Strona milanowek.pl wykorzystuje do działania pliki cookies. Pozostając na niej, wyrażasz zgodę na ich używanie. Dowiedz się więcej »

[X] Zamknij
Strona główna »  Menu podmiotowe»  Urząd Miasta»  Zamówienia publiczne/Przetargi

Ogłoszenie o zamówieniu nr ZP.340/35/09 - Utrzymanie czystości i porządku na terenie miasta Milanówka w sezonie 2009/2010

Rodzaj dokumentu
Plik
Ogłoszenie o zamówieniu
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Specyfikacja Techniczna Wykonania i odbioru Robót
Formularz oferty
Oświadczenie
Wykaz prac powierzonych Podwykonawcom
Realizacja zamówień
Wykaz personelu
Zobowiązanie o udostępnieniu podmiotu
Wykaz potencjału technicznego
Zobowiązanie o udostępnieniu potencjału tech.
Wzór umowy utrzymanie czystości
Wezwanie do udziału w proteście
Protest
Zawiadomienie o zmianie terminu składania ofert
Rozstrzygnięcie protestu
Zmiana SIWZ
pobierz dokument
Zmiana ST
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Protokół z otwarcia ofert
Zawiadomienie o wyborze oferty
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia


Nr sprawy: ZP.340/35/09
Osoba odpowiedzialna: Emilia Misiak i Joanna Wysocka-Sawczuk
Przetarg dodano: 10.11.2009
Osoba wprowadzająca informacje: Anna Świątkowska


Wersja do druku