Strona milanowek.pl wykorzystuje do działania pliki cookies. Pozostając na niej, wyrażasz zgodę na ich używanie. Dowiedz się więcej »

[X] Zamknij

Konsultacje dotyczące założeń do wykonania koncepcji oraz dokumentacji projektowo-kosztorysowej rozbudowy skateparku i toru do dirty jumpu przy ul. Turczynek

W związku z realizacją projektu „Podwarszawskie Trójmiasto Ogrodów - poprawa spójności obszaru Podwarszawskiego Trójmiasta Ogrodów poprzez współpracę w zakresie polityki społecznej, kształtowania przestrzeni publicznej, gospodarki wodnej i komunikacji” Burmistrz Miasta Milanówka przedstawia do konsultacji założenia do wykonania koncepcji oraz dokumentacji projektowo-kosztorysowej rozbudowy skateparku i toru do dirty jumpu znajdującego się na działce przy ulicy Turczynek 8 w Milanówku.
Zapraszam przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmiotów, o których mowa w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, oraz mieszkańców z terenu Podwarszawskiego Trójmiasta Ogrodów do zapoznania się z założeniami do wykonania koncepcji oraz dokumentacji projektowo-kosztorysowej rozbudowy skateparku i toru do dirty jumpu przy ulicy Turczynek w Milanówku.

  • forma konsultacji: pisemna lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres e-mail: andrzej.kaleta@milanowek.pl, bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym
  • termin konsultacji: od 1 do 14 kwietnia 2015 r.
  • komórka odpowiedzialna:
    • Urząd Miasta Milanówka - Referat Technicznej Obsługi Miasta, ul. Spacerowa 4, 05-822 Milanówek
    • Urząd Gminy Brwinów - Biuro Promocji, ul. Grodziska 12, 05-840 Brwinów
    • Urząd Miejski w Podkowie Leśnej - Referat Organizacyjny i Spraw Obywatelskich, ul. Akacjowa 39/41, 05-807 Podkowa Leśna
  • osoba do kontaktu: Andrzej Kaleta, Joanna Sierpińska, Andrzej Rogalski, tel. 22 758 30 61 wew. 223, 244, 247; adres e-mail: andrzej.kaleta@milanowek.pl

Zapraszam przedstawicieli organizacji pozarządowych i innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego oraz mieszkańców z terenu Podwarszawskiego Trójmiasta Ogrodów do wnoszenia uwag i opinii w terminie od 1 kwietnia 2015 r. do 14 kwietnia 2015 r. za pośrednictwem załączonego formularza opinii.

Burmistrz Miasta Milanówka
mgr inż. Wiesława Kwiatkowska


Wersja do druku