Strona milanowek.pl wykorzystuje do działania pliki cookies. Pozostając na niej, wyrażasz zgodę na ich używanie. Dowiedz się więcej »

[X] Zamknij
Strona główna »  Samorząd»  Projekty realizowane przez Gminę Milanówek

Stowarzyszenie LGD Zielone Sąsiedztwo

W dniu 11 września 2014 r. Rada Miasta Milanówka podjęła Uchwałę nr 495/XL/14 o przystąpieniu Gminy Milanówek do Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania Zielone Sąsiedztwo”

Członkostwo Gminy w Stowarzyszeniu zwiększa obszar działania LGD o teren Milanówka dając nam nowe możliwości ubiegania się o bezzwrotne wsparcie finansowe projektów sprzyjających rozwojowi i promocji obszaru Gminy. Przedsięwzięcia realizowane przy znacznym współudziale środków z Unii Europejskiej w ramach osi LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 będą ukierunkowane m.in. na: poprawę jakości życia lokalnej społeczności, wykorzystanie dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego, aktywizowanie lokalnych społeczności, wspieranie działań trójsektorowych, lokalnych tradycji kulturowych czy promocję turystyki kulturowej i rekreacyjnej. Mieszkańcy Milanówka – jako członkowie LGD lub potencjalni beneficjenci środków unijnych - w sposób rzeczywisty będą mogli wpływać na wielowymiarowy  rozwój obszaru naszego miasta.

Od 11 września LGD jest dobrowolnym, samorządnym, trwałym zrzeszeniem osób fizycznych i prawnych z terenu Podwarszawskiego Trójmiasta Ogrodów, które dzięki współpracy  swoich członków efektywniej wykorzysta potencjał krajobrazowy, kulturowy i historyczny obszaru LGD realizując lokalne przedsięwzięcia bardzo istotne z punktu widzenia społecznego.


Wersja do druku