Strona milanowek.pl wykorzystuje do działania pliki cookies. Pozostając na niej, wyrażasz zgodę na ich używanie. Dowiedz się więcej »

[X] Zamknij
Strona główna »  Poradnik interesanta»  Urząd Stanu Cywilnego

Urząd Stanu Cywilnego - karty usług

USC/01 Zgłoszenie urodzenia dziecka

USC/02 Uznanie ojcostwa

USC/03 Nadanie dziecku nazwiska męża matki

USC/05 Zawarcie związku małżeńskiego wyznaniowego ze skutkami cywilnoprawnymi

USC/06 Wydanie zaświadczenia o zdolności prawnej do zawarcia małżeństwa za granicą

USC/07 Zezwolenie na skrócenie terminu oczekiwania na zawarcie małżeństwa

USC/08 Powrót do nazwiska noszonego przed zawarciem małżeństwa

USC/10 Rejestracja zgonu

USC/11 Wpisanie zagranicznego aktu stanu cywilnego do ksiąg polskich

USC/12 Prostowanie oczywistego błędu pisarskiego w akcie stanu cywilnego, uzupełnienie treści aktu

USC/13 Wydawanie odpisu skróconego, zupełnego aktu stanu cywilnego

USC/14 Kompletowanie dokumentów o nadanie medali za długoletnie pożycie małżeńskie

USC/15 Zmiana imienia i nazwiska

USC/16 Wydanie dowodu osobistego

USC/18 Zgłoszenie utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego

USC/19 Zameldowanie na pobyt stały

USC/20 Wymeldowanie z miejsca pobytu stałego

USC/21 Zameldowanie na pobyt czasowy trwający ponad 3-miesiące

USC/22 Wymeldowanie z miejsca pobytu czasowego

USC/23 Wymeldowanie w drodze decyzji administracyjnej

USC/24 Wydawanie zaświadczeń z akt ewidencji ludności

Zobacz również:


Wersja do druku