Strona milanowek.pl wykorzystuje do działania pliki cookies. Pozostając na niej, wyrażasz zgodę na ich używanie. Dowiedz się więcej »

[X] Zamknij

OGŁOSZENIE KONSULTACJI projektu uchwały w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych (...)

OGŁOSZENIE KONSULTACJI

projektu uchwały w sprawie: określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczaną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami oraz tryb i sposób zgłaszania przez właścicieli nieruchomości przypadków niewłaściwego świadczenia usług przez przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne od właścicieli nieruchomości lub przez prowadzącego punk selektywnej zbiórki odpadów komunalnych.

Burmistrz Miasta Milanówka przedstawia do konsultacji projekt uchwały Rady Miasta Milanówka w sprawie: określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczaną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami oraz tryb i sposób zgłaszania przez właścicieli nieruchomości przypadków niewłaściwego świadczenia usług przez przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne od właścicieli nieruchomości lub przez prowadzącego punk selektywnej zbiórki odpadów komunalnych.

  • forma konsultacji: pisemna
  • termin konsultacji: od 09.10.2015 r. do 16.10.2015 r.
  • komórka odpowiedzialna: Referat Ochrony Środowiska i Gospodarki Zielenią
  • osoba do kontaktu: p. Emilia Misiak tel. 22 758 30 61 wew. 202
  • adres e-mail: emilia.misiak@milanowek.pl

Projekt uchwały zostanie przesłany drogą elektroniczną organizacjom pozarządowym oraz udostępniony będzie w wersji papierowej - w Urzędzie Miasta Milanówka przy ul. Spacerowej 4. Na indywidualną prośbę organizacji, w uzasadnionej sytuacji, projekt może zostać przesłany w formie papierowej drogą pocztową.

Zapraszam przedstawicieli organizacji pozarządowych i innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego działających na terenie Milanówka, których działalność statutowa dotyczy projektu w/w uchwały, do wnoszenia uwag i opinii w terminie od 09.10.2015 r. do 16.10.2015 r. za pośrednictwem załączonego formularza opinii.

Burmistrz Miasta Milanówka


Pliki do pobrania:


Wersja do druku