuletynie Informacji Publicznej,

Uwagi i wnioski do ww. dokumentu  można składać w terminie do dnia 26 lutego 2014 r.:

  • w formie pisemnej na adres: Urząd Miasta Milanówka Referat Ochrony Środowiska i Gospodarki Zielenią, 05-822 Milanówek, ul. Spacerowa 4,
  • za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres e-mail: karolina.krajewska@milanowek.pl; emilia.misiak@milanowek.pl, bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym.
Rodzaj dokumentu
Plik
Ogłoszenie
Formularz
pobierz dokument
Program usuwania wyrobów zawierających azbest
Mapa 1
Mapa 2
pobierz dokument
Mapa 3
pobierz dokument
Mapa 4
pobierz dokument
Mapa 5
pobierz dokument
Mapa 6
pobierz dokument
Lista pobierz dokument
Wyniki konsultacji pobierz dokument

Wersja do druku