Strona milanowek.pl wykorzystuje do działania pliki cookies. Pozostając na niej, wyrażasz zgodę na ich używanie. Dowiedz się więcej »

[X] Zamknij
Strona główna »  Samorząd»  Projekty realizowane przez Gminę Milanówek»  Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego

E-MILANÓWEK Zintegrowany system wspomagający zarządzanie miastem i wspierający rozwój e-usług w ramach budowy Miejskiej Sieci Informatycznej w Milanówku

REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO 2007 – 2013
Priorytet II – Przyspieszenie e-rozwoju Mazowsza

Działanie 2.2. Rozwój e-usług.

Projekt pn.: „E-MILANÓWEK Zintegrowany system wspomagający zarządzanie miastem i wspierający rozwój e-usług w ramach budowy Miejskiej Sieci Informatycznej w Milanówku"

Okres realizacji: 29.08.2007 – 31.12.2012
Całkowita wartość projektu: 1 173 622,53 zł
Kwota dofinansowania: 959 779,29 zł

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013

 

Przedmiotem projektu jest realizacja wielousługowej, szerokopasmowej miejskiej sieci informatycznej opisanej w dokumencie „Koncepcja Sieci Informatycznej Milanówka” Zakres projektu obejmuje połączenie instytucji publicznych za pomocą szerokopasmowej sieci informatycznej, a następnie uruchomienie z jej wykorzystaniem szeregu usług dla mieszkańców oraz nowoczesnych rozwiązań wspierających administrację. Projektem objęte są prace związane z wykonaniem sieci szkieletowej i dystrybucyjnej, uruchomieniem systemu obiegu dokumentów, wykonaniem platformy intranetowej dla administracji oraz wdrożeniem zintegrowanego systemu zarządzania oświatą i portalu oświatowego dla mieszkańców. W ramach projektu E-Milanówek wdrożone zostaną mechanizmy, standardy oraz narzędzia informatyczne umożliwiające:

  • wprowadzenie elektronicznych systemów obiegu dokumentów i archiwizacji dokumentów oraz usprawnienia przepływu danych pomiędzy jednostkami na poziomie gminy oraz zwiększenia efektywności ich pracy;
  • rozwój elektronicznych usług dla ludności i przedsiębiorców, w tym przyjmowanie wniosków i obsługę przez Internet przyczyniającą się do rozwoju społeczeństwa informacyjnego;
  • opracowanie i wdrożenie portalu internetowego umożliwiającego kontakt on-line obywatela i przedsiębiorców z urzędem;
  • wdrożenie mechanizmów budowy i aktualizacji oświatowej bazy danych;
  • opracowanie i wdrożenie jednorodnego portalu oświatowego w celu poprawy kontaktów szkoła-rodzice i oferującego zespół e-usług dla rodziców i uczniów
  • opracowanie i wdrożenie portalu intranetowego umożliwiającego kontakt i wymianę informacji pomiędzy pracownikami urzędu i pomiędzy różnymi JST;
  • wdrożenie elektronicznej platformy dla zintegrowanego systemu wspomagania zarządzania oświatą na poziomie lokalnym z poprawą jakości podejmowanych decyzji oraz zapewnienia dostępu do kompleksowej informacji dla jednostki zarządzającej (back-office);
  • wdrożenie systemów backupu i archiwizacji dokumentów i innych danych dla wszystkich JST;
  • stworzenie bezpiecznego i wysokowydajnego systemu transmisji danych pomiędzy wszystkimi JST;
  • uruchomienie centralnej serwerowni chronionej specjalistycznymi systemami zabezpieczeń.

Celem Projektu jest zapewnienie lepszych warunków rozwoju społeczeństwa informacyjnego w gminie poprzez stworzenie publicznego dostępu do Internetu oraz wykonanie szerokopasmowej sieci gminnej oferującej szeroką gamę e-usług i informacji w postaci elektronicznej. Projekt doprowadzi do udostępnienia usług świadczonych elektronicznie przez Urząd Miasta oraz JST dla interesantów, przedsiębiorców i lokalnych społeczności. Projekt przyczyni się do likwidacji barier rozwojowych i budowy lokalnego społeczeństwa informacyjnego. Wdrożenie zintegrowanego systemu zarządzania, elektronicznego obiegu dokumentów i upowszechnienie wykorzystania intranetu usprawni funkcjonowanie administracji lokalnej oraz polepszy obsługę interesantów i przedsiębiorców.


Wersja do druku