Strona milanowek.pl wykorzystuje do działania pliki cookies. Pozostając na niej, wyrażasz zgodę na ich używanie. Dowiedz się więcej »

[X] Zamknij

OGŁOSZENIE KONSULTACJI projektu uchwały: w sprawie Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Milanówek

OGŁOSZENIE KONSULTACJI

projektu uchwały: w sprawie Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Milanówek

Burmistrz Miasta Milanówka przedstawia do konsultacji projekt uchwały Rady Miasta Milanówka w sprawie Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Milanówek.

forma konsultacji: pisemna

termin konsultacji: od 11.04.2014 r. do 18.04.2014 r.

komórka odpowiedzialna: Referat Oświaty Urzędu Miasta Milanówka

osoba do kontaktu: p. Katarzyna Wąsińska-Jano  tel. 22 7583061 wew. 185 oswiata@milanowek.pl

Projekt uchwały zostanie przesłany drogą elektroniczną organizacjom pozarządowym oraz udostępniony będzie w wersji papierowej -  w Urzędzie Miasta Milanówka przy ul. Kościuszki 45.

Na indywidualną prośbę organizacji, w uzasadnionej sytuacji, projekt może zostać przesłany w formie papierowej drogą pocztową.

Zapraszam przedstawicieli organizacji pozarządowych i innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego działających na terenie Milanówka, których działalność statutowa dotyczy projektu w/w uchwały do wnoszenia uwag i opinii w terminie od 11.04.2014 r. do 18.04.2014 r. za pośrednictwem załączonego formularza opinii.

 

Burmistrz Miasta Milanówka

/-/

Jerzy Wysocki

 

 Wersja do druku