Strona milanowek.pl wykorzystuje do działania pliki cookies. Pozostając na niej, wyrażasz zgodę na ich używanie. Dowiedz się więcej »

[X] Zamknij
Strona główna »  Samorząd»  Projekty realizowane przez Gminę Milanówek»  Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego

Zwiększenie atrakcyjności i konkurencyjności Gminy Milanówek poprzez poszerzenie oferty turystycznej

REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO 2007-2013
DLA ROZWOJU MAZOWSZA

Priorytet VI – Wykorzystanie walorów naturalnych i kulturowych dla rozwoju turystyki i rekreacji

Działanie 6.2. Turystyka

Zwiększenie atrakcyjności i konkurencyjności Gminy Milanówek poprzez poszerzenie oferty turystycznej"

Beneficjent: Gmina Milanówek
Okres realizacji: 1 czerwca 2014 r. – 30 listopada 2015 r.
Całkowita wartość projektu: 1 624 346,01 zł
Kwota dofinansowania: 745 008,69 zł

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013

Zakres rzeczowy projektu:

 1. Zagospodarowanie amfiteatru przy ulicy Fiderkiewicza w sposób umożliwiający odpoczynek, atrakcyjne spędzanie czasu w otoczeniu parkowo – ogrodowym dla dzieci, młodzieży, dorosłych i seniorów, naukę przez zabawę, interakcję z naturalnymi elementami środowiska, aktywizację sportowo – rekreacyjną, włączając w to sporty specjalistyczne. Zagospodarowanie terenu uwzględniające m.in. budowę placu zabaw, siłowni napowietrznej, oświetlenia, wykorzystanie elementów żywej architektury zintegrowanych z otoczeniem zostanie wykonane z zachowaniem ekologicznego charakteru na płaszczyźnie estetycznej oraz stosowanych materiałów.

 1. Opracowanie map i przewodników szlaku turystycznego: „Spacer po Milanówku – Wille Milanowskie” oraz oznakowanie atrakcji turystycznych (tablice informacyjne).
 1. Stworzenie aplikacji na telefon - mobilnego przewodnika turystyczno – edukacyjnego składającego się z aplikacji mobilnej oraz panelu administracyjnego do zarządzania treścią wraz z wdrożeniem systemu SMS, umożliwiającego powiadamianie zainteresowanych mieszkańców o odbywających się imprezach i wydarzeniach kulturalnych, turystycznych i sportowych.

 1. Stworzenie Lokalnego Przewodnika Turystyczno-Historycznego - zaawansowanego serwisu internetowego dedykowanego dla Mieszkańców oraz Gości Milanówka. Będzie on wyposażony w narzędzia informatyczne pozwalające na automatyczne dopasowywanie wyświetlanych treści do indywidualnych potrzeb i zainteresowań użytkownika.
 2. Opracowanie folderu "Atrakcje turystyczne Milanówka" zawierającego opisy oraz zdjęcia, jak również adresy najciekawszych miejsc do odwiedzenia znajdujących się w Milanówku.

 1. Stworzenie Centrum Informacji Turystycznej w Urzędzie Miasta Milanówka świadczącego usługi informacyjne.
 1. Promocję projektu.

Realizacja projektu pozwoli na:

 • podniesienie atrakcyjności Gminy Milanówek,
 • wzbogacenie oferty turystycznej skierowanej do mieszkańców gminy oraz turystów,
 • promocję Gminy poprzez udostępnienie informacji o jej walorach przyrodniczych, turystycznych i historycznych,
 • wzrost atrakcyjności turystycznej regionu poprzez wykreowanie nowego, unikatowego produktu turystyki – szlaku turystycznego „Spacer po Milanówku”,
 • przyspieszenie rozwoju społeczno-gospodarczego gminy poprzez  powstanie atrakcyjnego miejsca do spędzania czasu wolnego oraz aktywnego wypoczynku,
 • kooperację z innymi podmiotami w celu zwiększenia jakości, atrakcyjności i kompleksowości oferty turystycznej,
 • stworzenie skutecznego i odpowiedniego systemu informacji turystycznej,
 • wzrost wiedzy o historii i kulturze gminy,
 • poprawę zdrowia fizycznego oraz komfortu życia społeczeństwa regionu poprzez budowę infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej.

Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 znajdują się na stronie: www.mazowia.eu


Wersja do druku