Strona milanowek.pl wykorzystuje do działania pliki cookies. Pozostając na niej, wyrażasz zgodę na ich używanie. Dowiedz się więcej »

[X] Zamknij

OGŁOSZENIE KONSULTACJI projektu uchwały w sprawie utworzenia Rady Seniorów Miasta Milanówka oraz przyjęcia jej Statutu

Burmistrz Miasta Milanówka przedstawia do konsultacji projekt uchwały Rady Miasta Milanówka w sprawie utworzenia Rady Seniorów Miasta Milanówka oraz przyjęcia jej Statutu.

  • forma konsultacji: pisemna
  • termin konsultacji: od 30 września 2015 r. do 23 października 2015 r.
  • komórka odpowiedzialna: Sekretarz Miasta
  • osoba do kontaktu: Maciej Jastrzębski, tel. 22 758 30 61 wew. 125
  • adres e-mail: sekretarz@milanowek.pl

Projekt uchwały zostanie przesłany drogą elektroniczną organizacjom pozarządowym oraz udostępniony będzie w wersji papierowej - w Urzędzie Miasta Milanówka przy ul. Spacerowej 4. Na indywidualną prośbę organizacji, w uzasadnionej sytuacji, projekt może zostać przesłany w formie papierowej drogą pocztową. Zapraszam przedstawicieli organizacji pozarządowych i innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego działających na terenie Milanówka, których działalność statutowa dotyczy projektu ww. uchwały oraz Mieszkańców Milanówka, do wnoszenia uwag i opinii w terminie od 30 września 2015 r. do 23 października 2015 r. za pośrednictwem załączonego formularza opinii.

Burmistrz Miasta Milanówka
Wiesława Kwiatkowska


Pliki do pobrania:


Wersja do druku