Strona milanowek.pl wykorzystuje do działania pliki cookies. Pozostając na niej, wyrażasz zgodę na ich używanie. Dowiedz się więcej »

[X] Zamknij

OGŁOSZENIE KONSULTACJI projektów opisów stanowisk pracy

Burmistrz Miasta Milanówka przedstawia do zaopiniowania projekty opisów stanowisk pracy zgodnie z Regulaminem naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Miasta Milanówka stanowiącym załącznik do Zarządzenia Nr 7/VII/2015 Burmistrza Miasta Milanówka z dnia 14 stycznia 2015 r.:

  1. Kierownika Referatu Ochrony Środowiska i Gospodarki Zielenią
  2. Kierownika Referatu Technicznej Obsługi Miasta
  • Forma: pisemna Termin: od 2 do 7 grudnia 2015 r.
  • Komórka odpowiedzialna: Sekretarz Miasta
  • Osoba do kontaktu: Monika Dziewięcka – Inspektor ds. kadrowych
  • tel. 22 758 30 61 w. 106
  • Adres e-mail: kadry@milanowek.pl

Projekty opisów stanowisk pracy zostaną przesłane organizacjom pozarządowym drogą elektroniczną oraz udostępnione będą w wersji papierowej w Urzędzie Miasta Milanówka przy ul. Kościuszki 45. Zapraszam przedstawicieli organizacji pozarządowych i innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego działających na terenie Milanówka lub na rzecz jego Mieszkańców, do wnoszenia uwag i opinii w terminie od 2 do 7 grudnia 2015 r. za pośrednictwem załączonego formularza opinii.

Pliki do pobrania:


Wersja do druku