Strona milanowek.pl wykorzystuje do działania pliki cookies. Pozostając na niej, wyrażasz zgodę na ich używanie. Dowiedz się więcej »

[X] Zamknij
Strona główna »  Samorząd»  Projekty realizowane przez Gminę Milanówek»  Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego

Lubię się uczyć

Tytuł projektu: Lubię się uczyć

Wnioskodawca: Pętla Spółka z o.o.

Partnerzy: Gmina Milanówek, Miasto Pruszków, Gmina Sochocin.

Całkowita wartość projektu: 1 991 196 zł

Wysokość dofinansowania  1 592 956,80 zł

"Lubię się uczyć" to projekt realizowany w partnerstwie 3 gmin i spółki Pętla. Adresowany jest do uczniów klas III-VI dziewięciu szkół zlokalizowanych na terenie Pruszkowa, Milanówka i Sochocina.

Głównym celem projektu jest podniesienie kompetencji kluczowych, właściwych postaw i umiejętności niezbędnych na rynku pracy 1310 uczniów oraz wzrost kompetencji zawodowych 40 nauczycieli.

Działania realizowane w ramach projektu będą obejmowały 4 moduły:

  1. Zajęcia dydaktyczne, w tym zajęcia wyrównawcze z przedmiotów matematyczno-przyrodniczych, kółka zainteresowań w tym z robotyki, programowania i przedmiotów ścisłych, zajęcia  z rozwoju kompetencji osobistych i umiejętności teleinformatycznych.
  2. Szkolenia dla nauczycieli.
  3. Zakup sprzętu elektronicznego i pomocy dydaktycznych, dla wytypowanych przez gminy szkół.
  4. Stworzenie wirtualnej platformy edukacyjnej i interaktywnego oprogramowania do rozwijania zdolności logicznych.

Projekt pozwoli na wsparcie uczniów i nauczycieli z 2 szkół podstawowych z Milanówka w zakresie kształtowania właściwych postaw i umiejętności oraz w rozwoju kluczowych kompetencji niezbędnych na rynku pracy. Wsparcie w projekcie będzie miało charakter dedykowany, bezpośrednio wynikający z indywidulanych potrzeb rozwojowych oraz możliwości psychofizycznych. Działania w ramach projektu będą skupiały się na racjonalizacji oferty dydaktycznej dla poszczególnych oddziałów z uwzględnieniem zindywidualizowanego podejścia do ucznia w ramach prowadzonych zajęć. Projekt przyczyni się również do stworzenia odpowiednich warunków dla rozwoju eksperymentalnych metod nauczania i umożliwi lepsze ukierunkowanie uczniów oraz wykorzystanie ich naturalnych predyspozycji. Projekt przewiduje oferowanie uczniom innowacyjnych narzędzi dydaktycznych rozwijających postawy kreatywne, logiczne myślenie i zdolności matematyczne oraz doskonalenie umiejętności i kompetencji zawodowych nauczycieli matematyki poprzez udział w eksperymentalnych warsztatach metodycznych.


Wersja do druku