Strona milanowek.pl wykorzystuje do działania pliki cookies. Pozostając na niej, wyrażasz zgodę na ich używanie. Dowiedz się więcej »

[X] Zamknij

Ogłoszenie konsultacji projektu zarządzenia BMM ws. ustalenia procedury mającej na celu udokumentowanie zasadności wypowiedzenia umowy najmu lokalu (...) mieszkaniowego zasobu gminy Milanówek

Burmistrz Miasta Milanówka przedstawia do konsultacji projekt zarządzenia Burmistrza Miasta Milanówka w sprawie ustalenia procedury mającej na celu udokumentowanie zasadności wypowiedzenia umowy najmu lokalu mieszkalnego wchodzącego w skład mieszkaniowego zasobu gminy Milanówek z powodu niezamieszkiwania najemcy przez okres dłuższy niż 12 miesięcy.

  • Forma konsultacji: pisemna
  • Termin konsultacji: od 18 marca 2015 r. do 27 marca 2015 r.
  • Komórka Odpowiedzialna: Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
  • Osoba do kontaktu: Ewa Tatarek, tel. 22 755 81 89
  • Adres e-mail: sekretariat@zgkim-milanowek.pl

Projekt zarządzenia zostanie przesłany drogą elektroniczną organizacjom pozarządowym oraz udostępniony będzie w wersji papierowej w Zakładzie Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej przy ul. Spacerowej 4.

Na indywidualną prośbę organizacji, w uzasadnionej sytuacji, projekt może zostać przesłany w formie papierowej drogą pocztową.

Zapraszam przedstawicieli organizacji pozarządowych i innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego działających na terenie Milanówka, których działalność statutowa dotyczy projektu w/w zarządzenia do wnoszenia uwag i opinii w terminie od 18 marca 2015 r. do 27 marca 2015 r. za pośrednictwem załączonego formularza opinii.


Wersja do druku