Strona milanowek.pl wykorzystuje do działania pliki cookies. Pozostając na niej, wyrażasz zgodę na ich używanie. Dowiedz się więcej »

[X] Zamknij

Bożena Osiadacz

„Marzena” absolwentka Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie; pedagog szkolny w Szkole Podstawowej nr 1; mieszkanka Milanówka od 1987 r., ale już od 1980 r. związała się z naszym miastem przez swoją działalność w milanowskim Hufcu ZHP jako instruktor, z-ca komendanta, a od października 1997 r. jako komendantka – pełniąc te funkcje społecznie; zajmuje się organizacją czasu wolnego dzieci i młodzieży. Organizatorka wielu uroczystości miejskich,  Akcji Letnich i Zimowych dla dzieci i młodzieży z Milanówka. Działała w Radzie Miasta IV kadencji, wywiązując się z podjętych zobowiązań, m.in. wspierała realizację wielu ważnych projektów inwestycyjnych, jak Centrum „Grudów”, amfiteatr, modernizacja nawierzchni dróg i chodników, parkingi przy stacji PKP.

W VI kadencji:

  • Członek Komisji Praworządności, Bezpieczeństwa Publicznego, Ładu Przestrzennego i Ochrony Środowiska
  • Członek Komisji Edukacji

W V kadencji:

  • Przewodnicząca Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży
  • Członek Komisji Praworządności, Bezpieczeństwa Publicznego, Ładu Przestrzennego i Ochrony Środowiska
  • Członek Komisji Zdrowia, Pomocy Społecznej i Sportu

Wersja do druku