Strona milanowek.pl wykorzystuje do działania pliki cookies. Pozostając na niej, wyrażasz zgodę na ich używanie. Dowiedz się więcej »

[X] Zamknij

Konsultacje dotyczące uchwalenia Statutu Miejskiej Biblioteki Publicznej w Milanówku

Burmistrz Miasta Milanówka przedstawia do konsultacji projekt uchwały Rady Miasta Milanówka w sprawie: przyjęcia Statutu Miejskiej Biblioteki Publicznej w Milanówku.

  • forma konsultacji: pisemna
  • termin konsultacji: od 4 kwietnia 2016 r. do 13 kwietnia 2016 r.
  • komórka odpowiedzialna: Miejska Biblioteka Publiczna w Milanówku
  • osoba do kontaktu: tel. 22 755 81 13
  • adres e-mail: biblioteka.milanowek@gmail.com

Projekt uchwały udostępniony będzie również w wersji papierowej w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Milanówku przy ul. Spacerowej 4.

Na indywidualną prośbę organizacji, w uzasadnionej sytuacji, projekt może zostać przesłany w formie papierowej drogą pocztową.

Zapraszam Mieszkańców oraz przedstawicieli organizacji pozarządowych i innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego działających na terenie Milanówka do wnoszenia uwag i opinii w terminie od 4 kwietnia 2016 r. do 13 kwietnia 2016 r. na załączonym formularzu opinii. Formularz można przesyłać drogą elektroniczną, za pośrednictwem operatora pocztowego lub osobiście w siedzibie Miejskiej Biblioteki Publicznej w Milanówku lub w budynkach Urzędu Miasta. Analizowane będą wyłącznie opinie, które wpłyną do Urzędu lub Biblioteki w terminie do dnia 13 kwietnia 2016 r.

Burmistrz Miasta Milanówka
Wiesława Kwiatkowska


Pliki do pobrania:


Wersja do druku